on tap theo chu de tung chuong( phan VI chuong II) sinh học 12 vũ văn tâm

Ôn tập theo chủ đề thi đại học

Ôn tập theo chủ đề thi đại học
... Than đá; E Đêvôn; đề số 4: Bài 1: Virut gây hại cho thể vật chủ vì: A Virut sống kí sinh tế bào vật chủ; B Virut sử dụng nguyên liệu tế bào vật chủ; C Chúng phá huỷ tế bào vật chủ; D Cả A B; ... sống ngày cao; Đề Số 11 Bài 1: So sánh cấu tạo hoạt động tập đoàn panđôrina tập đoàn vônvôc thấy có đặc điểm sau: Tổ chức thể panđôrina đơn giản vônvôc phức tạp Số lợng cá thể vônvôc nhiều Panđôria ... không tiếp tục đợc hình thành từ chất vô theo phơng thức hoá học vì: A Thi u điều kiện lịch sử cần thi t nh trớc đây; B Các chất hữu đợc hình thành thể sống có bị vi sinh vật phân huỷ; C Không...
 • 51
 • 286
 • 0

on tap theo chu de

on tap theo chu de
... 64,5 C 64,0 D 63,5 Câu Nguyên tử X có tổng số electron p 11 Vị trí X BTH là: A Chu kì 3, nhóm VIIA B Chu kì 4, nhóm VIA C Chu kì 3, nhóm VA D Chu kì 4, nhóm VIIA Câu Khi bị kích thích số e độc ... CH3COONH4 Những muối muối axit: A 1, 2, 3, 4, 6, B 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, D 2, 3, Câu 36 Cho chất, ion sau: (1): HPO32-; (2): HCO3-; (3): HPO42-; (4): HS-; (5): CH3COONH4; (6): CH3COONH3CH3; ... CH3COONH4 Những muối muối axit: A 1, 2, 3, 4, 6, B 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, D 2, 3, 22Câu 36 Cho chất, ion sau: (1): HPO3 ; (2): HCO3 ; (3): HPO4 ; (4): HS ; (5): CH3COONH4; (6): CH3COONH3CH3;...
 • 11
 • 236
 • 3

Tài liệu Ôn tập theo chủ đề vật lý 10 và bài tập. doc

Tài liệu Ôn tập theo chủ đề vật lý 10 và bài tập. doc
... tức thời tăng theo thời gian B.Gia tốc tức thời không đổi B.Vận tốc tức thời không đổi D.Vận tốc hàm bậc thời gian 20.Một vật chuyển động nhanh dần đều, 4s vật quảng đường 24m 4s vật quãng đường ... ném vật m thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s, lúc B cách mặt đất 20m người ta thả rơi tự vật m Lấy g = 10m/s2 Vật rơi chạm đất trước cách vật sau thời gian? A Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật ... 0,5s so với vật B Vật rơi xuống trước 1s so với vật C Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật D Vật rơi xuống trước 1s so với vật 36 Một đoàn tàu hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga với vận tốc...
 • 11
 • 611
 • 17

Nội dung ôn tập theo chủ đề toán lớp 6

Nội dung ôn tập theo chủ đề toán lớp 6
... thoả mãn (16a +17b) (17a +16b)  11 CMR: (16a +17b) (17a +16b)  121 Giải Có 11 số nguyên tố mà (16a +17b) (17a +16b)  11 16a  17b11   (1) 17a  16b11 Có 16a +17b + 17a +16b = 33(a + ... n + 63 = 32k + 63 = (3 2k - 1) + 64  A(n)  Bài 4: Đặt a = (2k - 1)2; b = (2k - 1)2 (k  N) Ta có (a - 1)(b - 1) = 16k(k + 1)(k - 1)  64 Bài 5: Có 60 = 3.4.5 Đặt M = abc Nếu a, b, c không chia ... chia hết cho thừa số k Ví dụ 1: CMR: 36n - 26n  35 Với  n  N Giải 6n 6n n n 6 Ta có - = (3 ) - (2 ) = (3 - )M = (3 + 23) (33 - 3)M = 35.19M  35 Vậy 36n - 26n  35 Với  n  N Ví dụ 2: CMR: Với...
 • 25
 • 1,689
 • 1

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ HAY TUYỆT

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ HAY TUYỆT
... ngời làm chung công việc hoàn thành ngày Nếu ngời thứ làm nửa công việc, sau ngời thứ hai làm nốt công việc lại hoàn thành toàn công việc ngày Hỏi ngời làm riêng hoàn thành công việc ngày Bài ... điểm AB , BC theo thứ tự M , N E , F theo thứ tự hình chiếu vuông góc của B , C đ ờng kính AD a) Chứng minh MN vuông góc với HE b) Chứng minh N tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác HEF Đề số Câu ... lợc giải áp dụng cho Môn Toán học mà áp dụng để học vào môn Vật Lí, Hoá Học Chúc em học tốt !( Thầy Bùi Văn Hải ) Giáo viên: Bùi Văn Hải Trờng THCS Hải Tân Bài tập toán ôn thi THPT Phần dạng...
 • 21
 • 93
 • 0

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ
... dài trội so với alen v qui định cánh cụt Lai dòng ruồi giấm chủng xám, dài đen cụt thu F1 Cho ruồi F giao phối với thu F2 phân ly theo tỉ lệ : 66% xám dài : 9% xám cụt : 9% đen dài : 16% đen ... A B nhóm máu O C nhóm máu B D Các trường hợp A, B, O CÂU 11: Trong quy luật phân li độc lập, P chủng khác (n) cặp tính trạng tương phản tỉ lệ kiểu gen F2: A (3 : 1)n B (1 : 2: 1)2 C (1 : 2: 1)n ... gen D loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen CÂU 13: Trường hợp di truyền liên kết xảy khi: A bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản B gen chi phối tính trạng phải trội hoàn toàn C tượng tương...
 • 3
 • 132
 • 0

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề
... hướng dẫn học sinh ôn tập, không ôn tập sách giáo khoa mà tập hợp kiến thức sách giáo khoa theo chủ đề Việc soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề, học sinh hiểu nhanh hơn, tập hợp kiến ... hơn, học sinh đạt kết cao kì thi, kì thi học sinh giỏi cấp năm gần Từ thực tế này, tiếp tục soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề chương trình Lịch sử lớp 12 để tạo kết tốt cho học sinh ... (1959-1989) - Các khối quân không đối đầu - Các vụ tranh chấp xung đột giải đối thoại hợp tác xung đột Nam Phi, nội chiến Angôla, vấn đề Ápganixtan, vấn đề Campuchia, vấn đề Trung Đông… Câu 7: Xu phát...
 • 11
 • 205
 • 0

skkn HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề môn lịch sử

skkn HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề môn lịch sử
... hướng dẫn học sinh ôn tập, không ôn tập sách giáo khoa mà tập hợp kiến thức sách giáo khoa theo chủ đề Việc soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề, học sinh hiểu nhanh hơn, tập hợp kiến ... hơn, học sinh đạt kết cao kì thi, kì thi học sinh giỏi cấp năm gần Từ thực tế này, tiếp tục soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề chương trình Lịch sử lớp 12 để tạo kết tốt cho học sinh ... quân không đối đầu - Các vụ tranh chấp xung đột giải đối thoại hợp tác xung đột Nam Phi, nội chiến Angôla, vấn đề Ápganixtan, vấn đề Campuchia, vấn đề Trung Đông… Câu 7: Xu phát triển lịch sử giới...
 • 11
 • 39
 • 0

Phương pháp dạy học theo chủ đề trong chương trình lịch sử lớp 11 (vận dụng ở trường trung học phổ thông lương tài, bắc ninh)

Phương pháp dạy học theo chủ đề trong chương trình lịch sử lớp 11 (vận dụng ở trường trung học phổ thông lương tài, bắc ninh)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRƢƠNG THỊ HÒA PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG CHƢƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 11 (VẬN DỤNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƢƠNG TÀI, BẮC NINH) ... cứu Phƣơng pháp dạy học theo chủ đề chƣơng trình Lịch sử lớp 11 trƣờng THPT 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Dạy học tích hợp chủ đề môn Lịch sử vận dụng chƣơng trình môn Lịch sử lớp 11 THPT ... trình bày sở lí luận, thực tiễn dạy học Lịch sử theo chủ đề, đề xuất số chủ đề phƣơng pháp dạy học chủ đề chƣơng trình Lịch sử lớp 11 THPT áp dụng cho đối tƣợng học sinh trƣờng THPT Lƣơng Tài...
 • 17
 • 105
 • 0

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ dề tích hợp bảo vệ đa dạng sinh học

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ dề tích hợp bảo vệ đa dạng sinh học
... TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC – MÔN SINH HỌC Tên hồ dạy học “ BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC” Mục tiêu dạy học: Sau học xong chủ đề này, học sinh đạt được: 2.1 Kiến thức 2.1.1 Môn sinh học - Nêu định nghĩa đa dạng ... với chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học - Các hát, thơ bảo vệ môi trường, bảo vệ giới sinh vật - Các bảng biểu, hình ảnh tuyên truyền dán đặt khu vực trường nhằm bảo vệ đa dạng sinh học - Ngoài học sinh ... nghĩa đưa định nghĩa dùng Công ước Đa dạng sinh học - Đa dạng sinh học thể hiện:+ Đa dạng loài 10 + Đa dạng hệ sinh thái + Đa dạng di truyền Biểu đa dạng sinh học nước ta a Đặc điểm địa lý tự nhiên...
 • 23
 • 540
 • 8

Phân tích nội dung chương i bằng chứng và cơ chế tiến hoá phần VI tiến hoá sinh học 12 ban cơ bản soạn một số giáo án của chương theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Phân tích nội dung chương i bằng chứng và cơ chế tiến hoá phần VI tiến hoá  sinh học 12 ban cơ bản soạn một số giáo án của chương theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
... 6.2 Nhng úng gúp mi: - Phõn tớch ni dung cỏc bi thuc Chng I- Phn VI- Tin húa -Sinh hc 12- Ban c bn To iu kin thun li cho GV, sinh vi n tỡm hiu ni dung SGK mi - Thit k mt s bi hc theo hng phỏt huy ... trin +Loi sinh th i: l hp sinh vt thớch nghi vi mt sinh th i nht nh (Ti liu bi dng giỏo vi n, SH b 1, trang 25) - Cỏc c ch hỡnh thnh loi: + Hỡnh thnh loi khỏc ch: xy i vi cỏc qun th cỏch li ... cú th gi li cỏc c im thớch nghi (Sinh hc i cng- II- Phan C Nhõn- trang 33,34,35) Bi 28: LOI I MC TIấU V KIN THC - HS gii thớch c kh i nim loi sinh hc - Nờu v gii thớch c cỏc c ch cỏch li trc hp...
 • 72
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số thí nghiệm biểu diễn tự tạo trong dạyhọc vật lý ở trường THPT bắc sơnNghiên cứu xác định và thực hiện mục tiêu dạy học các kiến thức công của lực điện, thế năng của điện tích trong điện trường vật lý 11 THPTPhân loại và phương pháp giải bài tập về sóng dừngSử dụng “sơ đồ phân bố thời gian” giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm liên quan đến thời điểm và khoảng thời gian trong mạch dao độngSử dụng phần mềm resysphyteach phân tích video giờ học để hỗ trợ việc đánh giá, rút kinh nghiệm một số tiết dạy vật lí ở trường trung học phổ thôngTạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các hiện tượng quang họcXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU BACH HOA XÀ Plumbago zeylanica L.Vận dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong chương trình vật lý 10 trường THPT quan sơnVận dụng liên hệ về pha dao động của vận tốc và li độ trong dao động điều hoà để làm bài tậpPhương pháp dạy bài dòng điện trong chất điện phân lớp 11 bằng tích hợp liên môn và vận dụng thực tiễnPhương pháp giải bài toán liên quan đến thí nghiệm thực hành luyện thi trung học phổ thông quốc giaPhương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học một số bài phần cơ học môn vật lý 10Hướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp “chuẩn hoá số liệu” vào giải một số bài tập vật lý phần điện xoay chiều lớp 12Khảo sát mối liên hệ của sự biến đổi sợi dây dẫn trong từ trườngKinh nghiệm giải bài tập quang hình học bằng nhiều lời giải khác nhau nhằm nâng cao mức độ nhận biết các vấn đề và linh hoạt hơn trong giải toán vật lý lớp 11 nâng caoKinh nghiệm giải bài toán vân trùng phần giao thoa ánh sángTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lí 11NC và 12 NC ở trường THPT quảng xương 4 nhằm giáo dục học sinh kiến thức về bảo vệ môi trường sốngVận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng quang học thường gặp trong đời sống nhằm gây hứng thú học vật lý cho học sinh THPTVận dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải nhanh bài toán liên quan đến thời gian