on tap theo chu de tung chuong( phan v chuong v) sinh học 12 vũ văn tâm

Ôn tập theo chủ đề thi đại học

Ôn tập theo chủ đề thi đại học
... Than đá; E Đêvôn; đề số 4: Bài 1: Virut gây hại cho thể vật chủ vì: A Virut sống kí sinh tế bào vật chủ; B Virut sử dụng nguyên liệu tế bào vật chủ; C Chúng phá huỷ tế bào vật chủ; D Cả A B; ... sống ngày cao; Đề Số 11 Bài 1: So sánh cấu tạo hoạt động tập đoàn panđôrina tập đoàn vônvôc thấy có đặc điểm sau: Tổ chức thể panđôrina đơn giản vônvôc phức tạp Số lợng cá thể vônvôc nhiều Panđôria ... không tiếp tục đợc hình thành từ chất vô theo phơng thức hoá học vì: A Thi u điều kiện lịch sử cần thi t nh trớc đây; B Các chất hữu đợc hình thành thể sống có bị vi sinh vật phân huỷ; C Không...
 • 51
 • 286
 • 0

on tap theo chu de

on tap theo chu de
... 64,5 C 64,0 D 63,5 Câu Nguyên tử X có tổng số electron p 11 Vị trí X BTH là: A Chu kì 3, nhóm VIIA B Chu kì 4, nhóm VIA C Chu kì 3, nhóm VA D Chu kì 4, nhóm VIIA Câu Khi bị kích thích số e độc ... CH3COONH4 Những muối muối axit: A 1, 2, 3, 4, 6, B 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, D 2, 3, Câu 36 Cho chất, ion sau: (1): HPO32-; (2): HCO3-; (3): HPO42-; (4): HS-; (5): CH3COONH4; (6): CH3COONH3CH3; ... CH3COONH4 Những muối muối axit: A 1, 2, 3, 4, 6, B 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, D 2, 3, 22Câu 36 Cho chất, ion sau: (1): HPO3 ; (2): HCO3 ; (3): HPO4 ; (4): HS ; (5): CH3COONH4; (6): CH3COONH3CH3;...
 • 11
 • 236
 • 3

Tài liệu Ôn tập theo chủ đề vật lý 10 và bài tập. doc

Tài liệu Ôn tập theo chủ đề vật lý 10 và bài tập. doc
... tức thời tăng theo thời gian B.Gia tốc tức thời không đổi B.Vận tốc tức thời không đổi D.Vận tốc hàm bậc thời gian 20.Một vật chuyển động nhanh dần đều, 4s vật quảng đường 24m 4s vật quãng đường ... ném vật m thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s, lúc B cách mặt đất 20m người ta thả rơi tự vật m Lấy g = 10m/s2 Vật rơi chạm đất trước cách vật sau thời gian? A Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật ... 0,5s so với vật B Vật rơi xuống trước 1s so với vật C Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật D Vật rơi xuống trước 1s so với vật 36 Một đoàn tàu hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga với vận tốc...
 • 11
 • 615
 • 17

Nội dung ôn tập theo chủ đề toán lớp 6

Nội dung ôn tập theo chủ đề toán lớp 6
... thoả mãn (16a +17b) (17a +16b)  11 CMR: (16a +17b) (17a +16b)  121 Giải Có 11 số nguyên tố mà (16a +17b) (17a +16b)  11 16a  17b11   (1) 17a  16b11 Có 16a +17b + 17a +16b = 33(a + ... n + 63 = 32k + 63 = (3 2k - 1) + 64  A(n)  Bài 4: Đặt a = (2k - 1)2; b = (2k - 1)2 (k  N) Ta có (a - 1)(b - 1) = 16k(k + 1)(k - 1)  64 Bài 5: Có 60 = 3.4.5 Đặt M = abc Nếu a, b, c không chia ... chia hết cho thừa số k Ví dụ 1: CMR: 36n - 26n  35 Với  n  N Giải 6n 6n n n 6 Ta có - = (3 ) - (2 ) = (3 - )M = (3 + 23) (33 - 3)M = 35.19M  35 Vậy 36n - 26n  35 Với  n  N Ví dụ 2: CMR: Với...
 • 25
 • 1,692
 • 1

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ HAY TUYỆT

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ HAY TUYỆT
... ngời làm chung công việc hoàn thành ngày Nếu ngời thứ làm nửa công việc, sau ngời thứ hai làm nốt công việc lại hoàn thành toàn công việc ngày Hỏi ngời làm riêng hoàn thành công việc ngày Bài ... điểm AB , BC theo thứ tự M , N E , F theo thứ tự hình chiếu vuông góc của B , C đ ờng kính AD a) Chứng minh MN vuông góc với HE b) Chứng minh N tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác HEF Đề số Câu ... lợc giải áp dụng cho Môn Toán học mà áp dụng để học vào môn Vật Lí, Hoá Học Chúc em học tốt !( Thầy Bùi Văn Hải ) Giáo viên: Bùi Văn Hải Trờng THCS Hải Tân Bài tập toán ôn thi THPT Phần dạng...
 • 21
 • 96
 • 0

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ

ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ
... dài trội so với alen v qui định cánh cụt Lai dòng ruồi giấm chủng xám, dài đen cụt thu F1 Cho ruồi F giao phối với thu F2 phân ly theo tỉ lệ : 66% xám dài : 9% xám cụt : 9% đen dài : 16% đen ... A B nhóm máu O C nhóm máu B D Các trường hợp A, B, O CÂU 11: Trong quy luật phân li độc lập, P chủng khác (n) cặp tính trạng tương phản tỉ lệ kiểu gen F2: A (3 : 1)n B (1 : 2: 1)2 C (1 : 2: 1)n ... gen D loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen CÂU 13: Trường hợp di truyền liên kết xảy khi: A bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản B gen chi phối tính trạng phải trội hoàn toàn C tượng tương...
 • 3
 • 133
 • 0

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề
... hướng dẫn học sinh ôn tập, không ôn tập sách giáo khoa mà tập hợp kiến thức sách giáo khoa theo chủ đề Việc soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề, học sinh hiểu nhanh hơn, tập hợp kiến ... hơn, học sinh đạt kết cao kì thi, kì thi học sinh giỏi cấp năm gần Từ thực tế này, tiếp tục soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề chương trình Lịch sử lớp 12 để tạo kết tốt cho học sinh ... (1959-1989) - Các khối quân không đối đầu - Các vụ tranh chấp xung đột giải đối thoại hợp tác xung đột Nam Phi, nội chiến Angôla, vấn đề Ápganixtan, vấn đề Campuchia, vấn đề Trung Đông… Câu 7: Xu phát...
 • 11
 • 211
 • 0

skkn HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề môn lịch sử

skkn HƯỚNG dẫn học SINH ôn tập THEO CHỦ đề môn lịch sử
... hướng dẫn học sinh ôn tập, không ôn tập sách giáo khoa mà tập hợp kiến thức sách giáo khoa theo chủ đề Việc soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề, học sinh hiểu nhanh hơn, tập hợp kiến ... hơn, học sinh đạt kết cao kì thi, kì thi học sinh giỏi cấp năm gần Từ thực tế này, tiếp tục soạn giảng hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề chương trình Lịch sử lớp 12 để tạo kết tốt cho học sinh ... quân không đối đầu - Các vụ tranh chấp xung đột giải đối thoại hợp tác xung đột Nam Phi, nội chiến Angôla, vấn đề Ápganixtan, vấn đề Campuchia, vấn đề Trung Đông… Câu 7: Xu phát triển lịch sử giới...
 • 11
 • 39
 • 0

Phương pháp dạy học theo chủ đề trong chương trình lịch sử lớp 11 (vận dụng ở trường trung học phổ thông lương tài, bắc ninh)

Phương pháp dạy học theo chủ đề trong chương trình lịch sử lớp 11 (vận dụng ở trường trung học phổ thông lương tài, bắc ninh)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRƢƠNG THỊ HÒA PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG CHƢƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 11 (VẬN DỤNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƢƠNG TÀI, BẮC NINH) ... cứu Phƣơng pháp dạy học theo chủ đề chƣơng trình Lịch sử lớp 11 trƣờng THPT 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Dạy học tích hợp chủ đề môn Lịch sử vận dụng chƣơng trình môn Lịch sử lớp 11 THPT ... trình bày sở lí luận, thực tiễn dạy học Lịch sử theo chủ đề, đề xuất số chủ đề phƣơng pháp dạy học chủ đề chƣơng trình Lịch sử lớp 11 THPT áp dụng cho đối tƣợng học sinh trƣờng THPT Lƣơng Tài...
 • 17
 • 114
 • 0

Vận dụng quan điểm của g polya vào việc hướng dẫn giải bài tập chương II phần v sinh học 12

Vận dụng quan điểm của g polya vào việc hướng dẫn giải bài tập chương II phần v sinh học 12
... v i việc v n dụng quan điểm Polya Kết khảo sát tình hình giảng dạy củ GV v việc v n dụng qu n điểm Poly dạy học b i tập sinh học 12: Câu Theo thầy (cô) việc giảng dạy b i tập chƣơng II phần V ... v i việc ứng dụng qu n điểm củ Poly v o việc hƣớng dẫn giải b i tập học sinh đƣợc tiếp cận, thụ động việc giải b i tập - Trong học: Khi v n dụng qu n điểm củ Poly dạy học chƣơng II Sinh học 12, ... Toán học cho Sinh học trƣờng THPT  V n dụng quan điểm G Polya hướng dẫn giải tính quy luật tượng di truyền V n dụng tƣ tƣởng sƣ phạm củ G. Poly việc dạy học giải b i tập Sinh học n y l phƣơng thức...
 • 98
 • 157
 • 0

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ dề tích hợp bảo vệ đa dạng sinh học

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ dề tích hợp bảo vệ đa dạng sinh học
... TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC – MÔN SINH HỌC Tên hồ dạy học “ BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC” Mục tiêu dạy học: Sau học xong chủ đề này, học sinh đạt được: 2.1 Kiến thức 2.1.1 Môn sinh học - Nêu định nghĩa đa dạng ... với chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học - Các hát, thơ bảo vệ môi trường, bảo vệ giới sinh vật - Các bảng biểu, hình ảnh tuyên truyền dán đặt khu vực trường nhằm bảo vệ đa dạng sinh học - Ngoài học sinh ... nghĩa đưa định nghĩa dùng Công ước Đa dạng sinh học - Đa dạng sinh học thể hiện:+ Đa dạng loài 10 + Đa dạng hệ sinh thái + Đa dạng di truyền Biểu đa dạng sinh học nước ta a Đặc điểm địa lý tự nhiên...
 • 23
 • 548
 • 8

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v sinh học 12

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v  sinh học 12
... kiểm tra đánh giá trường THPT Xây dựng hệ thống đề kiểm tra để đánh giá lực học sinh Xây dựng hệ thống đáp án xác tương ứng v i hệ thống đề kiểm tra xây dựng Đánh giá chất lượng đề kiểm tra xây ... CHƯƠNG 2: XÂY DựNG ĐÈ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN V SINH HỌC 12 • 2.1 2.1.1 ••• Cấu trúc, nội dung phần V Sinh học 12 Phân tích cấu trúc phần V Sinh học 12 Chương I: ... kiểm tra 2.4 kiểm tra kiểm tra kiểm tra Viết câu hỏi đề kiểm tra Căn v o ma trận viết có đề kiểm tra sau: Đề kiểm tra Môn: Sinh học Lớp: 12 (Thời gian kiểm tra: 15’) Câu 1: (Mức: nhân biếtv Đánh...
 • 83
 • 322
 • 1

Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v sinh học 12

Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v  sinh học 12
... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN V SINH HỌC 12 18 2.1 Cấu trúc, nội dung phần V Sinh học 12 18 2.1.1 Phân tích cấu trúc phần V Sinh học 12 ... kiểm tra đánh giá trường THPT Xây dựng hệ thống đề kiểm tra để đánh giá lực học sinh Xây dựng hệ thống đáp án xác tương ứng v i hệ thống đề kiểm tra xây dựng Đánh giá chất lượng đề kiểm tra xây ... thực việc kiểm tra đánh giá theo lực học sinh cách đồng hiệu v n đề không đơn giản cần có cố gắng nỗ lực lớn 17 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN V SINH...
 • 89
 • 292
 • 0

Xem thêm