NST đột biến NST sinh học 12 nguyễn văn hải

Bài soạn Tiét 24 Dọt bién só luọng NST.ppt

Bài soạn Tiét 24 Dọt bién só luọng NST.ppt
... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Đột biến cấu trúc NST gì? Cho biết dạng đột biến cấu trúc NST? Câu Những nguyên nhân gây biến đổi cấu trúc NST? Tiết 22- Bài 21: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄN ... –1 Tiết 22- Bài 21: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄN SẮC THỂ I Hiện tượng dò bội thể I II III VI VII X XI IV VIII XII V IX XIII Hình 23.1: Quả cà độc I: dược Quả lưỡng bội bình thường có 2n= 24NST II-XIII: ... nào? Các dạng: 2n + 2n – ? ? Vậy tượng dò bội ? Hiện tượng đột biến thêm NST cặp NST Tiết 22- Bài 21: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄN SẮC THỂ I Hiện tượng dò bội thể - Hiện tượng thể dò bội: đột biến...
  • 17
  • 172
  • 0

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST TIẾP

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG  NST TIẾP
... biến đổi số lượng NST ở cặp hoặc số cặp NST nào đó gọi là thể dị bội Phần lớn thể dị bội gây hại cho sinh vật Sự biến đổi số lượng NST xảy ở tất cả các cặp NST ... ? Sự biến đổi số lượng NST ở một cặp NST thường thấy những dạng nào? + Thể dị bội là thể mà tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng ... đổi NST Câu 4(7 (8 chữ):Mất mộtsự tăng thêm NST Câu (9 10 chữ : Những biếnnhỏ bộđầucấu Câu chữ ): : Đây là thêm trongNST sốbào 21 gâytăngngườibội cặptrúc gen gọi ởnào?đó ? NST cặp NST...
  • 25
  • 251
  • 0

Xem thêm