Chiến tranh nhân dân trên tuyến đường hà nội hải phòng dưới sự lãnh đạo của đảng

Chiến tranh nhân dân trên tuyến đường nội hải phòng dưới sự lãnh đạo của đảng

Chiến tranh nhân dân trên tuyến đường hà nội  hải phòng dưới sự lãnh đạo của đảng
... đường sắt Nội - Hải Phòng c ) Tuyến đường Nội- Hải Phòng hệ thống đường đường sắt, đường số tính từ Cầu Chui đến trung tàm Hải Phòng đường sắt từ ga Hàng c ỏ đến ga Hải Phòng Đường Nội- ... Chương 1: TUYẾN ĐƯỜNG HÀ NỘI - HÀI PHÒNG VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐI QUA Chuông 2: CHIẾN TRANH NHẢN DÂN TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HÀ NỘIHAIPHÒNG DƯỚI S ự LÃNH ĐẠO CÙA ĐẢNG (12-1946-7-1954) ... vé lãnh đao chiến tranh nhân dân trẽn tuyến đường Nội- Hải Phòng (1946-1954) 9 Chuông 1: TUYẾN ĐƯỜNG HÀ NỘI - HẢI PHÒNG VÀ TÌNH HÌNH KINH TÊ - XÃ HỘI VÙNG TUYÊN ĐƯỜNG ĐI QUA Đường 5, "đường...
 • 140
 • 240
 • 0

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
... tự dân sinh , dân chủ -Sáu tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh -Năm 1937, có 400 cuộc bãi công của công nhân Giai đoạn 1936-1939  Đấu tranh nghị trường: năm 1937-19 38, mặt ... phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Chỉ vòng 15 ngày(từ 14 đến 28/ 8) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước, chính quyền về tay nhân dân -Ngày 30 /8: Vua Bảo Đại thoái ... thủ đô hà nội 23 /8 khởi nghĩa giành chính quyền HUÊ 25 /8 quân Nhật Sài Gòn thất thủ Giai đoạn 1939 -1945 -Ngày 28- 8: ta giành chính quyền cả nước, Uỷ ban dân tộc giải phóng...
 • 29
 • 2,144
 • 0

Quá trình đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại

Quá trình đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại
... tới trình đấu tranh nhõn dõn Ấn Độ lónh đạo Đảng Quốc đại kể từ Đảng thành lập năm 1885 giành độc lập hoàn toàn vào năm 1950 B NỘI DUNG I QUÁ TRÌNH THỰC DÂN ANH XÂM LƯỢC ẤN ĐỘ Hoàn cảnh Ấn độ ... thể dõn tộc Ấn Độ với đế quốc Anh Mõu thuẫn ngày phát triển thành nguyên nhõn bùng nổ phong trào đấu tranh giải phóng dõn tộc Ấn Độ II QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ TỪ 1885 ... thực dõn Anh Ấn Độ Quá trình đến thành lập Đảng Quốc đại có vai trò tớch cực tổ chức chớnh trị Ấn Độ, đặc biệt hiệp hội Ấn Độ va A.O Hume, quan chức người Anh nghỉ hưu Sự đời Đảng Quốc Đại kết thúc...
 • 32
 • 1,288
 • 1

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của đảng

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của đảng
... pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân lãnh đạo Đảng cần quán triệt vấn đề có tính nguyên tắc sau: - Xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân cách thức để phát huy dân chủ ... khít với xây dựng hội công dân Xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân, cách thức để phát huy quyền làm chủ nhân dân, huy động nội lực toàn thể nhân dân, tất thành phần ... nhân dân công lý, tự do, bình đẳng Trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân nay, mặt nhận thức, cần khẳng định mối quan hệ chủ đạo nguyên tắc yêu cầu Nhà nước pháp quyền...
 • 5
 • 982
 • 13

lộc sơn trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của đảng 1930 – 1945

lộc sơn trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của đảng 1930 – 1945
... hiểu Lộc Sơn thời kỳ đấu tranh giành quyền lãnh đạo Đảng 1930 1945, nhằm tái phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân xác định rõ vai trò Đảng việc lãnh đạo nhân dân Lộc Sơn đấu tranh giành quyền ... 17 CHƯƠNG LỘC SƠN TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 1930 1939 2.1 Đấu tranh cách mạng nhân dân Lộc Sơn năm 1930 1935 2.1.1 Nhân dân xã Lộc Sơn tiếp thu trào ... lịch sử Chương Lộc Sơn thời kỳ đấu tranh giành quyền lãnh đạo Đảng 1930 1939 Chương Nhân dân Lộc Sơn đấu tranh giành quyền giai đoạn 1939 1945 cách mạng Tháng Tám xã Lộc Sơn CHƯƠNG MẢNH ĐẤT...
 • 57
 • 285
 • 2

giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của đảng

giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của đảng
... trò lãnh đạo, trước giai cấp dân tộc, đảng đề cương lĩnh lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách magj dân tộc dân chủ nhân dân nước, đưa dất nước độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng đề xu hướng lãnh đạo công ... chức cụ thể tổ chức đảng nhân tố thực thăng lợi nhiện vụ cách mạng, góp phần trực tiếp quan trọng vào hoàn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Vai trò lãnh đạo đảng công tác đào tạo , bồi ... mạng công tạo XHCN , xây dựng XH mới, XHCN CSCN Vai trò đảng việc xây dựng, củng cố mối liên hệ với quần chúng nhân dân, xây dựng củng cố tình đoàn kết giai cấp công nhân , nhân dân lao động nhân...
 • 3
 • 88
 • 0

tiểu luận Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh

tiểu luận Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh
... 2.2 Sự lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh 13 14 giải phóng dân téc chống thực dân Anh 17 2.2.1 Sù đời Đảng Quốc Đại 2.2.2 Sự lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh 17 giải phóng dân téc chống ... thực dân Anh yêu cầu lịch sử Ên Độ 1.2.1 Sự xâm lược, thống trị thực dân Anh 1.2.2 Yêu cầu lịch sử Ên Độ Chương 2: 10 TƯ TƯỞNG CỦA M.GANDHI VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG QUỐC ĐẠI ÊN ĐỘ TRONG CUỘC ĐẤU ... mở đầu kết luận, đề tài gồm hai chương: Chương 1: Ên Độ sách cai trị thực dân Anh Chương 2: tưởng Gandhi lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh giải phóng dân téc chống thực dân Anh (1917 1950)...
 • 40
 • 420
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TUYẾN ĐI Nội , Hải Phòng , Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Thị Trấn Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO THỰC TẬP TUYẾN ĐI Hà Nội , Hải Phòng , Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Thị Trấn Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh
... Thành phố Hạ Long • Huyện Đầm Thị xã Cẩm Phả • Huyện Đông Triều • Thành phố Móng Cái Huyện Hải Thị xã Uông Bí • Huyện Hoành Bồ • Huyện Ba Chẽ • Huyện Tiên Yên • Huyện Bình Liêu • Huyện ... trọng, đáng kể mỏ Kế Bào, Mông Dương, Cọc Sáu, Bắc Quảng Lợi, Đèo Nai, Khe Chàng, Khe Tam, Ngã hai Khe Hùm, Vàng Danh, Tu, Lầm, Đồng Cóc, Đồng Đăng, Yên Lập Thành phần trầm tích chứa than số ... nhiên huyện Bình Liêu, Hải H , Đầm H , dãy Ngàn Chi (1.166 m) phía bắc huyện Tiên Yên Vùng núi miền tây từ Tiên Yên qua Ba Ch , Hoành B , phía bắc thị xã Uông Bí thấp dần xuống phía bắc huyện...
 • 16
 • 86
 • 0

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương thời kì kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 1954)

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương thời kì kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945  1954)
... cho chiến 19 Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG HẬU PHƢƠNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC (1945- 1954) 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng ( 1945 – 1946) 2.1.1 Chủ trương Đảng xây dựng ... lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng khánh chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc (1945- 1954) 16 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương (1945- 1954) 16 2.1.1 Chủ trương đảng xây dựng hậu phương ... hạn chế Đảng ta việc xây dựng vùng hậu phương thời nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời bước đầu rút học kinh nghiệm việc xây dựng hậu phương, phục vụ cho công kháng chiến...
 • 64
 • 372
 • 0

Sự lãnh đạo của Đảngnhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC
... 3/2/1930, ba tổ chức cộng sản Việt Nam hoàn thành việc thống thành Đảng nhất, Đảng cộng sản Việt Nam đời Sự lãnh đạo Đảng nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cách mạng Việt nam - Kể từ thực dân Pháp ... có ý nghĩa chiến lợc cách mạng nớc ta bắt nguồn từ lãnh đạo Đảng Đảng ta đứng trung tâm kiện lịch sử vĩ đại cách mạng thực nhân tố lãnh đạo tổ chức thắng lợi cách mạng Việt nam Bởi vì: Website: ... giác giai cấp công nhân Đảng đời, chứng tỏ giai cấp công nhân trởng thành đủ lực lãnh đạo cách mạng Việt nam, mở thời kỳ cách mạng Việt nam đấu tranh dới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Website: http://www.docs.vn...
 • 16
 • 7,882
 • 35

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân số

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân số
... quyền số nơi chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược công tác DS-KHHG; phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu chấp hành nghiêm sách ảng Nhà nước DS-KHHG Tổ chức, máy làm công tác ... làm công tác DS-KHHG thiếu ổn định, thiếu cán ầu tư cho công tác DS-KHHG chưa tương xứng với gia tng dân số gia tng tổng thu nhập quốc dân bỡnh quân đầu người Phn 3: TRIN KHAI CễNG TC DS-KHHG ... DS-KHHG, c bit l Ngh quyt XI Trong ú lu ý: - Tận dụng lợi cấu dân số vàng, chủ động điều chỉnh tốc độ phát triển dân số phân bố dân số hợp lý - u tiờn u t cho ngi nghốo, vựng sõu, vựng xa, vựng...
 • 40
 • 979
 • 0

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 – 1946

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 – 1946
... lượng có tổ chức Quân dân ta chiến đấu đất nước ta Đảng ta hoạt động bí mật nắm vững quyền lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước, có kinh nghiệm 15 năm đấu tranh chống đế quốc Đế quốc Pháp đế ... đất Trong kháng chiến nhân dân Việt Nam không đấu tranh cho riêng mình, nhân dân Việt Nam vừa đấu tranh để tự cứu ,vừa đấu tranh cho hoà bình giới “ Cho nên kháng chiến nhân dân Việt Nam chiến tranh ... giặc, Đảng ta gắn liền với nhân dân thành khối, chiến tranh diễn nhiều hình thái phong phú: chiến tranh cài lược, chiến tranh lộn ẩu, chiến tranh không mặt trận, chiến tranh bao vây, chiến tranh...
 • 13
 • 479
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 1 5 1930 lần đầu tiên công nhân nông dân dưới sự lãnh đạo của đảng biểu tình biểu dương lực lượng đoàn kết với vô sản quốc tếnguyên tắc quản lý hành chính nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng và đảm bảo sự tham gia kiểm tra giám sát của nhân dân đối với quản lý hành chính nhà nướcnhà nước phấp quyền việt nam phải được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chu đặt dưới sự lành đạo của đảng cộng sản và dựa trên co sỏ khối đại đoàn kết toàn dânđấu tranh chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng trong giai đoạn 19541965đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức là mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảngchứng minh sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là nhân tố dẫn đến thắng lợiđổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện phải gắn với sự đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của đảng phát huy dân chủ tăng cường pháp chếtăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động tòa án nhân dân tỉnh sơn la nói chung và việc áp dụng pháp luật trong giải quyết án ma túy nói riêngsự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầusự lãnh đạo của đảng trong kháng chiến chống mỹsự lãnh đạo của đảng trong kháng chiến chống phápsự lãnh đạo của đảng trên lĩnh vực văn hóasự lãnh đạo của đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền 19451946bai tham luận tăng cường sự lãnh đạo của đảng về phong rào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốcsự lãnh đạo của đảng đối với kháng chiến chống pháp giai đoạn 1951 195410. TT 85 2004 TTLT BTC BKHCN14. HD1895 QLHDKHCN Bieu mauChủ đề tết và mùa xuânQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUĐăng ký sở hữu trí tuệ | Hanoi University of Science, VNUSach chuyen khao 2011 2015Sach chuyen khao 2016BC ky yeu hnkh qte 2016Bài báo ISI SCOPUS | Hanoi University of Science, VNUBài báo ISI SCOPUS | Hanoi University of Science, VNUSan pham ung dung 2016Danh muc HNKH trong nuoc 2014 0Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUTBGD CP cua nguoi co lien quan CDNB quy PENM IVLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUChủ đề thế giới thực vậtTiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9Bài 15. Thương mại và du lịchBài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp