ĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

đề tài xử khí thải bằng phương pháp nhiệt, oxy hóa, sinh học

đề tài xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt, oxy hóa, sinh học
... quan phương pháp xử Xử khí thải phương pháp nhiệt UNG Xử khí thải phương pháp oxy hóa Xử khí thải phương pháp sinh học GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM TỔNGQUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT o Phương pháp nhiệt: hay gọi phương pháp đốt cháy trực tiếp Phương pháp dựa ... BÌNH 18 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA GVHD: THÁI VŨ BÌNH 19 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA Nguyên tắc: Thực tương tác hóa học nhằm chuyển khí độc thành sản...
 • 48
 • 2,057
 • 1

Đề Tài: xử khí thải - Xử H2S bằng than hoạt tính docx

Đề Tài: xử lý khí thải - Xử lý H2S bằng than hoạt tính docx
... Đồ án xử khí thải Xử H2S than hoạt tính GVHD : Chu Mạnh Đăng CNBM: Lâm Vĩnh Sơn Chương I: TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ THẢI H2S I Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ô nhiễm không khí vấn đề tổng ... 3,029( KgH 2S / h) - Vẽ đường cân bằng: 0,05 X gH2S/g than hoạt tính P mmHg Ap suất riêng phần cân bằng: Nhóm II.12 0,1 0,15 0,2 12 42 92 Đồ án xử khí thải Xử H2S than hoạt tính GVHD : Chu ... tinh thể than hoạt tính vòng nguyên tử cacbon xếp trật tự hơn.Vì than hoạt tính có cấu tạo xốp tạo nên nhiều lỗ hổng không đồng phức tạp Nhóm II.12 Đồ án xử khí thải Xử H2S than hoạt tính GVHD...
 • 60
 • 1,401
 • 5

đề tài: XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT, OXY HÓA, SINH HỌC pptx

đề tài: XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT, OXY HÓA, SINH HỌC pptx
... quan phương pháp xử Xử khí thải phương pháp nhiệt UNG Xử khí thải phương pháp oxy hóa Xử khí thải phương pháp sinh học GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM TỔNGQUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT o Phương pháp nhiệt: hay gọi phương pháp đốt cháy trực tiếp Phương pháp dựa ... BÌNH 18 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA GVHD: THÁI VŨ BÌNH 19 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA Nguyên tắc: Thực tương tác hóa học nhằm chuyển khí độc thành sản...
 • 48
 • 603
 • 2

ĐỀ CƯƠNG xửKHÍ THẢI 2015

ĐỀ CƯƠNG xử lí KHÍ THẢI 2015
... rãi để khử ẩm không khí, khử khí độc hại mùi khí thải, thu hối loại hơi, khí có giá trị lẫn không khí khí thải Ứng dụng trình: - Chất khí ô nhiễm không cháy khó đốt cháy - Chất khí cần khử có giá ... thích hợp; - Có xử lý sơ khí thải để loại bỏ chất hấp phụ được; - Xử lý làm giảm bớt nồng độ ban đầu chất cần khử khí thải để bảo vệ lớp vật liệu hấp phụ khỏi bị tải - Phân phối dòng khí qua lớp ... ống dẫn khí vào đề vận tốc dòng khí giảm xuống nhỏ, nhờ vậy, hạt bụi đủ thời gian để rơi xuống chạm đáy tác dụng trọng lực bị giữ lại mà không bị dòng khí mang theo b Nguyên hoạt động Khí chứa...
 • 21
 • 128
 • 1

ĐỀ CƯƠNG Công nghệ xử khí thải

ĐỀ CƯƠNG Công nghệ xử lý khí thải
... lực Kích thước bụi 60-70�m Nguyên tắc sơ đồ công nghệ xử SO2 Nêu nguyên tắc, vẽ sơ đồ công nghệ xử SO2 dd sữa vôi *Nguyên tắc :Khí thải SO2 đc hấp thụ dd sữa vôi( dd có chứa CaO, CaCO3, ... trình: Phương trình: SO2 + H2O  H+ +HSO3Sơ đồ xử gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Hấp thụ khí SO2 cách phun nước vào dòng khí thải cho dòng khí thải đủ qua lớp vật liệu đệm rỗng có tưới nước Giai ... phụ Xử NOx(N2O, NO,NO2,N2O3,N2O4, N2O5 ) Khí thải chứa 1-1,5% NOx xử phương pháp hấp thụ hấp phụ Hấp thụ NOx nước: Trong công nghiệp loại khí thải có oxit nito nồng độ thấp thường sử dụng...
 • 10
 • 254
 • 1

Đề tài "xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí"

Đề tài
... phản ứng trực tiếp với chất tan (P) - Thứ hai, ozone phản ứng với chất tan (P) theo chế gốc Ngoài ra, ozone tác dụng với chất khác tạo chất oxy hóa thứ cấp Chất oxy hóa chất tan Tất phản ứng xảy ... 2,4 – DCP ) - Khử màu nước thải nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp nấu kiềm không thu hồi kiềm ( ký hiệu N ) - Khử màu nước thải nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp hấp nhiệt kết hợp ép áp ... màu nước thải nhà máy bột giấy kiểu H Nước thải tiến hành ozone hóa không keo tụ trước D0ộ màu đo theo phương pháp Kết thay đổi màu thể bảng Bảng6: Sự thay đổi độ màu khoảng thời gian xử khác...
 • 9
 • 2,410
 • 45

đề tài xử khí khí thải

đề tài xử lý khí khí thải
... (N/m2) XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 38   ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ Vậy trở lực tháp là: Ptháp = Max( Pk, Pư) Ptháp = 4530 (N/m2) XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 39   ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI ... vấn đề không đơn giản tốn  Từ nhược điểm nói trên, phương pháp khí SO2 nước áp dụng khi: XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ - Nồng độ ban đầu khí SO2 khí thải ... Trong đó: • P: áp suất khí [at] XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 26 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ • V: thể tích không khí [l] • R: số khí tưởng = 0,082 • n: số mol khí [mol]  n/V = P/RT...
 • 57
 • 217
 • 0

Tài liệu Đề tài " Thiết kế hệ thống xử khí thải SO2 từ lò hơi bằng thiết bị tháp hấp thụ (tháp đệm) công suất 12000 m3/ngày " pot

Tài liệu Đề tài
... KH SO2 - i vi sc khe ngi.7 - i vi thc vt - i vi mụi trng IV CC PHNG PHP X Lí SO2 - Hp th khớ SO2 bng nc - Hp th khớ SO2 bng dung dch sa vụi10 - X khớ khớ SO2 bng ammoniac11 - X khớ SO2 ... magie oxit 12 - X khớ SO2 bng km oxit 13 - X SO2 bng km oxit kt hp natri sunfit 13 - X khớ SO2 bng cỏc cht hp th hu c 14 - Hp ph khớ SO2 bng than hot tớnh 15 - Hp ph khớ SO2 bng vụi, ỏ ... trỡnh hỡnh thnh ma axit ca SO2 - Phn ng hoỏ hp gia lu hunh iụxớt v cỏc hp cht gc hirụxyl: SO2 + OHã HOSO2ã - Phn ng gia hp cht gc HOSO2ã v O2 s cho hp cht gc HO2ã v SO3 : HOSO2ã + O2 HO2ã + SO3...
 • 58
 • 1,150
 • 1

luận văn tốt nghiệp đề tài xử khí khí thải

luận văn tốt nghiệp đề tài xử lý khí khí thải
... (N/m2) XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 38   ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ Vậy trở lực tháp là: Ptháp = Max( Pk, Pư) Ptháp = 4530 (N/m2) XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 39   ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI ... vấn đề không đơn giản tốn  Từ nhược điểm nói trên, phương pháp khí SO2 nước áp dụng khi: XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ - Nồng độ ban đầu khí SO2 khí thải ... Trong đó: • P: áp suất khí [at] XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 26 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ • V: thể tích không khí [l] • R: số khí tưởng = 0,082 • n: số mol khí [mol]  n/V = P/RT...
 • 57
 • 161
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu hoffman đốt trấu trên địa bàn tỉnh tây ninh

Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu hoffman đốt trấu trên địa bàn tỉnh tây ninh
... khô thích 13 X li phôi s ph g m vào nung Hoffman, s Th g 24 gi Hoffman 1.2.2 Công ngh Hoffman có c m ký b Công ngh nung Hoffman 80 c Công ngh H U TE C H h Hình 1.5: M Hoffman c Hoffman ... HF) khói th c mô hình thi khói th N NGHIÊN C 3.1 T hi g ô nhi Hoffman s 3.2 Xây d cho bi 3.3 Nghiên c px nghi công ngh x HF; bi khí c nung g NGHIÊN C U nung g th g H U TE C H 3.4 ; phân ... riêng l ho s ph ph th công) Theo th công thi An Giang có th s d nung Nhu c t có t H U TE có s nhiên nung t 30.000 nung: 1t b dây chuy thoát h th 2.000m2 (ho thi d lo Hoffman 12 tri C...
 • 97
 • 1,035
 • 8

Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử khí thải của các lò nung gạch kiểu hoffman đốt trấu trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an

Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu hoffman đốt trấu trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an
... vi nghiên c u: nung g ch ki u Hoffman DNTN Trang Long huy c Hòa, t nh Long An CO c a g ch hoffman l t h th ng x khí th i b i, HF, C H Nghiên c u tính toán hình C D a ch xã L c Giang, ... thành h p cho nung g ch ki g t tr u áp d ng cho doanh nghi p s n xu t a bàn huy c Hòa r t c n thi t Lu Nghiên c hình thích h p x khí th i c a nung g ch ki xu t t tr a bàn c Hòa xu ... t tr u áp d ng cho doanh nghi p s n xu t g a bàn huy c Hòa r t c n thi t Lu Nghiên c xu t hình thích h p x khí th i c a nung g ch ki u Hoffman t tr a bàn huy c Hòa ’ c xu c a nhu c...
 • 133
 • 443
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử khí thải động cơ đốt trong (2)

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong (2)
... 1.7.2 Các phương pháp xử khí thải Để xử khí thải động cơ, phương pháp sử dụng xúc tác ba chức tỏ hiệu Đối với hệ xúc tác xử đồng thời ba thành phần, phản ứng để xử thành phần gây ô ... chọn nghiên cứu cho trình xử muội động - Xúc tác đa oxit lựa chọn từ trình nghiên cứu xử hydrocacbon CO nghiên cứu cho trình xử đồng thời thành phần khí thải điều kiện khác Trên sở nghiên ... nghiên cứu kết hợp thành phần theo tỷ lệ thích hợp có khả tạo xúc tác hoạt tính vượt trội, thích hợp để sử dụng làm pha hoạt tính xúc tác xử ba thành phần khí thải 1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 27
 • 477
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử khí thải động cơ đốt trong

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong
... C6H6 0 0.5 0.2 0.2 0 NO 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 CO2 1.77 0 6.2 N2 Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance λ 1.0034 1.0034 1.0103 1.0201 1.1098 0.86 1.0034 For the reaction ... systems based on noble metals (NMs) 1.3.2 Catalytic systems based on perovskite 1.3.3 Catalytic systems based on metallic oxides 1.3.3.1 Metallic oxides based on CeO2 1.3.3.2 Catalytic systems based ... self-propagating mode The observed influence of the initial precursors cobalt acetate, mixtures of cobalt acetate/cobalt nitrate, and mixtures of cobalt nitrate with fuels such as urea, citric acid, glycine,...
 • 117
 • 358
 • 0

Nghiên cứu quá trình quá trình đưa chất mang lên chất nền để chế tạo xúc tác xử khí thải động cơ đốt trong

Nghiên cứu quá trình quá trình đưa chất mang lên chất nền để chế tạo xúc tác xử lý khí thải động cơ đốt trong
... and 90% mol was carried out It is shown that incorporation of ZrO into solid solution with CeO strongly promotes bulk reduction of the Rh- loaded solid solution in comparison to a Rh/CeO sample ... dip dry combustion Adhesion of catalyst to cordierite surface is via oxide growth, which is very strong [27] Binary metallic activity is higher than single one Furthermore, some metals are added ... tested and compared with that of monometallic Pd references The catalytic properties display a strong dependence on the degree of interaction which exists between the metals in the calcinations...
 • 126
 • 323
 • 0

Nghiên cứu quá trình quá trình đưa chất mang lên chất nền để chế tạo xúc tác xử khí thải động cơ đốt trong

Nghiên cứu quá trình quá trình đưa chất mang lên chất nền để chế tạo xúc tác xử lý khí thải động cơ đốt trong
... and 90% mol was carried out It is shown that incorporation of ZrO into solid solution with CeO strongly promotes bulk reduction of the Rh- loaded solid solution in comparison to a Rh/CeO sample ... dip dry combustion Adhesion of catalyst to cordierite surface is via oxide growth, which is very strong [27] Binary metallic activity is higher than single one Furthermore, some metals are added ... tested and compared with that of monometallic Pd references The catalytic properties display a strong dependence on the degree of interaction which exists between the metals in the calcinations...
 • 126
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dat van de cho de cuong xu ly nuoc thaide cuong xu ly nuoc thaiđề tài xử lý khí thải ra từ lò hơi dùng dầu fođề tài xử lý khí thải xử lý h2s bằng than hoạt tính docxtổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongđề thi trắc nghiệm môn xử lý khí thải động cơđề tài xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí các hệ thống sản xuất phân compostvề vấn đề xử lý khí thảixử lý khí thảicách xử lý khí thảiđề tài xử lý rác thảiđề cương xử lý ảnh sốđề cương xử lý tiếng nóixử lý khí thải bằng công nghệ biofiterxử lý khí thải bằng thực tếDS Trung tuyen NV1 nganh BH Khoi DDS Trung tuyen NV1 nganh QTKD Khoi ANâng cao chất lượng cán bộ công chức tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (tt)DANH SACH HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE(nhap lan 4) (1)Danh sach trung tuyen nguyen vong 2 co so Son TayHoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây (LV thạc sĩ)Hoạt động động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây (tt)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (LV thạc sĩ)Kênh phân phối của Mobifone trên địa bàn Hà Nội (LV thạc sĩ)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (LV thạc sĩ)DANH SACH THI SINH CO HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE (1)Diem DH LD XH TT2014TS2014 DiemTT SonTay 1401Hoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ý định lựa chọn thương hiệu nhà bán lẻ điện thoại thông minh tại thị tường Hà Nội (LV thạc sĩ)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tóm tắt)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (LV thạc sĩ)Tong 30 8 DLT Son Tay