Nguyen nhan va co che TH sinh học 12 vũ thị mai lan

nguyên nhân chế bệnh sinh theo y học cổ truyền

nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh theo y học cổ truyền
... không theo quy luật, trình bị bệnh dài ngắn khác ( từ vài tháng đến vài năm) Chững tương đương với hội chứng mãn kinh y học đại NGUYấN NHÂN VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN Sự phát sinh ... trị theo Y học cổ truyền Y học cổ truyền điều chỉnh cân toàn thể làm lưu thông huyết mạch vùng bụng dưới, lập lại cân âm dương tạng phủ toàn thể Dùng thuốc Y học cổ truyền tuỳ theo biểu thể bệnh, ... người có chứng trạng cần phải điều trị [69] 1.2.2 Bệnh nguyên bệnh sinh [20], [21], [22], [68], [69] Y học cổ truyền cho rằng, gốc bệnh từ thận suy, âm dương thận không điều hoà, chức hai mạch xung...
 • 12
 • 283
 • 0

Nguyen nhan va co che TH

Nguyen nhan va co che TH
... nghi là: A Th ch nghi cá th th ch nghi quần th B Th ch nghi tạm th i th ch nghi lâu dài C Th ch nghi kiểu gen th ch nghi kiểu hình D Th ch nghi sinh th i th ch nghi địa lí 78 Hỡnh thnh loi mi ... tác dụng: A Hình th nh đặc điểm riêng biệt cá th quần th B Làm tăng tỉ lệ cá th th ch nghi theo nhiều hớng khác quần th C Hình th nh đặc điểm th ch nghi tơng quan cá th quần th D Tất trờng ... 28 Theo quan niệm đại, mức độ tác dụng chọn lọc tự nhiên là: A Quần th , nhiễm sắc th , cá th B Nhiễm sắc th , tế bào, cá th C Dới cá th , cá th , cá th D NST, quần th , quần xã 29 Phơng th c...
 • 7
 • 255
 • 1

Nguyên nhân chế bệnh sinh Basedow pptx

Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh Basedow pptx
... BW36, Trung quốc HLABW46, B5 Bệnh sinh: Đây bệnh chế bệnh sinh phức tạp, nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, có nhiều giả thuyết chế bệnh sinh, có số thuyết chế bệnh sinh Basedow đề cập nhiều sau đây: ... chứng bệnh không giảm b) chế tự miễn: Thuyết chế tự miễn chế bệnh sinh Basedow có nhiều tiến bộ, có nhiều nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ chế bệnh sinh bệnh Năm 1956 Adams purves phát thấy huyết bệnh ... disease) - Bệnh Parry (Parry's disease) - Bệnh bướu giáp có lồi mắt - Bệnh cường chức giáp miễn dịch Nguyên nhân - chế bệnh sinh Nguyên nhân: + Trước bệnh Basedow coi hậu tổn thương trục điều hoà...
 • 9
 • 457
 • 3

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12: NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HOÁ

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG 576.Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... trường sinh vật 578 Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm A tất nhân tố vật lý, hoá học môi trường xung quanh sinh vật B đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , nhân tố vật lý bao quanh sinh vật ... thể quy luật sinh thái A giới hạn sinh thái B tác động qua lại sinh vật với môi trường C không đồng nhân tố sinh thái D tổng hợp nhân tố sinh thái 597.Ổ sinh thái A khu vực sinh sống sinh vật B...
 • 22
 • 542
 • 4

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT
... Lý luận DH sinh học NxbGD - Thái Duy Tuyên , 2000, Một số vấn đề lý luận dạy học NxbGD 3- Nguyễn Đức Thành, 2002, DH sinh học THPT T.1, NxbGD 4- Nguyễn Đức Thành, 2002, DH sinh học THPT T.1, NxbGD ... làm cho ngời học có vốn hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn lực nhận thức Năng lực nhận thức học sinh đợc thể học tập phơng pháp học, nghiên cứu Vì trình dạy học môn phải ... biện pháp rèn luyện kĩ hệ thống hoá cho học sinh dạy học nói chung, dạy học tiến hoá nói riêng Dạy học tức tổ chức trình nhận thức Bản chất hoạt động học loại hoạt động hớng tới thay đổi chủ...
 • 18
 • 505
 • 4

Nâng cao chất lượng giảng dạy chương II nguyên nhân va chế tiến hoá (phần 6 tiến hoá) sinh học 12 ban KHTN theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Nâng cao chất lượng  giảng dạy chương II nguyên nhân va cơ chế tiến hoá (phần 6 tiến hoá) sinh học 12  ban KHTN theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
... nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy chương II: Nguyên nhân chế tiến hóa( Phần 6: Tiến hóa ) Sinh học 12 - Ban khoa học tự nhiên theo hướng lấy học sinh làm trung tâm kết riêng không ... pháp dạy học tích cực theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phần Sinh học 12 (Sách mới) nội dung có nhiều ý nghĩa thực tiễn Mặt khác tiến hóa Sinh học 12 (sách ... tính tích cực học sinh Xây dựng đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy chương II (Nguyên nhân chế tiến hóa), sinh học 12 nghiên cứu từ lâu sinh viên làm khóa luận năm trước xây dựng giảng sử dụng...
 • 66
 • 231
 • 0

VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HÓA SINH HỌC 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA SINH HỌC 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... THPT Chơng DạY HọC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CHế TIếN HOá SINH HọC 12 NÂNG CAO thPT BằNG DạY HọC GIảI QUYếT VấN Đề 2.1 nguyên tắc dạy học giải vấn đề 2.1.1 Đảm bảo mục tiêu, nội dung dạy học 19 Để ... thực tiễn dạy học để kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài nêu vận dụng Dạy học giải vấn đề vào chơng nguyên nhân chế tiến hoá sinh học 12 nâng cao THPT cách phù hợp nâng cao chất lợng dạy học môn ... tình có vấn đề ngời thực giải tình có vấn đề để đa kết luận Mức độ tự lực học sinh tiêu chí cao mức độ Dạy học giải vấn đề cao hiệu việc dạy học tăng Việc vận dụng mức độ Dạy học giải vấn đề vào...
 • 101
 • 246
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Vận dụng Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học chương nguyên nhân chế tiến hoá Sinh học 12 nâng cao THPT

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Vận dụng Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học chương nguyên nhân và cơ chế tiến hoá Sinh học 12 nâng cao THPT
... cho đề tài vận dụng Dạy học giải vấn đề chơng Nguyên nhân chế tiến hoá sinh học 12 nâng cao THPT 1.3 Xây dựng đợc Nguyên tắc Quy trình bớc vận dụng Dạy học giải vấn đề chơng Nguyên nhân chế tiến ... 1.3 sở thực tiễn dạy học giảI vấn đề 1.3.1 Điều tra thực trạng vận dụng dạy học giải vấn đề CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CHế TIếN HOá SINH HọC 12 NÂNG CAO thpt 1.3.1.1 Đối với học sinh Từ kết thu ... Triết học dạy học giải vấn đề 1.2.1.2 sở Lôgíc Dạy học giải vấn đề 1.2.1.3 sở Tâm lí học Dạy học giải vấn đề 1.2.1.4 sở lí luận Dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề phát huy đợc tính...
 • 20
 • 419
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân chế tiến hóa_2 ppt

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_2 ppt
... phát sinh đời cá thể, đảm bảo thích nghi thể trước môi trường sinh thái C Hình thành kiểu gen quy định tính trạngvà tính chất đặc trưng cho loài, nòi loài D Hình thành đặc điểm thích nghi bẩm sinh ... hợp theo hướng khác hình thành loài B Điều kiện địa lý trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật, từ tạo loài C Hình thành loài đường địa lý thường gặp sinh vật có khả di động xa D Cách ly địa lý nhân ... A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh D Tiêu chuẩn di truyền Câu 39: Đối với thực vật, động vật loài sinh sản hữu tính, để phân biệt loài khác tự...
 • 8
 • 217
 • 0

Xem thêm