Nguyen nhan va co che tien hoa(full) sinh học 12 đỗ thanh tuân

VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HÓA SINH HỌC 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA SINH HỌC 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... THPT Chơng DạY HọC CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CHế TIếN HOá SINH HọC 12 NÂNG CAO thPT BằNG DạY HọC GIảI QUYếT VấN Đề 2.1 nguyên tắc dạy học giải vấn đề 2.1.1 Đảm bảo mục tiêu, nội dung dạy học 19 Để ... thực tiễn dạy học để kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài nêu vận dụng Dạy học giải vấn đề vào chơng nguyên nhân chế tiến hoá sinh học 12 nâng cao THPT cách phù hợp nâng cao chất lợng dạy học môn ... tình có vấn đề ngời thực giải tình có vấn đề để đa kết luận Mức độ tự lực học sinh tiêu chí cao mức độ Dạy học giải vấn đề cao hiệu việc dạy học tăng Việc vận dụng mức độ Dạy học giải vấn đề vào...
 • 101
 • 245
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Vận dụng Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học chương nguyên nhân chế tiến hoá Sinh học 12 nâng cao THPT

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Vận dụng Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học chương nguyên nhân và cơ chế tiến hoá Sinh học 12 nâng cao THPT
... cho đề tài vận dụng Dạy học giải vấn đề chơng Nguyên nhân chế tiến hoá sinh học 12 nâng cao THPT 1.3 Xây dựng đợc Nguyên tắc Quy trình bớc vận dụng Dạy học giải vấn đề chơng Nguyên nhân chế tiến ... 1.3 sở thực tiễn dạy học giảI vấn đề 1.3.1 Điều tra thực trạng vận dụng dạy học giải vấn đề CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN CHế TIếN HOá SINH HọC 12 NÂNG CAO thpt 1.3.1.1 Đối với học sinh Từ kết thu ... Triết học dạy học giải vấn đề 1.2.1.2 sở Lôgíc Dạy học giải vấn đề 1.2.1.3 sở Tâm lí học Dạy học giải vấn đề 1.2.1.4 sở lí luận Dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề phát huy đợc tính...
 • 20
 • 419
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA” SINH HỌC LỚP 12- THPT
... Lý luận DH sinh học NxbGD - Thái Duy Tuyên , 2000, Một số vấn đề lý luận dạy học NxbGD 3- Nguyễn Đức Thành, 2002, DH sinh học THPT T.1, NxbGD 4- Nguyễn Đức Thành, 2002, DH sinh học THPT T.1, NxbGD ... làm cho ngời học có vốn hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn lực nhận thức Năng lực nhận thức học sinh đợc thể học tập phơng pháp học, nghiên cứu Vì trình dạy học môn phải ... biện pháp rèn luyện kĩ hệ thống hoá cho học sinh dạy học nói chung, dạy học tiến hoá nói riêng Dạy học tức tổ chức trình nhận thức Bản chất hoạt động học loại hoạt động hớng tới thay đổi chủ...
 • 18
 • 504
 • 4

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy học chương i bằng chứng chế tiến hóa – sinh học 12

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh ... gi i ph i địa - CơTB tiến hóa chế tiếnhóa nhỏ tiến- hóa biến hóa học Đột hóa tiến t/n hóa h/thành tiến phẫu sinh BẰNG CHỨNG T.H Đacuyn thuyết tổng lí -Lamac đặc i m H/thành học - Tiến - CLTN CƠ ... đ i h i đẩy mạnh đ i phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá Qua thực tế giảng dạy năm học này, áp dụng phương pháp : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12...
 • 12
 • 286
 • 0

Hệ thống hoá kiến thức trong dạy học chương i bằng chứng chế tiến hóa – sinh học 12

Hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 Xây dựng quy trình chung biện pháp cụ thể rèn luyện kĩ hệ thống hoá cho học sinh dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 Xây ... : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 ’’ II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ T I: Xây dựng quy trình biện pháp cụ thể rèn luyện kĩ Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương ... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh...
 • 13
 • 433
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân chế tiến hóa_2 ppt

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_2 ppt
... phát sinh đời cá thể, đảm bảo thích nghi thể trước môi trường sinh thái C Hình thành kiểu gen quy định tính trạngvà tính chất đặc trưng cho loài, nòi loài D Hình thành đặc điểm thích nghi bẩm sinh ... hợp theo hướng khác hình thành loài B Điều kiện địa lý trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật, từ tạo loài C Hình thành loài đường địa lý thường gặp sinh vật có khả di động xa D Cách ly địa lý nhân ... A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh D Tiêu chuẩn di truyền Câu 39: Đối với thực vật, động vật loài sinh sản hữu tính, để phân biệt loài khác tự...
 • 8
 • 215
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân chế tiến hóa_1 docx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_1 docx
... theo hướng không xác định Là nguồn nguyên liệu chọn giống tiến hoá B.Sự tái tổ hợp lại gen trình di truyền hoạt dộng sinh sản hữu tính C.Do phát sinh đột biến trình sinh sản D.B C Câu 5:Khi đề ... Biến dị nhân tố hình thành dặc điểm thích nghi sinh vật Câu 6 :Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chọn giống tiến hóa : A Biến dị xuất trình sinh sản cá thể riêng lẻ theo hướng ... phát sinh đột biến cá thể quần Câu 9:Thành công lớn Đacuyn học thuyết tiến hóa khẳng định A loài hình thành theo đường phân ly tính trạng B toàn sinh giới ngày kết trình tiến hóa lâu dài sinh...
 • 9
 • 247
 • 0

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12: NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HOÁ

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG 576.Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... trường sinh vật 578 Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm A tất nhân tố vật lý, hoá học môi trường xung quanh sinh vật B đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , nhân tố vật lý bao quanh sinh vật ... thể quy luật sinh thái A giới hạn sinh thái B tác động qua lại sinh vật với môi trường C không đồng nhân tố sinh thái D tổng hợp nhân tố sinh thái 597.Ổ sinh thái A khu vực sinh sống sinh vật B...
 • 22
 • 542
 • 4

Nâng cao chất lượng giảng dạy chương II nguyên nhân va chế tiến hoá (phần 6 tiến hoá) sinh học 12 ban KHTN theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Nâng cao chất lượng  giảng dạy chương II nguyên nhân va cơ chế tiến hoá (phần 6 tiến hoá) sinh học 12  ban KHTN theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
... nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy chương II: Nguyên nhân chế tiến hóa( Phần 6: Tiến hóa ) Sinh học 12 - Ban khoa học tự nhiên theo hướng lấy học sinh làm trung tâm kết riêng không ... pháp dạy học tích cực theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phần Sinh học 12 (Sách mới) nội dung có nhiều ý nghĩa thực tiễn Mặt khác tiến hóa Sinh học 12 (sách ... tính tích cực học sinh Xây dựng đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy chương II (Nguyên nhân chế tiến hóa), sinh học 12 nghiên cứu từ lâu sinh viên làm khóa luận năm trước xây dựng giảng sử dụng...
 • 66
 • 230
 • 0

Nguyen nhan va co che tien hoa(full)

Nguyen nhan va co che tien hoa(full)
... Đỗ Thanh Tuân - ĐHY Thái Bình 2.1 Thuyt tin hoỏ t ng hp - Ni dung ch yu + Cỏc nhõn t TH v vai trũ ca chỳng: * QTB cung cp nguyờn liu s cp cho qtrỡnh TH * QTGP to cỏc bd t hp cung cp nliu...
 • 4
 • 409
 • 5

trac nghiem phan nguyen nhan va co che tien hoa

trac nghiem phan nguyen nhan va co che tien hoa
... lý thụng qua vai trũ ca chn lc t nhiờn, di truyn v bin d C Nờu bt vai trũ ca ngi lch s tin hoỏ D Chng minh sinh gii l kt qu ca mt quỏ trỡnh phỏt trin liờn tc t n gin n phc E Bỏc b vai trũ ca Thng ... úng gúp quan trng nht ca hc thuyt acuyn l: A Phỏt hin vai trũ ca chn lc t nhiờn v chn lc nhõn to s tin hoỏ ca vt nuụi cõy trng v cỏc loi hoang di B Gii thớch c s hỡnh thnh loi mi C Chng minh ... sinh vt cú tim nng thớch ng iu kin sng thay i D S hp lớ tng i ca cỏc c im thớch nghi E Gii thớch vai trũ ca quỏ trỡnh giao phi vic to vụ s bin d t hp dn ti s a dng v kiu gen Cõu hi 21: Hin tng...
 • 10
 • 658
 • 15

nguyen nhan va co che tien hoa

nguyen nhan va co che tien hoa
... biết A hoa đỏ, a hoa trắng Xác định tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ hoa trắng A 46,71% hoa trắng ; 53,29% hoa đỏ B 46,71% hoa đỏ ; 53,29% hoa trắng C 61,56% hoa đỏ ; 38,44% hoa trắng D 38,44% hoa đỏ ; ... Câu 77: Trong quần thể thực vật, khảo sát 1000 cá thể, thấy có 280 hoa đỏ ( kiểu gen AA), 640 hoa hồng ( kiểu gen Aa), lại hoa trắng ( kiểu gen aa) Tần số tương đối alen A alen a… A A = 0,8 a ... TỐT NGHIỆP A Lần giải thích tiến hoá sinh giới cách hợp li thông qua vai trò chọn lọc tự nhiên, di truyền biến dị B Bác bỏ vai trò thượng đế việc sáng tạo loài sinh vật C Chứng minh sinh giới...
 • 10
 • 348
 • 4

Gián án Nguyên nhân chế tiến hóa

Gián án Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
... sãi cánh dài hay ngắn Điều minh hoạ: A Hiệu sáng lập; B Chọn lọc kiên định;* C Chọn lọc nhân tạo; D Chọn lọc vận động;E Chọn lọc gián đoạn Câu59: Nhân tố tiến hoá tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá? ... sâu vào chế hình thành đặc điểm tích nghi, phát hoạ chung trình hình thành loài chưa sâu vào chế trình - Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị chế DT biến dị * CÂU HỎI ÔN TẬP: 1/ So sánh ... phối; D chế cách li; C Chọn lọc tự nhiên; E Chỉ A B.* Câu60: Nhân tố tiến hoá nhân tố định hướng tiến hoá A Quá trình đột biến; B Quá trình giao phối; C Chọn lọc tự nhiên;* 20 D chế cách...
 • 21
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân và cơ chế tiến hóatrắc nghiệm chương nguyên nhân và cơ chế tiến hóabài tập nguyên nhân và cơ chế tiến hóatrắc nghiệm nguyên nhân và cơ chế tiến hóalý thuyết phần nguyên nhân và cơ chế tiến hóabài tập trắc nghiệm nguyên nhân và cơ chế tiến hóamột số bài tập tình huống trong dạy học chương nguyên nhân và cơ chế tiến hóacâu 15 hãy trình bày nguyên nhân và cơ chế của tiếng thổi tâm thu do phụt ngượccâu 14 hãy trình bày nguyên nhân và cơ chế của tiếng thổi tâm trương do phụt ngượcnguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gennguyên nhân và cơ chế sinh bệnhnguyên nhân và cơ chế bệnh sinhnguyên nhân và cơ chế bệnh sinh tvđđ cscnguyên nhân và cơ chế sinh lý bệnh của rối loạn cương dương 25 26 27 28 29nguyên nhân và cơ chế gây ung thư%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 5%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 4To trinh phat hanh tang von dieu le 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 3. Bao cao HDQT 2013 SHA_r14. Quy che dai hoi 2014_SHA_rTo trinh mien nhiem thanh vien BKSSonHa Corporation 14.Quychebaucu 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1To trinh ve viec dung loi nhuan sau thue bu dap thieu hut20 đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTTĐiều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)10.TT bau HDQT va BKS 2015-SHA13. Giay uy quyen du hop 2015-SHA14.Quychebaucu 2015-SHAGiay xac nhan tham duĐẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa theo hướng bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, giai đoạn 20172020Khai thác titan ở động đạt