Học thuyết la mac và học thuyết đac uyn sinh học 12 bùi thị khuyên

Điều tra xác định thành phần sâu hại bộ cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn (Olethreutes leucaspis Meyrick) trên cây vải thiều

Điều tra xác định thành phần sâu hại bộ cánh vẩy và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá (Olethreutes leucaspis Meyrick) trên cây vải thiều
... trường vào sản xuất PHẦN III: NGHIÊNCỨUKHOAHỌC Đề tài: Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu (Olethreutes leucaspis Meyrick) vải thiều Nông trường ... tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu Khoa NLNN Trường ĐH Hồng Đức Báo cáo tốt nghiệpTạ Thị Quyên BVTVK1 (Olethreutes ... vẩy thiên địch chúng - Xác định quy luật phát sinh phân bố chúng - Xác định đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái sâu (Olethreutes leucaspis Meyrick) - Xác định tỉ lệ ký sinh pha - Có thểđề xuất...
 • 101
 • 546
 • 0

Côn trùng ký sinh sâu cuốn một số đặc điểm sinh học, sinh thái của ong sympiesis sp1 trên ruộng lạc ở huyện nghi lộc, vụ lạc xuân 2010

Côn trùng ký sinh sâu cuốn lá và một số đặc điểm sinh học, sinh thái của ong sympiesis sp1 trên ruộng lạc ở huyện nghi lộc, vụ lạc xuân 2010
... - 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ LỆ CÔN TRÙNG KÝ SINH SÂU CUỐN LÁ VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA ONG Sympiesis sp1 TRÊN RUỘNG LẠC HUYỆN NGHI LỘC, VỤ LẠC XUÂN ... cứu côn trùng sinh sâu hại lạc cánh vảy nói chung sâu hại lạc nói riêng, tiến hành nghi n cứu đề tài Côn trùng sinh sâu số đặc điểm sinh học, sinh thái ong Sympiesis sp1 ruộng lạc huyện Nghi ... Mối quan hệ lạc - sâu - côn trùng sinh sâu huyện Nghi Lộc, vụ lạc xuân 2010 57 Bảng 3.12 Mối quan hệ sâu với tỷ lệ ngoại sinh nội sinh sâu huyện Nghi Lộc, vụ lạc xuân 2010 62...
 • 109
 • 442
 • 0

thuyết bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

lý thuyết và bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học
... Tia X cú bc súng 0,25 nm, so vi tia t ngoi cú bc súng 0,3àm, thỡ cú tn s cao gp A 12 ln B 120 ln C 120 0 ln D 120 00 ln Cõu 46 Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe ... sỏng, hai khe c chiu sỏng ng thi bi hai bc x n sc cú bc súng ln lt l v Trờn mn quan sỏt cú võn sỏng bc 12 ca trựng vi võn sỏng bc 10 ca T s A B C D bng Cõu 122 Trong cỏc ngun bc x ang ... e = 1,6.10-19 C v c = 3.108 m/s Nng lng ca phụtụn ny bng A 1,21 eV B 11,2 eV C 12, 1 eV D 121 eV Cõu 73 Chiu ng thi hai bc x cú bc súng 0,452 àm v 0,243 àm vo catụt ca mt t bo quang in Kim loi...
 • 15
 • 533
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CHỦ YẾU CỦA CHÓ MẮC BỆNH CARE MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VIRUS GÂY BỆNH CARE PHÂN LẬP ĐƯỢC TRÊN ĐÀN CHÓ NUÔI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CHỦ YẾU CỦA CHÓ MẮC BỆNH CARE VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VIRUS GÂY BỆNH CARE PHÂN LẬP ĐƯỢC TRÊN ĐÀN CHÓ NUÔI
... hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u ñ c ñi m b nh ch y u c a chó m c b nh Care m t s ñ c tính sinh h c c a virus gây b nh Care phân l p ñư c ñàn chó nuôi t i trung tâm chó nghi p v - trư ng ð ... vi th ch y u c a chó m c b nh Care, v trí khu trú c a virus Care quan, t ch c c a chó m c b nh Xác ñ nh ñư c ñ c tính sinh h c c a virus Care phân l p t chó nuôi t i Trung tâm chó nghi p v Trư ... nh ng ch ng virus Care ñang lưu hành t i Vi t Nam, làm s cho nh ng nghiên c u sâu v virus Care nghiên c u ñ c tính sinh h c phân t , ch t o kít ch n ñoán nhanh virus, ch t o v c xin virus Trư...
 • 69
 • 541
 • 1

Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Hà Nội

Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Hà Nội
... Lâm - Lớp 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1.Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi trâu Vân Hoà - huyện Ba - Nội - Xác định số đặc điểm sinh sản đàn trâu Vân Hoà ... kinh tế - hội Vân Hoà - Tình hình sản xuất nông nghiệp Vân Hoà - Tình hình phát triển chăn nuôi trâu Vân Hoà - Đặc điểm sinh sản trâu Vân Hoà 3.3.2 Phơng pháp nghiên cứu - Đặc điểm ... biện pháp thúc đẩy tăng trởng đàn trâu tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu số đặc điểm sinh học đàn trâu Vân Hoà - huyện Ba - Nội Trờng ĐHDL Hải Phòng...
 • 69
 • 1,837
 • 12

PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
... cứu nhằm mục đích phân lập xác định số đặc tính sinh học PCV2 từ đàn lợn nuôi số tỉnh miền bắc Việt Nam Phân lập PCV2 tiêu chí để khẳng định chắn có lưu hành PCV2 PCVAD Việt Nam Nội dung nghiên ... bệnh phẩm + tế bào: 37 C/5%CO2/60 phút 305 Phân lập xác định đặc tính sinh học porcine circovirus type (PVC2) đàn lợn nuôi số tỉnh miền Bắc Việt Nam - Loại bỏ toàn dung dịch bên giếng + Lưu ý: ... đặc tính sinh học porcine circovirus type (PVC2) đàn lợn nuôi số tỉnh miền Bắc Việt Nam 3 .2 Khả nhân lên PCV2 môi trường tế bào Từ tài liệu tham khảo, biết rằng: để phân lập PCV2 phải qua nhiều...
 • 6
 • 598
 • 6

Thành phần loài bọ rùa (coccinellidae) một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa sáu vẹt đen (menochilus sexmaculatus fabr ) ở vùng đồng bằng nghệ an

Thành phần loài bọ rùa (coccinellidae) và một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa sáu vẹt đen (menochilus sexmaculatus fabr ) ở vùng đồng bằng nghệ an
... số đặc điểm sinh học, sinh thái bọ rùa sáu vệt đen (Menochilus sexmaculatus Fabr. ) vùng đồng Nghệ An 15 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài bọ rùa, tương quan ... biến loài bọ rùa trồng nông nghiệp Sự có mặt bọ rùa loại trồng nông nghiệp vùng 35 36 3.1.4 đồng Nghệ An Đặc điểm hình thái số loài bọ rùa lần ghi nhận 42 3.2 vùng đồng Nghệ An Diễn biến số lượng ... điều tra thành phần loài bọ rùa trồng nông nghiệp vùng đồng Nghệ An năm 2009 - 2010 (bảng 3. 1) cho thấy, thành phần loài bọ rùa vùng đồng tỉnh Nghệ An phổ biến với 19 loài bọ rùa Trên trồng nông...
 • 61
 • 1,012
 • 3

Côn trùng ký sinh sâu khoang spodoptera litura fabricius trên sinh quần ruộng lạc một số đặc điểm sinh học của euplectrus xanthocephalus girault ở huyện nghi lộc, vụ xuân 2011 luận văn tốt nghiệp đại học

Côn trùng ký sinh sâu khoang spodoptera litura fabricius trên sinh quần ruộng lạc và một số đặc điểm sinh học của euplectrus xanthocephalus girault ở huyện nghi lộc, vụ xuân 2011 luận văn tốt nghiệp đại học
... mẫu ong sinh 35 Một số côn trùng sinh Sâu khoang hại lạc, vụ xuân 2011 46 Biến động số lượng Sâu khoang côn trùng sinh 47 chúng Nghi Lộc - Nghệ An, vụ xuân 2011 Tỷ lệ sinh E xanthocephalus ... năm 2011 Vị trí chất lượng số lượng côn trùng sinh sâu khoang 44 Bảng 3.3 hại lạc Nghi - Lộc, vụ xuân năm 2011 Diễn biến số lượng sâu non Sâu khoang tỷ lệ côn sinh 45 Bảng 3.4 chúng vụ lạc ... thành phần loài đa dạng sinh học côn trùng sinh nghi n cứu số đặc điểm sinh học loài ong sinh (Euplectrus xanthocephalus Girault) Sâu khoang (Spodoptera litura Fabr.) ́ Y nghia khoa ho ̣c và...
 • 53
 • 246
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus ở vùng rễ đất trồng lạc của xã nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu sự phân bố và một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus ở vùng rễ và đất trồng lạc của xã nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... Nghi n cứu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn Bacillus vùng rễ đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Mục đích nghi n cứu đề tài là: Tìm hiểu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn ... NGHI N CứU I Đối tợng nghi n cứu Đối tợng nghi n cứu đề tài vi khuẩn Bacillus đất rễ lạc thuộc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An II Thời gian nghi n cứu Thời gian thu mẫu: Chúng tiến ... khuẩn Bacillus vùng rễ lạc đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An Khoá luận tốt nghi p Cử nhân Khoa học Sinh học Sinh vi n Cao Thị Tâm Chơng I : tổng quan tài liệu I đặc điểm chung vi...
 • 41
 • 599
 • 0

Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh bắc trung bộ một số đặc điểm sinh học của ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh bắc trung bộ và một số đặc điểm sinh học của ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ
... loài giun tròn sinh ñư ng tiêu hoá c a chó nuôi t i vùng nghiên c u 62 3.2 T l nhi m giun tròn ñư ng tiêu hoá c a chó t i vùng nghiên c u 64 3.3 T l nhi m giun tròn ñư ng tiêu hoá c a chó nuôi ... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u s bi n ñ ng nhi m giun tròn ñư ng tiêu hoá c a chó m t s t nh B c Trung b m t s ñ c ñi m sinh h c c a Ancylostoma caninum, b nh h c chúng gây ra, bi n pháp phòng ... a chó t i vùng nghiên c u 3.2.1 64 T l nhi m giun tròn ñư ng tiêu hoá c a chó t i vùng nghiên c u 64 3.2.2 T l nhi m giun tròn ñư ng tiêu hoá c a chó theo ñ a hình 66 3.2.3 T l nhi m giun tròn...
 • 172
 • 402
 • 3

Xem thêm