Chuyên đề 11 TIẾN HOÁ

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề thuyết tiến hóa lớn ppsx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề thuyết tiến hóa lớn ppsx
... xương s ng C Nh n xét dư i ñây v trình ti n hoá không ñúng S ti n hoá c a loài sinh gi i ñã di n theo m t hư ng v i nh p Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr ... khác Toàn b loài sinh v t ña d ng phong phú ngày ñ u có m t ngu n g c chung A Sinh gi i ñã ti n hoá theo chi u hư ng Sinh gi i ngày ña d ng phong phú Sinh gi i có t ch c ngày cao Sinh gi i thích ... c th ph c t p , hoàn h o nh t loài ngư i gi i ñ ng v t ngành h t tr n gi i th c v t D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n ...
 • 3
 • 247
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề thuyết tiến hóa Lamác Đacuyn potx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề thuyết tiến hóa Lamác Đacuyn potx
... trung tính, không liên quan t i tác ñ ng c a ch n l c t nhiên Hình thành ñ c ñi m thích nghi c a sinh v t qua trình ch n l c bi n d , ñào th i d ng thích nghi Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... thành nhi u loài m i t m t loài ban ñ u thông qua nhi u d ng trung gian V t nuôi tr ng thích nghi cao ñ v i m t nhu c u xác ñ nh c a Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi ... nhiên tác ñ ng thông qua ñ c tính bi n d di truy n c a sinh v t D Theo h c thuy t ti n hoá c a ðacuyn ch dư i ñây ch c a Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr...
 • 5
 • 389
 • 0

Tài liệu Chuyên đề về tiến hóa

Tài liệu Chuyên đề về tiến hóa
... thuyết tiến hóa: + Bằng chứng tiến hóa: trực tiếp/gián tiếp + Nguyên nhân tiến hóa: nhân tố tiến hóa/ động lực tiến hóa/ điều kiện tiến hóa + Phương thức tiến hóa: hình thức tiến hóa/ cơ chế tiến hóa ... hóa + Chiều hướng tiến hóa Nguyên nhân tiến hóa vấn đề mấu chốt chi phối quan niệm phương thức tiến hóa chiều hướng tiến hóa NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA: 2.1 Học thuyết tiến hóa Đacuyn gọi thuyết ... thể Vì gen đột biến nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa Biểu đột biến quan hệ CLTN Giải vấn đề: Vấn đề Vì gen đột biến nhân tố tiến hóa Theo quan điểm tiến hóa: Tiến hóa nhỏ trình biến đổi cấu...
 • 43
 • 2,051
 • 5

Chuyên đề bài tập hóa học lớp 11

Chuyên đề bài tập hóa học lớp 11
... ? A Tăng 21,2 gam B tăng 40 gam C giảm 18,8 gam D giảm 21,2 gam CHUYÊN ĐỀ: HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN 1B 11B 21A 31C 41D 51D 61A 71B 2C 12A 22C 32A 42A 52D 62D 72C 3D 13C ... HNO3 (đ) /H2SO4 (đ) Câu 30: Tính chất benzen ? A Dễ B Khó cộng C Bền với chất oxi hóa D Kém bền với chất oxi hóa Câu 31: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu dẫn xuất clo A Vậy A là: A C6H5Cl B p-C6H4Cl2 ... vừa đủ brom lỏng (xúc tác bột sắt, đun nóng) thu 80 ml brombenzen (d = 1,495 g/ml) Hiệu suất brom hóa đạt A 67,6% B 73,49% C 85,3% D 65,35% Câu 60: Cho benzen vào lọ đựng Cl2 dư đưa ánh sáng Sau...
 • 5
 • 1,715
 • 3

Ôn thi môn tài chính tiền tệ theo chuyên đề TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH

Ôn thi môn tài chính tiền tệ theo chuyên đề TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH
... động ngoại hối, tự hóa hoạt động tổ chức tài thị trường tài Tự hóa tài bao gồm tự hóa tài nước tự hóa tài với nước Tự hóa tài nước cho phép tổ chức tài nước tự thực dịch vụ tài theo nguyên tắc ... TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH I/ Cải cách tài VN theo hướng tự hóa a/ Tự hóa tài – xu hướng giải pháp sách Khái niệm chất tự hóa tài Tự hóa tài trình giảm thi u cuối hủy bỏ kiểm ... có chiến lược đạo sách tiền tệ khuôn khổ hệ thống tài tự hóa; - Chuẩn bị công cụ tài sau thực tự hóa tài Kinh nghiệm quốc tế tự hóa tài học rút Việt Nam Kinh nghiệm tự hóa tài cho thấy tầm quan...
 • 21
 • 195
 • 0

chuyên đề đại cương hóa học hữu cơ 11

chuyên đề đại cương hóa học hữu cơ 11
... khơng tan nước tan dung mơi hữu cơ, Ankan khơng màu dung mơi khơng phân cực III - TÍNH CHẤT HĨA HỌC Ở to thường tương đối trơ: khơng tác dụng với axit, bazơ, chất oxi hóa Phản ứng thế: Dưới askt ... + H O Phản ứng oxi hóa: - Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn: + Ancol bậc I bị oxi hóa nhẹ thành anđehit: CH3CH2OH + CuO o t →  CH3CHO + Cu + H2O 29/39 + Ancol bậc II bị oxi hóa nhẹ thành xeton: ... chế CN cách oxi hóa mạnh metanol nhờ O2 KK: CH3OH + ½O2 HCHO + H2O o - Oxi hóa khơng hồn tồn metan: CH4 + O2  xt, t  HCHO + H2O  - Oxi hóa etilen: 2C2H4 + O2 CH3CHO (pp h .đại sx eaetan anđehit)...
 • 39
 • 123
 • 2

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư
... gia tăng rủi ro tỏng đầu vào quốc gia  Trước đầu vào quốc gia, nhà đầu phải đánh giá tỷ suất sinh lợi tăng thêm Do ước lượng tỷ suất sinh lợi mong đợi cho khoản đầu nước cần phải đưa ... mong đợi phần bù rủi ro khoản đầu lựa chọn dòng tiền không chắn hoạt động đầu khác Về mặt lý thuyết, biết đến mô hình quan trọng để xác định tỷ suất sinh lợi đầu : CAPM APT Chúng ta chia ... kích cầu thứ triển khai có tỷ trọng thấp danh mục ng ứng tỷ trọng dựa giá trị thị trường Hơn nữa, dựa vào kỳ vọng bi quan này, quỹ đầu đầu vào quốc gia hướng đến lĩnh vực rủi ro thấp kinh...
 • 20
 • 292
 • 0

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư chứng khoán

Chuyên đề 1: Tiến trình đầu tư chứng khoán
... thuật định giá ng đối www.themegallery I Tổng quan trình đầu Phân tích kinh tế thị trường chứng khoán khác Phân tích ngành Phân tích công ty chứng khoán www.themegallery II Quá trình định ... TIẾN TRÌNH ĐẦU TƯ PP Top down Quy trình định giá ba bước Tổng quan PP Bottom up Kỹ thuật CK dòng tiền Quy trình Phân tích kinh tế Phân tích ngành Phân ... kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi Thị trường chứng khoán đại diện cho kinh tế nên kinh tế khởi sắc, tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu thị trường khả quan www.themegallery II Quá trình định giá...
 • 54
 • 427
 • 6

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
... giao tiếp ngồi lớp học, sử dụng kĩ học vào thực tế sống …) D QUY TRÌNH GIẢNG DẠY 1, Kiểm tra cũ: u cầu HS làm tập tiết trước, tập nhà nhắc lại nội dung cần ghi nhớ kiến thức – kĩ học trước; GV nhận ... trước; GV nhận xét kết chấm bài, có 2, Dạy 2.1Giới thiệu bài: Gv nêu mục đích, u cầu tiết học 2.2.Hướng dẫn làm tập: GV hướng dẫn HS thực tập SGK dựa theo biện pháp nói nhằm đạt mục đích, u cầu tiết ... câu hỏi Củng cố Qua câu chuyện Qua suối em tự rút - HS kể lại học gì?  Nhận xét, tuyên dương Dặn dò (3’) - Đọc đề SGK -Nhận xét tiết học - HS 1: Đọc câu hỏi - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho gia...
 • 4
 • 1,546
 • 5

Chuyên đề về tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chuyên đề về tiền tệ và chính sách tiền tệ
... tiền tệ ngân hàng trung ương - Phối hợp sách tiền tệ sách tài - Chính sách tiền tệ năm 2010 Tìm hiểu khái quát tiền tệ a) Tính chất nguồn gốc tiền tệ  Tính chất tiền tệ Để thực chức tiền, tiền tệ ... quát tiền tệ - Các hình thái tiền tệ - Các chức tiền tệ - Cung tiền tệ - Cầu tiền tệ - Tác động tiền tệ hoạt động kinh tế - Cân thị trường tiền tệ - Tìm hiểu khái quát ngân hàng - Chính sách tiền ... việc làm cho người lao động Chính sách tiền tệ mở rộng đồng nghĩa với sách tiền tệ chống suy thoái  Chính sách thắt chặt tiền tệ Còn gọi sách đóng băng tiền tệ Loại sách áp dụng kinh tế có phát...
 • 36
 • 368
 • 1

Đề cương ôn tập toán 8 và ôn tập hè chuyên đề SGD Thanh Hóa

Đề cương ôn tập toán 8 và ôn tập hè chuyên đề SGD Thanh Hóa
... -2 nghiệm phương trình Đề Cương Ơn Tập Tốn GV: Nguyễn Thế Vận Trường THCS Lê Q Đơn Bỉm Sơn Đề Cương Ơn Tập Tốn GV: Nguyễn Thế Vận Trường THCS Lê Q Đơn Bỉm Sơn Đề Cương Ơn Tập Tốn GV: Nguyễn Thế ... Bỉm Sơn 2.§Ị sè 2: Đề Cương Ơn Tập Tốn GV: Nguyễn Thế Vận Trường THCS Lê Q Đơn Bỉm Sơn Đề Cương Ơn Tập Tốn GV: Nguyễn Thế Vận Trường THCS Lê Q Đơn Bỉm Sơn 3.§Ị sè 3: Đề Cương Ơn Tập Tốn GV: Nguyễn ... h)x2(x-1) + 16(1- x) n) 81 x2 - 6yz - 9y2 - z2 m)xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15 k) x2 - x - 12 Đề Cương Ơn Tập Tốn Trường THCS Lê Q Đơn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận l) 81 x2 + 5/ T×m x biÕt: a)...
 • 25
 • 4,227
 • 74

bai 11 tien hoa cua he van dong ve sinh he van dong

bai 11 tien hoa cua he van dong ve sinh he van dong
... Quan sát hinh 11- 1 ,11- 2 ,11- 3 mô hình nhóm thảo luận thống để hoàn thành bảng 11: Bảng 11 khác biệt xương người xương thú: Các phần so sánh Bộ xương ... triển phía sau Quan sát hình 11- 4 xem thông tin trả lời câu hỏi: 1.Sự tiến hoá hệ người so với hệ thú thể nào? Trả lời : Dáng thẳng lao động tay  hệ người biến đổi theo:cơ nét mặt phân hoá ,cơ ... phần sọ mặt 3.Cột sống bốn chổ cong có ý nghĩa 4.Giải thích sau ngực nở sang hai bên,còn thú nở theo chiều lưng bụng Trả lời: 1.Cột sống,lòng ngực,tay chân,khớp nhau… 2.Sọ mặt lớn phát triển 3.Cột...
 • 13
 • 12,457
 • 13

chuyên đề 11 từ tiết 1 đến 4

chuyên đề 11 từ tiết 1 đến 4
... lớn 18 0o AM AM a) Đặt Sđ ẳ = 30o; Sđ ẳ = 13 5o ẳ = -300o; Sđ ẳ = 500o AM Sđ AM M3 O A' M x B' y b) B b) HS làm tơng tự nh phần a nhng với góc đo rad M5 M1 O A' ; ; ; ; 4 M3 x M2 M4 B' ... = 1+ sinx b) y = cosx Hớng dẫn: a) Tịnh tiến đồ thị y = sinx theo véc r tơ u ( 0 ;1) đợc đồ thị hàm số y = 1+ sinx b) Tịnh tiến đồ thị y = cosx theo véc r tơ u ( 0; 1) đợc đồ thị hàm số y = 1+ ... THPT Chiềng Sinh Hoạt động tổ chức GV Bài 1: Biểu diễn cung sau đờng tròn lợng giác a) 30o; 13 5o; - 300o; 500o b) ; ; ; ; Hoạt động HS Bài 1: a) y B M M1 - Để xác định đợc cung lợng giác cần...
 • 11
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 1220 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 2690 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2692 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2015Quyết định 93 2016 QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 2141 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 52 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh ThuậnQuyết định 2324 QĐ-UBND năm 2016 cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt do tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 448 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch tỷ lệ 1 500 dọc hai bên bờ sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiQuyết định 1910 QĐ-UBND năm 2016 về tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa do tỉnh Trà Vinh ban hànhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công, viên chức tỉnh Lạng SơnQuyết định 2992 QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào CaiQuyết định 2006 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2062 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang tại Điều 1, Quyết định 1997 QĐ-UBNDQuyết định 471 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon TumQuyết định 3225 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái BìnhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND bổ sung Quyết định 4960 2004 QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành