Bài 40 quần xã sinh vật

Bai 40 quan xa sinh vat

Bai 40 quan xa sinh vat
... tin mối quan hệ lồi - Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hại ho loài khác gồm với quần xã s mối quan hệ: Cộng sinh, hội sinh, + Giáo viên tổng kết + cho Quan sát nhận thức rõ hợp tác học sinh quan ... quan sát video quan hệ lồi quần - Quan hệ đối kháng quan hệ mối quan hệ quần xã xã sinh vật bên loài có lợi bên loại Có mối quan hệ bò hạ, gồm mối quan hệ: Cạnh tranh, quần xã ? ký sinh, ức chế, ... nhiễm, sinh vật ăn sinh vật khác Thê tượng chế 2/ Hiện tượng khống chế sinh học: sinh học ? tượng Nghiên cứu sgk  Khống chế sinh học tượng số có ý nghĩa ? lượng cá thể loài bò khống chế mức đònh quan...
 • 3
 • 469
 • 3

12-Bai 40-Quan xa sinh vat va mot so dac trung co ban

12-Bai 40-Quan xa sinh vat va mot so dac trung co ban
... U Minh Trường THPT Đại Từ-Thái Nguyên 2/4 Tô Nguyên Cương – Sinh học 12 http://sinhhoc.org Lesson 40: Social and based character of social 2.Đặc trưng phân bố cá thể không gian a.Phân loại: *Phân ... 4.Củng cố Trường THPT Đại Từ-Thái Nguyên 3/4 Tô Nguyên Cương – Sinh học 12 http://sinhhoc.org Lesson 40: Social and based character of social Phân biệt loài ưu thế, loài đặc trưng ? Sự phân bố cá ... cuối -So n 7.Từ khoá tra cứu: Competition: Cạnh tranh Parasite: Ký sinh Symbiosis: Cộng sinh Cooperation: Hợp tác Commensalism: Hội sinh V.Kiến thức nâng cao, bổ sung: VI.Tài liệu tham khảo: -SGV...
 • 4
 • 2,115
 • 13

Bài 40: Quần sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật
... thái đặc trưng nước Vân Long, Ninh Bình Hoạt động Tên hoạt động : Tìm hiểu số đặc trưng quần Mục tiêu: - Mô tả số đặc trưng quần sinh vật, lấy ví dụ minh họa cho đặc trưng - Phân biệt quần ... khác quần Ví dụ : Trong quần đồng cỏ sâu gai, cỏ lồng vực … - Ví dụ 2: chiếu tranh Đó quần thể đặc trưng Vậy, quần thể đặc trưng quần thể đặc trưng? - Trong quần đồng cỏ, quần thể quần ... dung II Một số đặc trưng quần đặt câu hỏi: - Không chọn lọc tự - Số lượng cá thể quần thể Đặc trưng thành phần loài quần quần có không? nhiên Vì sao? -GV: Đó độ đa dạng quần xã: Thế...
 • 11
 • 2,966
 • 5

Bài giảng bài 40: quần sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần

Bài giảng bài 40: quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
... niệm quần sinh vật: Quần sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định Các sinh vật quần có mối quan hệ gắn bó với thể thống quần có ... 3) Quần phân bố theo kiểu nào? - Kiểu thẳng đứng 4) Xác định kiểu phân bố quần biển? - Kiểu thẳng đứng - Kiểu nằm ngang II -Một số đặc trưng quần xã: Đặc trưng thành phần loài quần xã: - Số ... quần sinh vật Bài tập số 2: 1) Nêu thành phần loài quần rừng cao su? - Cây cao su, cỏ, bụi, giun dế, sâu bọ,… 2) Xác định loài ưu thế, loài đặc trưng? - Loài ưu thế: cao su - Loài đặc trưng: ...
 • 10
 • 2,253
 • 18

GIáo án sinh học lớp 9 tham khảo Bài 40 Quần sinh vật

GIáo án sinh học lớp 9 tham khảo Bài 40 Quần xã sinh vật
... biu nh ngha qun xó sinh vt? Cho vớ d? Qun th tụm A Tác động qua lại gia QT với nhân tố sinh thái môi trư ờng Qun th c B Qun th cỏ C Sơ đồ thành phần cấu trúc quần sinh vật Tác động qua lại ... quan h sinh thỏi b i khỏng Cnh tranh Ký sinh III QUAN H GIA CC LOI TRONG QUN X Cỏc mi quan h sinh thỏi MI QUAN H Cng sinh H Hp tỏc TR Hi sinh C IM A + A + + B + B A O + B Cnh tranh A Kớ sinh I ... LINH DNG Hp tỏc khun Rhizobium Cng sinh Hi sinh r cõy h u III QUAN H GIA CC LOI TRONG QUN X Cỏc mi quan h sinh thỏi b i khỏng Thm ho thu triu Sinh vt ny n sinh vt khỏc c ch - cm nhim III QUAN...
 • 27
 • 549
 • 0

bài 40 quần sinh vật sinh học 12

bài 40 quần xã sinh vật sinh học 12
... Quần sinh vật tập hợp quần thể Thế quần sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khoảng không gianxã sinh gian thời vật? định Các sinh vật quần có mối quan hệ mật thiết với thể thống quần ... dụng thuốc trừ sâu sinh học? Quần rừng nhiệt đới Quần sa mạc Quần sinh vật biển I KHÁI NIỆM Ví dụ: Quần ao Hãy dự đoán ao có quần thể nào? I KHÁI NIỆM Ví dụ: Quần ao Hãy nhận xét ... dạng quần xã: Thể qua số lượng loài số lượng cá thể loài quần Quần đồi trọc Phú Yên Quần rừng U Minh Hạ Theo em quần hai Em có nhận xét số lượng loài số quần loài hai quần trên?...
 • 54
 • 448
 • 0

bài 40 quần sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần

bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
... ch sinh hc nh th no sn sut nụng nghip? CNG C Th no l qun xó sinh vt? Nờu s khỏc gia qun th sinh vt v qun xó sinh vt Cỏc c trng c bn ca qun xó l gỡ? Hóy ly vớ d minh cỏc c trng c bn ca qun xó sinh ... Cõy tm gi ký sinh trờn thõn cõy g Cây tỏi ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh Mốo rng sn bt th th bin ng s lng th v mốo rng Canaa theo chu k 10 nm Th no l hin tng khng ch sinh hc? ng dng ... sng Sinh vt thớch nghi vi iu kin sng Vớ d - Phõn tng rng ma nhit i - Phõn b sinh vt t nh nỳi, sn nỳi, chõn nỳi ni cú iu kin sng thun li, thc n di Nghiờn cu phn III trang 177 178 kt hp bng 40...
 • 24
 • 398
 • 0

BÀI 40 QUẦN SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN SINH VẬT + đáp án

BÀI 40 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ SINH VẬT + đáp án
... trọng quần Câu 7: Loài ưu quần loài A có quần B có nhiều hẵn loài khác C đóng vai trò quan trọng quần D phân bố trung tâm quần Câu 8: Loài đặc trưng quần loài A có quần có ... trợ đối kháng loài quần D số lượng cá thể quần khống chế mức độ định gần phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường ĐÁP ÁN Câu 1: Quần sinh vật A tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc ... Đặc điểm sau quần xã? A Quần tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khoảng không gian định (gọi sinh cảnh) B Quần tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài, sống khoảng không...
 • 9
 • 375
 • 5

Bài 40. quần sinh vật và một số đặc trưng của quần

Bài 40. quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã
... QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: Các tập hợp sinh vật đặc điểm ? I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: Tác động qua lại quần thể qxsv Tương tác quần ... nhân tố sinh thái môi trường Quần thể A Quần thể B Quần thể C Sinh cảnh Như quần sinh vật? I - KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT: -Quần sinh vật: Là tập hợp quần thể sinh vật khác loài, chung sống ... dạng quần mức độ phong phú số lượng loài số lượng cá thể loài quần - Một quần thể có số lượng loài lớn số lượng cá thể loài cao ổn định II - MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ: ĐẶC TRƯNG...
 • 28
 • 177
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 40 quần sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần

bài giảng sinh học 12 bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
... BÀI 40 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ I- Quần sinh vật  Quan sát ảnh sau: Qua ảnh em cho biết, đồng cỏ, thảo nguyên, có quần thể sinh sống , quan hệ quần thể sinh ... đinh I - Khái niệm quần sinh vật Quần sinh vật: Quần sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định Các sinh vật quần có mối quan hệ ... bó với thể thống quần có cấu trúc tương đối ổn định II Một số đặc trưng quần xã: 1/ Đặc trưng thành phần loài quần xã: Nghiên cứu SGK trang 176 cho biết loài ưu loài đặc trưng? Ví dụ? - Loài...
 • 45
 • 3,601
 • 0

slike bài giảng môn sinh học 12 bài 40 quần sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần

slike bài giảng môn sinh học 12 bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
... II QUẦN XÃ SINH VẬT Bài 40 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ NỘI DUNG CẦN ĐẠT - Khái niệm quần sinh vật - Các đặc trưng quần sinh vật + Đặc trưng thành phần loài + Đặc ... I Quần sinh vật Quần sinh vật số đặc trưng quần I Quần sinh vật: Chú tập Quần sinh vật làý: hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống - Quần sinh vật kết hợp ... định? Quần sinh vật số đặc trưng quần I Quần sinh vật Quan sát đoạn phim em cho biết số lượng loài mối quan hệ loài khoảng không gian xác định? Quần sinh vật số đặc trưng quần I Quần...
 • 29
 • 1,446
 • 0

bai 40: quan xa sinh vat

bai 40: quan xa sinh vat
... Các mối quan hệ sinh Câu 7: Quan hệ Hổ Thỏ quan hệ: A Ức chế - cảm nhiễm B Vật chủ - kí sinh thái C Cạnh tranh D Sinh vật ăn thịt – mồi Hiện tượng khống chế sinh học CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT ... xung quanh Thực vật ăn côn trùng, động vật ăn TV, ĐV ăn ĐV CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT I Khái niệm BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ II Đặc trưng III Quan hệ sinh ... Đặc trưng QX Thành phần loài Đặc trưng phân bố III Quan hệ loài QXSV Các mối quan hệ sinh thái Hiện tượng khống chế sinh học BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ Chuẩn...
 • 17
 • 113
 • 0

bai 40: quan xa sinh vat va cac dac trung co ban cua QX

bai 40: quan xa sinh vat va cac dac trung co ban cua QX
... tác) quan hệ đối kháng hay đối kháng, (cạnh tranh, kí sinh, ức chế - cảm nhiễm, sinh - Cho HS quan sát tranh hình thể mối vật ăn sinh vật) quan hệ sinh thái QX  phân tích neu mối quan hệ QX (Nội ... hợp III Quan hệ loài quần xã GV: Các mối quan hệ quần xã mối Các mối quan hệ sinh thái: quan hệ nào? - Trong quần xã có mối quan hệ hỗ trợ (cộng Tính chất mối quan hệ gi? Hỗ trợ, sinh, hội sinh, ... -Ứng dụng: Dùng sinh vật có ích tiêu diệt sinh vật gây hại, hạn chế gây ô nhiễm môi trường Quan hệ Cộng sinh Hợp tác Hội sinh Cạnh tranh Kí sinh Ức chế – cảm nhiễm Sinh vật ăn sinh vật khác Đặc...
 • 3
 • 142
 • 0

Bài 40: Quần sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật
... theo chiều thẳng đứng I Quần sinh vật II Một số đặc trưng quần III Quan hệ loài quần sinh vật Các mối quan hệ sinh thái Cng sinh H tr Hp tỏc Hi sinh Cnh tranh Kớ sinh i khỏng c ch - cm ... hệ vật ăn thịt -con mồi Cõy np õm Cõy gong vo Cây tỏi ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh I Quần sinh vật II Một số đặc trng quần III Quan hệ loài quần sinh vật Các mối quan hệ sinh ... CHNG II QUN XA SINH VT Ba i 40: Quõn xa sinh võt va mụt sụ c trng c ban cua quõn xa I KháI niệm Quần sinh vật Ví dụ Quần thể: sen, súng, bèo, rong Quần thể cá trắm, chép, tôm,...
 • 37
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xãbài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bảnsinh học 9 bài 49 quần xã sinh vậtbài 49 quần xã sinh vậttiết 50 bài 49 quần xã sinh vật sinh học lớp 9giáo án sinh học 9 tham khảo bài 49 quần xã sinh vật bồi dưỡngquần xã sinh vật thư viện bài giảng điện tửquần xã sinh vật bài giảngquần xã sinh vật bài 49bài giảng điện tử về quần xã sinh vậtbài giảng về quần xã sinh vậtquần xã sinh vật bài giảng điện tửbài tập trắc nghiệm chương quần xã sinh vậthinh 40 1 so do thanh phan cau truc cua quan xa sinh vatbài tập 2 quần xã sinh vật khác quần thể sinh vật như thế nàoNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhphương pháp nghiên cứu khoa họcTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakThiết bị media gatewayỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không gianBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch