học tiếng anh qua hình ảnh 100

Tài liệu Học tiếng anh qua hình ảnh doc

Tài liệu Học tiếng anh qua hình ảnh doc
... FAST / NHANH ©Eastern Health 2007 VIETNAMESE DESCRIPTION LEFT / TRÁI RIGHT / PHẢI UP / LÊN DOWN / XUỐNG ©Eastern Health 2007 VIETNAMESE MEDICAL INJECTION / TIÊM/CHÍCH X – RAY / X–QUANG ECHOCARDIOGRAM ... PHYSIOTHERAPIST / CHUYÊN VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU SPEECH THERAPIST / CHUYÊN VIÊN CHỈNH TẬT NÓI/CHỈNH NGÔN OCCUPATIONAL THERAPIST / CHUYÊN VIÊN CHỨC NĂNG TRỊ LIỆU SOCIAL WORKER / NHÂN VIÊN XÃ HỘI ©Eastern ... 2007 VIETNAMESE COMMUNITY APPOINTMENT / CUỘC HẸN BICYCLE / XE ĐẠP TRAIN / XE LỬA SCHOOL / TRƯỜNG HỌC ©Eastern Health 2007 VIETNAMESE COMMUNITY STEPS / BẬC THỀM STAIRS / CẦU THANG FALL / TÉ/NGÃ...
  • 56
  • 1,601
  • 110

Học tiếng anh qua báo 10 lý do giúp chúng ta biết tại sao trái đất hình tròn

Học tiếng anh qua báo 10 lý do giúp chúng ta biết tại sao trái đất hình tròn
... number one = 02:04 - We know the Earth is round = Chúng ta biết Trái Đất hình tròn 02:05 - because we have photographic evidence = có chứng hình ảnh cho thấy 02:12 - This episode minute physics ... Earth = vòng quanh Trái Đất 01:22 - that means he left headed west = nghĩa ông phía tây 01:23 - continued going west = tiếp tục hướng tây 01:24 - and came back to his started = quay trở vị trí ... đo 01:07 - how far part they are = xem chúng xa 01:08 - you can calculate the earth's curvature = bạn tính độ 01 :10 cong - Number Trái five Đất = 01:11 - Stars at night change = Những đêm 01:12...
  • 7
  • 172
  • 0

Học tiếng anh qua báo 100 ngày yêu

Học tiếng anh qua báo 100 ngày yêu
... không? Em cầu xin Chúa cho yêu Chúng ta hẹn với phải trải qua 100 ngày yêu mà, Peter ơi, anh bỏ em mà được! Em yêu anh! Anh lại với em không anh? Em yêu anh, Peter! Em yêu anh! As the clock struck ... đời anh Anh nhận em cô gái dễ thương anh tự trách không chịu khó dành thời gian tìm hiểu em kỹ Anh chẳng biết nói anh ước kéo dài thêm 100 ngày Anh muốn làm bạn trai em mãi ước em bên cạnh anh ... extend the 100 days I want to be your boyfriend forever and wish that you can be beside me all the time Tina, I love you With love, Peter Tina Thời hạn 100 ngày hết 100 ngày vừa qua, anh thấy vui...
  • 7
  • 285
  • 1

Xem thêm