Chuong 10 phong hoa

Chuong 10 phong hoa

Chuong 10  phong hoa
... Fe) Lớp bán phong hóa (Chủ yếu khoáng vật sét, mảnh vụn) Lớp đá gốc 10 Vỏ phong hóa laterit 11 Các loại vỏ phong hóa Căn vào thành phần vật chất chia loại vỏ phong hoá sau: – Vỏ phong hoá feralit: ... (silic) • Kết trình phong hóa tạo lên lớp vỏ phong hóa bề mặt đá gốc Theo thứ tự từ xuống mức độ phong hóa giảm dần Trên tầng đất trồng (thổ nhưỡng) sau đến tầng phong hóa – tầng bán phong hóa tầng ... với đá ban đầu Phong hóa sinh học: xảy tác động sinh vật Tùy theo chế phá hủy sinh vật mà chia nhỏ thành phong hóa sinh hóa học phong hóa sinh học PHONG HÓA CƠ HỌC Bản chất trình phong hóa học...
 • 13
 • 151
 • 0

Chương 10 Đồ họa

Chương 10 Đồ họa
... Ví dụ ta xét đoạn chơng trình : int pattern = 0x1 010; setlinestile(USERBIT_LINE,pattern,NORM_WIDTH); line(0,0 ,100 ,200); Giá trị pattern hệ 16 101 0, hệ : 0001 0000 0001 0000 Bit cho điểm sáng, ... định driverpath chuỗi rỗng chơng trình dịch tìm kiếm file điều khiển đồ hoạ th mục chủ ( Th mục thời ) 10. 2 Các hàm đồ hoạ : 10. 2.1 Mẫu màu : 8* Đặt màu : Để đặt màu cho ta dùng thủ tục sau : void ... setlinestyle(SOLID-LINE,0,THICK_WIDTH); moveto(320 ,100 ); /* chạy vị trí ( 320 ,100 ) */ line(20,20,620,20); /* chạy vị trí ( 320 ,100 ) */ linerel(-300,80); lineto(620,180); lineto(620,20); getch(); closegraph(); } 10. 2.4 Vẽ điểm,...
 • 21
 • 208
 • 0

Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL

Chương 10  Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL
... Chương X : Văn hoá lãnh đạo DN 10. 1) Xây dựng văn hoá DN thực thi chiến lược 10. 1.1) Khái niệm, vai trò phân loại VHDN 10. 1.2) Xây dựng VHDN thích ứng với yêu cầu thực thi CL 10. 2) Lãnh đạo ... chiến lược 10. 2.1) Khái niệm, cần thi t thưc chất lãnh đạo CL 10. 2.2) Các nhà quản trị - nguồn lực lãnh đạo thực thi CL 10. 2.3) Khía cạnh tác nghiệp tâm lí lãnh đạo chiến lược 10. 2.4) Lãnh đạo thay ... Thương Mại Vai trò văn hóa DN thực thi chiến lược :  Văn hóa ảnh hưởng đến khả lãnh đạo CL DN Văn hóa phản ánh nhiệm vụ kinh doanh chiến lược DN  Chiến lược phải phù hợp với văn hóa ngược lại...
 • 26
 • 180
 • 0

Tài liệu Chương 10 Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing pdf

Tài liệu Chương 10 Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing pdf
... buyer needs and tastes 10 Adverse demographic changes 11 Other? Thực kế hoạch marketing ª Có nội dung giai đoạn là: Thực chương trình marketing đề Thiết kế tổ chức hoạt động marketing ª Nguyên tắc ... vực C Sản phẩm I Sản phẩm II Sản phẩmIII 16 Kiểm tra marketing ª Kiểm tra kế hoạch năm: Phân tích doanh thu: ° Bao gồm việc đo lường đánh giá doanh thu thực tế đạt so với mục tiêu kinh doanh đề ... lượng bán hàng Các chức marketing Bộ phận bán hàng marketing với chức phụ thuộc Tổng GiámĐốc Phó TGĐkinh doanh Lực lượng bán hàng Giámđốc tiếp thò & chức 10 Tổ chức phận marketing riêng biệt Tổng...
 • 10
 • 318
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 10: ĐIỀU HÒA SỰ BIỂU HIỆN CỦA GENE pdf

Tài liệu CHƯƠNG 10: ĐIỀU HÒA SỰ BIỂU HIỆN CỦA GENE pdf
... Operon: đơn vò hoàn chỉnh biểu gene = nhóm Nguyên tắc điều hòa biểu gene Prokaryote Gene điều hòa (regulator gene) đóng/ mở gene cấu trúc (structural gene) Gene điều hòa mã hóa protein kìm hãm ... Quá trình biểu gene X Điều hòa biểu gene Prokaryote Đơn giản, sợi DNA vòng, số lượng gene giới hạn Phiên mã Chu trình tb ngắn 20-30 phút Dòch mã Không có biệt hóa tb Gene điều hòa nhu cầu tb ... hay mở gene (2x α, β, β‘ subunits) b) Điều hòa dòch mã c) Điều hòa hoạt tính protein (enzyme) Điều hòa trình biến đổi thứ cấp để enzyme có hoạt tính Proenzyme Enzyme (mostly A,G) Điều hòa ngược...
 • 4
 • 361
 • 1

Tài liệu Chương 10: Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing docx

Tài liệu Chương 10: Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing docx
... demographic changes 11 Other? Thực kế hoạch marketing ª Có nội dung giai đoạn là: Thực chương trình marketing đề Thiết kế tổ chức hoạt động marketing ª Nguyên tắc tổ chức hoạt động marketing Xác đònh rõ ... vực C Sản phẩm I Sản phẩm II Sản phẩmIII 16 Kiểm tra marketing ª Kiểm tra kế hoạch năm: Phân tích doanh thu: ° Bao gồm việc đo lường đánh giá doanh thu thực tế đạt so với mục tiêu kinh doanh đề ... chức marketing 11 Tổ chức phận marketing đại Tổng Giám Đốc Phó TGĐ tiếp thò & bán hàng Giám Đốc bán hàng Lực lượng bán hàng Giám Đốc tiếp thò Các chức marketing 12 ª Tổ chức phận (phòng) marketing: ...
 • 10
 • 253
 • 1

Chương 10 Chuẩn hóa (Normalization)

Chương 10 Chuẩn hóa (Normalization)
... gây mâu thuẩn liệu Chuẩn hóa Quá trình chuẩn hóa thực qua nhiều bước Mỗi bước tương ứng dạng chuẩn  Các dạng chuẩn:  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Dạng Dạng Dạng Dạng Dạng chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn 1(1NF – first ... Nội dung   Định nghĩa chuẩn hóa Các dạng chuẩn hóa Chuẩn hóa   Chuẩn hóa kỹ thuật dùng để tạo tập quan hệ có đặc điểm mong muốn dựa vào yêu cầu liệu xí nghiệp Chuẩn hóa cách tiếp cận từ lên ... chuẩn (1NF – first normal form)  Bảng dạng chuẩn ◦ Có khóa ◦ Không có nhóm lặp lại  Bảng 1NF thuộc tính R chứa giá trị nguyên tố ( thuộc tính đa trị) Biến đổi dạng chuẩn  Quá trình chuẩn hóa...
 • 49
 • 227
 • 0

CHƯƠNG 4 – PHONG HÓA docx

CHƯƠNG 4 – PHONG HÓA docx
... liệu phong hóa tích tụ nằm trực tiếp bề mặt đá chưa bị phong hóa Vật liệu phong hóa bóc mòn, vận chuyển lắng đọng Theo tác nhân chế gây phong hóa, người ta chia làm ba loại phong hóa: Phong hóa ... đá ban đầu Phong hóa sinh học: xảy tác động sinh vật Tùy theo chế phá hủy sinh vật mà chia nhỏ thành phong hóa sinh hóa học phong hóa sinh học PHONG HÓA CƠ HỌC Bản chất trình phong hóa học làm ... nhanh gây lên hiên tượng co giãn bất đồng làm cho đá bị nứt nẻ PHONG HÓA HÓA HỌC • Bản chất phong hóa hóa học phản ứng hóa học xảy thành phần đá với nước không khí Quá trình phong hóa hóa học...
 • 8
 • 229
 • 1

Quản Trị Chiến Lược - Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL pot

Quản Trị Chiến Lược - Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL pot
... trò văn hóa DN thực thi chiến lược : v Văn hóa ảnh hưởng đến khả lãnh đạo CL DN v Văn hóa phản ánh nhiệm vụ kinh doanh chiến lược DN v Chiến lược phải phù hợp với văn hóa ngược lại BM Quản trị chiến ... viên kế cận, lãnh đạo nguồn từ lòng DN BM Quản trị chiến lược Đại Học Thương Mại 13 10. 2) Lãnh đạo chiến lược 10. 2.1) Khái niệm, cần thi t thưc chất lãnh đạo CL v Lãnh đạo chiến lược hệ thống ... nhiệm & ủy quyền BM Quản trị chiến lược Đại Học Thương Mại 15 10. 2.2) Các nhà quản trị - nguồn lực lãnh đạo thực thi CL QTCL liên quan đồng thời đến nhà quản trị lãnh đạo : v Nhà quản trị : giải...
 • 9
 • 153
 • 0

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo pot

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo pot
... trò văn hóa DN thực thi chiến lược :  Văn hóa ảnh hưởng đến khả lãnh đạo CL DN Văn hóa phản ánh nhiệm vụ kinh doanh chiến lược DN Chiến lược phải phù hợp với văn hóa ngược lại BM Quản trị chiến ... Chương X : Văn hoá lãnh đạo DN 10. 1) Xây dựng văn hoá DN thực thi chiến lược 10. 1.1) Khái niệm, vai trò phân loại VHDN 10. 1.2) Xây dựng VHDN thích ứng với yêu cầu thực thi CL 10. 2) Lãnh đạo chiến ... chiến lược 10. 2.1) Khái niệm, cần thiết thưc chất lãnh đạo CL 10. 2.2) Các nhà quản trị - nguồn lực lãnh đạo thực thi CL 10. 2.3) Khía cạnh tác nghiệp tâm lí lãnh đạo chiến lược 10. 2.4) Lãnh đạo thay...
 • 26
 • 221
 • 1

Bài giảng chương 10 chuẩn hóa

Bài giảng chương 10 chuẩn hóa
... Nội dung Định nghĩa chuẩn hóa  Các dạng chuẩn hóa Chuẩn hóa Chuẩn hóa kỹ thuật dùng để tạo tập quan hệ có đặc điểm mong muốn dựa vào yêu cầu liệu xí nghiệp  Chuẩn hóa cách tiếp cận từ lên ... hệ chuẩn hóa khác không làm thông tin tin Chuẩn hóa Ví dụ : MANHACC MATHANG MAMH SOLUONG 100 200 300 MANHACC MAMH SOLUONG 100 1 200 300 100 200 2 100 200 400 500 3 400 500 Quan hệ không chuẩn hóa ... chuẩn hóa Quan hệ chuẩn hóa Chuẩn hóa   Quá trình chuẩn hóa thực qua nhiều bước Mỗi bước tương ứng dạng chuẩn Các dạng chuẩn:  Dạng chuẩn 1(1NF – first normal form)  Dạng chuẩn 2(2NF- second...
 • 40
 • 48
 • 0

Bài giảng mạng máy tính chương 10 trương hoài phan

Bài giảng mạng máy tính chương 10  trương hoài phan
... dể dàng Dữ liệu cập nhật nhanh chóng Dữ liệu có tính quán • • Các hệ thống mạng cục bộ-hệ thống thông tin Cho phép xây dựng chương trình ứng dụng mạng cục • • • • • • Có nhiều chức Nhiều phân hệ ... (bảo đảm yêu cầu mong muốn mức giá người mua định.)      Học qua mạng Tài liệu giới thiệu mạng Học trả tìền Thảo luận mạng (forum) Thi online ... management khả thi quảng cáo bán hàng mạng Technology –enabled relationship management xảy sau công ty thu thập thông tin khách hàng để thiết lập giá phù hợp,thêm tính độc đáo cho sp… nhờ giúp cty...
 • 46
 • 85
 • 0

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10
... trời - Cột áp tạo nên chuyển động đối lưu khơng khí là: H = g.h.(ρN - ρT ) (1 2-1 0) h = h1 + h2 - Là khoảng cách cửa cấp gió cửa thải, m ρT - Khối lượng riêng trung bình khơng khí phòng, kg/m3 - ... (1 2-1 3) (1 2-1 4) (1 2-1 5) (1 2-1 6) (1 2-1 9) (1 2-2 0) F1 µ h ρ N h = = α F2 µ h1 ρ T h1 Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng khơng khí trao đổi trường hợp : Lưu lượng khơng khí ... phòng, kg/m3 - Cột áp tạo chuyển động khơng khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (1 2-1 1) - Cột áp xả khí khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) (1 2-1 2) Tốc độ khơng khí chuyển động qua cửa vào cửa thải :...
 • 17
 • 542
 • 3

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10
... CB -1 00 CBt -1 00 5,5 4,3 2,5 44 41 38 33 23 - - - - - - 8,8 5,8 3,4 54, 52, 50 46 39 31 - - - - - 5 59 58 55,5 52, 47 39 28, - - - - 37 - - - - 57, 52 46 - - 65 59 52, - CB-150 CBt-150 - CBt-200 ... CM-75 CMt-75 0,8 0,59 4,4 2,6 1,5 26, 1,0 0,74 5,5 3,8 2,2 33 17, 16 14 11 - - - - 22 20 17, 14 - - - 21 - - - 27, - - - 34 - - 26 25 CM -1 00 CMt -1 00 23, 32,5 31, 30, 29, 27,5 25 CM-150 CMt-150 ... 3,692 6,096 3,692 - - 7,620 4,877 - 0,97 - 9,114 5,791 - - 7, 010 - 1,22 - 8,839 - 1,43 - - 1,58 - 10, 36 7,925 11,58 10, 05 12,80 12,19 15,24 - 1,98 2,40 3,04 18,28 8 3,96 - 10, 06 12,19 3,692 5,486...
 • 45
 • 240
 • 1

Giáo trình Điều hòa không khí và thông gió - Chương 10

Giáo trình Điều hòa không khí và thông gió - Chương 10
... = λ tâ d l ρ.ω ∆p ms = λ d (1 0-5 ) (1 0-6 ) (1 0-7 ) * Hệ số trở lực ma sát λ - Khi chảy tầng Re = ωd/ν < 2 .103 , ta có: 64 Re - Khi chảy rối Re > 10 , ta có: λ= (1 0-8 ) 229 (1,82 log Re− 1,64) * ... 90o tiêu chuẩn - Cút 90o bán kính cong lớn - Chữ T, nhánh - Chữ T, Nhánh phụ - Qua ống thắt - Qua ống mở - Khớp nối - Van cổng mở 100 % mở 75% mở 50% mở 25% - Van cầu có độ mở 100 % mở 50% Đối ... ngưng máy điều hoà: Qk Gn = C p ∆t K - Lưu lượng nước lạnh QO G nl = C p ∆t O - Lưu lượng nước nóng QSI G nn = Cp ∆t nn (1 0-1 ) (1 0-2 ) (1 0-3 ) đó: Qk, Qo QSI - Công suất nhiệt bình ngưng, công suất...
 • 17
 • 410
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm chương liên kết hóa học 10các dạng bài tập chương nguyên tử hóa 10chương trình môn hóa lớp 10chương nguyên tử hóa học 10bai tap trac nghiem chuong nguyen tu hoa lop 10lí thuyết chương nguyên tử hóa 10đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên hóa trường lê hồng phong nam địnhđề thi vào 10 chuyên hóa trường lê hồng phong nam địnhtổng hợp bài tập chương 1 2 hóa 10bai tap chuong 1 2 hoa 10on tap chuong 1 2 hoa 10chương liên kết hóa học lớp 10ngữ văn lớp 10 phong cách ngôn ngữ sinh hoạtkế hoạch chương trình phòng chống bệnh phongbài tập chương liên kết hóa học lớp 10bản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn