bài tập và bài giải thanh toán quốc tế

Bài giải thanh toán quốc tế

Bài giải thanh toán quốc tế
... Thanh toán quốc tế USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD 102.93 1.6703 1.5220 0.6758 104.06 1.6763 1.5278 0.6798 BÀI Dựa vào kết 3, cho biết số ngoại tệ Cơng ... London Aldermanbury Square London EC2V7SB UK BÀI 18 BILL OF EXCHANGE No: 05/IVC.04 Korea, 27 Nov., 2004 For: SGD 900,000.00 Trang 10 Thanh toán quốc tế At sight of this first Bill of Exchange (Second ... 05 USD/EUR = 0.9298 / 07 Lãi suất đồng tiền: JPY: 7% - 7.5% năm HKD: 6% - 6.5% năm Trang Thanh toán quốc tế CAD: 6% - 7% EUR: 6.5% - 8% Số HKD dùng để mua 1000.000 JPY Rs Bid HKD/JPY = 102.20 /...
 • 11
 • 1,699
 • 23

Tài liệu Trắc nghiệm lời giải thanh toán quốc tế ppt

Tài liệu Trắc nghiệm và lời giải thanh toán quốc tế ppt
... nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN sử dụng ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế ... b)Sai B Vì NH xác nhận NH người thụ hưởng ko tin tưởng vào khả toán NH FH nên họ thường yêu cầu NH có uy tín lĩnh vực tài tiền tệ xác nhận vào thư tín dụng, NH xác nhận chịu trách nhiệm tóan số...
 • 31
 • 256
 • 1

Trắc nghiệm lời giải thanh toán quốc tế ppt

Trắc nghiệm và lời giải thanh toán quốc tế ppt
... nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN sử dụng ... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK ... việc toán giấy tờ có giá trước đáo hạn Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền toán hợp đồng thương mại fải ngoại tệ tự chuyển đổi a)Đúng b)Sai B Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền toán...
 • 35
 • 264
 • 0

slide bài giảng thanh toán quốc tế tài liệu ôn tập thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu ôn tập thanh toán quốc tế
... ngõn hng 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 43 PHN III CC IU KIN THANH TON QUC T NI DUNG PHN III IU KIN V TIN T A IM THANH TON THI GIAN THANH TON PHNG THC THANH TON FTU 15 www.taichinh06.tk ... 22/9/2007 - HVTC 47 Chuyờn Thanh toỏn quc t II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TRC (ADVANCE PAYMENT) THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COD COB D/P D/P x days COR THANH TON TR TIN SAU ... khao IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COB COD 22/9/2007 - HVTC D/P x days D/P COR 52 Chuyờn Thanh toỏn quc t IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN SAU...
 • 62
 • 335
 • 0

slide bài giảng thanh toán quốc tế tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế
... Để học tốt môn học này, học viên phải đọc tài liệu trước, tham khảo sách toán quốc tế, vào mạng internet theo website tài liệu, thực tập, tập trung nghe giảng viên giới thiệu môn học, mạnh dạn ... ngân hàng Mục tiêu môn học Thanh toán quốc tế: Học xong môn học sinh viên thực kỹ thuật nghiệp vụ nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp, toán viên phòng toán quốc tế ngân hàng thương ... 123 Câu hỏi ôn tập 126 BÀI GIỚI THIỆU Môn học Thanh toán quốc tế môn học nghiệp vụ chuyên nghành Ngoại thương, Tài – Ngân hàng môn bổ trợ chuyên ngành khác Môn học có nhiều nội dung...
 • 159
 • 534
 • 0

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ (KÈM GIẢI THÍCH)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ (KÈM GIẢI THÍCH)
... nghị NH V toán Người hưởng lợi cho chuyến trước chứng từ có sai biệt NH V toán Việc NH V không toán chuyến hàng nguyên tắc hành động k quán Lập luận NHL hay sai? Trả lời: NH có trách nhiệm toán dựa ... lần trước có lỗi toán Tuy nhiên ngân hàng phát hành nghĩa vụ toán phát chứng từ không hợp lệ cho dù lần trước toán NẾU chứng từ không hợp lệ ngân hàng thông báo dựa vào lần toán trước để đòi ... nói rõ toán theo điều kiện D/P hay D/A Ngân hàng thu hộ giao chứng từ cho nhà NK với điều kiện nào? Giả sử lệnh nhờ thu có thị cho phép toán phần nói rõ 50% toán theo điều kiện D/P 50% toán theo...
 • 11
 • 2,664
 • 14

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ỨNG TRƯỚC, GHI SỔ CHUYỂN TIỀN UT, GS, CT

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 6 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ỨNG TRƯỚC, GHI SỔ VÀ CHUYỂN TIỀN UT, GS, CT
... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 18 REMITTANCE 3.3 Các hình thức chuyển tiền: a/ Chuyển tiền thư (Bank Draft) b/ Chuyển tiền điện (Telex, Swift) 3.4 Các bút toán chuyển tiền: a/ Chuyển VND b/ Chuyển ngoại tệ http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ ... Những điểm cần lưu ý cần thỏa thuận: Đồng tiền ghi nợ? Căn nhận nợ? Phương thức chuyển tiền M/T hay T/T? Định kỳ toán? Chậm TT giải quyết? Nếu có khác ghi nợ nhận nợ? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ ... chuyển tiền trả phí riêng NH chuyển tiền chuyển nguyên khoản tiền gốc - Các NH khác khấu trừ vào số tiền gốc trước trả http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 20 REMITTANCE Cách 3: Toàn phí người chuyển...
 • 21
 • 736
 • 0

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 9 LẬP KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO UCP 600

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 9 LẬP VÀ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO UCP 600
... BỘ CHỨNG TỪ THEO L/C 1.1 Phân loại chứng từ: a/ Nhóm chứng từ (thường thiếu): - Chứng từ vận tải - Chứng từ bảo hiểm (nếu nhà XK chịu trách nhiệm mua) - Hóa đơn TM - Hối phiếu b/ Nhóm chứng từ ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 20 4.6 Tiêu chuẩn kiểm chứng từ Chứng từ UCP, ISBP có điều khoản kiểm tra Hối phiếu Hóa đơn C .từ vận tải C .từ bảo hiểm Giấy CN xuất xứ UCP, ISBP kh có điều khoản kiểm tra L/C quy định ng PH ... QUY TẮC ÁP DỤNG TRONG KIỂM TRA C.TỪ (Quy định Điều 14 UCP 600) 1/ NH sở c .từ, phải kiểm tra việc XT để QĐ xem bề mặt c .từ có tạo thành XT phù hợp? 2/ Về thời hạn kiểm tra c .từ: Mỗi NH có tối đa...
 • 50
 • 371
 • 1

bài giảng thanh toán quốc tế tín dụng quốc tế chương 2 - đhqg hà nội

bài giảng thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế chương 2 - đhqg hà nội
... phiếu kỳ tế: phiếu quốc tế uỷ ban Luật Thương mại quốc tế Thương LHQ LHQ Kỳ họp thứ 15 New York, ngày 26 /07 đến 26 / 6/08/19 82, tài liệu số A/CN 9 /21 1 ngày 18/ 02/ 19 82 08/19 82, 18/ 02/ 19 82 Đối với ... hình thành phát triển: triển: - ể bán hàng hoá tạo điều kiện cho người ngư mua, vào kỷ 12, quan hệ tín dụng bắt đầu 12, hình thành biểu dạng HP tự nhận nợ nợ - Đến kỷ 16, HP tự nhận nợ chuyển thành ... tiền sau Ngân hàng Ngân hàng 3 Người xuất Người nhập 20 - Giao hàng chứng từ từ - Ký phát HP thông qua hệ thống ngân hàng yêu cầu người mua ký chấp nhận trả tiền vào HP ngư HP - Hoàn trả HP chấp...
 • 62
 • 418
 • 0

bài giảng thanh toán quốc tế tín dụng quốc tế chương 3 - đhqg hà nội

bài giảng thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế chương 3 - đhqg hà nội
... Chõu u - T 1/7/90 n 31 /12/19 93 - T 1/1/1994 n 1/1/1997 - T 1/1/1997 n 1/1/1999 - Giỏ tr ECU khụng thay i 1ECU = Euro - i tờn ECU -> Euro - T giỏ gia cỏc quc gia vi ng Euro s c n nh c vo ngy 31 /12/1998 ... 1,0595 25,2050 32 ,2265 Thanh toán 1,7025 4,1515 1,0015 22,1525 29,0080 Tỷ lệ biến động % - 2,80 - 1,40 - 5,47 - 12,11 - 21,78 a Mc bỡnh quõn t l bin ng ca r tin t l: = - 21,78 /4 = - 5,44% 21, 44% ... PA=TA[(1+R)N -1 ] + D Trong ú: - PA: tin ng trc PA: tr - TA x [(1+R)N -1 ] l tin lói vay ngõn hng [(1 - TA: l tng giỏ tr hp ng TA: - R: Lói sut vay ca ngõn hng - N: Thi hn tớn dng - D: l tin pht...
 • 128
 • 370
 • 0

bài tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

bài tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế
... NGHIP V: THANH TON XUT NHP KHU Thi gian 180 phỳt Phn I: La chn v khoanh trũn cõu tr li ỳng (mi cõu 0,18 im): NH phát hành L/C kiểm tra chứng từ thấy hoàn toàn phù hợp, NH tạm dừng không thực toán ... tra chứng từ thấy hoàn toàn phù hợp, NH tạm dừng không thực toán khi: a Có định án tạm dừng toán không toán b Có chấp thuận ngời hởng c Có chấp thuận NH gửi chứng từ d Cả (a) (c) (x) Những trờng ... chớnh gia: A Ngi mua C Ngi bỏn B Ngi bo him D Ngi c bo him 15 Cõu 2: Thut ng chit khu cú ngha l a) Thanh túan lp tc b) Kim tra chng t ri gi chng t n NGN HNG PHT HNH L/C yờu cu toỏn c) Kim tra chng...
 • 48
 • 1,283
 • 0

Bài giảng thanh toán quốc tế ngoại hối

Bài giảng thanh toán quốc tế và ngoại hối
... lượng ngoại hối định thị trường hối đoái rẻ bán lượng ngoại hối thị trường đắt phần chênh lệch gọi ARBITRAGE Nghiệp vụ hóa đổi ( SWAP ) Bao gồm nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối giao kinh doanh ngoại ... so với thực tế II nghiệp vụ kinh doanh thị trường ngoại hối 1.Giao dịch giao Là giao dịch mà sau thực việc toán diễn Cá biệt không ngày Giao dịch có kỳ hạn Là nghiệp vụ mua bán ngoại hối mà việc ... đơn vị ngoại tệ biểu qua số đơn vị tệ - Yết giá gián tiếp : giá trị đơn vị tệ biểu qua số đơn vị ngoại tệ - Quy ước đồng tiền - Các giao dịch ngoại hối hợp đồng TMQT có liên quan tới ngoại hối yêu...
 • 33
 • 216
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap va bai giai thanh toan quoc tebài giải thanh toán quốc tế chương 2bài tập và lời giải thương mại quốc tếbài tập có lời giải kế toán quốc tếbài tập chương 2 môn thanh toán quốc tếbài tập về cán cân thanh toán quốc tế bopbài tập và lời giải môn toán kinh tếbài tập hối phiếu môn thanh toán quốc tếbài tập hối phiếu trong thanh toán quốc tếbài tap ve m on thanh toan quoc tebai tap cac hinh thuc thanh toan quoc tebài tập và lời giải tài chính quốc tếbài tập các phương thức thanh toán quốc tếbài giảng thanh toán quốc tếbài giảng thanh toán quốc tếĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại