Tiết 35 bài 34 bằng chứng về tế bào học và sinh học phân tử sinh học 12

Bài 34: BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ potx

Bài 34: BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ potx
... tạo từ tế bào GV: Nội dung học thuyết tế - Tế bào đơn vị cấu tạo thể bào? - Các tế bào sinh từ tế GV: Thuyết tế bào gợi ý bào sống trước tưởng nguồn gốc sinh giới? Ý nghĩa Nguồn gốc thống sinh ... giới GV: Cấu tạo tế bào nhân sơ, nhân thực, tế bào thực vật động vật có II Bằng chứng sinh học phân tử khác không? GV: Vì có khác Bằng chứng a) ADN các dạng tế bào? - Các loài sinh vật có vật ... rút kết luận gì? Bài : Phương pháp Nội dung - Tế bào thực vật phát ra, I Bằng chứng tế bào học nhờ dụng cụ gì? Nội dung học thuyết tế bào Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc - Tất thể sinh vật phần I...
 • 6
 • 1,827
 • 3

bai 25: BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA CON NGƯỜI

bai 25: BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA CON NGƯỜI
... SINH LOÀI NGƯỜI 25 BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA CON NGƯỜI Con người nguồn gốc từ loài nào? Con người nguồn gốc từ thú ? NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ • 1 .Bằng chứng giải ... sánh 2 .Bằng chứng quan thoái hoá 3 .Bằng chứng phôi sinh học 4 .Bằng chứngvề tượng lại tổ (lại giống) • Các chứng nói lên điều gì? • Những dấu hiệu chứng minh quan hệ nguồn gốc người va` động vật ... D Gorila 2.Việc chứng minh người nguồn gốc động vật dựa vào? • • • • A Bằng chứng giải phẩu so sánh B Bằng chứng phôi sinh học C Hiện tượng lại giống quan thoái hóa D Tất chứng 3.Số NST đơn...
 • 38
 • 1,748
 • 14

Bài 25: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Bài 25: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
... thú) chứng tỏ điều gì? • Những dấu hiệu chứng minh Người động vật có xương sống có mối quan hệ nguồn gốc, đặc biệt quan hệ gần gũi người với thú II Sự giống người vượn người Có loại vượn người ... PHÁT Tiết 45SINH LỒI NGƯỜI I Những điểm giống người thú II Sự giống người vượn người III Sự khác người vượn người I Những điểm giống người thú Bằng chứng giải phẫu so sánh Người Chuột • cho biết ... Sự khác người vượn người Tinh tinh Lồi cằm Người Sự khác xương sọ, xương mặt người vượn người? vì phát triển ? nhau? Lồi cằm người Ngun nhân khác III Sự khác người vượn người Người Vượn người -...
 • 29
 • 2,465
 • 14

bài 25 bang chung ve nguon goc dong vat cua loai nguoi

bài 25 bang chung ve nguon goc dong vat cua loai nguoi
... CHƯƠNG IV: SỰ PHÁT SINH LỒI NGƯỜI BÀI 25 : BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LỒI NGƯỜI CON NGƯỜI CĨ NGUỒN GỐC TỪ LỒI NÀO ? I.Những ... khả tư trừu tượng Kết luận: • Vượn người ngày khơng phải tổ tiên lồi người • Vượn người người có chung nguồn gốc vượn người hố thạch tiến hố theo hướng khác I Những điểm giống người thú II Sự giống ... vượn người ngày lồi nhỏ ? • • • • A Vượn B Tinh tinh C Đười ươi D Gorila 2.Vượn người người có chung nguồn gốc từ : A.vượn B thú C động vật có xương sống D vượn người hố thạch Số NST đơn bội...
 • 32
 • 713
 • 9

Tiết: 48.THỰC HÀNH: BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI pptx

Tiết: 48.THỰC HÀNH: BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI pptx
... hội người Sự khác người với vượn người ngày - Vẽ xương hình dạng chung - Bộ não người so với vượn người - Xương mặt, xương hàm, GV: Nhân tố để loài người Tiến hóa xã hội thoát khỏi giới động vật? ... Viết thu hoạch: Lập bảng so sánh đặc điểm giống người thú Lập bảng so sánh đặc điểm giống khác người vượn người Nêu kết luận nguồn gốc động vật loài người BTVN - Ôn tập phần tiến hóa – kiểm tra ... sinh giới - Nêu chứng đặc điểm giống người động vật Bài : Phương pháp Nội dung Sự giống người thú GV: Quan sát sơ đồ, tranh ảnh, - Quan sát đặc điểm người với thực điểm giống động vật có xương sống,...
 • 4
 • 1,173
 • 5

Tiết 40 bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Tiết 40 bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
... Hoàn thiện xem trước Phụ lục 1.Bảng kết : Tình hình sản xuất số sản phẩm công nghiệp giới, thời kì 1950 – 2003 Đơn vị : % Sản 1950 1960 1970 1980 1990 2003 phẩm Than 100 143,0 161,3 207,1 186,1 291,2 ... đạt 460,3% so với năm 1950 Do sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp, công nghiệp chế tạo khí, CN xây dựng đời sống Củng cố - Khi vẽ biểu đồ đường biểu diễn từ 100% ? - Cách tính tốc độ, nhận xét áp ... - GV chuẩn kiến thức - Đây sản phẩm ngành công nghiệp lượng luyện kim - Than : tăng trưởng Thời kì 1980 – 1990, bị chững lại tìm nguồn...
 • 3
 • 424
 • 0

Ôn TN12-Những kiến thức cần nắm về tế bào học

Ôn TN12-Những kiến thức cần nắm về tế bào học
... bột tế bào thực vật ,và dạng hạt Glycôgen tế bào động vật -Lipit : dự trữ dạng hạt nhỏ -Protit : dự trữ tế bào thực vật dạng alơrơn,ở tế bào động vật dạng tinh thể Phần II : Nhân tế bào 4)Các bào ... -Chỉ có tế bào thực vật -Ở tế bào non lạp thể hạt không màu (vô sắc lạp ).Người ta phân biệt loại lạp : *Lục lạp :có nhiều tế bào mô tả ,thân non ,vỏ xanh Mỗi tế bào thực vật bậc cao ... vai trò quan trọng trình phân bào :qui định di chuyển tập kết NST d) Bộ máy gôn-ghi:Có hầu hết laọi tế bào động vật trừ tế bào tinh trùng hồng cầu,ít phổ biến tế bào thực vật *Cấu tạo :gồm từ...
 • 6
 • 275
 • 1

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN FDI CHUẨN BỊ ĐẦU CỦA DỰ ÁN FDI

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN FDI VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN FDI
... giấy chứng nhận đầu II Chuẩn bị đầu dự án FDI Tổng quan chuẩn bị đầu dự án FDI Chuẩn bị đầu giai đoạn chu kì dự án đầu tư, có ý ng đầu dự án cấp phép Trong toàn chu kì dự án ... hay dự án FDI n i riêng tr i qua ba giai đoạn lớn theo chu trình sau: Hình 1.1 – Chu trình dự án FDI Chuẩn bị dự án FDI Thực dự án FDI Kết thúc dự án FDI Theo hình trên, chu trình dự án FDI giai ... dự án FDI, ta thấy trình tiến hành hoạt động đầu nhà đầu nước ngo i, giai đoạn chuẩn bị đầu giai đoạn hình thành dự án đóng vai trò quan trọng, dự án FDI có triển khai thuận l i giai...
 • 33
 • 274
 • 0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÁI BẢO HIỂM NĂNG LỰC NHẬN TÁI BẢO HIỂM

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÁI BẢO HIỂM VÀ NĂNG LỰC NHẬN TÁI BẢO HIỂM
... phí bảo hiểm (hoặc phí nhận tái bảo hiểm) bên công ty nhượng cho nhà tái bảo hiểm Đổi lại công ty nhượng nhận khoản gọi hoa hồng tái bảo hiểm từ nhà nhận tái bảo hiểm Còn hợp đồng tái bảo hiểm ... II NĂNG LỰC NHẬN TÁI BẢO HIỂM CỦA DNBH Năng lực nhận tái Một doanh nghiệp bảo hiểm muốn thu hút công ty nhượng đến với lực nhận tái điều kiện quan trọng hiểu lực nhận tái khả DNBH chấp nhận ... nhượng Các phương thức tái bảo hiểm 3.1 Tái bảo hiểm theo tỷ lệ Tái bảo hiểm theo tỷ lệ phương pháp tái bảo hiểm mà trách nhiệm công ty nhượng nhà tái bảo hiểm đơn vị rủi ro bảo hiểm phân bổ theo...
 • 28
 • 405
 • 0

Chương 7. DỰ BÁO TRUNG DÀI HẠN 7.1 Khái niệm chung về dự báo trung dài potx

Chương 7. DỰ BÁO TRUNG VÀ DÀI HẠN 7.1 Khái niệm chung về dự báo trung và dài potx
... chất lượng dự báo Thuỷ văn hạn vừa Cục dự báo nói riêng nước nói chung 7.5 Công nghệ dự báo 7.5 .1 Khái niệm chung Những nghiên cứu gần tổng kết thừa nhận rằng, dự báo thuỷ văn hạn dài, trình ... không gian Chương trình tính toán dự báo lập sử dụng dự báo nghiệp vụ phòng Dự báo Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thỷ văn Ví dụ: Dự báo theo kiểu lập bảng Quá trình dự báo kiểm tra dự báo nghiệp ... ứng suất đảm bảo lớn Sơ đồ tính toán dự báo trình bày hình 8.7 Chương trình tính toán dự báo theo sơ đồ xây dựng đưa vào dự báo nghiệp vụ Trung Tâm Quốc gia Dự báo khí tượng thuỷ văn Phương pháp...
 • 39
 • 117
 • 0

Xem thêm