Tiết 33 bài 32 bằng chứng giải phẫu học so sánh sinh học 12 lê khắc thục

Bằng chứng giải phẫu học so sánh ppsx

Bằng chứng giải phẫu học so sánh ppsx
... tính trạng gen quy định - Thực chất quan thoái hoá quan tương đồng - Cơ quan thoái hoá chứng rõ ràng chứng tỏ nguồn gốc chung loài Cơ quan tương tự - Định nghĩa: Cơ quan tương tự quan thuộc ... Những biến đổi thích nghi chọn lọc tự nhiên tích lũy qua thời gian - Ý nghĩa: Cơ quan tương đồng chứng minh cho tượng tiến hóa phân ly Đó trường hợp hai loài có chung nguồn gốc sống điều kiện môi ... triển phôi, thực chức nên có đặc điểm hình thái tương tự - Ví dụ: Mang cá mang tôm - Ý nghĩa : chứng minh cho tượng đồng quy tính trạng Đó tượng hai loài khác nguồn gốc có hình thái tương tự...
  • 7
  • 372
  • 1

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH. pps

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH. pps
... họ hàng loài? I/ .Bằng chứng giải phẫu học Hoạt động 1: so sánh: GV định nghĩa quan tương đồng Cơ quan tương đồng: giải thích Sau yêu cầu HS thực Định nghĩa câu lênh sách giáo khoa Kết luận Cơ ... ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Vấn đề: Các loài sinh vật ngày có họ hàng hay không? Dựa vào chứng để xác nhận mố quan hệ họ hàng loài? I/ .Bằng ... HS thảo luận nhóm để hoàn học so sánh: Sự giống phát triển phôi: thành kiến thức theo câu lệnh Để HS nắm bắt định luật GV đưa nhiều ví dụ minh họa Định luật phát sinh sinh vật: Nhận xét Đacuyn...
  • 4
  • 600
  • 2

Xem thêm