Tiết 30 bài 30 bảo vệ vốn gen di truyền của loài người sinh học 12 lê khắc thục

Bài 30. BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI pdf

Bài 30. BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI pdf
... vt cht di truyn i vi loi ngi núi riờng v sinh IV Bo v di truyn ca loi ngi v ca vt núi chung? ngi Vit Nam HS: Di truyn hc phúng x, di truyn hc c - Bo v gen di truyn ca loi ngi: trỏnh t, di truyn ... ngi? + Nhúm di 70 l nhúm cú trớ tu kộm phỏt trin GV: Ngi ta phõn nhúm ch s IQ QT ng ntn? - Mc di 45 l nhúm di truyn theo gia ỡnh - Mc trờn 45 l nhúm gen hoc NST b B GV: bo v tim nng di truyn v ... di truyn GV: Th no l gỏnh nng di truyn? - L s tn ti gen ca qun th ngi cỏc t bin gõy cht hoc na gõy cht, nu gen ny trng thỏi ng hp s lm cht cỏc cỏ th hay lm gim suỏc sng ca h GV: Mụi trng v gen...
 • 9
 • 999
 • 2

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao- Tiết: 30 Bài: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI doc

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao- Tiết: 30 Bài: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI doc
... Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền loài người Di truyền học phát triển lĩnh vực nghiên cứu: a Di truyền học chẩn đoán, Khoa học hóa học b Di truyền học phóng xạ, Di truyền độc tố, Di truyền học dược ... dược lí b Di truyền học phóng xạ, Di truyền hóa học c Di truyền học dược lí, di truyền học hóa học, di truyền 4/ Sự tồn đột biến gen gây chết nửa gây chết quần thể người gọi là: a Bệnh di truyền ... tố đánh giá từ môi trường số nào? - Để bảo vệ tiềm di - Người ta phân nhóm truyền khả biểu số IQ quần thể trí người để người cần tránh đánh giá di truyền trí tác nhân gây đột biến người? gen loài...
 • 11
 • 374
 • 3

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI. pptx

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI. pptx
... có di truyền hay + Kém phát triển không? Vai trò gen trình + Khuyết tật trí tuệ di truyền trí nào? Ảnh hưởng môi trường Đánh giá di truyền trí số nào? Chỉ số IQ gì? Cách tính số IQ IV/ Bảo vệ di ... giáo viên học sinh Nội dung Mở bài: Thế ô nhiễm môi trường? Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến vốn gen nào? I/.Gánh nặng di truyền: Hoạt động 1: Khái niệm GV nêu câu hỏi gánh nặng Nguyên nhân di ... sau Di truyền học với bệnh trả lời câu hỏi gợi ý Tiếp theo AIDS: GV cho HS thảo luận trả lời III/.Sự di truyền trí năng: câu lệnh Khái niệm Hoạt động 3: Vai trò gen GV nêu vấn đề: Đánh giá di truyền...
 • 4
 • 277
 • 0

Tiết 25 Bài 22. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC.

Tiết 25 Bài 22. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC.
... pháp gen: SGK II MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA GV: Ngoài lợi ích thiết thực DI TRUYỀN HỌC việc giải mã hệ gen người gây tâm Tác động hội việc giải mã lí lo ngại gì? gen người SGK + Những vấn đề lo ... + Phương pháp sinh thiết tua thai HS dựa vào kiến thức 20, công nghệ gen thông tin SGK trang 94 trả lời câu hỏi * Hoạt động 2: Một số vấn đề hội di truyền học b Sàn lọc trước sinh: - Là xét ... triển 2 .Vấn đề phát sinh công nghệ gen gen công nghệ tế bào? công nghệ tế bào + Di truyền học có biện pháp để - Các gen kháng thuốc kháng sinh từ ngăn chặn bệnh AIDS ? sinh vật biến đổi gen phát...
 • 2
 • 214
 • 0

Xem thêm