Ôn tập phần v di truyền học sinh học 12 sa bá đình

Ôn tập Phần V: Di truyền học

Ôn tập Phần V: Di truyền học
... khuyết tật di truyền người biện pháp phòng hay khắc phục gọi A Di truyền y học tư vấn C Di truyền học người B Di truyền y học D Lâm sàng học 149 Bệnh di truyền người là: A Bệnh truyền cho đời ... khác gọi là: A Công nghệ sinh học C Kỹ thuật chuyển gen B Công nghệ gen D Kỹ thuật ghép gen DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 140 Nghiên cứu di truyền học người gặp ... luật di truyền chi phối tính trạng C Xác định vai trò kiểu gen hình thành tính trạng D Xác định ảnh hưởng tế bào chất di truyền DI TRUYỀN Y HỌC 148 Bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu khuyết tật di...
 • 19
 • 508
 • 11

Bài 31 ôn tập phần V Di truyền học

Bài 31 ôn tập phần V Di truyền học
... Bài 31: Ôn tập Phần V Di truyền học Câu 1: Những di n biến chế di truyền cấp phân tử Các chế Những di n biến Nhân đôi ADN Phiên mã Dịch mã Điêu hoà ... Opêrôn ( Lac) theo thứ tự: A A V ng khởi động (P) ,v ng v n hành (o) nhóm gen cấu trúc B V ng khởi động (P), nhóm gen cấu trúc v ng v n hành (o) C V ng v n hành (o) nhóm gen cấu trúc v ng ... bao gồm: D A Một v ng v n hành (o) nhóm gen cấu trúc B Một v ng khởi động (P) nhóm gen cấu trúc C Một v ng khởi động (P), 1v ng v n hành (o) D Một v ng khởi động (P), 1v ng v n hành (o) 1nhóm...
 • 22
 • 3,314
 • 36

Sưu tầm tư liệu phục vụ dạy học phần v di truyền học sinh học 12

Sưu tầm tư liệu phục vụ dạy học phần v di truyền học sinh học 12
... nghiệp V lí trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Sưu tầm liệu phục v dạy học phần V: Di truyền học sinh học 12 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Sưu tầm liệu hình ảnh tập phục v cho trình dạy học phần V: ... số hình ảnh phục v cho trình dạy học phần V: Di truyền học SH 12 (đĩa CD video hình ảnh phục v dạy học phần V: Di truyền học Sinh học 12) Nguyễn Thị Hoài Phương K35A - SP Sinh Trường ĐHSP Hà ... cần đạt phần V Di truyền học SH 12 - Điều tra thực tế dạy học phần V Di truyền học SH 12 - Sưu tầm nghiên cứu kiến thức liên quan dến kiến thức phần V: Di truyền học SH 12 qua tài liệu tham...
 • 211
 • 154
 • 0

Trắc nghiệm Sinh học 12 - Tự nhiên PHẦN V. DI TRUYỀN HỌC

Trắc nghiệm Sinh học 12 - Tự nhiên PHẦN V. DI TRUYỀN HỌC
... Di n nguyên sinh B Di n thứ sinh C Di n phân hủy D Di n thay [] Di n nguyên sinh môi trường A sinh vật B có sinh vật tiên phong C có sinh vật sinh sống hài hòa ổn định D có sinh vật cư trú [] ... Bài 34 BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Bằng chứng sinh học phân tử mặt di truyền thể tính thống sinh giới? A Cấu trúc A, T, G, X B Cấu trúc axit nuclêic C Mã di truyền D Cấu trúc prôtêin ... giới tính gọi A di truyền liên kết với giới tính B di truyền giới tính C di truyền theo dòng mẹ D di truyền liên kết [] Tính trạng gen qui định nằm nhiễm sắc thể Y có di truyền A chéo B thẳng...
 • 31
 • 271
 • 0

TRẮC NGHIỆM SINH 12 THEO TỪNG CHƯƠNG PHẦN V. DI TRUYỀN HỌC

TRẮC NGHIỆM SINH 12 THEO TỪNG CHƯƠNG PHẦN V. DI TRUYỀN HỌC
... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác động A tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào B tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh ... tế bào phân chia vật chất di truyền bào quan vào tế bào pha phân bào D lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền Nhiễm sắc thể coi sở vật chất di truyền tính di truyền cấp độ tế bào chúng ... nhân hoá học, tác nhân sinh học môi trường B sai hỏng ngẫu nhiên tái ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học môi trường C bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi...
 • 124
 • 255
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG V_ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

ÔN TẬP CHƯƠNG V_ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
... phạm vị xã hội, đạo đức D Không tuân theo qui luật di truyền Chọn phương án cho 10 cho câu trắc nghiệm sau Phương pháp nghiên cứu không áp dụng để ghiên cứu di truyền học người? A Phương pháp lai ... có di truyền không C xác định tính trạng chi phối qui luật D Xác định tác hịa giao phối cận huyết Chọn phương án cho 10 cho câu trắc nghiệm sau Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp di truyền ... phạm vị xã hội, đạo đức D Không tuân theo qui luật di truyền Chọn phương án cho 10 cho câu trắc nghiệm sau Phương pháp nghiên cứu không áp dụng để ghiên cứu di truyền học người? A Phương pháp lai...
 • 16
 • 613
 • 3

Bài 1 phần V di truyền hoc

Bài 1 phần V di truyền hoc
... tắc bán bảo tồn IV.CỦNG CỐ V HƯỚNG DẪN V NHÀ: 1/ Chọn câu trả lời : giả sử gen cấu tạo từ loại nu G X mạch gốc gen có tối đa: (23=8) A loại mã ba C loại mã ba B 16 loại mã ba D 12 loại mã ba 2/ ... tồn) quy định aa metionin -GV: ADN nhân pha TB ? -HS: ADN nhân đôi kì trung gian pha S -GV: treo tranh v trình nhân đôi ADN hỏi: trình gồm bước? -HS: bước -GV: bước di n nào? -HS: nhờ enzim tháo ... -GV: bước di n nào? -HS: nhờ enzim poliraza sử dụng mạch làm khuông tồng hợp nên mạch theo nguyên tắc bổ sung 3’-OH tổng hợp liên tục, cón mạch 5’-P tổng hợp đoạn ngắn đoạn okazaki -GV: bước di ...
 • 2
 • 334
 • 1

Phần V:DI TRUYỀN HỌC pps

Phần V:DI TRUYỀN HỌC pps
... II Mã di truyền - Gen nhảy: không tĩnh đan xen vào số loại gen khác Khái niệm - Là trình tự Nu gen quy định HS:Đọc SGK phần mã di trình tự aa Pr (cứ Nu truyền quy định aa) GV: Mã di truyền gì? ... trình tự aa Pr (cứ Nu truyền quy định aa) GV: Mã di truyền gì? Mã di truyền mã ba GV: Tại mã di truyền lại - Có 64 mã ba (phần em có biết) mã ba? Căn vào số Nu (4 loại) số aa (hơn 20 loại) -Nếu ... chức: - Kiểm tra sĩ số nhắc nhở giữ trật tự: KTBC: - Không kiểm tra mà giới thiệu chương trình sinh học bậc THPT Bài : Nội dung Phương pháp GV: Gen ?cho ví dụ ? GV: ADN có tính đa dạng nghĩa gen đa...
 • 9
 • 214
 • 0

Ôn tập chuyên đề Di truyền học quần thể

Ôn tập chuyên đề Di truyền học quần thể
... là: Quần thể 1: A = 0,9; quần thể 2: A = 0,2 Biết xảy tượng nhập cư từ quần thể vào quần thể Sau nhập cư, người ta xác định cá thể quần thể có nguồn gốc từ quần thể 10% Xác định cấu trúc di truyền ... CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN Khái niệm quần thể giao phối ngẫu nhiên - Quần thể giao phối ngẫu nhiên quần thể mà cá thể giao phối với cách ngẫu nhiên tự Quần thể giao ... tần số xuất thể đột biến có hại quần thể Ví dụ: Biết gen A quy đinh hoa đỏ, a: hoa trắng Tỉ lệ hoa trắng quần thể 25% Biết quần thể trạng thái cân di truyền - Tính tỉ lệ kiểu gen quần thể - Tính...
 • 11
 • 2,467
 • 22

Đề cương ôn tập hết học phần môn di truyền học

Đề cương ôn tập hết học phần môn di truyền học
... thường chết tuổi thiếu niên suy hô hấp Sinh học phân tử 96 Có thể phân biệt bệnh di truyền gen trội gen lặn dựa biểu lâm sàng người dị hợp tử: bệnh di truyền trội có biểu lâm sàng, bệnh di truyền ... hồng cầu hình liềm có đặc điểm bệnh di truyền gen lặn đặc điểm người dị hợp làm bệnh có tính chất bệnh di truyền trội Câu 3: Chứng minh AND chất mang thông tin di truyền 1.1 Chứng minh gián tiếp ... phả hệ loại bệnh di truyền Nhiều bệnh di truyền gen trội thật có biểu người đồng hợp tử nặng so với người dị hợp tử Ví dụ: bệnh loạn sản sụn bẩm sinh (achondroplasia) bệnh di truyền gen trội NST...
 • 16
 • 1,384
 • 15

PHAN 5: DI TRUYEN HOC (TÀI LIỆU TẬP HUAN SINH HỌC 12)

PHAN 5: DI TRUYEN HOC (TÀI LIỆU TẬP HUAN SINH HỌC 12)
... hóa bẩm sinh, bệnh miễn dịch bẩm sinh, khối u bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh  Tật di truyền sai khác hình thái có nguyên nhân từ trước sinh V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Di truyền ... hoạt gen hệ gen V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Di truyền y học  Bệnh tật di truyền bệnh máy di truyền sai khác về cấu trúc số lượng gen, NST bất thường hoạt động gen  Bệnh di truyền bệnh rối ... giống biến đổi gen  Sinh vật biến đổi gen Là sinh vật mà hệ gen làm biến đổi phù hợp với lợi ích  Cách làm biến đổi hệ gen sinh vật: + Đưa thêm gen lạ vào hệ gen sinh vật + Loại bỏ làm...
 • 46
 • 257
 • 3

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI pptx

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI pptx
... đến bệnh di truyền người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu A phả hệ B di truyền quần thể C di truyền học phân tử D trẻ đồng sinh 451 .Người ta phân tích trình tự mã di truyền xác định gen người có ... C di truyền học phân tử B di truyền quần thể D trẻ đồng sinh 448 Để theo dõi di truyền tính trạng người dòng họ qua nhiều hệ người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu A phả hệ C di truyền học phân ... cứu di truyền quần thể C di truyền học phân tử D nghiên cứu trẻ đồng sinh 447.Để xác định vai trò yếu tố di truyền ngoại cảnh biểu tính trạng người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu A phả hệ C di...
 • 13
 • 1,467
 • 22

ĐỀ TÀI xây DỰNG PHIẾU học tập để tổ CHỨC học SINH học tập THEO NHÓM hợp tác phần 5 DI TRUYỀN học

ĐỀ TÀI xây DỰNG PHIẾU học tập để tổ CHỨC học SINH học tập THEO NHÓM hợp tác phần 5 DI TRUYỀN học
... dạy học này, giúp học sinh có cảm nhận tốt bắt đầu chiến lược HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC Đầu tiên cần trả lời câu hỏi: “Thế học hợp tác phải tổ chức học sinh học theo nhóm hợp tác ?” 2.1 Học hợp tác: ... thích hợp xây dựng thành phiếu học tập để tổ chức học sinh học theo nhóm hợp tác Hơn nội dung khó, phiếu học tập với câu hỏi gợi mở giúp học sinh tìm kiến thức giúp em có hứng thú học tập tiếp ... ràng, thích hợp xây dựng thành phiếu học tập để tổ chức học sinh học theo nhóm hợp tác, góp phần tạo bầu không khí học tập tích cực đồng thời giúp học sinh nắm 26 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên:...
 • 83
 • 209
 • 0

Xem thêm