He thong hoa kien thuc BIEN DI SH 12 sinh học 12 lê trọng hùng

Báo cáo hệ thống hóa kiến thức phần di truyền quần thể

Báo cáo hệ thống hóa kiến thức phần di truyền quần thể
... bao nhiêu? ĐA: a 0,04 b 42,2% 20 PHẦN III: KẾT LUẬN Chuyên đề: "Hệ thống hóa kiến thức phần di truyền quần thể "tập trung vào hai nội dung là: Hệ thống hóa kiến thức lý thuyết; Các dạng tập, phương ... 1: a = = 0,5 - Quần thể số 2: a = 0, 25 + 0, 25 = 0,375 - Quần thể số 3: a = - Quần thể số 4: a = 0,16 + 0, 48 = 0, b Quần thể số quần thể số cân di truyền Vì có quần thể có thành phần kiểu gen ... trúc di truyền quần thể sau n hệ tự phối có trường hợp sau: TH 1: Quần thể ban đầu có tần số kiểu gen: dAA: r aa ( d + r = 1) cấu trúc di truyền quần thể sau n hệ tự phối d AA: r aa TH 2: Quần thể...
 • 21
 • 190
 • 0

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 BIẾN DỊ

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 BIẾN DỊ
... SỞ GIÁO DỤC-KG) II HỆ THỐNG HĨA KIẾN THỨC : 1.Phân biệt loại biến dị theo quan niệm đại: BIẾN DỊ DI TRUYỀN Vấn đề Khái niệm Nguyên nhân chế phát sinh Đặc điểm Biến dò đột biến Biến đổi vật chất ... đột biến gen Vấn đề Cơ quan phát sinh Thời điểm phát sinh Đặc điểm biểu ĐB Sự di truyền ĐB Đột biến xôma Đột biến giao tử Tế bào sinh dưỡng(Tế bào xôma) Tế bào sinh dục quan sinh sản quan sinh ... hợp tử OX 11 So sánh thường biến với đột biến? Vai trò thường biến đột biến chọn giống tiến hố Làm để biết biến dị thường biến hay đột biến Vấn đề Ngun nhân chế phát sinh Đặc điểm biểu Vai trò...
 • 6
 • 1,490
 • 80

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông
... KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 12 2.1 Qui trình hệ thống hóa nội dung kiến thức Rèn luyện cho HS kỹ HTHKT thực chất rèn luyện tổ hợp kỹ học tập cụ thể, kỹ ... cứu đề tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông Lƣợc sử nghiên cứu 2.1 Trên giới Vấn đề hệ thống hóa kiến thức quan tâm nghiên ... chức cho HS thảo luận, thể mức độ đạt kỹ xác hóa kiến thức 2.4 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 2.4.1 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống...
 • 19
 • 362
 • 4

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóasinh học 12

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh ... gi i ph i địa - CơTB tiến hóa chế tiếnhóa nhỏ tiến- hóa biến hóa học Đột hóa tiến t/n hóa h/thành tiến phẫu sinh BẰNG CHỨNG T.H Đacuyn thuyết tổng lí -Lamac đặc i m H/thành học - Tiến - CLTN CƠ ... đ i h i đẩy mạnh đ i phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá Qua thực tế giảng dạy năm học này, áp dụng phương pháp : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12...
 • 12
 • 299
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông
... nghiên cứu đề tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông Lƣợc sử nghiên cứu 2.1 Trên giới Vấn đề hệ thống hóa kiến thức quan tâm nghiên ... ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH HÀ RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN ... liên hệ nội dung kiến thức 57 2.4 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 63 2.4.1 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiến...
 • 116
 • 359
 • 2

Hệ thống hóa kiến thức – một biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả ôn tập môn Lịch sử giai đoạn 1945-1954

Hệ thống hóa kiến thức – một biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả ôn tập môn Lịch sử giai đoạn 1945-1954
... cách hệ thống kiến thức lịch sử để dễ nhớ, nhớ lâu, hiểu sâu sắc lịch sử vận dụng làm tập, thi hiệu Xin chia sẻ kinh nghiệm lập số bảng hệ thống hoá kiến thức phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954 ... em học sinh yêu mến môn Lịch sử cách dạy nâng cao hoạt động dạy học, đặc biệt việc hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lịch sử giai đoạn 1945-1954: giai đoạn quan trọng lịch sử Việt Nam Đồng thời ... kiện môn Lịch sử Đây phương pháp mới, chưa tâm nhiều, chưa sử dụng rộng rãi vào việc đánh giá kết học tập học sinh; chí bị coi làm cho việc học tập học sinh tải, nặng nề thực tế hiệu lại cao Tôi...
 • 8
 • 225
 • 0

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao
... học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần Các lực học 2.3.1 Soạn thảo kế hoạch tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức Lực hấp dẫn 43 2.3.1.1 Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức ... tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực hoc sách giáo khoa vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu Soạn thảo đợc kế hoạch tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực học ... là: Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức lớp ôn tập, hệ thống hoá kiến thức nhà * Đặc điểm ôn tập, hệ thống hoá nhà - Ôn tập hệ, thống hoá kiến thức nhà tiếp tục cách lôgic hình thức ôn tập, hệ thống...
 • 113
 • 2,909
 • 5

Hệ thống hóa kiến thức Lịch sử bằng sơ đồ

Hệ thống hóa kiến thức Lịch sử bằng sơ đồ
... Hệ thống hóa KIếN THứC LịCH Sử TRONG CHƯƠNG TRìNH LịCH Sử LớP 10-11-12 đồ( kèm theo file Word giới thiệu) Khi khủng hoảng GCTS đời ... theo công đồng Công cụ SX thô - suất LĐ, K/Tế thấp Tồn lâu dài - dân tộc trải qua ôn tập lịch sử giới thời nguyên thuỷ, cổ đại trung đại Xã hội Phong kiến - Trung đại Tây Âu Lịch sử giới Cận ... điểm Hệ thống XHCN & CMTG phát triển 1917-1945 Trật tự cực Ianta CNTB khủng hoảng - CNPX xuất CMTG có nội dung phương hướng Nội dung LiênXô vững mạnh vòng vây CNTB Chiến tranh giới thứ II Hệ thống...
 • 5
 • 3,895
 • 85

Hệ thống hóa kiến thức Hóa 9

Hệ thống hóa kiến thức Hóa 9
... + C6H12O6 Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh glucozơ fructozơ Thức ăn, dợc phẩm Thức ăn, làm bánh kẹo Pha chế Tinh bột thức ăn cho ngời động vật, dợc phẩm nguyên liệu để sản xuất đờng Glucozơ, ... Ca(OH)2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaOH 10 CaO + H2O Ca(OH)2 dpdd 11 NaCl + 2H2O NaOH + Cl2 + H2 12 0 0 19 Muối Kim loại + phi kim Oxit bazơ + dd axit 13 20 Kim loại + dd axit Oxit axit + dd kiềm 14 21 ... Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl 17 CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 18 CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O t 19 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 20 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 21 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Tính chất hoá học kim loại...
 • 12
 • 294
 • 5

Hệ thống hóa kiến thức Ngữ văn 10 tập II

Hệ thống hóa kiến thức Ngữ văn 10 tập II
... yêu nước tinh thần Giọng văn hùng hồn, lí lẽ sắt bén, Trãi - phần nhân nghóa dân tộc hài hoà văn chương luận Tựa Trích diễm thi tập Hoàng - Tựa - Tự hào, trân trọng ý thức bảo tồn di sản Lập luận ... Giá trò nghệ thuật cục Phú sông Bạch Đằng Trương - Phú, chữ Hán - Lòng yêu thiên nhiên, yêu nước tự hào Bố cục chặt chẽ, lời văn sinh Hán - phần chiến công dân tộc động, hình tượng nghệ thuật ... Cổ Thành La - Tiểu thuyết Ca ngợi tình nghóa vườn đào ba anh em Xây dựng nhân vật điển hình, ( Tam quốc diễn nghóa) Quán chương hồi tính cách thẳng, nghóa nhân vật sống động, tình truyện hấp Trung...
 • 2
 • 907
 • 10

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)
... DỤC-KG) động vật Sự thay đổi ảnh hưởng đến số loài thông qua mối quan hệ phức tạp sinh vật với sinh vật hệ sinh thái mà ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều loài khác Vì phát triển sinh giới diễn nhanh ... Tân sinh đại phồn thịnh thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú Lịch sử phát triển sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển vỏ đất Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thúc đẩy phát triển sinh ... nên CLTN đảm bảo phát triển ưu thể phức tạp tổ chức, hoàn thiện cách sinh sản Kỉ - Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm Giura - Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh, nguồn thức ăn phong phú cho...
 • 3
 • 401
 • 9

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)
... CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel : 0773.941919 –0773 872666 GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 KHU LẤN BIỂN D2 – CĂN 48-49(gần SỞ GIÁO DỤC-KG) NGUYÊN NHÂN – CƠ CHẾ TIẾN HÓA Trang ...
 • 2
 • 375
 • 10

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH NGƯỜI 1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH NGƯỜI 1)
... Lao động, tiếng nói, ý thức - Đóng vai trò chủ đạo giai đoạn Vượn người hóa thạch: - Đóng vai trò chủ đạo từ giai đoạn người Tối cổ: chi phối biến đổi thể dạng Vượn người hóa thạch kết hình thành ... tiếng nói, ý thức) I LAO ĐỘNG – ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN PHÂN BIỆT NGƯỜI VỚI ĐỘNG VẬT : Biết chế tạo sử dụng công cụ lao động theo mục đích định điểm phân biệt người với động vật Vượn người ngày Người tối ... lực CLTN  tăng tốc độ cải + Con người thích nghi lao động sản xuất, cải tạo biến di truyền nhóm Vượn người hóa thạch : đột biến hoàn cảnh 48 NST Vượn người 46 người kèm theo biến + Động lực :...
 • 3
 • 280
 • 6

Xem thêm