Giáo án ôn thi đh theo chuyên đề sinh học 12 nguyễn văn tuấn

On Thi DH Theo Chuyen De P1

On Thi DH Theo Chuyen De P1
... X có cấu hình electron lớp nguyên tử 4s2 Cấu hình ion X2+ là: A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p6 D Cả A C 3+ 59 Cation M có 18 electron Cấu hình electron nguyên tử M là: A ... lớp 4s1 Số proton X là: A 29 B 19 C 20 D 18 25 Nguyên tử 15A có số electron độc thân là: A B C D 26 Nguyên tử 26Y có số electron độc thân là: A B C D 27 Nguyên tử 24X có số electron độc thân là: ... nguyên tố X có lớp electron Lớp thứ có electron Số đơn vị diện tích hạt nhân nguyên tử X là: A 16 B 15 C 13 D 29 Nguyên tử nguyên tố X có lớp electron Lớp thứ có electron Số đơn vị điện tích hạt...
 • 10
 • 136
 • 0

Ôn thi ĐH theo chuyên đề

Ôn thi ĐH theo chuyên đề
... mang điện nhiều số hạt không man điện lần Số hạt p, n, e A là: A 12, 12, 12 B 8, 8, C 6, 6, D 3, 6, 16 Nguyên tử Y có tổng số hạt p, n, e 28 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Cấu hình ... số hiệu nguyên tử X khác không đơn vị Kí hiệu nguyên tử X là: A 31P B 40Ar C 32S D 35Cl 15 18 16 17 33 Kết phân tích cho thấy phân tử khí CO có 27,30% C 72,70% O theo khối lượng Nguyên tử khối ... nguyên tử 9, 17, 35, 53 Các nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần sau: A A, B, C, D B A, C, B, D C A, D, B, C D D, C, B, A 64 Dãy kim loại xếp theo chiều tính kim loại giảm dần: A Ca,...
 • 8
 • 143
 • 0

Ôn thi ĐH theo chủ đề

Ôn thi ĐH theo chủ đề
... cạnh bên đáy 60 Tính thể tích khối chóp theo a ? I.PHẦN RIÊNG: (3điểm) Thí sinh học theo chương trình làm theo phần riêng cho chương trình ( phần phần 2) Theo chương trình chuẩn: Câu IVa: Trong ... Cạnh bên a, góc cạch bên mặt đáy α Xác định tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo a α Chủ đề TÍCH PHÂN A/Lý Thuyết PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỂ SỬ DỤNG NGUYÊN HÀM CƠ BẢN ... ( x − 1) Bài 20:Tính I = π sin x ∫ + cos x dx e Bài 21:Tính I = (1 + ln x) ∫ x dx MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐH- CĐ NĂM 2011 Gv: Trần Quang...
 • 47
 • 91
 • 0

Giáo Án Ôn Thi ĐH 11

Giáo Án Ôn Thi ĐH 11
... màu không NH4Cl   NH4+ + Cl  NH4+ + H2O NH3 + H3O+   Trong dung dòch có H3O+ , môi trường bazơ có pH < làm quỳ tím hóa đỏ NHẬN DẠY ƠN THI ĐH GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 VD3 So sánh ... C CaCl2 nóng chảy D Ba(OH)2 D HBr hòa tan nước GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 NHẬN DẠY ƠN THI ĐH Câu 11: Dung dịch chất sau khơng dẫn điện A HCl trong(benzen) B CH3COONa H2O C Ca(OH)2 H2O D NaHSO4 ... mol H2SO4 dư 0,232- 0,1= 0,132 hay 0,132 98= 13 gam Khối lượng dd sau p/ư là: 114 + 400-23,3= 490,7 gam NHẬN DẠY ƠN THI ĐH GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 13.100  2, 65% 409, Câu 6: Cho 104 gam dd...
 • 16
 • 112
 • 0

Bán Giáo Án Ôn Thi ĐH

Bán Giáo Án Ôn Thi ĐH
... C4H6O2, thuỷ phân mơi trường axit thu hỗn hợp chất có khả tráng gương CTCT thu gọn este GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 NHẬN DẠY ƠN THI ĐH A HCOO-C(CH3) = CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D ...   n   ancol Y : C2H4(OH)2  m   Z : C2H5COOCH2CH2OCOC2H5  đáp án A GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 NHẬN DẠY ƠN THI ĐH Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat metyl axetat Cho m ... CH3OH B CH3COOH CH3OH NHẬN DẠY ƠN THI ĐH GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 C HCOOH C3H7OH D CH3COOH C2H5OH Hướng Dẫn: Gọi số mol: RCOOH a R’OH ½a RCOOR’ b Theo giả thi t:  nRCOONa = a + b = 0,2 mol...
 • 31
 • 61
 • 0

Giáo án ôn thi ĐH cho học sinh TB

Giáo án ôn thi ĐH cho học sinh TB
... are? 37 I/my/school/days/think/are/the/best/days/of/life/my A I think my school days are my best days of the life B I think my days school are the best days of my life C I think my school days are ... yờu cu: Giỳp hc sinh nhn din c cỏc dng bi lý thuyt ó hc thụng qua lm bi kim tra Kim tra mc nhn thc v dng kin thc ca hc sinh Giỳp hc sinh ci thin k nng lm bi thi trc nghim Test I Choose the word ... TEST Mc ớch, yờu cu: - Hc sinh lm bi kim tra mc nm bt, dng kin thc ó hc ca bn thõn - Thụng qua vic cha bi kim tra, luyn cho hc sinh k nng lm bi thi trc nghim TEST Choose the word whose underlined...
 • 123
 • 463
 • 5

on thi DH theo chu de

on thi DH theo chu de
... = Fdh1 = Fdh Ta có F = k l; Fdh1 = k1.l1 ; Fdh = k2 l2 l = l1 + l2 F F F F Fdh1 Fdh 1 l = ; l1 = dh1 ; l2 = dh Vậy ta đợc : = + = + (1) k k1 k2 k k1 k2 k k1 k2 + Trờng hợp : Ghép song song ... bắt đầu chuyển động từ VTCB, theo chiều dơng Lần thứ vật chuyển động theo chiều dơng có độ lớn vận tốc nửa vận tốc cực đại Lần thứ hai vật chuyển động ngợc chiều dơng + Khi vật chuyển động theo ... nửa chu kì thì: A2 A3 = Độ giảm biên độ k 4à mg sau chu kì là: A = ( A1 A2 ) + ( A2 A3 ) = = Const Đpcm k Độ giảm biên độ sau chu kì là: A = 0, 01m = 1cm A1 A2 = Số chu n = A = 10 chu...
 • 98
 • 169
 • 0

Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12

Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12
... 100 HD: m = = 2,25 (g) .180 182 80 Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 C 1,82 gam Trang 26 D 1,44 gam Trƣờng THPT Nguyễn Quang Diêu Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 Dạng 3: TỐN VỀ AMIN-AMINO AXIT I AMIN ... Trƣờng THPT Nguyễn Quang Diêu Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 12 (GDTX-2 012) -Câu 12: Dung dịch chất sau làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A CH3COOH B CH3NH2 C C6H5NH2 (anilin) D H2NCH2COOH 13 (NC-2 012) -Câu ... điện hóa, xảy A.sự ơxi hóa cực dương B.sự khử cực âm C.sự ơxi hóa cực dương khử cực âm D.sự ơxi hóa cực âm khử cực dương Trang 34 Trƣờng THPT Nguyễn Quang Diêu Ơn thi TN .THPT mơn Hóa lớp 12 53./Tính...
 • 69
 • 350
 • 2

giáo án ôn thi vào 10 môn toán năm học 2016 2017

giáo án ôn thi vào 10 môn toán năm học 2016 2017
... x ) = 10 ⇔ 24 − 4x = 10 ⇔ −4x = −14 ⇔ x =  (loại) -Xét 3 ≤ x < : (*)  ⇔ x − + ( − x ) = 10 ⇔ −2x + 18 = 10 ⇔ −2x = −8 ⇔ x =  (t/mãn) -Xét  x ≥ : 17 (*)  ⇔ x − + ( x − ) = 10 ⇔ 4x − 24 = 10 ⇔ 4x ... ;   P = x1.x2 =  ) a a Hoµng Qc Nga 0914780828 21 Gi¸o tr×nh «n thi vµo THPT * Giáo viên cần cho học sinh tự suy luận tìm điều kiện tổng qt, giúp học sinh chủ động giải loại tốn Bài 2:    Giải phương trình (giải và biện luận):   x2 - 2x + k = 0  ( tham số k) ... − = 10 (*) 2x + x − 21 2x + x − Giải a) ( x − 3) + = ( x + 1) − ⇔ 2x − = 2x − ⇔ −5 = −7 (Vơ lý) Vậy phương trình vơ nghệm 7x 20x + 1,5 − 5( x − 9) = ⇔ 21x − 120x + 108 0 = 80x + ⇔ −179x = 107 4...
 • 98
 • 389
 • 2

Xem thêm