CHỌN GIỐNG vật NUÔI và cây TRỒNG sinh học 12 nguyễn đức tài

Giáo án sinh học 9 Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng

Giáo án sinh học 9 Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
... BÀI CŨ Hãy trình bày bước thao tác lai giống lúa *Các nhóm phân công chuẩn bò nội dung tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi trồng ( Nội dung yêu cầu bảng 39/ trang 115 SGK * Đại diện nhóm báo cáo ... , dễ nuôi , hiệu kinh tế cao •* Đẻ nhanh , nhiều •* Cá nhà chăn nuôi nuôi nhiều lớn nhanh Cá nuôi VN Xuất xứ từ Trung Quốc, nhập vào VN năm 199 8 Là loài cá ăn tạp , dễ nuôi STT TÊN GIỐNG ... XEM TRƯỚC BÀI 41 : MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI - QUAN SÁT HÌNH 41.1 VÀ HÌNH 41.2 / SGK / TRANG 1 19 VÀ 120 - TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI Ở  SGK / TRANG 120 Chúc em học giỏi ! ...
 • 35
 • 1,978
 • 0

Giáo án sinh học lớp 9 Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng tiết 2

Giáo án sinh học lớp 9 Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng tiết 2
... dễ nuôi , hiệu kinh tế cao •* Đẻ nhanh , nhiều •* Cá nhà chăn nuôi nuôi nhiều lớn nhanh Cá nuôi VN Xuất xứ từ Trung Quốc , nhập vào VN năm 199 8 Cá chim trắng Là loài cá ăn tạp , dễ nuôi ... nóng Khả tích lũy mỡ sớm Dễ nuôi , ăn tạp , dùng làm giống STT TÊN GIỐNG Hướng sử dụng Tính trạng bật Các giống lợn Ỉ Móng Cái Lấy thòt Khả kháng bệnh làm giống va økhả sinh sản cao * Nguồn gốc ... , sinh sản cao , chất lượng thòt cao , dùng làm giống để lai với lợn nái Ỉ đòa phương STT TÊN GIỐNG Hướng sử dụng Các giống lợn Ỉ Móng Cái Bớc sai Tính trạng bật Lấy thòt Khả kháng bệnh làm giống...
 • 30
 • 2,698
 • 2

Giáo án sinh học lớp 9 Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng

Giáo án sinh học lớp 9 Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
... HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG Vịt Kaki Cambell THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG Vịt Super Meat THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG ... THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG c, Hướng sử dụng: - Sản xuất sữa khoảng 10 kg / / ngày d, Tính trạng nổI bật: - Sản lượng sữa cao THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN ... từ giống • Nếp hoa vàng ) THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG • • • • Giống lúa DR2 ( năm 2000 ) tạo từ dòng tế bào xơma biến bị giống lúa CR203, dòng tách tái sinh thành...
 • 35
 • 5,443
 • 4

Sinh học 9 - Tiết 42: THỰC HÀNH: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng ppt

Sinh học 9 - Tiết 42: THỰC HÀNH: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng ppt
... trọng nhanh thịt - Dễ thích ghi - Tăng trọng nhanh Cá: - Rô phi đơn tính - Chép lai Lấy thịt - Dễ thích ghi - Tăng trọng nhanh - Cá chim trắng * Một số giống trồng 1- Giống lúa: + CR203; CM2; BIR352: ... dung phù hợp với tranh dán - Các nhóm hỏi, trao đổi lẫn * Một số giống vật nuôi Tên giống Hướng sử dụng Tính trạng bật Bò: bò sữa Hà Lan – Bôsin Lấy sữa - Có khả chịu nóng - Cho nhiều sữa, tỷ lệ ... Bốc Sai - Phát dục sớm, đẻ nhiều Lấy thịt Gà: Rốt ri – Tam hoàng Lấy giống - Nạc, tăng trọng nhanh Lấy thịt - Đẻ nhiều trứng trứng Vịt: Vịt cỏ, vịt bầu Lấy trứng - Tăng trọng nhanh thịt - Dễ thích...
 • 3
 • 5,906
 • 21

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG ppsx

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG ppsx
... tương - tranh ảnh giống lúa ngô lai III Tiến trình giảng: I Sắp xếp tranh theo chủ đề Gv cho nhóm hs xếp tranh nhóm theo chủ đề - Thành tựu chọn giống vật nuôi, có đánh số thứ tự tranh - Thành tựu ... - tranh ảnh giống Gà tiếng giới Việt Nam gà lai F1 - tranh ảnh giống Vịt tiếng giới Việt Nam vịt lai F1 - tranh ảnh s giống cá nước hội nhập , cá lai F1 - tranh ảnh giống lúa giống đậu ... số thứ tự tranh - Thành tựu chọn giống trồng, có đánh số thứ tự tranh II Quan sát phân tích tranh Gv yêu cầu hs quan sát, phân tích tranh so sánh kiến thức học để thực trả lời câu hỏi SGK Hs...
 • 2
 • 1,572
 • 8

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG pot

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG pot
... - GV chia lớp thành nhóm: trồng + Nhóm 1, 2: Tìm hiểu thành tựu chọn - Các nhóm tiến hành thảo luận theo chủ đề giống VN + Nhóm 3, 4: Tìm hiểu thành tựu giống trồng - GV y/c : ? ... nhiều Giống vịt - Dễ thích nghi - Vịt bầu - Lấy thịt trứng - Vịt cỏ… - Tăng trọng nhanh - Đẻ trứng nhiều Giống - Rô phi đơn tính - Lấy thịt - Dễ thích nghi - Tăng trọng nhanh - Chép lai - Cá ... 2 Giống Lợn - Lợn ỉ Móng - Phát dục sớm, đẻ nhiều con, nhiều nạc, - Lợn Bớc sai - Lấy giống - Lấy thịt tăng trọng nhanh - Lấy thịt trứng - Tăng trọng nhanh Giống - Gà rốtri - Gà Tam hoàng -...
 • 4
 • 1,534
 • 2

Giáo án Sinh học 12 - Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC - CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG docx

Giáo án Sinh học 12 - Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC - CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG docx
... tên -Giống ngô lai LVN10 có thời gian sinh giống vật nuôi trồng có trưởng 125 ngày, chịu hạn, chống đổ, kháng ưu lai mà em biết? sâu bệnh tốt đạt suất 8 -1 2 tấn/ha kết lai dòng thuần(lai đơn) - ... cố: - Câu hỏi tập cuối *Tư liệu bổ sung: - Giống ngô lai LVN4 có khả thích ứng rộng đạt 8-1 0 tấn/ha giống lai kép - Giống lúa VX-83 Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tạo kết lai giống ... bơ 4-5 % - Một số phép lai gia cầm gà Ri- Tam Hoàng, Rốt-Ri, Plaimao-Ri, Vịt Bầu – Cỏ - Cá Chép trắng VN(đực) với cá Chép Hung ga riF1 lai với Chép vàng In đô nê xia Cá chép lai giống chọn...
 • 4
 • 714
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 23Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG ppt

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 23Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG ppt
... thành để phân biệt cácphép lai nguồn vật liệu ban đầu khác nhau? phong phú II/ Chọn giống - Học sinh trả lời  Học từ sinh khác nhận xét  nguồn biến dị tổ hợp: Giáo viên chốt lại bổ * Lai phương ... thiệu nguồn Học sinh nghiên cứu gen tự nhiên nhân sách giáo khoa trả lời tạo: câu hỏi sau: Nguồn gen tự nhiên: - Thế nguồn gen - Thu thập vật liệu tự nhiên? khởi đầu từ nguồn gen tự - Vật liệukhởi ... nguyên liệu - Thế tượng đồ cho chọn giống ưu lai? - Dựa vào sai khác - Hãy giải thích nguyên kiểu gen P người ta phân nhân tượng ưu biệt thành phép lai lai? khác nhau: - Vì cho tự thụ Tạo giống dựa...
 • 9
 • 282
 • 1

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG (TT) pot

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TT) pot
... cần có tác nhân đột biến vật suất cao cho vật lý hóa học làm thay nuôi trồng đổi vật liệu di truyền cần phải thay đổi vật sinh vật chất di truyền? - Mỗi giống có nguồn gen - Ngoài phương pháp xác ... biến vật lý hóa học tạo đột biến, chọn lọc thể đột biến có lợi để nhân thành giống trực tiếp làm bố mẹ để lai tạo giống 4 Củng cố - Trình bày cách tạo giống phương pháp gây đột biến tác nhân vật ... nào? qua bước sau: - Sau tạo a Xử lý mẫu vật tác thể đột biến, nhà chọn nhân gây đột biến: giống tiến hành dựa - Lựa chọn tác nhân gây vào đặc điểm đột biến thích hợp, tìm để chọn lọc hiểu liều...
 • 7
 • 391
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG ppsx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG ppsx
... đề - Thành tựu chọn giống vật nuôi, có đánh số thứ tự tranh - Thành tựu chọn giống trồng, có đánh số thứ tự tranh II Quan sát phân tích tranh Gv yêu cầu hs quan sát, phân tích tranh so sánh kiến ... Việt Nam vịt lai F1 - tranh ảnh s giống cá nước hội nhập , cá lai F1 - tranh ảnh giống lúa giống đậu tương - tranh ảnh giống lúa ngô lai III Tiến trình giảng: I Sắp xếp tranh theo chủ đề Gv cho ... ảnh giống Lợn tiếng giới Việt Nam lợn lai F1 - tranh ảnh sư thay đổi tỉ lệ phần thể bò lợn chọn giống tiến hành theo hướng khác - tranh ảnh giống Gà tiếng giới Việt Nam gà lai F1 - tranh ảnh giống...
 • 3
 • 540
 • 1

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng docx

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng docx
... chọn giống vật nuôi Tìm hiểu thành tựu chọn giống trồng Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi trồng Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS: Nội Dung - Các nhóm thực 1: Tìm hiểu +Sắp ... hiện: thành tựu giống theo chủ đề thành + số HS dán vật nuôi tựu chọn giống vật tranh vào giấy khổ trồng nuôi, trồng to theo chủ đề + Ghi nhận xét vào cho logic Nội dung: bảng bảng 39. 1; 39. 2 học ... quan - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra chuẩn bị HS Tiến hành GV chia lớp thành nhóm: nhóm tìm hiểu chủ đề: “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống...
 • 8
 • 15,395
 • 50

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP pdf

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP pdf
... TRUYỀN HỌC BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Zedon có bố ngựa vằn mẹ lừa (Ảnh: Ruvr.ru) BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP ... giống dựa biến dị tổ hợp 1/ Cơ chế tạo dòng dựa biến dị tổ hợp 2/ Ví dụ: Giống lúa Peta Takudan x Giống lúa Dee-geo- woo-gen IR-12-178 Giống lúa IR8 X IR22 X CICA4 I/ Tạo giống dựa biến dị tổ ... Tạo giống dựa biến dị tổ hợp 1/ Cơ chế tạo dòng dựa biến dị tổ hợp 2/ Ví dụ: II/ Tạo giống lai có ưu lai cao 1/ Khái niệm ưu lai: AABBCC < AaBbCc > aabbcc Bò Sind Bò vàng ( bò ta) X Bò lai sind...
 • 28
 • 427
 • 0

Xem thêm