câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hk 1 nâng cao sinh học 12 nguyễn văn mến

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO docx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO docx
... cơ, chuẩn độ dung dịch; hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Số câu 1 1 1 CHƯƠNG Hoá 12 Chương trình nâng cao CHƯƠNG ESTE LIPIT *** Câu 1: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 ... A dd Br2 B HNO2 C CH3I D Quì tím Câu 17 : Công thức cấu tạo alanin : A H2N CH2 CH2 COOH B C6H5NH2 C CH3 CH(NH2) COOH D H2N CH2 COOH Câu 18 : Cho sơ đồ phản ứng : X C6H6 ... 28,286 % khối lượng Công thức cấu tạo X : A H2N CH2 CH2 COOH B CH3 CH(NH2) COOH C H2N CH2 CH(NH2) COOH D H2N CH2 COOH Hướng dẫn giải H2NCnH2nCOOH + HCl ClH3NCnH2nCOOH...
 • 40
 • 646
 • 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN pptx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN pptx
... đồng, phân biệt số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch; hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Số câu 1 1 1 CHƯƠNG Hoá 12 chương trình chuẩn ESTE LIPIT *** Câu 1: Chất béo lỏng có thành ... D 0,15kg Chương Hoá 12 chương trình chuẩn AMIN AMINO AXIT –PROTEIN *** Câu 1: Số đồng phân amin có CTPT C2H7N C3H9N A 2,3 C 3,4 B 2,4 D 3,5 Câu 2: Có chất đồng phân cấu tạo có công thức phân ... phòng hoá chất béo A.112 B.80 C.800 D.200 CHƯƠNG Hoá 12 chương trình chuẩn CACBOHIDRAT *** Câu 1: Khi hidro hóa glucozơ fructozơ thu sản phẩm A mantozơ B tinh bột C xenlulozơ D sorbitol Câu 2:...
 • 42
 • 963
 • 8

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành KHOA học và CÔNG NGHỆ

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành KHOA học và CÔNG NGHỆ
... lực, chuyên môn, trang thi t bị để thực nhiệm vụ Nhiệm vụ khoa học công nghệ đột xuất; Nhiệm vụ khoa học Nhiệm vụ khoa công nghệ học công nghệ có tổ chức thuộc bí mật quốc khoa học công gia, ... đổi công nghệ Nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ an ninh, quốc phòng;Nhiệm vụ khoa học công nghệ đột xuất; Nhiệm vụ khoa học công nghệ mà có tổ chức khoa học công ... Luật Khoa học số 29/2013/QH13: nhiệm vụ nghiên cứu theo Đề tài, dự án, cứu theo chức Nhiệm vụ khoa học công nghệ tổ chức chức tổ chức khoa chương trình tổ chức hình thức học công nghệ khoa học công...
 • 52
 • 1,295
 • 25

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot
... metionin B bắt đầu axitamin foocminmetionin C mở đầu axitamin melanin D bắt đầu axitamin metionin Câu 17: Thể đột biến thể mang đột biến A đột biến gen B nhiễm sắc thể C biểu kiểu hình D biểu kiểu ... tính tho i hóa vì: A có nhiều ba mã hóa đồng th i nhiều axitamin B có nhiều ba khác mã hóa cho axitamin C ba mã hóa axitamin D có nhiều axitamin mã hóa ba Câu 16: Các protein dược tổng hợp tế bào ... B Nhiễm sắc thể lưỡng b i lo i C Nhiễm sắc thể đơn b i n lo i D Nhiễm sắc thể tam b i lo i Câu 2: M i gen mã hóa protein i n hình gồm: A kh i đầu, mã hóa, kết thúc B i u hòa, vận hành,...
 • 11
 • 870
 • 4

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12 đề 1 pptx

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12 đề 1 pptx
... Câu Lai cà chua tứ bội đỏ chủng với cà chua tứ bội vàng thu F1 toàn cà chua đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ kiểu hình vàng A 1/ 8 B 1/ 16 C 1/ 4 D 1/ 36 Câu 9: Ở người gen M qui định máu đông ... kiểu gen hệ F2 là: A 1aaaa : 18 AAaa : AAa : 8Aaaa : AAAA B 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : AAAA C AAAA : AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa D AAAA : AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 6: Ở người, bệnh ... nuclêôtit ba mã hoá thứ 10 B cặp nuclêôtit ba mã hoá thứ 10 C thay cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối D đảo vị trí cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối Trang 1/ 3 - Mã đề thi 14 6 Câu 11 : Cơ thể có kiểu gen AaBBDd...
 • 15
 • 163
 • 0

250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh - 1 pptx

250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh - 1 pptx
... kitchen dirty because she has just cleaned it 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 A may be B should be C mustn’t be D can’t be Jane ... in D taken up 11 0 He lost his job _no fault of his own A through B by C with D over 11 1 Sarah is a young girl with and a straight nose A almond-shaped eyes B almond-eyed shape C eyes ... navigator C generator D volunteer 11 7 - “ Can I use your motorbike this evening?” - “ _” A Of course, you can B Of course, you might Page Grade 12 THE ENTRANCE EXAMINATION REVISION...
 • 11
 • 505
 • 8

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1
... 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 B C D A B A B D D A C D A B C B C B D C C A D A B D C C D A B 11 ... Câu 11 7 Trong Pascal, khai báo sau ĐÚNG? A const lop = " lop 11 " ; B const max := 10 00'; C const lop = 'lop 11 ' ; D const p = 3 ,14 16; Câu 11 8 Biểu thức (25 mod 10 ) div cho kết A B C D Câu 11 9 Kết ... dapan 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D D C B B A C D D A A B C C C B D B A A C D C A A A D C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51...
 • 11
 • 1,093
 • 1

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc
... Bằng với vật qua vị trí cân Câu 51 : Gia tốc vật dao động điều hòa không : A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc không C Hợp lực tác dụng vào vật không D Không có vị trí có gia tốc không Câu 52: ... quay Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C/ Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức mi r i rc = ; mi Câu 16: Chọn câu sai Một vật rắn ... trí mà lực tác dụng vào vật không Câu 50 : Năng lợng vật dao động điều hòa : A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại Trn Quang Thanh -...
 • 67
 • 3,779
 • 40

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf
... Các công cụ quản nhà nước môi trường gồm a công cụ luật pháp b công cụ dựa vào tín ngưỡng tôn giáo, phong tục c công cụ luật pháp sách, công cụ kinh tế công cụ giáo dục truyền thông môi trường ... số điểm khác so với quản môi trường tổ chức a Chủ thể quản Nhà nước b Mang tính tổ chức cao, tính điều chỉnh tính cưỡng chế c Không dùng công cụ kinh tế quản d Không dùng biện pháp giáo ... (thông qua thuế, phí ) 21 Cách thức đặt câu hỏi sau tạo động lực để người hỏi trả lời giá sẵn lòng trả họ a Câu hỏi mở (open – ended question) b Câu hỏi dùng thẻ (payment card) c Câu hỏi có/ Không...
 • 12
 • 2,802
 • 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương
... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... tính 035: Lợi mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường cửa hàng gì? A Việc toán đảm bảo an ninh B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 70
 • 34,175
 • 526

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ
... thành gen lặn B không biểu kiểu hình trạng thái dị hợp Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 C biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp gen lặn thông qua trình giao phối D câu A, B, C 36 Nếu ... hình đột biến … A dị hợp; không bị alen trội át chế; không biểu B đồng hợp; bị gen trội át chế; không biểu C dị hợp; bị gen trội át chế; không biểu D đồng hợp; không bị gen trội át chế; biểu ... không thay đổi ? A Thay cặp nu cặp nu khác không loại Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 16 B Đảo vị trí hai cặp nu C Thêm cặp nu D Mất cặp nu 128 Những dạng đột biến gen sau KHÔNG...
 • 157
 • 1,149
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT
... khó đông, H qui định máu đông bình thường, gen nói nằm nhiễm sắc thể giới tính X Bố mẹ không bị máu khó đông sinh người con, có người trai bị máu khó đông, số lại máu đông bình thường Con gái họ ... Đêvôn- Phấn trắng B Đại trung sinh gồm kỉ: A/ Cambri - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmơ B/ Tam điệp - Giura - Phấn trắng C/ Tam điệp - Đêvôn - Phấn trắng D/ Cambri - Xilua - Đêvôn B Đặc điểm không ... 0,36 B Một quần thể gà gồm 1000 Trong có 90 lông trắng, số lại lông đen Cho biết lông đen (A) trội hoàn toàn so với lông trắng (a) Tỉ lệ % số cá thể gà lông đen đồng hợp dị hợp là: a 49% AA : 42%...
 • 53
 • 406
 • 1

Cau hoi trac nghiem on thi HKII (THPT Vinh Xuong)

Cau hoi trac nghiem on thi HKII (THPT Vinh Xuong)
... sau sai : A Ozon có tính oxi hóa mạnh mạnh oxi B Tầng ozon có tác dụng ngăn không cho tia cực tím từ vũ trụ xâm nhập trái đất C Hiện tầng ozon bò thủng D Không khí chứa lượng lớn ozon có tác dụng ... electron B lớp electron C electron D electron 13/ Các hợp chất với hiđro nhóm oxi : H2O, H2S, H2Se, H2Te có tính bền : A Tăng dần B Giảm dần C Vừa giảm vừa tăng D Như 14/ Cấu hình electron sau trạng ... oxi ozon : A H2O2 B Cl2 C dung dòch KI D Tất không 8/ Trong phản ứng : H2O2 + 2KI  I2 + 2KOH, H2O2 có vai trò : A Chất oxi hóa B Chất khử C Vừa chất khử vừa chất oxi hóa D Môi trường 9/ Trong...
 • 4
 • 300
 • 0

1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI

1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI
... đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu phần Hữu có 20 câu Nội dung câu hỏi trắc nghiệm ... kiểm tra trắc nghiệm khách quan đợc quan tâm sử dụng Trắc nghiệm khách quan đợc quan tâm số lí sau: - Việc chấm cho điểm tơng đối dễ dàng khách quan so với luận đề - Trong câu hỏi trắc nghiệm, ... thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn đề 21-30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi...
 • 86
 • 363
 • 0

Xem thêm