bài 1 sinh 12 nâng cao sinh học 12 đinh lợi

bài 1, sinh học 12

bài 1, sinh học 12
... nh cp t bo v cp phõn t qua cỏc th h Nh ú sinh ging vi b m, ụng b t tiờn Xem phim nhộ! QU TRèNH NHN ễI ADN SINH VT NHN THC QU TRèNH NHN ễI ADN SINH VT NHN THC S nhõn ụi ADN : - S khỏc v c ... gim phõn ADN tr v trng thỏi n nh Xem phim nhộ! QU TRèNH NHN ễI ADN SINH VT NHN S QU TRèNH NHN ễI ADN QU TRèNH NHN ễI ADN SINH VT NHN S C CH : Di tỏc dng ca enzim ADN-polimeraza, cỏc liờn kt ... gen khụng phõn mnh Vùng điều hoà mở đầu Vùng mã hoá Không phân mảnh Vùng kt thỳc Sinh vt nhõn s CU TRC GEN SINH VT NHN THC Phn ln gen ca SV nhõn thc cú cỏc on cha trỡnh t nuclờụtit mó húa axitamin...
 • 34
 • 293
 • 0

bai 1. sinh hoc lop 12

bai 1. sinh hoc lop 12
... không mã hóa) Intron Exon (Đoạn không mã hóa) Gen cấu trúc sinh vật nhân thực Vùng điều hoà Vùng mã hoá Không phân mảnh Gen cấu trúc sinh vật nhân sơ Vùng kết thúc TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ ... X2 = … A + G = hay 2A + 2G = N TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Một phân tử ADN ban đầu tự nhân đôi lần thu ADN...
 • 25
 • 348
 • 0

bai 1 Sinh hoc 12 NC

bai 1 Sinh hoc 12 NC
... (đa số loài sinh vật dùng chung mã di truyền) Chú ý: Trong 64 mã di truyền có ba không mã hóa aa (mã kết thúc): UAA, UAG, UGA Bộ ba mở đầu AUG định aa metiônin sinh vật nhân thực, sinh vật nhân ... tử ADN mẹ tạo thành phân tử ADN a Nhân đôi ADN sinh vật tử ADN giống giống mẹ, phân nhân sơ: mang mạch của phân tử Nhờ mẹ ADN enzim tháo xoắn, sinh vật nhân thực: tạo chạc chữ Y tạo b Nhân đôi ... Cơ chế nhân đôi polimeraza cósự nhânsungADN sinh vật nhân nên Do enzim ADN – giống với thể bổ đôi nu vào nhóm 3’-OH sơ - Một số sai khác: nhân đôi ADN sinhcó khác nhau: tổng hợp mạch khuôn phân...
 • 9
 • 296
 • 0

bai 1 sinh học 11

bai 1 sinh học 11
... Đây câu hỏi khó học sinh trả lời được: Đối với thủy sinh nước ion khóang hấp thụ qua tòan bề mặt thể GV cung cấp thêm thông tin cho học sinh: Một số cạn, hệ rễ lông hút ( ví ... biến ?Thực vật hút nước ion khóang cách nào? đai capari Có vai trò gì? GV phát phiếu học tập cho nhóm yêu cầu học sinh nghiên cứu mục trang SGK để hòan thành : - Các nhóm báo cáo kết thảo luận - ... trình hấp thụ nước ion khoáng rễ Như 4/ Cũng cố 4 .1 Vì cạn bò ngập úng lâu bò chết? 4.2 Vì lòai cạn không sống đất ngập mặn? 5/ Dặn dò: rèn luyện Học V.RÚT KINH NGHIỆM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 113
 • 0

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO (Năm học 2010-2011) Môn : Tiếng Anh Mã đề thi: 987 pptx

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO (Năm học 2010-2011) Môn : Tiếng Anh Mã đề thi: 987 pptx
... 14 Choose the best answer to complete the sentence Waiter : “How you like your hamburger done? Customer: “ ” A I don’t like it much B I like it C Well-done, please ... well 15 Choose the best answer to complete the sentence Student A: “Should we use solar energy to protect the environment?” Student B: “ ” A No, thanks B You don’t think so, you? ... 2000 Fill in the blanks in the following passage with suitable words by choosing the best answer: TEENAGERS AND SPORT It’s quite rare to meet teenagers who don’t like sports When you are young,...
 • 5
 • 270
 • 1

bài 1 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần thiện xuân

bài 1 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần thiện xuân
... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 1. 1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 18 1. 1 .1 Khái niệm họat động bán hàng 18 1. 1.2 vai trò hoạt động bán hàng 19 1. 1.3 ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 1. 1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 18 1. 1 .1 Khái niệm họat động bán hàng 18 1. 1.2 vai trò hoạt động bán hàng 19 1. 1.3 ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 1. 1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 18 1. 1 .1 Khái niệm họat động bán hàng 18 1. 1.2 vai trò hoạt động bán hàng 19 1. 1.3...
 • 67
 • 188
 • 0

bài 1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH hóa

bài 1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH hóa
... MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH THANH HOÁ: 3 .1. 1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn: - Nâng cao chất ... dài hạn .9 1. 9 .1 Khái niệm tín dụng trung dài hạn 1. 9.2 Đặc diểm tín dụng trung dài hạn 10 1. 9.3 Các hình thức tín dụng trung - dài hạn .11 1. 9.3 .1 Tín dụng theo dự ... DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH THANH HOÁ 44 3 .1 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng trung dài hạn NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Hoá: 44 3 .1. 1...
 • 64
 • 204
 • 0

bài 1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG NGỌC TUẤN

bài 1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG NGỌC TUẤN
... 53.070 .11 9 4. 015 .5 71 -17 6.5 41 819 .479 1. 7 51. 708 41, 51 14,72 14 5 ,11 0,00 14 4, 31 159,09 64,78 -96,43 29,76 0,00 66,84 2 012 /2 011 tuyt i % 5.869.358 1. 087 .10 0 35. 514 .993 17 6.2 91 35.338.702 34.359. 918 ... kinh nghim 20 10 07 12 05 05 12 08 03 04 Ghi chỳ 10 -:- 20 nm 10 -:- 15 nm 10 -:- 20 nm 12 nm 15 nm 15 nm 10 -:- 15 nm 10 -:- 15 nm 10 -:- 12 nm -:- 12 nm -:- 12 nm -:- 12 nm 2 .1. 4 .1 Thuyt minh ... 6 ,19 8,742,044 2,620,8 71, 903 3,577,870 ,14 1 % 10 0% 84% 16 % 2 011 % 61, 443 ,17 1,657 10 0% 52,207,643,526 85% 9,235,528 ,13 1 15 % 3,976,052,575 5,259,475,556 2 012 96,958 ,16 4,573 86743852026 10 , 214 , 312 ,547...
 • 64
 • 139
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cơ khí và xây lắp sông chu

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cơ khí và xây lắp sông chu
... TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU 2 .1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU 2 .1. 1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty ... tiêu 1. VLĐ bình quân 2.DT 2 011 /2 010 % ± 2 012 /2 011 % ± 2 013 /2 012 % ± 16 50 18 ,59 s 2 010 2 011 2 012 2 013 712 5 6897 8873 10 523 -3,2 -228 28,65 19 76 18 14 7088 9969 11 754 290,74 5274 40,64 28 81 17,9 17 85 ... 5004 31, 1 -10 65 TSLĐ 8 615 61, 22 87,88 55,65 17 3 9744 61, 62 956 11 08 10 0 277 Tổng tài sản 14 073 10 0 15 794 10 0 17 21 15 813 10 0 19 16 090 10 0 277 Nguồn: phòng kế toán - tài Báo cáo tài năm 2 010 , 2 011 ,...
 • 72
 • 119
 • 0

BAI TAP CO BAN, NANG CAO DONG HOC CHAT DIEM

BAI TAP CO BAN, NANG CAO DONG HOC CHAT DIEM
... Một vật rơi tự do, giây cuối rơi đoạn ¾ toàn độ cao rơi Tính thời gian rơi vật độ cao vật rơi Lấy g = 10m/s2 ĐS: 20m Bài 43: Từ tầng cao tòa nhà cao tầng người ta thả rơi tự vật A Một giây sau, ... giọt biết mái nhà cao 16m, lấy g = 10m/s2 ĐS: s12 = 7m; s23 = 5m; s34 = 3m; s45 = 1m Bài 45: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất vòng hết 90 phút Vệ tinh bay độ cao 320km cách mặt ... R = 6400km bán kính Trái Đất h độ cao vệ tinh so với Bài tập tự luận Vật Lí 10 Động Học Chất Điểm mặt đất Biết mặt đất gia tốc trọng trường g = 9,8m/s , độ cao h gia tốc g =  R  g0  ÷ , vận...
 • 8
 • 316
 • 1

Bài 1. Hoá 10 nâng cao. Tp Nguyên Tử

Bài 1. Hoá 10 nâng cao. Tp Nguyên Tử
... Trong nguyên tử: Số proton = số electron II Kích thước khối lượng nguyên tử  – Kích thước: Đơn vị đo kích thươc nguyên tử nanomet (nm), angstrom ( A) 0 1nm = 10- 9m, A = 10- 10 m, 1nm = 10 A - Nguyên ... Nguyên tử nhỏ nguyên tử H, RH = 0,053 nm - Đường kính hạt nhân khoảng 10 -5 nm - Đường kính e, p khoảng 10- 8 nm II Kích thước khối lượng nguyên tử  – Khối lượng : Để biểu thị khối lượng nguyên tử, ... CÁC HẠT CẤU TẠO NÊN NGUYÊN TỬ Vỏ nguyên tử Đăc tính hạt Điện tích (q) Hạt nhân electron (e) Proton (p) qe=-1,602 .10- 19 C qp=1,602 .10- 19 C Hay qe = 1- Hay qp = 1+ me = 9 ,109 4 10- 31 Khối lượng kg...
 • 16
 • 227
 • 0

Tổng hợp lý thuyết và bài tập cơ bản nâng cao hóa học 11

Tổng hợp lý thuyết và bài tập cơ bản nâng cao hóa học 11
... dịch Y Bài 8.Cho m gam hỗn hợp Mg , Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M thu 5,32 lít khí H2 đktc dung dịch Y Tính PH dung dịch Y ( Coi dung dịch tích ban đầu ) Bài ... Tập hợp ion sau thể tính bazơ: A Al3+, HS- , SO32-, HPO42- B CO32-, S2- , PO43- , OH- C HSO4- , Cl - , CH3COO - , PO43- D SO42-, HSO-4 , NO-3 , NH+4 Câu 21 Cho 11, 15 gam hỗn hợp X gồm Na Al vào ... 2Cl[Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Cl[Ag(NH3)2]+ Ag+ + 2NH3 Kết luận: Thuyết axit-bazơ Bron-stêt tổng quát thuyết axit-bazơ Areniut có tính định lượng (dựa vào Ka, Kb ta biết lực axit lực bazơ) Khái niệm pH -...
 • 142
 • 747
 • 4

BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI

BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI
... trọng thiết kế: - Đánh giá theo: 26 BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI §1.6 ĐÁNH GIÁ CẦU BÊ TÔNG 1.6.1 ... + Đánh giá OR: 35 BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI RT  RF.W Trong đó: + W :Trọng lượng danh định ... cấp đánh giá thứ hai 39 BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI §2.2 TÍNH TOÁN CẮM BIỂN TẢI TRỌNG THEO...
 • 44
 • 974
 • 0

Xem thêm