Giáo án Đại số 6 chuẩn 20162017

Giáo án đại số 6 cả năm chuẩn mới

Giáo án đại số 6 cả năm chuẩn mới
... ; 16= ; 64 = ; 2 56= 44 ;1024= 45 Vậy : 4.44 = 42 43 Hay : 4.2 56 = 16. 64 Tương tự gọi hs lên bảng làm Bài 68 /13 SBT = 41 ; 16= 42 ; 2 56= 44 ;1024= 45 Vậy : 4.44 = 42 43 Hay : 4.2 56 = 16. 64 ... tuyệt đối số hữu tỉ • Kỹ Có kỉ vộng trừ nhân chia số thập phân • • ý thức vận dụng tính chất phép toán vế số hữu tì để tính toán hợp lí II CHUẨN BỊ: Sgk, Hình vẽ trục số để ôn lại GTTĐ số nguyên ... ...
 • 280
 • 205
 • 2

Giáo án ĐẠI SỐ 6 đầy đủ cả năm 20162017

Giáo án ĐẠI SỐ 6 đầy đủ cả năm 20162017
... hiểu Số chữ số Số chữ số: Phút GV: Yêu cầu HS đọc vài ba số … không … bảy tám chín tự nhiên ? GV: Người ta dùng VD: số có chữ số mười chữ số từ 0; 1;…; để 312 số có chữ số ghi số tự nhiên 167 58 số ... phép toán ngược phép cộng” - Làm tập 61 (SGK-87) Dặn dò: (1 Phút) - Học thuộc tính chất đẳng thức qui tắc chuyển vế - Làm tập 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70, 71 (SGK-87, 88) Tuần 22 Tiết 66 Ngày ... có chữ số HS: Đọc ý SGK Chú ý: (Học SGK) Ví dụ: Cho số: 3895 GV: Viết số 3895 lên bảng cho Chữ số Chữ số Số Số HS phân biệt số trăm; chữ số hàng hàng trăm chục hàng trăm, số chục; chữ số trăm...
 • 71
 • 216
 • 0

Giáo án Đại số 9 chuẩn KTKN năm 20162017

Giáo án Đại số 9 chuẩn KTKN năm 20162017
... b) 0, 0 196 = 225 15 = 256 16 196 196 14 = = = 0,14 10000 10000 100 b)Quy tc chia cỏc cn bc hai:(SGK - 17) VD2: a) 80 80 = = 16 = 5 b) 49 49 25 49 : = : = = 8 8 25 ?3 Tớnh: 99 9 99 9 = = = 111 ... (SGK - 19) : GV: Cho HS lm BT 32 SGK 25 49 a) 0, 01 = = ? Hóy nờu cỏch thc hin 16 16 100 24 HS: Tr li 1 492 76 (1 49 + 76)(1 49 76) 15 HS1 lm cõu a = = d) 457 23842 (457 + 384)(457 384) 29 HS2 ... gọn biểu thức: thức 1 1 + ++ + 1+ 2+ 98 + 99 99 + 100 1 1 S= + + + + 2+ 3+ 4+ 2007 + 2008 Q= Hớng dẫn học làm tập nhà - làm tập lại lớp tìm thêm tập tính toán để thực hành -Xem lại công thức bậc...
 • 191
 • 420
 • 0

Giáo án đại số 6

Giáo án đại số 6
... nói số liền sau số ngợc lại số liền trớc số Tìm số liền sau, số liền trớc số 51? Của số ? VD1 Số liền trớc số 51 số 50 Số liền sau số 51 số 52 Không có số liền trớc số Số liền sau số số * Mỗi số ... Bài tập: Làm BT 6, 6, a Số liền sau số 17 số 18 Số liền sau số 99 số 100 Số liền sau số a số a + 1(a N) b, Số liền trớc số 35 số 34 Số liền trớc số 1000 số 999 Số liền trớc số b số b-1(b N*) 7, ... chữ số Số tự nhiên lớn có ba chữ số khác 1) Số chữ số: Với mời chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ta viết đợc số tự nhiên VD: số có chữ số 705 số có ba số 20173 số có năm chữ số 37 số có hai chữ số...
 • 150
 • 268
 • 1

Giao an dai so 6(tron bo).

Giao an dai so 6(tron bo).
... } Quan sát hai tập hợp A & B B = { 1; 2; } ( làm phần cũ ) Ta có : B A Hay A B A Mô tả hình ảnh B M A, M B, A B, B A Cho M = {1; }, A = {1; 3; }, B = {5; 1; } Dùng KH viết mối quan hệ ... N, B N, N* N Bài 25: Em lên bảng trình bày ! A = {In-đô-nê- xi-a, Mi -an- ma, Thái( nên nhặt từ cao tới thấp cho tập lan, Việt Nam } A ), ngợc lại cho tập B B = { Xin-ga-po, Bru-nây, Cam-puchia ... chất phép cộng phép nhân số tự nhiên: Hãy quan sát bảng phụ * Nhắc lại t/c GV diễn đạt lời thay cho T/C: ( bảng phụ ) công thức Đọc: VD: Tính nhanh ! a, 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17 = 100...
 • 139
 • 351
 • 0

Giáo án Đại số 9 - Chuẩn

Giáo án Đại số 9 - Chuẩn
... +12a + 4a =3 −a - +2a =3 - +2(− ) a= -9 =3. 3-1 5 =-6 c) −10a + 25a -4 a = − a -4 a = − -4 a= =5 -1 -4 = -1 3/ tập 74 trang 40: Trường THCS Thanh Mỹ - Thanh Chương 32 Giáo án Đại số ... Thanh Mỹ - Thanh Chương 15 Giáo án Đại số - -GVHDHS tìm bậc hai số không âm nhỏ qua VD4 -YCHS làm ?3 HĐ3: -Sửa BT 38, 39, 40, 41 trang 23 -nhận xét -dặn ... không ba chữ số từ 1,00 đến 99 ,9 ghi sẵn trong bảng cột từ cột đến cột Tiếp chín cột hiệu dùng để hiệu chữ số cuối bậc hai số viết -Học sinh làm ?1: Tìm: bốn chữ số từ 1,000 đến 99 ,99 a) 9, 11 ≈ 3,018...
 • 79
 • 241
 • 1

Giao an dai so 8 chuan

Giao an dai so 8 chuan
... ỏnh giỏ Bi 13 trang Sgk - Ghi bi lờn bng Tỡm x, bit : Bi 13 trang Sgk (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-6x) - Gi mt HS lm bng = 81 - Cũn li lm vo 2 48x -12x-20x+5+3x-48x 7+112x = 81 83 x = 83 x =1 Giỏo ỏn ... biu bng li vo v - Bi 26 trang 12 Sgk Bi 27 trang 12 Sgk * p dng hng ng thc 4,5 - Bi 27 trang 12 Sgk (A+B)3= Bi 28 trang 12 Sgk * Tng t bi 26 A3+3A2B+3AB2+B3 - Bi 28 trang 12 Sgk (A-B)3= A3-3A2B+3AB2 ... Minh Hi Bi 36 trang 17 Sgk Bi 38 trang 17 Sgk Trng THCS Triu Trung - Hc li cỏc hng ng thc - Bi 36 trang 17 Sgk * Bin i sau ú thay giỏ tr - Bi 38 trang 17 Sgk * Phõn tớch tng v sau ú sosỏnh - Xem...
 • 186
 • 237
 • 0

Giáo an đại số 10 chuẩn chương 3

Giáo an đại số 10 chuẩn chương 3
... dung ( 37 29 ; ) 24 12 b) 49 ĐẠI SỚ 10 (CB) Trường THPT sớ Quảng Tra ̣ch - Ghi nhận kiến thức - Nhận xét 34 ) c) ( ; ) 13 13 93 30 d) ( ; ) 37 37 3 13 Bài 7: a) (− ; ;− ) 10 181 83 ; ; ) ... động 3: (10/ ) Giải hệ pt sau: Nội dung Kết quả: Y = 17,9; 14; 6; -4,51, − 79 ; -37 ,68 63  2x − 3y + 4z −=  5x + y =  a) b), x + x − = c),  − 4x + 5y − z =  − x + 5,43y = 15  3x + y − 3z = ... tự: 2 10  , , ,  5 11 17  Cho A =  , , Hs làm tập ĐẠI SỚ 10 (CB) + Viết cơng thức tổng qt + Tính số hạng thứ 35 + Tính tổng 35 số hạng đầu a) Viết số hạng thứ 15 b) Tính tổng 20 số hạng...
 • 19
 • 297
 • 7

Giáo an đại số 8 chuẩn kiến thức (Trang Công Hiển)

Giáo an đại số 8 chuẩn kiến thức (Trang Công Hiển)
... thêm số thực phân thức Đònh nghóa Một phân thức đại số (hay nói gon phân thức) biểu thức có dạng , A , B đa thức, B khác A gọi tử thức (hay tử), B gọi mẫu thức (hay mẫu) Mỗi đa thức coi phân thức ... số = ? Bài mới: Giáo viên cho học sinh quan sát biểu thức SGK tr.34 giới thiệu: Các biểu thức như: (1.1) a ; b ; c gọi phân thức đại số → Cho em phát biểu đònh nghóa khái niệm phân thức đại số ... Làm tập 7, tr .8 GV: Trang Công Hiển Trang ND: 23/ 08/ 10 LUYỆN TẬP Tiết: 03 Tuần: 02 I Mục tiêu cần đạt: • Củng cố kiến thức qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức • Rèn luyện...
 • 139
 • 349
 • 6

Giao an Dai so 9-Chuan KT KN-Hot

Giao an Dai so 9-Chuan KT KN-Hot
... nhau, song song trùng - Kü n¨ng: Học sinh cặp đường thẳng song song, cắt HS biết vận dụng lý thuyết vào việc tìm giá trò tham số hàm số bậc cho đồ thò chúng đường thẳng cắt nhau, song song trùng ... Hoạt động Đường thẳng song song: ? Hai ®å thÞ võa vÏ ë phÇn bµi cò nh thÕ nµo ?1-SGK a, H×nh vÏ víi nhau? V× sao? GV: Hai đường thẳng y = 2x+3 y = 2x2 song song với song song Ho¹t ®éng cđa gi¸o ... nµy? GV: Vµ ta cã ®êng th¼ng nµy song song ? VËy hai ®êng th¼ng song song víi b, Hai đường thẳng y = 2x+3 y = 2x-2 song song với song song với nµo? ? Khi a = a’, b = b’ th× hai ®êng th¼ng nµy đường...
 • 142
 • 212
 • 1

Giáo án đại số 6 2 cột (09-10)

Giáo án đại số 6 2 cột (09-10)
... dấu 375.3 76= 14100 62 4 . 62 5=390000 nhân Trang 17 DạngI:Tính nhẩm BT 36a) 15.4=15 .2. 2=30 .2 =60 25 . 12= 25.4.3=100.3=300 125 . 16= 125 .8 .2= 1000 .2 =20 00 36b) 25 . 12= 25.(10 +2) =25 .10 +25 .2= 250+50=300 34.11=34.(10+1) ... = 1 06 Tránh sai : 12 số 1000.…0 = 10 12 1 02 = 20  10 = 30 12 số Hoạt động : So sánh HS lên bảng tính lũy thừa GV gọi HS tính so 23 = 2. 2 .2 = sánh 32 = 3.3 = 32 > 23 23 32 210 = 2. 2…… = 1 024 ... 24 27 = 33 ; 64 = 82 = 43 81 = 92 ; 100 = 1 02 BT 63 Câu a/ 2 = 26 b/ 23 .22 = 25 c/ 54.5 = 54 Đ x S x x BT 65 / Viết kết phép tính dạng lũy thừa : a/ 23 .22 .24 = 23 +2+ 4 = 29 b/ 1 02. 103.105 = 1 02+ 3+5...
 • 137
 • 556
 • 1

giáo án đại số 11 chuẩn

giáo án đại số 11 chuẩn
... Khai triển (a + b) có bao *Số hạng tử n+1 nhiêu số hạng, đặc điểm *Các số hạng tử a giảm dần chung số hạng từ n đến số mũ b tăng dần từ đến n ,nhưng tổng số mũ Tìm số hạng tổng qt a b mỗI hạng ... = f(g(x)) Ta gọi hàm số : y = f(g(x)) hàm số hợp hai hàm số u=g(x) y = f(u) Vidụ: ( ) 10 Hàm số y = − x hàm hợp hàm số u = –x3, y = u10 Đạo hàm hàm số hợp Đònh lý 6: Sách giáo khoa 161 44 Học ... hàm số họp Tư thái độ: - Xây dựng tư lôgic, linh hoạt, biết quy lạ quen; phát triển suy luận toán học củng cố tính toán B Chuẩn bò: Giáo viên: + Các bảng phụ phiếu học tập + Đồ dùng dạy học giáo...
 • 48
 • 213
 • 0

giáo án đại số 8(chuẩn)

giáo án đại số 8(chuẩn)
... 40 Giáo án môn: Đại số lớp Tuần:11 Tiết: 22 Chương II Bài Ngày soạn: 16/10/2010 Ngày dạy: 18/10/2010 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Nắm khái niệm phân thức đại số, hai ... Bình phương tổng bình phương số GV thực hiện: Bïi Phi An Ch©u Trường THCS An Thîng Giáo án môn: Đại số lớp thứ cộng hai lần tích số thứ số thứ hai cộng bình phương số thứ hai GV: Tổ chức Hs làm ... + b)(a2 - ab + b2); với a, b số GV thực hiện: Bïi Phi An Ch©u Trường THCS An Thîng 12 Giáo án môn: Đại số lớp tuỳ ý HS: Lên bảng thực GV: Từ tập ta thấy với hai số a b ta có (a - b)(a2 + ab +...
 • 137
 • 176
 • 0

Giáo án Đại số 9 (chuẩn)

Giáo án Đại số 9 (chuẩn)
... CBH số không chữ số 1,00 -> 99 ,9 cột hiệu đợc dùng để hiệu chữ số cúi CBH số từ 1, 000 -> 99 .99 Hoạt động 3: Cách dùng bảng Cách dùng bảng - GV làm ví dụ 15 Ngô Văn Bình - THCS Quỳnh Lập Giáo án ... Tính 4 ,9; 8, 49; 39, 18 =? - Tìm giao hàng 39 cột - GV: Ta có 39, 1 6,253 a/ Tìm CBH số 1< x < 100 HS : quan sát đọc số : 1, 296 HS ghi : 1,86 1, 296 HS : 4 ,9 2,214 8, 49 2 ,91 4 HS : số 6,253 - Tại ... số, đồ thị hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến - Bài tập số 1; 2; Tr44, 45 SGK Số 1, Tr56 SBT Tiết 20: Bài 2: Hàm số bậc Ngày soạn: 29/ 10/2010 39 Ngô Văn Bình - THCS Quỳnh Lập Giáo án Đại số...
 • 118
 • 221
 • 0

Giáo án Đại Số 9 - Chuẩn KTKN

Giáo án Đại Số 9 - Chuẩn KTKN
... ba số a -HS: … số x cho số x x3 = a ? Hãy tìm CBB của: 8; 0; -1 ; -Căn bâc ba là:2 (23 = -1 25 8) ? Với a>0, a = , a < 0, số a -Căn bâc ba -1 :-1 ((có bậc ba, 1)3 = -1 ) số -Căn bâc ba -1 25 là :-5 ... tra cũ 10 phút -HS Chữa tập 58(c,d) Trang 32 -HS: Rút gọn biểu thức SGK c) 20 - 45 - -+ 72 = - - -+ 6.2 =2 -3 =11 - -9 00 + = 0,1 00 + = + 0,4 =3,4 d ) ,1 -GV nhận xét cho điểm -+ ,08 + 0,4 2+2 ... có: 39, 1 ≈ 6, 253 ? Tại giao hàng 39 cột -HS: số 6,235 hiệu số mấy? -GV dùng số để hiệu chữ số cuối số 6,253 -HS: số sau: phút Giới thiệu bảng CBH (SGK) 23 phút Cách dùng bảng: a)Tìm CBH số lớn...
 • 36
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số 6 chương 1giáo án đại số 7 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án đại số 9 chuẩn ktkn 2 cotgiáo án đại số 9 chuẩn ktkngiáo án đại số 12 chuẩngiáo án đại số 6 kỳ 2giáo án đại số 6 3 cộtgiáo án đại số 6 cả nămgiáo án đại số 6 2 cộtgiáo án đại số 9 chuẩngiáo án đại số 6 kì 2giáo án đại số 8 chuẩngiáo án đại số 10 cơ bản chương 6giáo án đại số 10 nâng cao chương 6giáo án đại số 10 chương 6bài toán Parabol và các vấn đề liên quanNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soi (tt)Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại khoa ung bướu bệnh viện vimec time city thông qua hoạt động dược lâm sàngNghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Bài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhChuyên đề phương trình và hệ phương trìnhGiới thiệu về nghề Công tác xã hộinâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong việc Quản lý ca " năng động nhóm"báo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía Nam8 TTr bau bo sung TVHDQTĐăng ký sở hữu trí tuệ | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUDanh muc de tai bo nganh dia phuongĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Đại hội cổ đông | MBBankBáo cáo thường niên - Tài liệu biểu mẫuBao cao thuong nien 2013Quyết định 3839 Quy định Quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN