ĐỀ CƯƠNG môn đất và bảo vệ đất

Đề cương môn pháp luật bảo vệ môi trường

Đề cương môn pháp luật bảo vệ môi trường
... dung,biện pháp bảo vệ môi trường báo cáo ĐTM Câu Khái niệm pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường? nôi dung pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường? +khái niệm:kiểm soát ô nhiễm môi trường: là hoạt ... Đánh giá môi trường gì?Các giai đoạn trình đánh giá môi trường Đánh giá môi trường chia làm loại:đánh giá môi trường chiến lược(DMC)và đánh giá tác động môi trường( ĐTM) -Đánh giá môi trường chiến ... tác động môi trường ,đề án BVMT,gồm hành vi,mức phạt thấp phạt tiền:500.000 đồng,cao 300.000.000 đồng( hình thức cảnh cáo) -Vi phạm quy định cam kết bảo vệ môi trường ,đề án bảo vệ môi trường có...
 • 17
 • 72
 • 0

ĐỀ CƯƠNG môn đất bảo vệ đất

ĐỀ CƯƠNG môn đất và bảo vệ đất
... lệ sắt, nhôm đất tăng lên kết hình thành tầng đất có màu loang lổ đỏ vàng Câu 16: Thế bảo vệ cải tạo đất? Tại phải bảo vệ cải tạo đất? Thực trạng tình hình SD đất BP bảo vệ, cải tạo đất số địa ... 100g đất) Montmorinonit 18 - T số loại đất VN: Loại đất T( lđl/ 100g đất) Đất đỏ nâu pt đá bazan 8- 10 Đất đỏ vàng pt đá phiến sét 7-8 Đất đỏ vàng pt đá vôi 6-8 Đất phèn 10-12 Đất bạc màu 4-6 Đất ... niệm bảo vệ đất: hoạt động chống lại tác động xấu thiên nhiên người gây nhằm trì dtích độ phì nhiêu cho đất, bảo vệ đất gắn với cải tạo đất - Cải tạo đất: hoạt động cải thiện tính chất xấu đất...
 • 33
 • 59
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2004

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2004
... nước rừng; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng; nguyên tắc bảo vệ phát triển rừng; sách Nhà nước bảo vệ phát triển rừng; quy định nguồn tài để bảo vệ phát triển rừng; ... quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 1991 điều giải thích thuật ngữ, không nêu thuật ngữ cụ thể Nội dung quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng không quy ... tượng có liên quan đến công tác bảo vệ phát triển rừng Nội dung vấn đề điểm so với Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 1991 3/ Các quan quản lý chuyên môn bảo vệ phát triển rừng có kế hoạch quán triệt...
 • 19
 • 362
 • 2

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NĂM 2015

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NĂM 2015
... phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu; kiểm dịch thực vật nhập khẩu; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu; kiểm dịch thực vật xuất khẩu; kiểm dịch thực vật cảnh; trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập ... dung Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2.1 Về quy định chung - Về phạm vi điều chỉnh: Luật quy định hoạt động bảo vệ kiểm dịch thực vật bao gồm phòng chống dịch hại tài nguyên thực vật; kiểm dịch thực ... dịch thực vật; quyền nghĩa vụ tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịch thực vật nội địa; trách nhiệm quan chuyên ngành bảo vệ kiểm dịch thực vật hoạt động kiểm dịch...
 • 16
 • 213
 • 0

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống vấn đề LÃNG PHÍ nước bảo vệ NGUỒN nước

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống vấn đề LÃNG PHÍ nước và bảo vệ NGUỒN nước
... VẤN ĐỀ LÃNG PHÍ NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 1.Tên tình Vấn đề lãng phí nước bảo vệ nguồn nước Mục tiêu giải tình - Giúp người thấy rõ giá trị sống nguồn nước đặc biệt nước - Biết thực ... đến lãng phí nước, trạng môi trường nước (tập trung vào tượng cụ thể sống) để hướng tới biện pháp sử dụng hợp lí, tiết kiệm kết hợp với bảo vệ nguồn nước Giải pháp giải tình - Vận dụng kiến thức ... nước đặc biệt nước - Biết thực trạng sử dụng lãng phí nước nhà trường sống hàng ngày - Nâng cao ý thức tiết kiệm sử dụng bảo vệ nguồn nước, góp phần bảo vệ môi trường sức khỏe người - Tích cực...
 • 10
 • 800
 • 17

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp

 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp
... PHẦN THỨ NHẤT HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Các phần chủ yếu đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp bao gồm: ... viên thực khoá luận sở Trường) HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC PHẦN CHỦ YẾU TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Tên đề tài Xem hướng dẫn viết tên đề tài đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp 2.2 ... qua đề cương Các xác nhận đề cương thông qua giảng viên hướng dẫn, người quản lý đơn vị địa điểm thực khóa luận PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 9
 • 4,199
 • 43

Đề cương môn luật chính sách môi trường

Đề cương môn luật và chính sách môi trường
... thực xây dưng sách môi trường Phần 2: Thảo luận nhóm Trong phần này, nội dung phải làm sau: - Thảo luận xác định vấn đề môi trường cần phải ban hành sách - Thảo luận mục tiêu sách môi trường cần ... 02 đồ án: - Đồ án – Xác định vấn đề môi trường cần phải điều chỉnh phác họa sơ nội dung sách môi trường dó - Đồ án – Thẩm định báo cáo đánh giá tác đọng môi trường * Nội dung chương trình đồ ... xã hội chính sách môi trường 4.2 Các nhóm môi trường 4.2.1 Phong trào môi trường 4.2.2 Loại hình các nhóm môi trường 4.2.3 Thể chế hoá các phong trào môi trường 4.3 Tác động...
 • 9
 • 1,799
 • 24

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TRỒNG, KHAI THÁC BẢO VỆ RỪNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TRỒNG, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... qua tháng 08/1997 Thêm vào số ý kiến đóng góp việc bảo vệ phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng :Rừng Phần II: THÂN BÀI Hiện trạng Trong thời kỳ đầu đất nước, rừng che phủ khắp lãnh ... định khai thác rừng lại vấn đề phức tạp, việc quản lí rừng cách áp dụng biện pháp kinh tế kiến thức sinh thái học giúp cho việc đưa định hiệu - Thời gian đầu vào quan trọng rừng - Sản phẩm gỗ rừng ... xuất chủ rừng lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng phòng hộ rừng đặc dụng không đủ lực để quản lý, bảo vệ diện tích rừng giao thiếu trách nhiệm, thông đồng, tiếp tay cho hành vi phá rừng chế...
 • 8
 • 480
 • 3

Đề cương môn lịch sử báo chí thế giới

Đề cương môn lịch sử báo chí thế giới
... hướng báo chí xu thiên chiều hướng báo chí, có mục tiêu, ý nghĩa ảnh hưởng thời gian dài Tác động đến hệ thống báo chí giới Báo chí từ ngày đầu đời liên tục có thay đổi để tiến xa Từ tờ báo chép ... trí Báo chí công dân Không có định nghĩa rõ ràng báo chí công dân Ta hiểu báo chí công dân loại hình báo chí mà thông tin thu thập, phân tích phổ biến người dân bình thường 8.1 Sự đời báo chí ... giải thưởng báo chí quan trọng Hiệp hội Báo chí trực tuyến Mỹ khoa báo chí Đại học 24 Ý tưởng cốt lõi triết lý hệ thống giá trị báo chí công dân (civic journalism) niềm tin cho báo chí có nghĩa...
 • 89
 • 885
 • 2

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU pptx

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU pptx
... tài liệu Xem hướng dẫn viết tổng quan tài liệu đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp 2.10 Vật liệu phương pháp nghiên cứu Xem hướng dẫn viết vật liệu phương pháp nghiên cứu đề cương nghiên ... Trường) HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC PHẦN CHỦ YẾU TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Tên đề tài Xem hướng dẫn viết tên đề tài đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp 2.2 Lời cam đoan Người viết phải ... CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Các phần chủ yếu đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp bao gồm: Thông tin chung đề tài Tên đề tài Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu Vật liệu phương pháp nghiên cứu...
 • 9
 • 748
 • 6

Tài liệu Đề tài: “sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ” doc

Tài liệu Đề tài: “sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ” doc
... Phân loại tài nguyên II Tình hình sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2.1 Sử dụng bảo vệ tài nguyên sinh học 2.1.1 Tài nguyên sinh học 2.1.2 Khai thác bảo vệ tài nguyên sinh ... Sử dụng bảo vệ tài nguyên rừng 2.2.1 Tài nguyên rừng 2.2.2 Sử dụng bảo vệ tài nguyên rừng .13 2.3 Sử dụng bảo vệ tài nguyên đất 16 2.3.1 Tài nguyên đất 16 2.3.2 Sử dụng ... học vào sản xuất đồng thời cân phải có sách nghiên cứu, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Trên sở thực tiễn đó, chọn đề tài: “sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên làm đề tài...
 • 43
 • 535
 • 2

De cuong gioi thieu Luat bao ve quyen loi nguoi tieu dung ppt

De cuong gioi thieu Luat bao ve quyen loi nguoi tieu dung ppt
... sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguồn: http://dddn.com.vn/2008112811523258cat104 /nguoi- tieu- dung- phai-duoc -bao- ve- bang-mottoa-an-rieng.htm 2 Tại Việt Nam, ngày 27 tháng năm 1999, Ủy ban Thường ... việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm ba điều quy định ba nội dung bản: Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ... vệ quyền lợi người tiêu dùng bố cục thành chương sau: Chương I: Những quy định chung bao gồm 10 điều với nội dung phạm vi điều chỉnh Luật, đối tượng áp dụng Luật, giải thích từ ngữ, nguyên tắc...
 • 15
 • 281
 • 2

Đề cương môn mạng cung cấp điện (đầy đủ) pdf

Đề cương môn mạng và cung cấp điện (đầy đủ) pdf
... điện áp độ dao động điện áp -đảm bảo tính cung cấp điện liên tục:tính cung cấp điện liên tục phụ thuộc vào hộ tiêu thụ điện nhiên điều kiện cho phép người ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện ... mba biến đổi điện áp 6kv cung cấp điện áp cho thiết bị trạm -tủ bù:phát công suất bù lượng công suất phản kháng thiếu -tủ đầu vào:chứa thiết bị đóng cắt bảo vệ -tủ khởi hành :cung cấp điện cho khu ... tải,thuận tiện cho nguồn cung cấp đưa đến -an toàn,liên tục cung cấp điện -thao tác vận hành,quản lý dễ dàng *sơ đồ nối dây gồm thiết bị -tủ đo lường:biến đổi điện áp đầu vào giá trị với đầu 100v...
 • 8
 • 203
 • 1

Phê chuẩn Đề án quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Văn Yên đến 2010 định hướng đến năm 1015 pdf

Phê chuẩn Đề án quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Văn Yên đến 2010 và định hướng đến năm 1015 pdf
... môi trường cấp huyện, cấp xã Đào tạo nâng cao trình độ nhận thức cho cán chuyên môn, cán sở Thực công tác quản lý, bảo vệ môi trường đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Điều Hội đồng nhân dân huyện ... đô thị, công nghiệp dịch vụ (đến năm 2010 đạt 85% , đến năm 2015 đạt 100%) - 100% chất thải y tế thu gom, xử đạt tiêu chuẩn môi trường (đến năm 2010 đạt 75% , đến năm 2015 đạt 100%) - 90% - ... - 100% nước thải nhà máy xử đạt tiêu chuẩn môi trường - 100% vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật phân bón đồng ruộng thu gom xử (đến năm 2010 đạt 70% , đến năm 2015 đạt 100%) b Mục tiêu...
 • 3
 • 272
 • 0

Bài 21; Sự ăn mòn Kl bảo vệ Kl khong bi an mon

Bài 21; Sự ăn mòn Kl và bảo vệ Kl khong bi an mon
... bị ăn mòn ống nghiệm Đinh sắt nước có hòa Bị ăn mòn chậm tan khí oxi loại không Sự ăn mòn kim (không khí) xảy xảy ống nghiệm nhanh hay chậm phụ thuộc Bị ănthành Đinh sắt dung dịch vào mòn nhanh ... sao? ? Hãy nêu yếu tố ảnh hưởng tới ăn mòn kim loại giới thiệu số bi n pháp phổ bi n nhằm bảo vệ kim loại không bị ăn mòn *Ghi nhớ I Thế ăn mòn kim loại: *Sự ăn mòn kim loại phá hủy kim loại, hợp ... sống, mặt kim loại thử nêu bi n pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn mà em bi t Tráng Men 2.Chế tạo hợp kim bị ăn mòn VD:chế tạo thép không gỉ (inox) Sơn Củng cố: ? Sự ăn mòn kim loại tượng vật lí...
 • 10
 • 382
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn vận tải bảo hiểmđề cương môn kiểm toán báo cáo tài chínhđề cương môn kinh tế bảo hiểmđề cương môn lịch sử báo chí việt namde cuong mon luat va chinh sach moi truongđề cương phổ biến luật bảo vệ môi trườngđề cương môn lập và phân tích dự ánđề cương môn phân tích báo cáo tài chínhđề cương môn lịch sử báo chí thế giớiđạo đức đề bài tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước phần 2 potxtiểu luận một số ý kiến về vấn đề trồng khai thác và bảo vệ rừng trong giai đoạn hiện nayđề tài sử dụng và bảo vệ tài nguyên quoccs giade cuong gioi thieu luat bao ve moi truongđề cương môn hoa và cây kiểngtieu luan ve an mon va bao ve trong moi truong datM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IBài 19. s, rPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 30. ua, ưaM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phapphu luc 1. bang tong hop va so sanh