ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG hóa học môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG hóa học môi TRƯỜNG
... sinh học cho số trình hóa học nước đất Các phản ứng oxy hóa khử mà vi khuẩn làm trung gian: vi khuẩn thu lượng tiêu thụ chất có môi trường để chúng sinh trưởng thong qua số phản ứng oxy hóa khử ... Quá trình phong hóa oxy hóa khử Đối với liên kết chứa cation hay anion có tính khử oxi hóa diễn biến trình phong hóa phụ thuộc vào dạng độ lớn oxy hóa tiêu chuẩn, gá trị pH môi trường Giữa Fe3+ ... cacbonat hóa Cacbonat hóa trình phản ứng hóa học chất vỏ trái đất với tham gia nước CO2 Qúa trình thủy phân: Thủy phân dạng đặc biệt trình phân ly ion mô tả phản ứng nước dạng hình thái hóa học khác...
 • 9
 • 42
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
... => 200μg/m3 NO3 = 107,221 ppb 10 11 I • • • • •  + + • 11 Vấn đề 2: Môi trường nước Ô nhiễm môi trường nước Khái niệm: Ô nhiễm môi trường nước thay đổi tính chất, thành phần chất lượng nước vượt ... chuyển hóa số hợp chất môi trường nước Quá trình chuyển hóa hợp chất nitơ Quá trình amon hóa: Là trình oxy hóa hợp chất hữu nito acid amin, protein, ure thành nito vô cơ, CO2 nước Amon hóa Ure: ... loại hóa chất bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ nguyên nhân thoái hóa đất 21 22 • • • • • • • • 22 Tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất bao gồm tác nhân: Lý, hóa, sinh Tác nhân hóa học: ...
 • 27
 • 50
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI potx

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI potx
... mãn nhu cầu người Phần ba liên quan tới vấn đề ô nhiêm môi trường bảo vệ môi trường Chương trình chi tiết Chương Mở đầu môn học (1-0-0) Giới thiệu môn học Nhiệm vụ (Đối tượng) môn học a Bùng nổ ... Giảm thiểu ONKK Chương 15 Bảo vệ môi trường (3-0-0) Ý nghĩa vấn đề Tình trạng môi trường giới Tình trang môi trường Viêt Nam Phương hướng chương trình bảo vệ môi trường VN TÀI LIỆU THAM KHẢO - ... Chương Hệ sinh thái người (2-0-0) Vị trí người hệ sinh thái Ảnh hưởng thức ăn lên người Tác động người lên hệ sinh thái Chương Dân số học phát triển dân số (2-0-0) Dân số học Phát triển dân số...
 • 7
 • 557
 • 4

Đề cương Khoa học môi trường

Đề cương Khoa học môi trường
... Trình bày tác động gia tăng dân số đến môi trường? 1) Gây ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường biến đổi ko mong muốn có tính chất vật lí hóa học , sinh học Môi trường đất , nước ,không khí gây tác ... pháp kiểm soát: a biện pháp quản lí: + Quản lý kiểm soát chất lượng môi trường không khí luật lệ, thị, tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí + Quy hoạch xây dựng đô thị khu công nghiệp quan ... khu vực ô nhiễm để chất ô nhiễm phát tán nhanh môi trường + Thay phương pháp kỹ thuật công nghệ cũ kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hơn, thân thiện môi trường, ô nhiễm + Giảm thiểu tiêu dùng nhiên...
 • 10
 • 126
 • 1

Đề cương khoa học môi trường

Đề cương khoa học môi trường
... nhiễm môi trường • Gia tăng dân số • Biến đổi khí hậu Câu 18: Trình bày mối tương quan phát triển kinh tế vấn đề tài nguyên môi trường Giữa môi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: Môi trường ... phát triển người Câu 3: Khái niệm khủng hoảng môi trường biểu khủng hoảng môi trường • Khái niệm: Khủng hoảng môi trường suy thoái chất lượng môi trường sống quy mô toàn cầu, đe dọa sống loài ... thiện với môi trường • Nâng cao nhận thức người Câu 17: Đa dạng sinh học: Giá trị dạng sinh học, nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam • Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học phong phú...
 • 27
 • 173
 • 0

ĐỀ CƯƠNG độc học môi TRƯỜNG và sức KHỎE CỘNG ĐỒNG

ĐỀ CƯƠNG độc học môi TRƯỜNG và sức KHỎE CỘNG ĐỒNG
... Hồng-Hằng-Hạnh-Hiếu – ĐH2KM1 Page 12 Đề cương độc học môi trường sức khỏe cộng đồng + lưu thể sinh vật môi trường chứa chất độc điều kiện thí nghiệm + lấy SV thí nghiệm khỏi môi trường độc chất, tiến hành ... Đề cương độc học môi trường sức khỏe cộng đồng - Qua tiêu hóa Câu 4: Phân tích mối liên quan thay đổi môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người Các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người: ... Page Đề cương độc học môi trường sức khỏe cộng đồng + Giai đoạn 1: giai đoạn chuyển hóa độc chất thành dẫn xuất độc chất tác dụng enzym Tùy thuộc vào cấu tạo chất mà định chất tham gia vào phản...
 • 35
 • 105
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
... độc chất môi trường nước tác động chúng? Câu 15: Cơ chế, lan truyền độc chất môi trường nước yếu tố ảnh hưởng? 13 13 Câu 16: Một số độc chất điển hình môi trường đất tác động đến người, môi trường? ... Dạng, nguồn độc chất môi trường không khí tác động chúng? Câu 18: Cơ chế lan truyền độc chất môi trường khí tác động chất độc không khí đến người, môi trường? Câu 19: Trình bày độc học tác nhân ... đổi độc chất từ dạng độc sang dạng không độc độc (chất độc khử nhờ chuyển hóa thể) Tuy nhiên, chuyển hóa chất độc biến đổi độc chất thành dạng có hoạt tính mạnh, độc so với chất ban đầu (độc...
 • 14
 • 56
 • 0

Đề cương môn học moi truong va con nguoi

Đề cương môn học moi truong va con nguoi
... • Tự học tham khảo tài liệu liên quan đến môn học • Tham gia tích cực thảo luận buổi học Tài liệu học tập Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan, Con Người Môi Trường NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, ... Mai Con Người Môi Trường NXB Đại học Quốc gia TPHCM 2002 Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Văn Cự Con Người Môi Trường NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003 Lâm Minh Triết, Huỳnh Thị Minh Hằng Con Người ... Trường NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2008 10 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên • Dự lớp: bắt buộc • Thi học phần • Thi kết thúc học phần 11 Thang điểm: Kiểm tra học phần: 30 % Thi kết thúc học phần: 70...
 • 4
 • 257
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG FULL

ĐỀ CƯƠNG ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG FULL
... Hồng-Hằng-Hạnh-Hiếu – ĐH2KM1 Page 12 Đề cương độc học môi trường sức khỏe cộng đồng + lưu thể sinh vật môi trường chứa chất độc điều kiện thí nghiệm + lấy SV thí nghiệm khỏi môi trường độc chất, tiến hành ... Đề cương độc học môi trường sức khỏe cộng đồng - Qua tiêu hóa Câu 4: Phân tích mối liên quan thay đổi môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người Các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người: ... Page Đề cương độc học môi trường sức khỏe cộng đồng + Giai đoạn 1: giai đoạn chuyển hóa độc chất thành dẫn xuất độc chất tác dụng enzym Tùy thuộc vào cấu tạo chất mà định chất tham gia vào phản...
 • 35
 • 144
 • 0

Đề cương chi tiết học phần- hóa học môi trường ứng dụng

Đề cương chi tiết học phần- hóa học môi trường ứng dụng
... Phần III Hóa học môi trường đất Chương Khái quát môi trường đất + Cấu tạo địa + Thành phân môi trường đất Chương Hóa học môi trường đất + Phản ứng hấp phụ trao đổi ion đất + Phản ứng oxy hóa – khử ... khí Chương Các phản ứng hóa học khí + Phản ứng quang hóa khí + Tính chất hóa học số chất khí Phần tập 5 5 Tài liệu học phần Thông tin tài liệu Hóa học môi trường / Đặng Kim Chi. - In lần thứ sáu ... oxy hóa – khử đất + Phản ứng tạo phúc môi trường đất + Những chất dinh dưỡng đa vi lượng + Một số kim loại nặng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đất Phần IV Hóa học môi trường không khí Chương Cấu...
 • 2
 • 989
 • 5

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
... CO2 bầu khí II Môi trường nước Ô nhiễm môi trường nước: Khái niệm, tác nhân gây ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, nguồn gốc phát sinh số tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước Hiện ... dưỡng môi trường nước Khả tự làm nước 4.Quá trình chuyển hóa số hợp chất môi trường nước: Các hợp chất Nitơ, hợp chất lưu huỳnh 5.Đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước Trả lời: Ô nhiễm môi trường ... tác nhân gây ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, nguồn gốc phát sinh số tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước a Khái niệm: : Ô nhiễm môi trường nước thay đổi tính chất, thành phần chất...
 • 13
 • 207
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
... CO2 bầu khí II Môi trường nước Ô nhiễm môi trường nước: Khái niệm, tác nhân gây ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, nguồn gốc phát sinh số tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước Hiện ... dưỡng môi trường nước Khả tự làm nước 4.Quá trình chuyển hóa số hợp chất môi trường nước: Các hợp chất Nitơ, hợp chất lưu huỳnh 5.Đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước Trả lời: Ô nhiễm môi trường ... tác nhân gây ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, nguồn gốc phát sinh số tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước a Khái niệm: : Ô nhiễm môi trường nước thay đổi tính chất, thành phần chất...
 • 14
 • 226
 • 0

Một số chuyên đề hóa - Phần Hóa học môi trường

Một số chuyên đề hóa - Phần Hóa học môi trường
... MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC C NO 3-, NO 2-, Pb2+, Na+, HCO 3- D NO 3-, NO 2-, Pb2+, Na+, Cl- Câu 11: Thuốc nổ đen (còn gọi thuốc nổ không khói) hỗn ... 35: Biến đổi hoá học Trái Đất xảy có sự: A Biến đổi tầng ôzôn C Lũ lụt-hạn hán B Quang hợp-hô hấp D Hiệu ứng nhà kính Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC Câu 36: Khi ... 3+ B Mẫu đất bị ô nhiễm Pb , Fe D A, B, C sai Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC Câu 24: Sau thảm họa Trecnobun, vùng đất xung quanh nhà máy thuộc Ukraina bị ô nhiễm...
 • 6
 • 435
 • 7

Tiểu luận chuyên đề hóa học môi trường hiện trạng ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của lưu vực sông cầu

Tiểu luận chuyên đề hóa học môi trường hiện trạng ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của lưu vực sông cầu
... c có môi trư ng xanh 17 Các tài li u tham kh o: Thông tin Quan tr c môi trư ng lưu v c sông C u - c c b o v môi trư ng T nh Thái Nguyên – 2005 Hi n tr ng ô nhi m môi trư ng t i lưu v c sông C ... c c b o v môi trư ng T nh Thái Nguyên – 2005 T trình v vi c thành l p U ban BVMT lưu v c sông C u Hi n tr ng ô nhi m môi trư ng t i lưu v c sông môi trư ng – 2006 18 Vi t Nam – B tài nguyên ... BOD5 t i ño n sông C u qua B c Giang, B c Ninh năm 2004, 2005 Ph n III: NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI M Trên lưu v c sông C u có nhi u ngu n nư c th i gây ô nhi m nư c sông Ph n s trình bày s ô nhi m t ngu...
 • 19
 • 465
 • 1

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC LỚP 8 MỚI NHẤT

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC LỚP 8 MỚI NHẤT
... http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm ĐỀ CƯƠNG HOA HỌC LỚP Từ công thức (2) suy ra: V= n = CM V ; n CM Câu 10 : Dạng tập tính theo phương trình hóa học : Tính số mol: Phân tích đề, chọn công thức tính số ... CỦA OXI: Sự tác dụng oxi với chất oxi hóa http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm ĐỀ CƯƠNG HOA HỌC LỚP Phản ứng hoá hợp phản ứng hóa học có chất (sản phẩm) tạo thành từ hai ... nặng không khí Oxi hóa lỏng - 183 0C Oxi lỏng có màu xanh nhạt Tính chất hóa học: Khí oxi đơn chất phi kim hoạt động, đặc biệt nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim,...
 • 14
 • 987
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương khoa học môi trường tlude cuong khoa hoc moi truongđề cương môn học môi trường và con ngườiđề cương môn học môi trường và phát triểnđề tài hóa học môi trườngđề thi hóa học môi trườngđề cương môn hóa học môi trườnggiáo trình hóa học môi trường đại cươngđề thi môn hóa học môi trườngđề cương kinh tế môi trường ở trường đại học tài chính kế toánhoá học môi trườnghóa học môi trưởngđề cương hóa học hữu cơđặc lý hóa học môi trườngđề cương sức khỏe môi trườngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây