1 số cụm từ viết lại câu

Tổng hợp các cấu trúc thông dụng TOEIC và 1 số cụm từ đồng nghĩa PART 7

Tổng hợp các cấu trúc thông dụng TOEIC và 1 số cụm từ đồng nghĩa PART 7
... S C MT Đ NG NGHĨA TRONG PART 7: LUY N THI TOEIC T I HÀ N I - CH T L ỢNG VÀ H C PHệ HỢP Lụ!!! ( TRUNG - 098660 819 4 ) XEM CHI TI T T I: https://www.facebook.com/groups/606360 216 1346 61/ Hoăc: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.950 ... V1 :  phủ định: can’t V1 : (suy đoán tại) LUY N THI TOEIC T I HÀ N I - CH T L ỢNG VÀ H C PHệ HỢP Lụ!!! ( TRUNG - 098660 819 4 ) XEM CHI TI T T I: https://www.facebook.com/groups/606360 216 1346 61/ ... dần CHÚC CÁC B N H C VÀ THI T T!!! LUY N THI TOEIC T I HÀ N I - CH T L ỢNG VÀ H C PHệ HỢP Lụ!!! ( TRUNG - 098660 819 4 ) XEM CHI TI T T I: https://www.facebook.com/groups/606360 216 1346 61/ Hoăc:...
 • 9
 • 283
 • 1

Một số cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng anh

Một số cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng anh
... dạng nói tắt cụm “going to” Nếu bạn nói nhanh cụm từ mà không phát âm rõ từ, nghe giống phát âm “gonna” Ví dụ: • Nothing’s gonna change my love for you (Sẽ điều làm thay đổi tình yêu anh dành ... (Con có muốn xem ti vi không?) Ngoài hai từ trên, tiếng Anh có nhiều cụm nói tắt tương tự như: GIMME = give me (đưa cho tôi…) • Gimme your money (Đưa tiền anh cho tôi) • Don’t gimme that rubbish ... lemme see it (Anh ta không để nhìn thấy nó) WANNA = “want a” (muốn thứ đó) Ví dụ: • I wanna coffee (Tôi muốn tách cà phê) • I don’t wanna thing from you (Tôi không muốn điều từ anh) • Do you...
 • 3
 • 1,845
 • 26

Một số bài tập viết lại câu luyện thi chứng chỉ B Anh văn có đáp án

Một số bài tập viết lại câu luyện thi chứng chỉ B Anh văn có đáp án
... plan because the weather was bad Due to bad weather, they changed their plan 29 The increasing number of cars has caused serious air pollution Air pollution has been caused by the creasing number ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What is the price / cost of the / this novel / book? 16 It’s not worth trying to make her change her mind ... you not to go near that dog I’ve warned you about (your) going near that dog 24 She can meet him if he arrives before eleven So long as he arrives before eleven she can meet him 25 There was never...
 • 3
 • 148
 • 5

Bài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 9 bài số 1

Bài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 9  bài số 1
... rather It is thought that the accident was caused by human error → The accident is 10 She didn’t know the way, so she asked a policeman → Not EX 5: I’d like you to help me...
 • 3
 • 276
 • 2

Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh
... is enough safe for him to drive VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng 8 .Cấu trúc : prefer sb to sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn làm VD: I’prefer you (not) ... is likely he will come late = he is likely to come late it look as if he will come late Các dạng câu thường gặp 17 Although + clause = Despite + Nound/gerund 18 S + V + N = S + be + adj 19 S +...
 • 6
 • 90,837
 • 5,509

Viết lại câu bằng từ cho trước

Viết lại câu bằng từ cho trước
... and I go to Stanley School I'm in Form 3, and I'm really (2) interested in science but I find maths and especially English a bit hard I'm good at running and I've run for the school team in the ... metres My dad sells (4) farm machinery We live in the country about four miles from school, so I get to school by (5) bicycle My uncle has a farm and I spend most of my free time helping out ... Correct! Your score is 100% You have completed the exercise OK Task Multiple choice Your score is 88% Questions answered correctly first time: 4/6 You have completed the exercise...
 • 69
 • 1,636
 • 9

Tài liệu Bài tập viết lại câu 1 pptx

Tài liệu Bài tập viết lại câu 1 pptx
... years since John and Mary moved to Edinburgh 10 .The police started looking for him two months ago > For two months now the police have looked for him 11 I have never seen a dirtier-looking dog >This ... (cau thieu "before") 12 Mary rang hours and hours ago >It is hours since Mary rang 13 It is ages since Alan visited his parents >Alan hasn't visited his parents for ages 14 John has not had his ... 5, Man has never had such efficient servants as computer -> Computer are the most Practise : 1, I has never seen such a beautiful building > It's the most beautiful building that I have ever...
 • 2
 • 5,828
 • 100

MỘT số cụm từcấu TRÚC TIẾNG ANH đơn giản p1

MỘT số cụm từ và cấu TRÚC TIẾNG ANH đơn giản p1
... TIME Những từ lạ tiếng Anh Những từ GONNA hay WANNA hát phim tiếng Anh tiếng lóng Chúng dạng nói tắt số cụm từ thông dụng ngữ * GONNA dạng nói tắt cụm “going to” Nếu bạn nói nhanh cụm từ mà không ... Hai từ “do “make” tiếng Anh có nghĩa “làm” Hai động từ “do” “make” thường gây lung túng cho người học hai dịch “làm” tiếng Việt, phải chọn dùng từ cho Dưới vài điểm cần lưu ý hai động từ giúp ... lights Đèn giao thông bước nhớ in trọng âm tiếng Anh Trọng âm tiếng Anh ví dấu tiếng Việt Nếu phát âm sai, bạn làm sai nghĩa từ câu Thực tế, phát âm tiếng Anh trở ngại lớn với nhiều teen mình, yếu...
 • 116
 • 828
 • 0

Viết lại câu với từ cho sẵn

Viết lại câu với từ cho sẵn
... from me  Not only _ 351 They are building a new school in that village  A new school 352 The fire destroyed almost all the houses ... destroyed the forest completely  The forest 99 I didn’t go to school on time this morning because the birth was late  If the bus ... told him  Peter took no 249 They made me study hard when I was at school  I 250 Mary really hates staying in expensive hotels...
 • 16
 • 8,619
 • 21

viết lại câu với từ cho sẵn

viết lại câu với từ cho sẵn
... jeans 17 He hasn’t been to school for four days ABSENT He school for four days 18 She keeps interrupting every conversation...
 • 7
 • 5,271
 • 48

Một số cấu trúc viết lại câu tiếng anh ôn thi

Một số cấu trúc viết lại câu tiếng anh ôn thi
... enough (for sb) to sth: đủ để làm VD: This car is enough safe for him to drive VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng 8 .Cấu trúc : prefer sb to sth = would rather ... it look as if he will come late Các dạng câu thường gặp 16 Not………until …… : không > Not until ……… Dạng đảo ngữ : không > Not until ……… Dạng đảo ngữ : không Need to V = tobe necessary (for sb) ... dạng đảo ngữ : không nào, chẳng VD: I don’t think she loves me At no time I think she loves me 14 Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm Các dạng thường gặp 14 Tobe not...
 • 11
 • 2,289
 • 33

Xem thêm