Đề kiểm tra HK1 Sinh học 6 Kèm đáp án

14 đề kiểm tra 1 tiết toán 6 (kèm đáp án)

14 đề kiểm tra 1 tiết toán 6 (kèm đáp án)
... 10 0 + = 97 b) 13 2- [11 6- (13 2 - 12 8)2] = 13 2- [11 6- 42] b) = 13 2- [11 6- 16 ] = 13 2- 10 0 = 32 a) 6x + 39 = 562 8 : 28 6x + 39 = 2 01 6x = 16 2 a) x = 16 2 :6 x = 27 Thỡ x l c ca 13 Ta cú (13 ) = {1; 13} ... 3.52- 16 :22 =3.25- 16 :4 =75- 4= 71 b 17 ( 85 +15 ) -12 0 = 17 .10 0 -12 0 = 17 00 -12 0 =15 80 c 10 24: [25 (17 +15 )] = 10 24 : 32.32 = 10 24 :10 24 =1 Bi2: ( ) Tỡm x bit a x -12 = 22.23 4x -12 = 25 4x -12 = ... ; b = 6. y Do a.b = 360 x.y = 10 Nu x = , , , 10 y = 10 , , , a = 6 .1 = b = 6 .10 = 60 , a = 6. 2 = 12 b = 6 .10 = 30 a = 6. 5 = 30 b = 6. 2 = 12 , a = 6 .10 = 60 b = 6 .1 = 1. 0 im 0.5 im 0.5 im...
 • 44
 • 567
 • 1

Đề kiểm tra HK Sinh học 6

Đề kiểm tra HK Sinh học 6
... Đáp án HKI Sinh Sinh Phần I Trắc nghiệm (3 điểm) 1.d 2.b 3.c 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 4.d 5.c 6. d 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 7.b 8.a b 0,25 ... (3 điểm) Hô hấp quang hợp có điểm giống khác nh nào? Hô hấp Quang hợp Giống - Đều trình có ý nghĩa đời sống xanh - Đều chịu ảnh hởng yếu tố bên nh nhiệt độ, không khí - Xảy tất phận - Xảy xanh ... 11 Lớp tế bào thịt phía dới có đặc điểm sau để chứa trao đổi khí? A Những tế bào dạng tròn C Xếp không sát B lục lạp D Xếp sát 12 Thân non có khả quang...
 • 3
 • 269
 • 0

Đề kiểm tra HKII sinh học 6 (có ma trận)

Đề kiểm tra HKII sinh học 6 (có ma trận)
... BÔNG TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN: SINH HỌC; LỚP Câu (2,5 điểm) Tìm điểm giống khác hạt hai mầm hạt mầm? Câu (2,5 điểm) Cơ quan sinh sản Thông gì? Cấu tạo ... Người đề Dương Thị Thanh Huyền Trường THCS Hùng Vương Họ tên:…………………………… Lớp: ……………… Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Sinh học (Thời gian làm bài: 45 phút) Lời nhận xét giáo viên Đề ... PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: sinh học 2,5 điểm *Giống nhau: Câu - Đều gồm có vỏ, phôi chất dinh dưỡng dự trữ - Phôi hạt gồm:...
 • 5
 • 3,859
 • 8

Đề kiểm tra HK1 Tin học 6

Đề kiểm tra HK1 Tin học 6
... Các thao tác với tệp th mục là: a Xem, tạo th mục tệp tin b Sao chép di chuyển th mục tệp tin c Xoá th mục tệp tin d Cả a,b,c 6/ Trong tệp tin phần tên phần mở rộng đợc phân cách bởi: a Dấu chấm ... Phần mềm hệ thống b Phần mềm học tập c Phần mềm trò chơi d Cả a,b,c 8/ Trong câu sau câu đúng: a Th mục chứa th mục có tên giống b Th mục nằm tệp tin c Th mục chứa tệp tin d Cả a,b,c 9/ 1GB MB? ... 2/ Có thể dùng máy tính vào việc gì? 3/ Nêu bớc để xoá tệp tin th mục 4/ Nêu bớc để di chuyển tệp tin th mục ...
 • 2
 • 130
 • 0

BỘ ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC 6

BỘ ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC 6
... dạy: 26/ 02/2015 TIẾT 49 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU Khi học xong HS: - Thực nội dung kiểm tra theo yêu cầu - Có kĩ tư làm - Có thái độ nghiêm túc kiểm tra II PHƯƠNG TIỆN - GV: Chuẩn bị đề ... 27/12/2015 Tiết 35 KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU - Học sinh thực nội dung kiểm tra theo yêu cầu - Có kĩ tư làm - Có thái độ nghiêm túc kiểm tra, thi cử II PHƯƠNG TIỆN - GV: Nội dung đề - HS: Chuẩn ... HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ - Đọc trước bài: Thụ phấn Ngày soạn: 24/04/2015 Ngày dạy: Tiết 67 KIỂM TRA HỌC KÌ II I Mục tiêu Sau học xong học sinh cần nắm - HS tự đánh giá lại kiến thức học - Rèn...
 • 12
 • 734
 • 0

De kiem tra HK1- AV7 (co phan nghe & dap an)

De kiem tra HK1- AV7 (co phan nghe & dap an)
... learns to play piano in his free time Yes, he does VI Answer about you (1pt): (According to students’ answers: correct meaning and structures) -THE END - LISTENING John is an engineer He is on...
 • 4
 • 202
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN 6 (Có đáp án và biểu điểm) Chuẩn

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN 6 (Có đáp án và biểu điểm) Chuẩn
... Tính góc xOt Đáp án biểu điểm I- Trắc nghiệm: điểm: Mỗi câu đợc 0,5 điểm Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C * Lu ý: HS chọn câu từ hai phơng án trở lên có phơng án không cho điểm câu II- Phần tự ... = 10 + - ( + + + ) (0,25 đ) + 11 29 11 23 3 22 = + (0,25 đ) B = 10 + - - (0,25 đ) 29 11 23 = 2+ (0,25 đ) B= 4(0,25 đ) 29 23 31 = (0,25 đ) B= =3 (0,25 đ) 29 8 Bài 2: điểm, ý điểm: a) -x= + (0,25 ... Bài 2: điểm, ý điểm: a) -x= + (0,25 đ) b) x - x = (0,25 đ) 12 12 11 -x= (0,25 đ) ( - )x=1 (0,25 đ) 12 5 19 x= (0,25 đ) x =1 (0,25 đ) 20 12 20 10 x = = -1 (0,25 đ) x = =1 (0,25 đ) 19 20 12 12 Bài...
 • 3
 • 350
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN 6 (Có đáp án và biểu điểm)Chuẩn

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN 6 (Có đáp án và biểu điểm)Chuẩn
... Tính góc xOt Đáp án biểu điểm I- Trắc nghiệm: điểm: Mỗi câu đợc 0,5 điểm Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C * Lu ý: HS chọn câu từ hai phơng án trở lên có phơng án không cho điểm câu II- Phần tự ... = 10 + - ( + + + ) (0,25 đ) + 11 29 11 23 3 22 = + (0,25 đ) B = 10 + - - (0,25 đ) 29 11 23 = 2+ (0,25 đ) B= 4(0,25 đ) 29 23 31 = (0,25 đ) B= =3 (0,25 đ) 29 8 Bài 2: điểm, ý điểm: a) -x= + (0,25 ... Bài 2: điểm, ý điểm: a) -x= + (0,25 đ) b) x - x = (0,25 đ) 12 12 11 -x= (0,25 đ) ( - )x=1 (0,25 đ) 12 5 19 x= (0,25 đ) x =1 (0,25 đ) 20 12 20 10 x = = -1 (0,25 đ) x = =1 (0,25 đ) 19 20 12 12 Bài...
 • 3
 • 334
 • 2

* ĐỀ KIỂM TRA K12 CHƯƠNG III+IV. KÈM ĐÁP ÁN VÀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

* ĐỀ KIỂM TRA K12 CHƯƠNG III+IV. KÈM ĐÁP ÁN VÀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
... ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề (Đề có 01 trang) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu (3 điểm) a Tính diện tích phần hình phẳng ... (1 điểm) Trong mặt phẳng phức, tìm tập hợp điểm M ( x; y ) biểu diễn số phức z thoả ma n: z − + z + = 10 II PHẦN RIÊNG CHO TỪNG BAN A Phần riêng cho ban KHTN Câu 4A (3.0 điểm)...
 • 5
 • 159
 • 1

Bộ đề kiểm tra môn Hóa Học 9 Có đáp án

Bộ đề kiểm tra môn Hóa Học 9 Có đáp án
... sè mol cđa HCl: n = 0.175 mol dd 18,25 ⇒ 4 2 Bộ đề kiểm tra mơn Hóa Học đáp án Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 20 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu 30%, Biết 30%, Vận dụng ... đặc) điền vào chỗ trống: A Dung dòch axit H2SO4 (loãng) tính chất hóa học của… Bộ đề kiểm tra mơn Hóa Học đáp án Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org B Axit sunfuric… tác dụng với nhiều ... trình hóa học 100.208 phản ứng CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2 BaSO24 BaCl n = n= 0,1 mol ⇒ khối lượng chất kết tủa: 233 x 0,1 = 23,3 (g) Bộ đề kiểm tra mơn Hóa Học đáp án Thành Viên Tuổi Học...
 • 16
 • 294
 • 0

Đề kiểm tra giữa HK2 toán 9 (kèm đáp án)

Đề kiểm tra giữa HK2 toán 9 (kèm đáp án)
... vuụng ( ABF 90 theo 0 CM trờn, ADB 90 l gúc ni tip chn na ng trũn nờn BDF 90 ) cú chung gúc AFB nờn ABF suy BDF (0,5) FA FB hay FB FD.FA FB FD (0,25) F c, Ta cú CDA 1 0 s CA 90 45 2 CDF ... 0,25 Biu thc : P a ab 3b a (K : a; b ) Ta cú 0,25 0,25 3P 3a ab 9b a 3P a ab 9b 2a a 9 3P a ab 9b a a 2 3P a a b b a 3P P a b a ... a, Ta cú CA CB (gt) nờn s CA s CB = 180 : 90 x 1 CAB s CB 90 450 ( CAB l gúc ni tip chn 2 cung CB) E 45 E (0,5) C D Tam giỏc ABE cú ABE 90 ( tớnh cht tip tuyn) v CAB E 450 nờn tam...
 • 20
 • 289
 • 0

Đề kiểm tra 15 phút hóa 12 (kèm đáp án)

Đề kiểm tra 15 phút hóa 12 (kèm đáp án)
... cho 0,5đ KIỂM TRA LẦN LỚP 12 CƠ BẢN NĂM HỌC 2008-2009 THỜI GIAN 15 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ SỐ Câu 1: Điện phân dung dịch bạc nitrat thu bạc catot, anot xảy trình oxi hóa sau đây? ... Điện phân nóng chảy Al2O3 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Trang 2/2 - Mã đề thi 101 KIỂM TRA 15 – 12NC Câu 1: Trong PTN, để điều chế CuSO4 người ta cho Cu tác ... 0 ,125 C 0,25 D 0,30 Câu 10: Cần phải thêm ml dd NaOH 0,25M vào 50ml dd hỗn hợp HCl 0,1M H2SO4 0,05M để thu dd có pH = ? A 43,75 ml B 36,54 ml C 40 ml D 30 ml 1… 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Đề Môn: Hóa...
 • 11
 • 304
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn địa (kèm đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết môn địa (kèm đáp án)
... Công nghiệp Dịch vụ 19 80 25 ,1 38,8 36 ,1 2000 16 ,0 31, 1 52,9 Vẽ biểu đồ cấu tổng sản phẩm nước năm 19 80 – 2000 Philippin nhận xét TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN KIỂM TRA TIẾT Môn: ĐỊA LÝ - Lớp Thời gian ... THCS THỊ TRẤN ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: Địa Lí Phần: Thành phần nhân văn môi trường, đới nóng Ngày kiểm: 03 /10 /2 013 A TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) I Chọn câu trả lời đúng: (2,0 điểm) Câu 1: Châu lục ... Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm -> Xích đạo ẩm 1, 5 đ 0,5 đ TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN KIỂM TRA TIẾT Môn: ĐỊA LÝ - Lớp Thời gian làm bài: 45phút ĐỀ KIỂM TRA Câu (3 điểm): Em nêu chứng cho thấy Việt...
 • 9
 • 169
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết địa 9 (kèm đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết địa 9 (kèm đáp án)
... (1, 5 im): Ti Vit Nam li buụn bỏn nhiu nht vi th trng chõu Thỏi Bỡnh Dng ? Cõu (3,5 im): Da vo bng s liu sau: C cu GDP nc ta t nm 19 91 - > 2002 (n v:%) Nm 19 91 199 5 19 97 19 99 2002 Tng s 10 0.0 10 0.0 ... 10 : Da vo bng s liu sau: Tc tng dõn s,sn lng lng thc v bỡnh quõn lng thc theo u ngi ng bng Sụng Hng(nm 19 95 - =10 0%) Nm 19 95 19 98 2000 2002 Tiờu Dõn s 10 0,0 10 3,5 10 5,6 10 8,2 Sn lng lng thc 10 0,0 ... 10 : Da vo bng s liu sau: Tc tng dõn s,sn lng lng thc v bỡnh quõn lng thc theo u ngi ng bng Sụng Hng(nm 19 95 - =10 0%) Nm 19 95 19 98 2000 2002 Tiờu Dõn s 10 0,0 10 3,5 10 5,6 10 8,2 Sn lng lng thc 10 0,0...
 • 41
 • 307
 • 0

Xem thêm