đề thi học sinh giỏi lịch sữ lớp 9

đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9

đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9
... lượng trị lực lượng vũ trang xây dựng qua thời kì , phong trào cách mạng ( 193 0- 193 1; đ 193 2- 193 5; 193 6- 10 39; 10 39- 1045)( 2,5 đ) -Đảng ta coi trọng lực lượng trị , điều điều kiện 1đ cụ thể ... Nam Cách Mạng Thanh niên, tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt * Hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ 191 9 đến 192 5 có giá 0,25 đ trị: - Tìm đường cứu nước đắn , phù hợp xu thời đại 0,25 đ - Chuẩn bị trị, ... trì sáng lập ĐCSVN -Lực lượng cách mạng bao gồm đông đảo tầng lớp , 2đ giai cấp có yêu cầu , đòi hỏi giải quyền lợi thời kì lịch sử cụ thể cách mạng muốn thắng lợi phải có lực lượng cách mạng...
 • 5
 • 388
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 16

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 16
... tộc tư sản hoá đại tư sản lên nắm quyền; thi hành sách giáo dục bắt buộc, trọng nội dung khoa học kĩ thuật chương trình giảng dạy, cử học sinh ưu tú du học phương Tây + Về quân sự: Quân đội tổ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu Câu 1: ( đ) Câu : (4 điểm) Câu3 : (4 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ Đáp án Nội dung kết Duy Tân Minh Trị : - Nội dung: + Về kinh tế: Thống tiền tệ, xoá ... 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố làng mạc, nhà máy … bị phá hủy chi phí cho chiến tranh 85 tỉ đô la - Các nước thắng trận thu lợi lớn, đồ giới chia lại * Tính chất chiến tranh giới thứ...
 • 3
 • 480
 • 4

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 17

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 17
... TẠO CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ NỘI DUNG - Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận hàng triệu người Nga: lần lịch sử cách mạng đưa người lên ... Tường, biên Hòa, Vĩnh Long Giai đoạn hai ( 186 2- 188 4)(1,5đ) Nhà Nguyễn có tư tưởng thủ để hòa vứt bỏ cờ chống Pháp nhượng bước đến đầu hàng Năm 186 2 tỉnh miềm Đông ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ triều ... cửa Thuân An, uy hiếp nhà Nguyễn triều đình hoảng sợ ký hiệp ước Héc- măng năm 188 3 sau hiệp ước Pa- tơ – nốt 6-6- 188 4 với nội dung thừ nhận quyền Pháp Bắc, Trung Kỳ Việc Pháp xâm lược nước ta tất...
 • 4
 • 321
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 18

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 18
... khiếp lịch sử loài người, kết thúc thời kì phát triển lịch sử giới đại 5/ Những thành tựu rực rỡ khoa học- kĩ thuật giới nửa đầu 0,5 đ kỉ XX hình thành, phát triển văn hóa Xô viết mang lại sống ... Hiệp ước Giáp Tuất ( 15-3- 187 4 ): Pháp rút quân khỏi Bắc Kì, 0,5 đ triều đình thức thừa nhận tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp Hiệp ước Hac-măng ( Quý Mùi- 25 -8- 188 3 ): Triều đình 0,5 đ thức ... qua viên khâm sứ người Pháp Huế việc giao thi p với nước Pháp nắm Hiệp ước Pa-tơ-nốt ( 6-6- 188 4 ) có nội dung giống với 0,5 đ hiệp ước Hac-măng , sửa đôi chút ranh giới khu vực Trung Kì nhằm...
 • 4
 • 811
 • 6

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 19

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 19
... Trong lĩnh vực khác Hoá học, Sinh học, các khoa học Trái Đất (Hải dương học, Khí tượng học )đều đạt thành tựu to lớn - Nhiều phát minh khoa học cuối kỉ XIX –đầu kỉ XX đưa vào sử dụng điện tín,điện ... thân, sĩ phu yêu nước: Văn thân sĩ phu yêu nước, nhân dân Thời gian hoạt động 29 năm ( 188 4 -191 3) 11 năm ( 188 5- 189 6) Mục đích Chống thực dân Pháp Ủng hộ phong trào Cần Vương chống lại triều đình để ... cho người,cuộc sống người văn minh hơn,con người phải biết phát huy thành tựu rực rỡ khoa học- kĩ thuật vào sống -Đồng thời người phải khắc phục hạn chế với phương châm: “Khoa học- kĩ thuật phát...
 • 3
 • 569
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 20

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 20
... lược Pháp 0,5 thể qua Hiệp ước 186 2, 187 4, 188 3 188 4 điểm b- Hiệp ước Nhâm Tuất 186 2: triều đình Huế cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kì dâng cho Pháp c-Hiệp ước Giáp Tuất 187 4: triều đình Huế thức thừa ... điểm 2 điểm 3điểm HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ Đáp án Vì cách mạng tư sản Pháp làm được: a-Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền b -Thi t lập cộng hòa, xóa bỏ nhiều ... viên Khâm sứ Pháp Huế Như vậy, Hiệp ước 188 3 biến nước ta thành thuộc địa Pháp, điều khoản, điều kiện Hiệp ước ngày nặng nề e- Hiệp ước Pa-tơ-nốt 188 4 chấm dứt tồn độc lập triều đại phong kiến...
 • 3
 • 625
 • 5

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 21

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 21
... nhiều trường học, khuyến khích thi cử, văn học chữ đến nửa đầu Hán tiếp tục chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng kỉ XVI) + Chữ Quốc ngữ đời + Ban hành “ Chiếu lập học + Nhiều ... đến Xương Giang co cụm cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng công, gần vạn tên bị tiêu diệt, số lại bị bắt sống kể tướng giặc Thôi Tụ Hoàng Phúc - Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm Chi Lăng đến ... rộng, Nho Giáo xâm nhập song chưa Lê ( kỉ có ảnh hưởng X): - Nền văn học ( gồm chữ Hán Nôm) phong phú, nhiều tác 1.0 phẩm văn học tiếng đời như: Hịch tướng sĩ Trần - Thời Lí Quốc Tuấn, Phú sông...
 • 4
 • 275
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 22

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 22
... 0,75 c- Ngày 25 -8- 188 3, triều đình Huế ký điều ước 188 3 diều ước 188 4 (66- 188 4) với điều khoản: Triều đình Huế thức thừa nhận quyền "bảo hộ" pháp Trung kỳ Bắc kỳ Mọi việc giao thi p với nước pháp ... 0,5 học – kỹ thuật vào chương trình giảng dạy, cho niên ưu tú nước học 0,5 + Về quân Hiện đại hóa quân đội theo kiểu phương Tây, thực chế độ nghĩa vụ quân - Sau 20 năm Minh Trị tân ( 186 8- 189 5), ... quốc gia thống 0,5 thuộc quyền đạo phủ trung ương…Năm 188 9 hiến pháp ban hành, chế độ quân chủ lập hiến thi t lập 0,5 + Về kinh tế: Chính phủ thi hành sách thống tiền tệ, thống thị trường… cho phép...
 • 3
 • 309
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 23

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 23
... Vương -Phong trào phát triển qua giai đoạn: + Giai đoạn ( 188 5- 188 8): phong trào bùng nổ khắp nước, Trung Kì, Bắc Kì + Giai đoạn ( 188 8- 189 6): phong trào quy tụ khởi nghĩa lớn tập trung tỉnh Trung ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN SỬ Câu Đáp án a a Giống: Chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ hai nhằm giải mâu thuẩn nước đế quốc vấn đề thị trường thuộc địa b.Khác: Chiến ... với Liên Xô-Nhà nước xã hội chủ nghĩa giới a.Phong trào Cần Vương bùng nổ phát triển: -Ngày 13-7- 188 5, nhân danh vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết chiếu cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu nhân dân...
 • 3
 • 358
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 24

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 24
... - Tư Phương Tây tăng cường xâm nhập, can thi p vào Nhật - Trong bối cảnh đó, năm 186 8 Thi n Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách * Cải cách Duy Tân ( 186 8) Cuộc Duy Tân Minh Trị tiến hành tất lĩnh ... UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ Câu 1: (2 điểm) Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm khác so với khởi nghĩa thời? ... Trung du - Thời gian tồn lâu khởi nghĩa thời (30 năm) - Chứng minh khả hùng hậu giai cấp nông dân lịch sử chống xâm lược - Khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần quật khởi nông dân làm chậm lại trình...
 • 2
 • 267
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 25

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 25
... UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ Đáp án - Vì khủng hoảng sản xuất “cung” vượt “cầu”, hàng hóa ế thừa, sức mua người ... Huế Gia Định làm cho Thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng Sau kí Hiệp ước Bắc Kinh( 25/ 10/ 186 0), tạm thời chiến tranh với Trung Quốc, Pháp đưa quân thêm vào đánh nước ta - Quân triều ... thuộc địa, có đế quốc Pháp thống trị dân tộc để tìm hiểu thực tế Người làm nhiều nghề để kiếm sống, học tập, rèn luyện phong trào quần chúng lao động giai cấp công nhân để timg hiểu đường cứu nước...
 • 2
 • 256
 • 2

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 26

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 26
... Hiến pháp năm 188 9, thi t lập chế độ quân chủ lập hiến - Về giáo dục: Thi hành sách giáo dục bắt buộc, trọng nội dung khoa học, kĩ thuật chương trình giảng dạy, cử học sinh ưu tú du học phương Tây ... Phương tổ chức đánh Pháp Đà Nẵng( 185 8), Gia Định ( 185 9) bảo vệ thành Hà Nội ( 187 3) + Tổng đốc Hoàng Diệu kiên cường chiến đấu Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai( 188 2) + Phong trào tự động vũ trang ... nghĩa Trương Định( 186 2- 186 4), khởi nghĩa Phan Tôn, Phan Liêm( 186 7), khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân( 187 5) + Nhân dân Bắc Kì tổ chức phục kích trận Cầu Giấy giết chết Gác- niê(21-12- 187 3) Nhân dân phục...
 • 4
 • 223
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 3
... Câu (3 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn: Lịch sử Năm học: 2012 - 20 13 ( Đáp án gồn có 02 trang) (Đáp án gồm 03 trang) Nội dung Điểm * Chiến Gia Định: - Ngày 17-2- 185 9 Pháp ... Trần Quốc Tuấn * Bình luận ý nghĩa lịch sử Yêu cầu học sinh bình luận ý sau: - Thắng lợi kháng chiến chống quân Mông- Nguyên kỉ XIII chiến thắng vĩ dân ta lịch sử chống xâm lược - Nhân dân ta lần ... dựa vào Nhật (xin vũ khí, tiền bạc) để đánh lại Pháp Lập hội Duy Tân (1904) đưa học sinh Việt Nam sang Nhật để du học sau cứu nước Phan Châu Trinh - Chủ trương ôn hoà công khai - Mở vận động cải...
 • 5
 • 290
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 4

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 4
... chấm thi khiếu cấp huyện lớp Môn thi : Lịch sử Năm học 2012-2013 Học sinh nêu đợc nội dung sau: Câu Nội dung Điểm a.Tình hình nớc Anh cuối kỷ XI X đầu kỷ XX:3đ + Kinh tế: (1,5 điểm) - Trớc 187 0 ... sách xâm lợc, thống trị bóc lột 4, 0 điểm thuộc địa Đến đầu năm 19 14 giới bị nớc đế quốc 0,75 chia xong, thuộc địa Anh trải rộng khắp giới 1 /4 diện tích 1 /4 dân số giới, gấp 12 lần thuộc địa Đức, ... giọt, thi u hẳn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 công nghiệp nặng Làm cho đời sống nhân dân vô khổ cực Xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc xuất thêm số giai cấp tầng lớp...
 • 5
 • 334
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 1

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 1
... thời - Ngày 26/3/ 18 7 1, bầu cử Hội đồng Công xã theo hình thức phổ thông đầu phiếu - Ngày 28/ 3/ 18 7 1, Công xã đợc thành lập mắt quần chúng nhân dân Pari * Khởi nghĩa ngày 18 / 3/ 18 7 1 Cách mạng vô sản ... P N THI CHN HC SINH GII CP TRNG 2 012 -2 013 MễN : LCH S CU NI DUNG Cõu Vì sau cách mạng kết thúc: IM - Vấn đề ruộng đất vấn đề giải phóng nông dân khỏi gông cùm ... chế II việc t sản Pháp đầu hàng Đức Nhân dân căm phẫn Cách mạng bùng nổ * Diễn biến: - sáng 18 / 3/ 18 7 1, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông mác ( Nơi tập trung đại bác Quốc dân quân ), quần chúng...
 • 3
 • 254
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9 cấp huyệnbo de thi hoc sinh gioi lich su lop 9các đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9 cấp tỉnhnhung de thi hoc sinh gioi lich su lop 9đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 12đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 11đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 10đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 7đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 8đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 6de cuong on thi hoc sinh gioi lich su lop 9đề thi học sinh giỏi môn sử lớp 9on thi hoc sinh gioi lich su lop 9de cuong thi hoc sinh gioi lich su lop 8Quan niệm nhân sinh của nhân vật thúy kiều trong đoạn trường tân thanh nhìn từ lí thuyết diễn ngônĐa thức vi phân các hàm phân hình và vấn đề chia sẻ giá trịBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimQuản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênHệ mã hóa đối xứng và ứng dụng trong vấn đề bảo mật tài liệu tại trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụNghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa thuần mới chọn tạo ở một số vùng sinh tháiTăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyênPhân tích cấu trúc một số dẫn chất chứa triecpenoit và AZT bằng các phương pháp phổ hiện đạiNghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nướcĐồng hồ so dung sai kỹ thuật đoCommerce 16x9 Light MainBài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bàoĐánh giá tác động của dự án trồng rừng việt đức (KFW2) tại vùng dự án xã kỳ lạc, huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnhCác nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn ven đô thị của tỉnh thừa thiên huếĐánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại cục thuế tỉnh thanh hoáĐánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các xã vùng đầm phá ven biển huyện phú vang, tỉnh TT huếĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN lực tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ THANH hóaĐỊNH vị THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM tại THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ