Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TIẾNG ANH năm 2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TIẾNG ANH năm 2014
... ……………………………but we couldn’t solve it Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de -thi- tuyen -sinh- vao-lop -10- mon-tieng-anhnam -2014- thpt-chuyen-nam-dinh-c29a17458.html#ixzz3atDCCcEZ Page PART ... gifted students -THE END Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/dap-an-de -thi- tuyen -sinh- vao-lop -10- mon-tieng-anhnam -2014- thpt-chuyen-nam-dinh-c29a17458.html#ixzz3atEzy8iL Page ... about anything matters => He acts…………………………………………………….…… ………………………to him This train should have left an hour ago meant => This train………………………………………………….…….…………………………off an hour ago 10 We had...
 • 8
 • 1,636
 • 16

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh năm 2014-2015, 2015 - 2016 của sở Hưng Yên(có đáp án)

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh năm 2014-2015, 2015 - 2016 của sở Hưng Yên(có đáp án)
... END -Sở giáo dục đào tạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Hng yên Năm học 2013 - 2014 Môn thi: tiếng anh đề thức Dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin ... -Họ tên thí sinh: Chữ ký giám thị : Số báo danh: Phòng thi số: Sở giáo dục đào tạo Hng yên đề thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Năm học 2013 - 2014 Môn thi: tiếng anh Dành ... tạo Hng yên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Năm học 2014 - 2015 Môn thi: tiếng anh Trang 4/21 đề thức (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I/ (1,0 point)...
 • 21
 • 2,112
 • 6

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014
... TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG – Web: www.khoabang.edu.vn Tầng – Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội Tel: (04) 0466865087 – 0983614376 _ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm...
 • 2
 • 1,040
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012
... THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN CÓ GẠCH CHÉO 15 George: " is your brother?" Susan: "He is 1.80 meters ... warm in the spring; it is cool in the fall A since B and C so D because 17 There are many in this part of the city A nicely shops B nice shop C nice shops D nicely shop 18 I'd like some sugar ... different …………… Hanoi? A to B from C for D with Questions 31 - 35: Đọc trả lời câu hỏi từ 31 đến 35 Khoanh tròn (T) cho câu trả lời đúng, (F) cho câu trả lời sai One positive effect of Internet in education...
 • 2
 • 1,032
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012
... TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG – Web: www.khoabang.edu.vn Tầng – Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội Tel: (04) 0466865087 ... different …………… Hanoi? A to B from C for D with Questions 31 - 35: Đọc trả lời câu hỏi từ 31 đến 35 Khoanh tròn (T) cho câu trả lời đúng, (F) cho câu trả lời sai One positive effect of Internet in education ... is good T F 35 The Internet can replace books T F Questions 36 - 40: Đọc đoạn văn chọn đáp án Khoanh tròn A, B, C D What is the universe made of? Why accidents happen? How animals grow? Ancient...
 • 4
 • 1,030
 • 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012
... Laws also ban dangerous chemicals that pollute our air and water Think about what you can to help make the planet a cleaner and healthier (50) _ Câu 51 – 55 Hoàn thành câu sau sử dụng dạng từ ... is to inform the public of political, social, economic and entertainment happenings, among other things Generally, there are three types of newspapers: daily newspapers, weekly newspapers, and ... types of newspaper we have thanks to the Internet? 35 …………… Câu 36 – 40 Đọc đoạn sau chọn đáp án Khoanh tròn A, B, C D Charles Robert Darwin was born in Shrewsbury, England, on February 12, 1809 He...
 • 5
 • 1,034
 • 1

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2009

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2009
... hoàn cảnh sáng tác truyện, nêu đ-ợc phẩm chất tốt đẹp anh niên với suy nghĩ chân thành học sinh ý a (1,0 điểm): Nguyễn Thành Long bút thành công thể truyện ngắn, truyện đ-ợc sáng tác vào năm 1970 ... rõ nét đáng mến ý c (1,0 điểm): Tr-ớc hết nét đẹp anh niên đ-ợc biểu qua hoàn cảnh sống công việc làm: Anh sống đỉnh núi cao quanh năm suốt tháng cỏ mây núi Sa Pa với công việc đo gió, đo m-a ... phẩm, nghệ thuật tả cảnh đêm đánh bắt cá biển ý a (1,0 điểm): Huy Cận nhà thơ lớn thơ ca Việt Nam đại Bài thơ đ-ợc sáng tác vào năm 1958 in tập "Trời ngày lại sáng" Đây kết chuyến thực tế dài...
 • 3
 • 1,051
 • 0

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2007

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2007
... cộng: 2,0 điểm Câu III a (5 điểm) Yêu cầu: Hiểu nội dung, ý nghĩa hai câu thơ đề từ Có kỹ để phân tích đ-ợc hai thơ đề yêu cầu Bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, lỗi tả, dùng từ, đặt câu 1) Nội ... dân Việt Nam a) Ông Hai yêu làng Chợ Dầu thật tha thi t, cách thể tình yêu đặc biệt: say s-a kể làng mình, khoe làng trù, phú giầu có Thời kháng chiến, phong trào cách mạng thật sôi Cách kể say ... TRUNG TM LUYN THI KHOA BNG Web: www.khoabang.edu.vn Tng Trng Tiu hc Ngụi Sao H Ni Tel: (04) 0466865087 0983614376...
 • 3
 • 1,125
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013
... THI KHOA BẢNG – Web: www.khoabang.edu.vn Tầng – Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội Tel: (04) 0466865087 – 0983614376 Câu II (2 điểm) Chỉ còn 120 ngày nữa Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội tròn 100 0 ... văn từ 10- 12 câu theo phương pháp quy nạp, đó có sử dụng phép nối phép thế để liên kết câu (Chú ý: gạch chân phương tiện liên kết mà em đã sử dụng) B PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chọn ... buồng lái Không có kính, ừ thi có bụi, Bụi phun tóc trắng người già Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc Nhìn mặt lấm cười ha Không có kính, ừ thi ướt áo Mưa tuôn mưa xối...
 • 2
 • 1,066
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn toán và tiếng việt

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn toán và tiếng việt
... trăm Ra đề giải đề thi Toán Tiếng Việt: Huỳnh Anh Duy Chúc em ôn tập thật tốt với đề thi -HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KÌ THI THỬ VÀO LỚP ... HẾT (0,25đ) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN TIẾNG VIỆT THỪA THI N HUẾ Năm học: 2009-2010 - ĐỀ DỰ BỊ Thời gian: 60 phút ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN TIẾNG VIỆT THỪA THI N HUẾ Năm học: 2008-2009 - ĐỀ DỰ BỊ Thời gian: 90 phút -PHẦN TIẾNG...
 • 12
 • 2,603
 • 10

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG MARIE CURIE NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG MARIE CURIE  NĂM HỌC 2013-2014                            MÔN TOÁN
... www.MATHVN.com TUYỂN SINH LỚP NĂM HỌC 2013-2014 DỰ THẢO HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Câu (3 điểm) a) 1,5đ a1 (0,75đ) Khi a = 35 ,65 M = 12, 25   35 ,65 64 ,35  225 =12, 25 100  225 ... hay 12, 25   a  64 ,35  225  755 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) 12, 25   a  64 ,35  755  225  980 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) a  64 ,35  980 :12, 25  80 a  80  64 ,35  15 ,65 b) 1,5đ b1 (0,75đ) ... năm người thêm tuổi nên năm tổng số tuổi (0,5đ) hai mẹ là: 48  3  54 (tuổi) (0,5đ) Tuổi mẹ năm là: 54 :   13 13  39 (tuổi) (0,5đ) Tuổi mẹ là: 39   36 (tuổi) (0,25đ) Tuổi là: 48  36...
 • 4
 • 3,697
 • 20

Tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Quang Trung 2009-2010 doc

Tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Quang Trung 2009-2010 doc
... left school A B C D 105 Nam asked Mai what can he to help her A B C D Phần VI: Điền dạng từ cho ngoặc (0.1 mark/each) 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 I want to this cake into parts ... match A B C D 99 I’d recommend this book for anyone that loves detective stories A B C D 100 If you want to attend the course, you must pass the writing test A B C D 101 This is the first time I have ... eaten Japan food A B C D 102 Your brother-in-law hardly goes to work by bus, doesn’t he? A B C D 103 Even though being ill, Peter still went to school last Monday A B C D 104 My brother didn’t wear...
 • 6
 • 2,489
 • 85

Tập hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh các tỉnh

Tập hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh các tỉnh
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPTNăm học 2 010- 2011 Môn thi: Tiếng Anh (THPT) Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi gồm trang, có phần) I Choose the ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPT Năm học 2011- 2012 Môn thi: Tiếng Anh (THPT) Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi gồm trang, có phần) I/Choose the ... thị 2: ………………………………………… UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề) (1-3) Choose the word whose...
 • 10
 • 8,024
 • 18

Xem thêm