BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA tư bản ở NGA

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA bản NGA

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ  CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA tư bản ở NGA
... nghiên cứu lựa chọn: - Tác phẩm Sự phát triển chủ nghĩa Nga đời hoàn cảnh nào? - Nội dung Sự phát triển chủ nghĩa Nga gì? - Ý nghĩa tác phẩm Sự phát triển chủ nghĩa Nga sao? Tài liệu ... tác phẩm Sự phát triển chủ nghĩa Nga , V.I.Lênin muốn nói đến điều khác, phát triển chủ nghĩa Nga - nước tạo thị trường nước cho chủ nghĩa Nga phát triển Tóm lại: Không thể có vấn đề ... trình chủ yếu chuyển hoá nông nghiệp từ kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hoá, từ kinh tế nông dân, kinh tế địa chủ thành kinh tế chủ nghĩa hình thức hay giai đoạn phát triển chủ yếu chủ nghĩa...
 • 26
 • 93
 • 0

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM bàn về cái gọi là THỊ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ  CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM  bàn về cái gọi là THỊ TRƯỜNG
... 60 - Nội dung Tác phẩm Bàn gọi vấn đề thị trường gì? - Ý nghĩa tác phẩm Bàn gọi vấn đề thị trường sao? Tài liệu tham khảo: Lênin toàn tập, Tập , Nxb ... kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa - Về kinh tế hàng hóa, Tr.106, Lênin viết: “Sản xuất hàng hóa cách tổ chức cuả kinh tế xã hội, sản phẩm người sản xuất cá ... hóa có thị trường Có phân công lao động xã hội có thị trường, muốn có thị trường phải có sản xuất hàng hóa - Giới hạn thị trường xã hội tư chủ nghĩa giới hạn chuyên môn hóa lao động, mà chuyên...
 • 10
 • 297
 • 1

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM bộ bản

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ  CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM  bộ tư bản
... công trình nghiên cứu giới thiệu C.Mác với cách sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn kinh tế trị khoa học kinh tế khác Vì vậy, giới thiệu đặt nhiệm vụ khiêm ... tục nghiên cứu kinh tế; đến tháng năm1863, C.Mác hoàn thành thảo “Phê phán kinh tế trị Có thể coi thảo lần hai Bộ Hầu hết nội dung Phê phán kinh tế trị sau C.Mác trình bày Bộ lúc viết thảo ... Ph.Ăngghen tiến hành cách mạng kinh tế trị xây dựng nên học thuyết kinh tế hoàn bị thực khoa học - học thuyết kinh tế Mác - Một số tác phẩm thảo có liên quan đến hình thành Bộ bản: Đầu năm 40/TK XIX...
 • 34
 • 282
 • 1

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ  CHUYÊN đề GIỚI THIỆU tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP
... chủ nghĩa thực dân; - Tác phẩm đề cập nhiều nội dung kinh tế - trị, coi tác phẩm kế tục phát triển kinh tế trị Mácxít xem xét, đáng giá chế độ thực dân Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp nằm ... đời tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp Nguyễn Ái Quốc - Bản chất, phương thức hình thức, thủ đoạn bóc lột chủ yếu chủ nghĩa thực dân nước thuộc địa thông qua tác phẩm Bản án chế độ thực dân ... quốc Pháp viễn Đông - Varen Đông Dương” (1925), “Văn minh Pháp Đông Dương” (1927), “Sự thống trị đế quốc Pháp Đông Dương” (1927)… Trong tác phẩm viết chế độ thực dân, Bản án chế độ thực dân Pháp ...
 • 22
 • 104
 • 0

Bai giang Kinh te chinh tri.doc

Bai giang Kinh te chinh tri.doc
... quan trọng tợng kinh tế trình kinh tế chiụ chi phối quy luật kinh tế Quy luật kinh tế sở sách kinh tế Chính sách kinh tế vận dụng quy luật kinh tế quy luật khác vào hoạt động kinh tế III Phơng ... ngời Phát triển kinh tế: a Khái niệm biểu phát triển kinh tế - Phát triển kinh tế tăng trởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ nhng không đồng với + Phát triển kinh tế tăng trởng kinh tế gắn liền ... hoàn thiện cấu, thể chế kinh tế chất lợng sống + Muốn phát triển kinh tế phải có tăng trởng kinh tế, nhng tăng trởng kinh tế dẫn tới phát triển kinh tế Muốn phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực...
 • 101
 • 1,040
 • 14

bài giảng kinh tế chính trị

bài giảng kinh tế chính trị
... hỡnh thc t chc kinh t m mc ớch ca nhng ngi sn xut sn phm l trao i bỏn So sánh kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hóa Kinh t t nhiờn LLSX trinh độ thấp, SX người lệ thuộc chặt chẽ vào tự nhiên -Số ... 1.1.1Khỏi nim: - Kinh t t nhiờn :L mt hỡnh thc t chc kinh t m mc ớch ca nhng ngi sn xut sn phm l tiờu dựng (cho chớnh h ,gia ỡnh ,b tc) - Kinh t hng húa:L mt hỡnh thc t chc kinh t m mc ớch ca ... cho nhu cầu nhóm nhỏ cá nhân (SX tự cung tự cấp, tự sản tự tiêu) -Ngành SX chính: Sn bắn, hái lượm, nông nghiệp SX nhỏ Kinh t hng húa - Trinh độ LLSX phát triển đến mức độ định, SX bớt lệ thuộc...
 • 73
 • 687
 • 7

Tài liệu BÀI GIẢNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Tài liệu BÀI GIẢNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... quan trọng tợng kinh tế trình kinh tế chiụ chi phối quy luật kinh tế Quy luật kinh tế sở sách kinh tế Chính sách kinh tế vận dụng quy luật kinh tế quy luật khác vào hoạt động kinh tế III Phơng pháp ... ngời Phát triển kinh tế: a Khái niệm biểu phát triển kinh tế - Phát triển kinh tế tăng trởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ nhng không đồng với + Phát triển kinh tế tăng trởng kinh tế gắn liền với ... hoàn thiện cấu, thể chế kinh tế chất lợng sống + Muốn phát triển kinh tế phải có tăng trởng kinh tế, nhng tăng trởng kinh tế dẫn tới phát triển kinh tế Muốn phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực...
 • 101
 • 476
 • 8

Bài giảng kinh tế chính trị marx lenine TS võ trọng đường

Bài giảng kinh tế chính trị marx  lenine  TS võ trọng đường
... cấu kinh tế Việt Nam - Về cấu ngành kinh tế - Về cấu thành phần kinh tế - Về cấu vùng kinh tế Để chuyển dịch cấu kinh tế cần đẩy mạnh phân cơng lại lao động xã hội Việt Nam (2007) Ngành kinh tế ... dịch cấu kinh tế theo hướng hợp lý,hiện đại hiệu Cơ cấu kinh tế gì? Cơ cấu kinh tế có đặc trưng gì? - Tính khách quan - Tính thời đại - Tính thị trường - Tính hiệu Nội dung cấu kinh tế - Cơ ... theo định hướng XHCN gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế CNH, HĐH Phát triển mạnh ngành sản phẩm có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức,...
 • 55
 • 245
 • 0

Bài giảng kinh tế chính trị cổ điển

Bài giảng kinh tế chính trị cổ điển
... ĐIỂM CHUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG HÌNH THÀNH KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỔ ĐIỂN • Adam Samith, David Ricacdo,Kral Marx coi đại biểu KTCT học cổ điển • Bối cảnh: CM công nghiệp; nông nghiệp, ... Điểm chung: Học thuyết giá trị lao động • Họ quan tâm gia tăng dân số, nguồn gốc giá trị hàng hóa, nguyên nhân tăng trưởng kinh tế vai trò tiền kinh tế • Ủng hộ kinh tế thị trường tự do, dòng ... khái niệm giá trị sử dụng giá trị trao đổi; khẳng định, giá trị sử dụng không định giá trị trao đổi Hai Tất loại lao động sản xuất tạo giá trị lao động thước đo cuối giá trị Lượng giá trị hàng hóa...
 • 31
 • 124
 • 0

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHI TIẾT tài CHÍNH TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHI TIẾT  tài CHÍNH TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội
... chức kinh tế + Điều tiết kinh tế, đảm bảo tính định hướng XHCN kinh tế nhiều thành phần cần sử dụng đến quan hệ tài + Để mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với xây ... nguồn thu tài quan hệ tài hội bao trùm tất thành phần kinh tế tồn Do đó, quan hệ tài phản ánh tính đa dạng quan hệ kinh tế hội với hệ thống lợi ích khác Trong điều kiện kinh tế nhiều thành ... điều tiết hoạt động đầu tư kinh doanh ngành Với tác dụng điều tiết kinh tế, tài công cụ trọng yếu thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển cân đối -2- Xác lập tăng cường quan hệ kinh tế - hội Trong...
 • 26
 • 163
 • 0

tình tình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và phương hướng phát triển giai đoạn 2002 - 2005

tình tình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và phương hướng phát triển giai đoạn 2002 - 2005
... điện khí hoá tỉnh Hải Dơng giai đoạn 2000 -: - 2005 -: - 2010, dự kiến giai đoạn đến năm 2005 nhu cầu công suất vào khoảng Pm văn hoá hội 2002 -: - 2005 = 30 KW Pm văn hoá hội 2005 -: -2 010 = ... xay xát, giai đoạn 2005 cha phát triển mạnh đợc công nghiệp Từ tính đợc phụ tải cực đại giai đoạn Pmnn 2002 -: - 2005 = 10 KW Pmnn 2005 -: - 2010 = 15 KW Điện phục vụ văn hoá hội, thơng mại, ... tỉnh Quảng Ninh Tình hình phát triẻn dân số phân bố hành Theo quy hoạch phát triển dân số xã: giai đoạn 2000 -: - 2005 1,3%, giai đoạn 2005 -: - 2010 1% Từ ớc tính dân số giai đoạn phân bố dân...
 • 40
 • 240
 • 0

bài giảng lịch sử 7 bài 2 sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa bản châu âu

bài giảng lịch sử 7 bài 2 sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu
... BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng Trong trình Xã hội phong kiến xuất tồn bộc lộ châu hạn chế Âu? Hoàn ... nhà điêu khắc thiên tài BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển ... xây dựng giới quan vật BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển...
 • 22
 • 1,391
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kinh tế chính trịslide bài giảng kinh tế chính trị mác lêninbài giảng kinh tế chính trị hệ trung cấpbài giảng kinh tế chính trị mácbài giảng kinh tế chính trị mác lêninbài giảng kinh tế chính trị thowi ky qua dobài giảng kinh tế chính trị xhcncơ sở kinh tế chính trị xã hội tâm lý giáo dục về phát triển đội ngũ giáo viênđề cương bài tập kinh tế chính trịbài tập kinh tế chính trịbài tập kinh tế chính trị mác lênincách giải bài tập kinh tế chính trịcách giải bài tập kinh tế chính trị mác leninhướng dẫn giải bài tập kinh tế chính trịcông thức giải bài tập kinh tế chính trịBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBảng nhân 6