bai giang về pháp luật đại cương

bài giảng về pháp luật đại cương

bài giảng về pháp luật đại cương
... pháp luật cấm * Thi hành ( chấp hành) pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật thực nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực * Sử dụng pháp luật: hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp ... Giải pháp tăng cường pháp chế XHCN Cần tiến hành đồng giải pháp sau: a Hoàn thiện hệ thống pháp luật Pháp luật sở pháp chế Có pháp luật pháp chế Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ... hợp pháp chủ thể pháp luật 1.2 Các hình thức thực pháp luật 13 * Tuân thủ ( tuân theo) pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật tự kiềm chế mình, không tiến hành hoạt động mà pháp...
 • 33
 • 1,048
 • 0

bai giang về pháp luật đại cương

bai giang về pháp luật đại cương
... phạm pháp luật hợp thành chế định pháp luật, ngành luật hệ thống pháp luật Như phận hợp thành hệ thống pháp luật ngành luật, chế định pháp luật quy phạm pháp luật Bộ phận cấu thành lớn hệ thống pháp ... từ trường đại học Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa có phân biệt luật công luật tư, luật nội dung luật hình thức (luật tố tụng), trọng pháp luật thành văn (hình thức văn quy phạm pháp luật) , nội ... thức pháp luật Hình thức pháp luật dạng biểu bên nội dung bên pháp luật (các quy tắc xử chung nhà nước đặt thừa nhận) Hình thức pháp luật hiểu dạng tồn pháp luật thực tế, nguồn trực tiếp luật Pháp...
 • 71
 • 113
 • 0

Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương
... BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Cơ cấu ý thức pháp luật Theo nội dung Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Theo chủ thể Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật ... 28# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ SỬ CÁC HỌC THUYẾT Các yếu tố quan hệ pháp luật  Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật bên tham gia quan hệ pháp luật có lực ... LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT  Nguồn gốc chất pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN:...
 • 145
 • 3,566
 • 16

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ
... hình tổ chức máy nhà nước Hoa Kỳ Hình thức thể  Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước Bộ máy nhà nước  Chế độ bầu cử, thành lập quan nhà nước I/ HÌNH THỨC CHÍNH THỂ ... đồng bộ, thống gắn kết quan nhà nước III/ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ QUỐC HỘI LIÊN BANG (LẬP PHÁP) THƯỢNG VIỆN HẠ VIỆN HỆ THỐNG TÒA ÁN LIÊNG BANG (TƯ PHÁP) TỔNG THỐNG (HÀNH PHÁP) ... phủ Hoa Kỳ nay, nội không nhắc đến hiến pháp Nhiệm vụ Nội cố vấn Tổng thống 15 BỘ CƠ QUAN NGANG BỘ BỘ  Bộ ngoại giao  Bộ ngân khố  Bộ quốc phòng  Bộ pháp Bộ nội vụ  Bộ nông nghiệp  Bộ...
 • 47
 • 3,271
 • 14

Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương
... QHPL Quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh, bên tham gia đáp ứng điều kiện nhà nước quy định, có quyền nghĩa vụ định theo quy định pháp luật - Quan hệ pháp luật hình thành, ... QHPL - Quan hệ pháp luật quan hệ mang tính ý chí - Quan hệ PL xác định rõ cấu chủ thể - Quan hệ pháp luật có nội dung quyền nghĩa vụ pháp lý chủ thể 3.2 Cấu thành quan hệ pháp luật CHỦ THỂ QHPL ... TS Lê Văn Hưng - Khoa Luật Kinh Tế - ĐHKT Mối quan hệ pháp luật nhà nước NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT TS Lê Văn Hưng - Khoa Luật Kinh Tế - ĐHKT 1.1 Khái niệm, đặc trưng nhà nước...
 • 204
 • 109
 • 0

bài giảng khái quát chung về pháp luật đại cương

bài giảng khái quát chung về pháp luật đại cương
... đề pháp luật - Nguồn gốc Pháp luật - Bản chất Pháp luật, chức hình thức Pháp luật - Đặc điểm Pháp luật - Các kiểu pháp luật lịch sử Quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật Quan hệ pháp luật ... triển pháp luật - Thực pháp luật, áp dụng pháp luật, trách nhiệm pháp lý - Ý thức pháp luật - Mối quan hệ nhà nước pháp luật - Nhà nước pháp luật Việt Nam - Pháp chế vấn đề tăng cường pháp chế ... Việt Nam Bài đọc thêm: MỘT SỐ NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM I Luật Hiến pháp Khái niệm Luật Hiến pháp, ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật chứa...
 • 33
 • 536
 • 0

Bài tập môn pháp luật đại cương về phần chia tài sản

Bài tập môn pháp luật đại cương về phần chia tài sản
... người sau hưởng phần di sản hai phần ba suất người thừa kế theo pháp luật, di sản chia theo pháp luật, trường hợp họ không người lập di chúc cho hưởng di sản cho hưởng phần di sản hai phần ba suất ... Hậu minh chưa ly hôn theo quy định pháp luật nên phần 1.5 tỷ thuộc tài sản chung vợ chồng Tổng tài sản Hậu là: (1500+980)/2 - 20 =1220 tr Tài sản chia theo pháp luật: Minh=Xuân=Yến=Sơn=1220/4=305 ... phần di sản chia theo pháp luật (Điểm c khoản Điều 675 BLDS) Phần di sản lại A: 1700tr - 200tr = 1500tr Phần di sản chia theo pháp luật, ng` thừa kế di sản A theo pháp luật gồm: B, D, E (Điểm...
 • 19
 • 15,802
 • 34

slide thuyết trình Bài thảo luận pháp luật đại cương về sự khác biệt học thuyết phi mac xit và mac lenin

slide thuyết trình Bài thảo luận pháp luật đại cương về sự khác biệt học thuyết phi mac xit và mac lenin
... tục ,trình tự luật đị nh  Văn luật :  Gồm hiến pháp , đạ o luật, nghị quốc hội (cơ quan lập pháp ) ban hành  Hiến pháp sở pháp lí cho toàn hệ thống pháp luật  Các đạ o luật khác phải ban ... biÖt cña häc thuyÕt Mac- Lªnin vÒ nguån gèc nhµ níc víi c¸c häc thuyÕt phi macxit tríc ®ã : Theo học thuyết phi Mac- xit : giải thích nguồn gốc nhà nướ c không dựa sơ khoa học mà dựa ý kiến chủ ... sánh quy phạm xã hội khác quy phạm pháp luật: Quy phạm pháp luật Quy phạm xã hội • Sự hình thành: Là nguyên tắc sử chung người với người xã hội nhà nước ban hành đảm bảo thực • Sự hình thành: Là...
 • 12
 • 769
 • 0

Bài thuyết trình pháp luật đại cương những vấn đề về pháp lý và kết hôn

Bài thuyết trình pháp luật đại cương những vấn đề về pháp lý và kết hôn
... 15 Luật này, Toà án xem xét định việc hủy kết hôn trái pháp luật gửi định cho quan thực việc đăng ký kết hôn V Vấn đề hủy hôn • Điều 17 Hậu pháp việc hủy kết hôn trái pháp luật • Khi việc kết ... giới tính (nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ) IV Vấn đề kết hôn trái pháp luật • Việc đăng ký kết hôn bị từ chối, kết thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn giả tạo, không nhằm mục đích ... nghi thức kết hôn không theo quy định Điều 14 Luật giá trị pháp III Đăng kí kết hôn Điều 11 Đăng ký kết hôn •Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với vợ chồng không pháp luật công...
 • 62
 • 214
 • 0

Bài giảng về pháp luật về kinh doanh bất động sản

Bài giảng về pháp luật về kinh doanh bất động sản
... Phỏp lut v kinh doanh bt ng sn Lut Kinh doanh bt ng sn nm 2006; Ngh nh 153/2007/N-CP ngy 15/10/2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Kinh doanh bt ng sn; Quyt nh 29/2007/Q-BXD ... công chứng chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam phải gửi cho quan quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý Sn giao dch bt ng sn Cỏc nguyờn ... giới, định giá bất động sản nước cấp giá trị công nhận sử dụng để hành nghề Việt Nam Chứng hành nghề nước cấp phải dịch tiếng Việt có công chứng chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam phải...
 • 48
 • 2,223
 • 22

Giáo án Bài giảng về: Vật lý đại cương (Phần I)

Giáo án Bài giảng về: Vật lý đại cương (Phần I)
... vị trí vật so với vật khác khơng gian theo thời gian • Hệ quy chiếu: • hệ vật mà ta quy ước đứng n, dùng làm mốc để xác định vị trí vật khơng gian • Quỹ đạo: Là tập hợp tất vị trí mà vật có khơng ... CĐNDD) 13/02/2012 19 Ví dụ: vật ném lên từ vị trí cách mặt đất 50m với vận tốc ban đầu 20m/s xác định: a Thời gian vật đạt độ cao cực đại b Độ cao cực đại c Thời gian để vật rơi xuống vị trí lúc ... tác hai vật vật mơi trường Khái niệm lực • Lực: gồm lực tiếp xúc lực tác dụng xa, + Là đại lượng véc tơ + Đơn vị: Niutơn (N) • Ngun chồng chất lực: - ND: Tác dụng nhiều lực lên điểm vật giống...
 • 263
 • 597
 • 0

Giáo án Bài giảng về: Vật lý đại cương (Phần II)

Giáo án Bài giảng về: Vật lý đại cương (Phần II)
... a khí t ng? Trình bày ph ng trình tr ng thái khí t ng Nêu n i dung nh lu t, công th c tính c a nh lu t th c nghi m khí t ng? 5.4 BÀI T P VÀ H NG D N GI I BÀI T P A BÀI T P VÍ D Bài t ... c ◊ ◊ 2X a CD- ROM gi ng i n t V t ngh BCVT n hành V t i c ng; Bài t p V t i c ng (t p I, II) L ng Duyên Bình, D Trí Công, Bùi Ng c H Nhà Xu t b n Giáo d c, 2003 ic ng H c vi n Công ... qui chi u quán tính, h qui chi u ó nh lu t quán tính c nghi m úng Nguyên t ng i Galiléo phát bi u: “ M i h qui chi u chuy n ng th ng u i v i h qui chi u quán tính c ng h qui chi u quán tính”,...
 • 104
 • 469
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT đại CƯƠNG

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT đại CƯƠNG
... Thị Xuân Huyền Điều 70 Các biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội 1.Đối với người chưa thành niên phạm tội, Tòa án định áp dụng biện pháp pháp có tính giáo dục, phòng ngừa ... thiết phải áp dụng hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tòa án áp dụng biện pháp pháp quy định Điều 70 Bộ luật GV: Lê Thị Xuân Huyền 5.Không xử phạt tù chung thân tử hình người chưa thành ... học tập, lao động, tuân theo pháp luật giám sát, giáo dục quyền xã, phường, thị trấn tổ chức xã hội Tòa án giao trách nhiệm GV: Lê Thị Xuân Huyền 3.Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng...
 • 30
 • 2,347
 • 0

khái quát chung về pháp luật đại cương

khái quát chung về pháp luật đại cương
... đề pháp luật - Nguồn gốc Pháp luật - Bản chất Pháp luật, chức hình thức Pháp luật - Đặc điểm Pháp luật - Các kiểu pháp luật lịch sử Quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật Quan hệ pháp luật ... triển pháp luật - Thực pháp luật, áp dụng pháp luật, trách nhiệm pháp lý - Ý thức pháp luật - Mối quan hệ nhà nước pháp luật - Nhà nước pháp luật Việt Nam - Pháp chế vấn đề tăng cường pháp chế ... pháp luật - Khái niệm, đặc điểm - Chủ thể, quyền nghĩa vụ pháp lý - Phân loại quan hệ pháp luật Thực pháp luật, áp dụng pháp luật Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý Hệ thống pháp luật nước CHXHCN...
 • 110
 • 398
 • 1

bài giảng về tin học đại cương - đh bách khoa

bài giảng về tin học đại cương - đh bách khoa
... Trong thi i ca cụng ngh thụng tin hin Internet cú nhiu li ớch nh truyn tin, ph bin tin, thu thp tin, trao i tin mt cỏch nhanh chúng thun tin r tin hn so vi cỏc phng tin khỏc nh in thoi, fax Internet ... lý thuyt) I.1.1.1 Thụng tin v x lý thụng tin a Thụng tin - D liu Tri thc Thụng tin- Information Khỏi nim thụng tin (information) c s dng thng ngy.Thụng tin mang li cho ngi s hiu bit, nhn thc tt ... Cỏc khỏi nim c bn v thụng tin v tin hc (1T lý thuyt) I.1.1.1 Thụng tin v x lý thụng tin .8 a Thụng tin - D liu Tri thc .8 b Qui trỡnh x lý thụng tin .9 I.1.1.2...
 • 166
 • 4,421
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tập bài giảng môn pháp luật đại cươngđề cương bài giảng môn pháp luật đại cươngbài giảng môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống về pháp luật đại cươngbài tiểu luận về pháp luật đại cươngbai tieu luan phap luat dai cuong ve quy pham phap luatbai tieu luan ve phap luat dai cuongbài thuyết trình pháp luật đại cươngtài liệu về pháp luật đại cươngbài giảng về tin học đại cươnggiảng dạy pháp luật đại cươngnhững câu hỏi về pháp luật đại cươngcâu hỏi về pháp luật đại cươngbài kiểm tra pháp luật đại cươngcác câu hỏi đúng sai về pháp luật đại cươngTHỰC TRẠNG RRTD TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG tại TCB TIỀN GIANGXây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề mộc mỹ nghệ mỹ xuyên –tỉnh thừa thiên huếChẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật u sao bào lông (FULL TEXT)Hai công dụng tuyệt vời nhất của bột trà xanhMặn hạn lịch sử năm 2016 và những cảnh báo đối với đồng bằng sông Cửu LongPHÂN TÍCH tác PHẨM văn học 12, đh ĐÔNG đôUnit 4. Our pastĐề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh khối 8 lần 1 kì 1 kèm file ngheBài phát biểu sinh viên khoa viễn thông 2 PTITUnit 12. MusicUnit 4. Special educationUnit 3. Ways of socialisingHIỆU QUẢ NUÔI THỦY sản XEN GHÉP tại xã PHÚ XUÂN HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾSLIDE THUYẾT TRÌNH nghiên cứu công nghệ sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính (CIM) GS TS trần văn địchDạy học tích hợp Vật lý 9 - Sử dụng điện an toàn và tiết kiệmYêu cầu tự kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại UBND xã, thị trấnĐánh giá khả năng sản xuất của đà điểu sinh sản trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại trung tâm giống đà điểu khatoco quảng namĐánh giá khả năng sinh sản của lợn nái lai f1 (landrace × yorkshire) phối với tinh đực duroc tại trại nhật minh của công ty cổ phần CP việt nam thuộc thôn hòn lay, xã khánh hiệp, huyện khánh vĩnh, tĩnh khánh hòaNghiên cứu môi chất lạnh mới và tầm ảnh hưởng của môi chất lạnh tới môi trườngNghiên cứu tình hình sản xuất và bán sản phẩm của các hộ chế biến nước mắm ven biển tỉnh thừa thiên huế