BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học CNXH KHÔNG TƯỞNG đến KHOA học

BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA hội KHOA học CNXH KHÔNG TƯỞNG đến KHOA học

BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học  CNXH KHÔNG TƯỞNG đến KHOA học
... Tư tưởng hội chủ nghĩa thời kỳ phục hưng + Tư tưởng hội chủ nghĩa cân đại + Tư tưởng hội chủ nghĩa đại - Theo trình độ phát triển: + Tư tưởng hội chủ nghĩa sơ khai + Chủ nghĩa hội ... vấn đề đặt với CNXHKH -Tư tưởng XHCN? - Chủ nghĩa hội không tưởng? - Chủ nghĩa hội khoa học? Quan hệ chúng ? Khái niệm tư tưởng XHCN toàn quan niệm, quan điểm tư tưởng phê phán muốn xoá bỏ ... CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC – HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG 2.1 Các tiền đề đời CNXHKH 2.2 Quá trình phát triển CNXHKH 2.3 Bản chất khoa học, cách mạng CNXHKH 2.4 Một số vấn đề đặt với CNXHKH...
 • 98
 • 220
 • 0

BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA hội KHOA học GIỚI THIỆU tác PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG sản

BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học  GIỚI THIỆU tác PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG sản
... mãi Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Nxb CTQG H 1998 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia/ C.Mác Ph.Ăngghen; Tuyên ngôn Đảng cộng sản (Mạng google) Lê Đại Nghĩa, “Sự khác chủ nghĩa hội khoa học chủ nghĩa ... Bảo (Chủ biên), Bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, (sách chuyên khảo), Nxb CTQG, H.2010 Báo Điện tử ĐCSVN , 160 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Nxb CTQG H.2007 Học viện ... chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, giới vật chất có mối quan hệ biện chứng tác động lẫn - Khoa học hội đạt tiến đáng kể, cho đời sản phẩm tinh thần vô giá như: Triết học cổ điển Đức Hê Ghen, Phoi...
 • 22
 • 270
 • 0

BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA hội KHOA học lê NIN bảo vệ và PHÁT TRIỂN lí LUẬN CHỦ NGHĨA hội KHOA học

BÀI GIẢNG điện tử CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học  lê NIN bảo vệ và PHÁT TRIỂN lí LUẬN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học
... LÝ LUẬN ĐƯỢC L NIN PHÁT TRIỂN LOGO Chuyên vô sản dân chủ vô sản Về cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa hội Thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Vấn đề bảo vệ Tổ quốc XHCN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN VÀ DÂN CHỦ ... GCCN NGA ĐÃ THỨC TỈNH VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG GCTS L NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CNXHKH MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU L NIN ĐÃ VIẾT TRONG GIAI ĐOẠN NÀY NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN LÀ THẾ NÀO VÀ HỌ ĐẤU TRANH CHỐNG ... ĐỀ LÝ LUẬN, CT VÀ TỔ CHỨC CẦN GẢI QUYẾT NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA L NIN TRONG GIAI ĐOẠN 1917 - 1924 NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU -SAU CÁCH MẠNG THÁNG 10/1917, L NIN VÀ ĐẢNG...
 • 16
 • 276
 • 0

Từ đổi mới nhận thức về chủ nghĩa hội đến đổi mới phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học trong các trường đại học hiện nay

Từ đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội đến đổi mới phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các trường đại học hiện nay
... nghĩa hội khoa học Chủ nghĩa hội khoai học nghĩa nhỏ, nghĩa lí thuyết khoa học ý nghĩa chủ nghĩa hội 1.1 Các giai đoạn phát triển chủ nghĩa hội Giai đoạn thứ nhất, chủ nghĩa hội ... trìn h dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự n ghiên cứu cho học viên , sinh viên đại học" (1) Đổi nhận thức v ề chủ nghĩa hội, từ đ ổ i phương pháp giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học vấn ... dẫn đến thất bại Kết hợp phương pháp cổ truyền vói phương pháp đại vận dụng vào giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học 2.1 Một số phương pháp cổ truyền vận dụng vào giảng dạy chủ nghĩa hội khoa...
 • 14
 • 324
 • 0

bài giảng điện tử chủ nghĩa bản được xác lập trên phạm vi thế giới

bài giảng điện tử chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
... Nam Á Bản đồ giới Hãy xác định đồ nước Ai Cập Angiêri Bản đồ Châu Phi Hình ảnh Ai cập Algéria với Vi t Nam Phó Thủ ng Trương Vĩnh Trọng Abdel GamalpNasser, tổng thống nước Ai Cập độc lập tiế ... Latinh trước lập giai đoạn I? Kết ý nghĩa CTTG II? phong trào đấu tranh giành độc lập nước Á, Phi, Mĩ Latinh giai đoạn I? LÀO 12/10/1945 VI T NAM 2/9/1945 IN - ĐƠ - NÊ - XI - A 17/8/1945 Bản đồ Đơng ... Benbada Hợp tác kinh tế Ai – cập Vi t Nam Lễ trao trả quyền độc lập cho ấn Độ J Nê-ru ẤN ĐỘ 1947 Hãy xác định đồ nước Ấn Độ LƠ trao tr¶ qun ®éc lËp cho Ên §é Bản đồ Châu Á Xác định đồ nước Cuba Khu...
 • 56
 • 334
 • 0

Bài báo cáo môn chủ nghĩa hội khoa học

Bài báo cáo môn chủ nghĩa xã hội khoa học
... lễ chánh tế.- 10 COMPANY LOGO www.themegallery.com LỄ HỘI XUÂN NÚI BÀ TÂY NINHNúi Bà cao khoa ng 1000m, gồm một cụm núi: Núi Bà, Núi Phụng, Núi Đất… Hằng năm vào dịp xuân về ... www.themegallery.com LỄ HỘI ĐÂM TRÂU Là một các lễ hội truyền thống của dân tộc Tây Nguyên vào khoa ng tháng 13 đến tháng âm lịch hằng năm Thường được tổ chức bên cạnh những nhà chung...
 • 18
 • 917
 • 7

BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ TRẦN CAO PHONG pdf

BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ TRẦN CAO PHONG pdf
... diện hơn; sinh viên yêu thích tin cậy môn học Thứ ba: Cần phải kết hợp nhiều phương pháp giảng khác trình giảng dạy Đối với môn CNXHKH nói riêng môn học chủ nghĩa MácLênin nói chung, có đặc thù ... duy; dẫn đến hiệu thấp Cần phải khắc BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 103 phục tình trạng đó, chuyển từ truyền giảng chiều đơn sang kết hợp truyền giảng với đối thoại (mà gọi hình thức ... BÁO KHOA HỌC SỐ 3(49)/2004 104 khám phá, hiểu biết tri thức chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXHKH Vấn đề quan trọng chỗ: lý luận đó, tri thức giảng dạy, truyền thụ nào? Rõ ràng đây, việc đổi phương pháp giảng...
 • 6
 • 407
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tưởng Đại học Đà Nẵng Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học theo học chế tín chỉ, giảng viên cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò môn học; tích cực nâng cao chất lượng ... từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản Theo chúng tôi, đối tượng nghiên cứu, có số điểm cần lưu ý trình giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học: - Thứ nhất, vấn đề mà chủ nghĩa ... người giảng tránh trùng lặp, không “lấn sân” môn học khác - Thứ ba, tính trị -xã hội đối tượng nghiên cứu quy định phạm vi nghiên cứu, ứng dụng chủ nghĩa hội khoa học Chủ nghĩa hội khoa học...
 • 7
 • 305
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học ở trường đại học sư phạm huế hiện nay luận văn ths triết học 60 22 85 pdf

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường đại học sư phạm huế hiện nay  luận văn ths triết học 60 22 85 pdf
... dụng phương pháp nêu vấn đề giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học trường Đại học phạm Huế 51 2.1 Thực trạng trình vận dụng phương pháp nêu vấn đề giảng viên giảng dạy môn chủ nghĩa ... giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học Trường Đại học phạm Huế Chương Yêu cầu giải pháp nâng cao hiệu vận dụng phương pháp nêu vấn đề giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học Trường ĐHSP Huế ... trọng môn CNXHKH trường đại học cao đẳng Tình hình thúc chọn đề tài: "Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học Trường Đại học phạm Huế nay" làm luận văn...
 • 114
 • 139
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học ở trường đại học sư phạm huế hiện nay

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường đại học sư phạm huế hiện nay
... VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ HIỆN NAY 2.1 Thực trạng trình vận dụng phương pháp nêu vấn đề giảng viên dạy học môn ... chung phương pháp dạy học nêu vấn đề việc vận dụng phương pháp nêu vấn đề giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học Chương Thực trạng việc vận dụng PPDHNVĐ giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học trường ... xuyên vận dụng phương pháp nêu vấn đề giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học 2.1.2 Nhận thức giảng viên sinh viên tác dụng ưu điểm phương pháp nêu vấn đề giảng dạy môn Chủ nghĩa hội khoa học...
 • 24
 • 146
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN Môn: Chủ nghĩa hội khoa họcPhân tích khái niệm thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH liên hệ làm rõ sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam

TIỂU LUẬN MÔN Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa họcPhân tích khái niệm thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH liên hệ làm rõ sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam
... Thời kỳ độ lên CNXH biểu nét tính đặc thù dân tộc Tính tất yếu thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH Nội dung thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH a Quá độ lên CNXH lĩnh vực xây dựng dân chủ bước kiện toàn hệ ... kiểu tư sản CNTB Bởi vậy, C.Mác có nói đến thời kỳ chuyên vô sản, thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH" Nội dung thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH a Quá độ lên CNXH lĩnh vực xây dựng dân chủ bước kiện toàn hệ thống ... sống hội: kinh tế, trị, văn hóa, hội Sự vận dụng Đảng CSVN 2.1 Giai đoạn trước đổi (1954-1986) 2.2 Quá độ từ CNTB lên CNXH Việt Nam giai đoạn 1975-1986 2.3 Thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH giai...
 • 14
 • 1,052
 • 0

Đề cương chủ nghĩa hội khoa học_phần 1

Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học_phần 1
... Ximưng (17 60 -18 25) S Phuriï (17 7 218 37) úã Phấp vâ R.Ưoen (17 71- 1858) úã Anh - Giấ trõ lõch sûã vâ cưëng hiïën lúán lao ca cấc nhâ khưng tûúãng http://ebooks.vdcmedia.com PTS NGUỴN VÙN DÛÚNG 10 phï ... nghơa xậ hưåi khưng tûúãng ca thúâi k nây lâ C.H Xanh Ximưng (17 60 - 18 25) ngûúâi Phấp, S Phuriï (17 72 -18 37) ngûúâi Phấp vâ R.Ưoen (17 71- 1858) ngûúâi Anh - Tûâ giûäa thïë k XIX hổc thuët ca C.Mấc ... tûúãng tiïu biïíu ca giai àoẩn nây lâ: Tưmất Morú (14 78 -15 35) ngûúâi Anh, Tưmầư Campanenla (15 68 -16 39) ngûúâi Italia vâ Grùỉc Babúáp (17 60- 17 79) ngûúâi Phấp - Ch nghơa xậ hưåi khưng tûúãng...
 • 13
 • 211
 • 3

Đề cương chủ nghĩa hội khoa học_phần2

Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học_phần2
... ch nghơa tû bẫn côn cố tiïìm nùng phất triïín kinh tïë nhúâ ûáng dng nhûäng thânh tûåu múái ca khoa hổc vâ cưng nghïå, cẫi tiïën phûúng phấp quẫn l, thay àưíi cú cêëu sẫn xët, àiïìu chónh cấc ... trûúác àêy chó dêỵn àïën viïåc http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN CH NGHƠA XẬ HƯÅI KHOA HỔC 23 thay thïë chïë àưå tû hûäu nây bùçng chïë àưå tû hûäu khấc, hònh thûác ấp bûác, bốc ... cưng nhên phẫi chuín sang thûåc http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN CH NGHƠA XẬ HƯÅI KHOA HỔC 25 hiïån nhûäng nhiïåm v ca cấch mẩng xậ hưåi ch nghơa mâ dûát khoất khưng "dûâng lẩi úã...
 • 20
 • 246
 • 3

Đề cương chủ nghĩa hội khoa học_phần3

Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học_phần3
... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN CH NGHƠA XẬ HƯÅI KHOA HỔC 57 sấng tẩo lõch sûã ca qìn chng nhên dên mổi hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi, ch nghơa xậ hưåi khoa hổc khùèng àõnh viïåc phất huy nhên tưë ... DÊỴN ƯN THI MƯN CH NGHƠA XẬ HƯÅI KHOA HỔC Chõu trấch nhiïåm xët bẫn Giấm àưëc NGUỴN VÙN THỖA Tưíng biïn têåp NGHIÏM ÀỊNH V Biïn têåp vâ sûãa bẫn in: BAN BIÏN TÊÅP KHOA HỔC XẬ HƯÅI Trònh bây bòa: ... cêëp cưng nhên vâ nưng dên Àưåi ng trđ thûác cố cú cêëu ngânh nghïì rêët àa dẩng, cố tri thûác khoa hổc trïn têët cẫ cấc lơnh vûåc vâ vúái hònh thûác lao àưång àùåc th: lao àưång trđ ốc, lao...
 • 25
 • 206
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử chủ nghĩa duy vật khoa họcbài giảng điện tử chủ nghĩa máclêninbài giảng điện tử chủ nghĩa duy vật lịch sửbài giảng điện tử chủ nghĩa duy vật biện chứngbài giảng điện tử dân cư xã hội châu phibài giảng điện tử dân cư xã hội châu âubài tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa họcbài tiểu luận về chủ nghĩa xã hội khoa họcbài thu hoạch môn chủ nghĩa xã hội khoa họcphần kiến thức kinh điển về chủ nghĩa xã hội khoa họcchủ nghĩa xã hội khoa họckinh tế chính trị họcbài giảng chủ nghĩa xã hội khoa họcslide bài giảng môn chủ nghĩa xã hội khoa họcđề cương bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa họcbài giảng môn chủ nghĩa xã hội khoa họcKế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN, CN Đà Nẵng.Lập báo cáo tài chính tổng hợp ở công ty TNHH MTV kinh doanh khí hoá lỏng Miền Trung .Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu, CN Ninh Thuận.Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.Mộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng NgãiNghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐĐỊA VẬT LÍ GIẾNG KHOAN HOANG VĂN QUÝBài 22. p-ph, nhSố 7Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bànPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ - MINH GIẢI DVLGK - XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ BÃO HÒAcác bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhất