26967 royal familycartoon 2

Tính kiểm tra hệ thống điều hòa không khí trung tâm nước cho 4 tầng Trung tâm thương mại (1, 2, 2A, 2B) Tòa nhà R6-Royal City

Tính kiểm tra hệ thống điều hòa không khí trung tâm nước cho 4 tầng Trung tâm thương mại (1, 2, 2A, 2B) Tòa nhà R6-Royal City
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CƠ KHÍ === === PHẠM TUẤN HOAN TÍNH KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM NƯỚC CHO TẦNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI (1, 2, 2A, 2B) TÒA NHÀ R6-ROYAL CITY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... ng 4- R6 s nh thang máy S sàn Di n tích kính m2 M t 1757 44 5 351 24 60 245 7 375 117 24 24 60 117 1921 47 5 3 84 24 60 2688 345 90 18 24 60 70 1921 44 5 3 84 24 60 2688 340 90 18 24 60 70 2857 .4 445 ... lang lang Q11 14, 59 15,53 14, 59 14, 59 Q22 40 ,66 43 , 04 41,26 44 ,40 Q23 7,7 0,5 Q31 26,36 1,76 28,81 1,35 28,81 1,35 42 ,86 1,35 Q32 52,5 7 3,51 57,63 2,7 57,63 2,7 85,72 2,7 Q4h 12,1 9 0,83 13,33...
  • 109
  • 150
  • 0

Đại số tuyến tính bài 2.pdf

Đại số tuyến tính bài 2.pdf
... 1, cấp 2, , để suy định thức cần tính Ví dụ 2.1: Tính định thức Dn = + a1 b a1 b a2 b 1 + a2 b an b an b a1 bn a2 bn + an b n Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột ... định thức cấp n tính dễ dàng tách định thức (theo dòng theo cột) thành tổng định thức cấp Các định thức thường tính dễ dàng Ví dụ 3.1: Ta tính định thức Dn Ví dụ 2.1 phương pháp Bài giải: Mỗi cột ... có D = det A = det(B.C) = det B det C với định thức det B, det C tính dễ dàng nên D tính Ví dụ 4.1: Tính định thức cấp n (n D= Bài giải: Với n 2) sau + x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + xn y1...
  • 7
  • 669
  • 18

Xem thêm