BÀI tập các DẠNG THỨC của ĐỘNG từ

Các dạng thức của động từ v ing, to v

Các dạng thức của động từ v ing, to v
... Like to do: làm việc tốt cần thiết Ex: - I like watching TV - I want to have this job I like to learn English Prefer V- ing to V- ing Prefer + to V + rather than (V) Ex: - I prefer driving to traveling ... encouraged me to try again - They forbade her to leave the house - They persuaded us to go with them * Note: Một số động từ v i động từ nguyên thể V- ing, so sánh khác ý nghĩa chúng Stop V- ing: dừng ... going into (Biển báo có ý nghĩa không v o trong.) Need to V: cần làm Need V- ing: cần làm (= need to be done) Ex: - I need to go to school today - Your hair needs cutting (= your hair needs to be...
 • 4
 • 1,135
 • 37

Bài tập các dạng thức động từ trong tiếng anh

Bài tập các dạng thức động từ trong tiếng anh
... the bridge was no longer safe – Các P2 nằm cột bảng động từ bất quy tắc Bài tập Tiếng Anh BÀI TẬP CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH Chia động từ ngoặc theo dạng His plan is (keep) the affair ... Bài tập Tiếng Anh * V-ing sử dụng trường hợp sau: – Là chủ ngữ câu: dancing bored him – Bổ ngữ động từ: her hobby is painting – Là bổ ngữ: seeing is believing – Sau giới từ: he was ... ngữ: seeing is believing – Sau giới từ: he was accused of smuggling – Sau vài động từ: she enjoys listening to music – Trong biển hiệu cấm ngắn gọn: (No fishing, No waiting) The past participle...
 • 3
 • 667
 • 5

Các dạng thì của động từ doc

Các dạng thì của động từ doc
... : Past Continuous (thì kh ti p di n) (I was doing)……………………………… Bài s 13 : Present Perfect (thì hi n t i hoàn thành ) (I have done) (1)………………………… Bài s 14 : PRESENT PERFECT (Thì Hi n t i hoàn thành ... (2)……………………………… Bài s 15 : Thì hi n t i hoàn thành (I have done) (3)…………………………………………… Bài s 16 : Thì hi n t i hoàn thành ti p di n (I have been doing)……………………………… Bài s 17 : Thì hi n t i hoàn thành ... Bài s 18 : Thì hi n t i hoàn thành……………………………………………………………… Bài s 19 : Thì hi n t i hoàn thành v i How long kh ñơn v i when since for…… Bài s 20 : Thì hi n t i hoàn thành (I have...
 • 64
 • 188
 • 0

dạng thức của động từ

dạng thức của động từ
... put off (hoãn lại) quit (từ bỏ) recollect (nhớ lại) recommend (khuyên) report (báo cáo) resist (chống lại) resent (bực tức) ... nghị) plan (dự định) prepare (sửa soạn) pretend (giả vờ) promise (hứa hẹn) prove (chứng tỏ) refuse (từ chối) seek (cố tìm cách) seem (hình như) tend (có khuynh hướng) threaten (đe dọa) turn out (hoá ... need/want to use the computer [muốn] The room needs/wants cleaning [cần ý gerund mang nghĩa thụ động] regret (tiếc) We regret to inform you that the meeting has been cancelled [tiếc phải làm việc...
 • 6
 • 192
 • 0

Cac dạng “thì” của động từ trong tiếng anh

Cac dạng “thì” của động từ trong tiếng anh
... Tôi chờ anh từ đến / suốt hai tiếng Chúng ta dùng since nói đến thời điểm (8 giờ) Chúng ta dùng for nói thời gian (2 tiếng) Since (từ) for two hours (2 tiếng) 10 (bây giờ) Since (từ) For (trong ) ... (Cái máy không hoạt động Nó không hoạt động nhiều năm rồi) Một số động từ dùng đơn Ví dụ: bạn nói “I am knowing” (Tôi biết) Bạn nói “I know” (Tôi biết) Sau danh mục động từ không thường dùng ... studied very hard (Cô thi đậu cố học chăm) Nhưng nhiều động từ quan trọng lại động từ bất qui tắc (irregular verbs) ðiều có nghĩa hình thức khứ động từ không tận -ed.ví dụ: - Leave ->Left.we all left...
 • 116
 • 60
 • 0

Dạng thức của động từ

Dạng thức của động từ
... easy : Từ từ I I see : Tôi hiểu It's all the same : Cũng mà I 'm afraid : Rất tiếc It beats me : Tôi chịu (không biết) L Last but not least : Sau không phần quan trọng Little by little : Từng ... stayed in his house suggest (đề nghị) They suggest going by train because of safety reasons Các cụm từ lóng, thông dụng giao tiếp hàng ngày (phần 1) A According to : Theo Anyway dù As far as I know, ... S So? : Vậy sao? So So : Thường So what? : Vậy sao? Stay in touch : Giữ liên lạc Step by step : Từng bước See ? : Thấy chưa? Sooner or later : Sớm hay muộn Shut up ! : Im Ngay T That's all : Có...
 • 8
 • 267
 • 0

Xây dựng được các bài tập về đặc tính của động cơ DC kích từ độc lập,động cơ kích từ nối tiếp, động cơ không đồng bộ ba pha

Xây dựng được các bài tập về đặc tính của động cơ DC kích từ độc lập,động cơ kích từ nối tiếp, động cơ không đồng bộ ba pha
... trị đặc tính tự nhiên Dựa vào bảng giá trị vẽ đường đặc tính nhân tạo 3/ Các tham số ảnh hưởng đến đặctính động : Từ phương trình đặc tính hay đặc tính tốc độ động : n= n= # Cho thấy đường đặc tính ... Nội Dung Phần I : Sở Lý Thuyết Phần II : Bộ Bài Tập Sở Truyền Động Điện (có lời giải đáp số) I/ Bộ tập cho chương I : sở học TĐĐ II/ Bộ tập chương II : Đặc tính III/ Bộ tập chương III : ... NGUYỄN LÊ TRUNG CHƯƠNG II : ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN I/ Khái niệm chung : Đặc tính mối quan hệ tốc độ moment động n = f(M) hay M = f (n) Ngồi động DC có loại Đó đường đặc tính điện biểu diễn mối...
 • 91
 • 1,201
 • 7

BÁO CÁO "NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG LUYỆN NGHE CÁC BÀI TẬP THEO DẠNG IELTS CỦA SINH VIÊN NĂM TƯ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG " potx

BÁO CÁO
... SV năm 4, trường ĐHNN, đại học Đà Nẵng thừa nhận gặp nhiều khó khăn trình nghe luyện nghe tập theo dạng IELTS 50 % cho tập nghe IELTS khó, nửa lại nghĩ mức độ khó vừa phải Người viết thống kê khó ... thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Bảng 2.1 Những khó khăn mặt học thuật SV năm gặp phải trình luyện nghe tập theo dạng IELTS Những khó khăn mặt học thuật % SV vướng mắc - Xuất phát từ tài liệu nghe ... 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu - Những khó khăn mặt học thuật SV năm gặp phải luyện nghe theo dạng tập IELTS gì? - Những khó khăn phi học thuật SV năm gặp phải luyện nghe...
 • 6
 • 333
 • 2

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG LUYỆN NGHE CÁC BÀI TẬP THEO DẠNG IELTS CỦA SINH VIÊN NĂM TƯ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ppsx

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG LUYỆN NGHE CÁC BÀI TẬP THEO DẠNG IELTS CỦA SINH VIÊN NĂM TƯ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ppsx
... SV năm 4, trường ĐHNN, đại học Đà Nẵng thừa nhận gặp nhiều khó khăn trình nghe luyện nghe tập theo dạng IELTS 50 % cho tập nghe IELTS khó, nửa lại nghĩ mức độ khó vừa phải Người viết thống kê khó ... thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Bảng 2.1 Những khó khăn mặt học thuật SV năm gặp phải trình luyện nghe tập theo dạng IELTS Những khó khăn mặt học thuật % SV vướng mắc - Xuất phát từ tài liệu nghe ... 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu - Những khó khăn mặt học thuật SV năm gặp phải luyện nghe theo dạng tập IELTS gì? - Những khó khăn phi học thuật SV năm gặp phải luyện nghe...
 • 6
 • 912
 • 1

Đăngcủa dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện pptx

Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện pptx
... hướng dẫn để chức sắc, nhà tu hành bổ sung Bước Hồ sơ Nhận kết Phòng Nội vụ quận (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu n) Thành phần hồ sơ Đơn xin xác nhận sở trực thuộc dòng tu, tu viện (theo ... xác nhận Ghi rõ: Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Nộp hồ sơ Phòng Nội vụ quận (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu n) Chuyên viên phụ ... thứ hai đến thứ sáu hàng tu n) Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo kiểm tra hồ sơ chức Bước sắc, nhà tu hành nộp Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục kê khai đầy đủ theo...
 • 3
 • 203
 • 0

Tuyển tập các bài tập bất đẳng thức côsi

Tuyển tập các bài tập bất đẳng thức côsi
... 5 với a ,b > , Với Bài 1: Cho x,y,z số dương x + y + z = Tìm giá trị nhỏ biểu thức P= Lời giải: Ta có P = ( 1) Theo bất đẳng thức Cơ si ta có : (2) Mặt khác theo giả thiết ... = x = y = z = Bài 2: Cho x, y , z số dương thay đổi thỏa điều kiện : xy2z2 + x2z +y = z2 Tìm giá trị lớn biểu thức P = Lời giải: Ta xét Từ giả thiết suy xy2 + Áp dụng bất đẳng thức Cơ si ta ... (1),(2),(3),(4), ta có: Vậy MinP = Tìm giá trị (3) x=y=z= Bài 13 Cho x, y, z số dương thỏa mãn Tìm giá trị lớn biểu thức: Lời giải: Áp dụng bất đẳng thức: Dấu xảy a = b Ta có : Hay Tương tự (1) (2)...
 • 32
 • 324
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap chia dang dung cua dong tu trong ngoacbai tap chia dang dung cua dong tubai tap cho dang dung cua dong tucác dạng thức của động từ v ing to vbai tap cho dang dung cua dong tu trong ngoac co giaidap an cua bai tap chia dang dung cua dong tu trong ngoacbài tập viết biểu thức của dòng điện xoay chiềubai tap các tác dụng của dòng điện xoay chiềubài tập về chức năng của động từbai tap dang dung cua dong tu trong tieng anhbai tap ve chia dang dung cua dong tubài tập bất đẳng thức có lời giải tu cac cuoc thi toancác dạng thức của từcác bài tập bất đẳng thức lớp 10bài tập chia dạng đúng của từ trong ngoặcThiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệmHướng dẫn giải bài toán tính đơn điệu của hàm số bằng máy tính Casio dạng file PDFUnit 10 conservationUnit 14 the world cupLuyện đề thi môn toán số 1TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA DT03M-RF Kiểu: DT03M012545 QD DHHN xet cu quan ly can bo di hoc cong tac trong va ngoai nuoc1848 QD DHHN quy dinh che do lam viec doi voi gv HANUUnit 5 technology and you1085 2017 Q HHN Quy che quan ly VBCCTuần 8. Các em nhỏ và cụ giàGiáo án tiếng anh lớp 12Test yourself a test 1Test yourself b test 2Test yourself dTestyourself cTuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 20. Chú ở bên Bác HồChương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Giáo án môn lịch sử ban cơ bản bài 17