Bài Giảng Thấm Ni Tơ

Bài Giảng Thấm Ni

Bài Giảng Thấm Ni Tơ
... II Đặc trưng cấu trúc tính chất lớp thấm nitơ: Tổ chức lớp thấm: Cơ sở để xác định tổ chức lớp thấm giản đồ Fe N (hình 1) Lớp thấm Ni gồm lớp (thế thấm ni đủ lớn): (hình 2) - Lớp hợp chất ... III Thép thấm ni tơ: Hầu hết loại thép thâm ni VậT LIệU MáC THéP mAI mòn + Bền mỏi + Bền ăn mòn + Cứng nóng + Thép thấm Nitơ 35CrAl Thép thấm C 20CrMnTi + + + + Thép hoá tốt C45; 40CrNiMo + ... không rỉ 08Cr1 8Ni9 + + + (-) Thép gió P18 + 0 + Thép xây dựng CT38 + + + - IV Các phương pháp thấm ni Rắn, Lỏng, Khí, Plasma Công nghệ thấm Ni thể rắn: sử dụng Công nghệ thấm Ni thể Lỏng...
 • 18
 • 305
 • 0

Bài giảng 17 đề toán tham khảo tốt nghiệp

Bài giảng 17 đề toán tham khảo tốt nghiệp
... TNTHPT 2010 ĐỀ SỐ 4: I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x4 - 2x2 - Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Dùng đồ thị, tìm tất giá trị tham số m để ... 4x2 + [-1;2] ĐỀ SỐ 10 : Đt : 0914449230 GV : Nguyễn Vũ Minh ôn thi TNTHPT 2010 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x3 + mx + ; (1) (m tham số) Khảo sát biến ... - i - ĐỀ SỐ 12 : Đt : 0914449230 11 GV : Nguyễn Vũ Minh ôn thi TNTHPT 2010 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Khảo sát hàm số: y = x4 – 2x2 - 2 Tìm tất giá trị tham...
 • 17
 • 123
 • 0

Bài giảng thẩm tra quyết toán vđt dự án công trình hoàn thành

Bài giảng thẩm tra quyết toán vđt dự án công trình hoàn thành
... Xây dựng theo Luật Xây dựng 13 Chuẩn mực kiểm toán số 1000 ban hành kèm theo QĐ số 03/2005/BTC ngày 18/01/2005 BTC kiểm toán Quyết toán VĐT Dự án hoàn thành QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THẨM TRA QUYẾT TOÁN ... Kiểm toán toán : Cơ quan thẩm tra thực thẩm tra lập Báo cáo kết thẩm tra theo trình tự nội dung sau: ThÈm tra hå s¬ ph¸p lý cđa dù ¸n ThÈm tra ngn VĐT cđa dù ¸n ThÈm tra chi phí ®Çu tư dự án ThÈm ... cáo Kiểm toán DA hoàn thành, CQ chủ trì thẩm tra tiến hành nội dung sau: ThÈm tra tính tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Báo cáo QT VĐT hoàn thành (Chuẩn mực 1000) KTV nội dung Báo cáo Kiểm toán Nếu...
 • 79
 • 209
 • 0

Bài giảng tham khảo học nguyên lý kế toán

Bài giảng tham khảo học nguyên lý kế toán
... TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT – ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN I Bản chất kế toán II Chức kế toán yêu cầu thông tin kế toán III Đối tượng kế toán IV Hệ thống phương pháp kế toán V Các quy định -nguyên ... trình trình kết kết quả ghi ghi chép chépnày” này” (Viện (Việnkế k toán toáncông côngchứng chứngmỹ mỹ 1941) 1941) II Chức kế toán yêu cầu thông tin kế toán 2.1 Chức kế toán 2.2 Nhiệm vụ kế toán 2.3 ... Nguyên kế toán (Lý thuyết, tập, giải) – Trường đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh NXB thống kê 2007 • Nguyên kế toán – Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh • Luật kế toán • Chuẩn mực kế toán...
 • 33
 • 226
 • 0

BÀI GIẢNG THAM KHẢO MÔN KTTMDV CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU

BÀI GIẢNG THAM KHẢO MÔN KTTMDV CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU
... nghiệp lĩnh vực xuất nhập để xuất nhập hộ  Ngun tắc hạch tốn  Hàng hóa xuất khẩu: Giá vốn hàng hóa xuất ghi nhận theo giá gốc, áp dụng phương pháp xuất kho  Giá bán hàng hố xuất giá ghi hóa ... hàng phổ biến thương mại quốc tế Các phương thức tốn quốc tế Kế tốn xuất nhập trực tiếp Kế tốn ủy thác xuất nhập Khái niệm ngun tắc Xuất khẩu: Đưa hàng hố khỏi lãnh thổ VN đưa vào khu vực đặc biệt ... Kế tốn xuất uỷ thác – Bên giao  Xuất kho hàng hóa giao cho bên nhận xuất ủy thác TK 1561 TK 157 Giá xuất kho 32 Kế tốn xuất uỷ thác – Bên giao  Khi hàng hóa thơng quan: TK 1561 TK 157 Giá xuất...
 • 55
 • 132
 • 0

Bài giảng ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng ràng buộc toàn vẹn
... ràng buộc bị vi phạm  Đó quan hệ vi phạm ràng buộc toàn vẹn thực thao tác thêm, xoá, sửa Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn ... thao tác thực làm vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)  Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan ... định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn Thao tác thực làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn  Phạm vi ảnh hưởng ràng buộc toàn vẹn biểu diễn bảng chiều gọi bảng tầm ảnh hưởng Khoa HTTT-Đại học CNTT...
 • 34
 • 1,166
 • 10

Bài giảng môn kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính
... ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN CHỦ THỂ, KHÁCH THỂ CỦA KIỂM TOÁN 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Thế kiểm toán tài chính? Kiểm toán tài hoạt động kiểm toán viên độc ... phí kiểm toán thấp 1.4 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Bước 3: Kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên lập Báo cáo kiểm toán soạn Thư quản lý - CHƯƠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Tiền gì? + Tiền loại tài ... hành kiểm toán bao gồm: 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Kiểm toán tiền mặt - Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền (tiêu thụ) - Kiểm toán chu trình mua hàng trả tiền (bán hàng toán) - Kiểm...
 • 154
 • 17,183
 • 141

Các bài giảng đại số tổ hợp

 Các bài giảng đại số tổ hợp
... Để số a 2, 3, 4, có 5! = 120 cách b) Số số có chữ số lấy từ số : 9! Do chữ số nên số lần trùng lặp lại 5! Số cách xếp thỏa yêu cầu toán : 9! × × × × 5! = = 3024 5! 5! Bài 32 Có số gồm chữ số ... × × = 720 3! 3! Cách : Xét hộc có ô trống Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số thỏa yêu cầu ... ngồi bàn Đại học Cần Thơ 1999 Giải a) Số cách xếp 10 học sinh ngồi tùy ý : 10! = 3628800 b) Số cách xếp nam sinh ngồi bàn : 5! Số cách nữ sinh ngồi bàn : 5! Số cách xếp bàn : 2! Số cách xếp thỏa...
 • 9
 • 764
 • 20

Bài giảng C - thuật toán

Bài giảng C - thuật toán
... 1024 GB II Thuật toán biểu diễn thuật toán Thuật toán để giải toán A tập dẫn rõ ràng x c theo trình tự định, cho sau th c theo dẫn ta lời giải toán A Ví dụ : Thuật toán Ơclit để tìm USCLN số tự ... hạn thao t c Tính x c định: Mọi dẫn thuật toán phải x c định rõ ràng, x c th c Tính hiệu quả: Thuật toán phải cho kết tối ưu Tính phổ dụng: Một thuật toán gọi c tính phổ dụng giải lớp toán Giá ... value): thuật toán c môt số giá trị vào (giả thiết toán) Giá trị (Output value): thuật toán c môt số giá trị (lời giải toán) Biểu diễn thuật toán Ví dụ : Thuật toán Ơclit để tìm USCLN số tự...
 • 11
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử toán 3bài giảng hành vi tổ chứcbài giảng điện tử toán 2bài giảng điện tử toán 8bài giảng điện tử toán 7bài giảng điện tử toán 6bài giảng điện tử toán họcbài giảng ví thanh toán điện tửbài giảng điện tử toán học 10bài giảng về vận tốcbài giảng thăm dò trọng lựcbài giảng thẩm định dự ánbài giảng thẩm định dự án đầu tưbài giảng thẩm định tín dụngbài giảng phương pháp toán lýPhương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học giáo trình sau đại họcNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Bài 5. Tình bạnHướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lựcTuần 5. Từ đồng âmTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩađồ án điều khiển đông cơ bước sử dụng ic 74ls194Tuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỐNG KÊTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBENCHMARKING BEST PRACTICES INCha ơi!Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiXin cho con niềm tinĐề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - CopyĐề thi lớp 4Đề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề ktra giữa kì 1