BÀI GIẢNG điện tử QUAN hệ QUỐC tế CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của các nước lớn SAU CHIẾN TRANH LẠNH

BÀI GIẢNG điện tử QUAN hệ QUỐC tế CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của các nước lớn SAU CHIẾN TRANH LẠNH

BÀI GIẢNG điện tử QUAN hệ QUỐC tế  CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của các nước lớn SAU CHIẾN TRANH LẠNH
... nước lớn sau chiến tranh lạnh II Sự điều chỉnh CSĐN số nước lớn sau chiến tranh lạnh III Quan hệ Việt Nam với số nước lớn sau chiến tranh lạnh I NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI CSĐN CỦA CÁC NƯỚC LỚN… ... đích: - Cung cấp nội dung chủ yếu sách đối ngoại số nước lớn như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga sau chiến tranh lạnh đến nay, quan hệ đối sách Việt Nam với nước lớn tương ứng Yêu cầu: - Người học ... trò nước lớn quan hệ quốc tế, để góp phần thực chủ trương Đảng ta quan hệ hòa bình, hữu nghị với nước lớn, đồng thời phải cảnh giác quan hệ với nước lớn NỘI DUNG I Những nhân tố chi phối CSĐN nước...
 • 60
 • 159
 • 0

BÀI GIẢNG điện tử QUAN hệ QUỐC tế CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG và NHÀ nước TA TRONG THỜI kỳ đổi mới

BÀI GIẢNG điện tử QUAN hệ QUỐC tế  CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG và NHÀ nước TA TRONG THỜI kỳ đổi mới
... triển Những nội dung Chính sách triển khai Cơ Đối ngoại Chính sách đối ngoại Chính sách đối ngoại Đổi Đổi Đại hội XII Chính sách đối ngoại Đảng Nhà nước ta :Hệ thống quan điểm lý luận với ... 1996 2006 2012 Quan hệ ngoại giao với Quan hệ ngoại giao với Quan hệ ngoại giao với 160 nước 172 nước 197 nước Quan hệ thương mại với Quan hệ kinh tế, thương 100 nước; quan hệ mại đầu tư với ... quan hệ đối ngoại - Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế -Tham gia hợp tác với nước khu vực, đồng thời mở rộng quan hệ với tất nước, trọng quan hệ với nước lớn, trung tâm kinh tế...
 • 111
 • 591
 • 0

tiểu luận cao học môn quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta hiện nay

tiểu luận cao học môn quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta hiện nay
... nói đường lối sách Đảng Nhà nước ta nêu tiếp tục đường lối sách đối ngoại đổi mức cao quan hệ quốc tế ta có bề rộng phải vào chiều sâu công tác đối ngoại Ta có vị cao trường quốc tế phải chủ ... CHƯƠNG I MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LÀ ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ CHUNG CỦA THẾ GIỚI I NỀN TẢNG CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI ... hợp quốc nhiệm kì 2008-2009 Nhận thấy tầm quan trọng tình hình giới nói chung Việt Nam riêng, công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng Chính sách đối ngoại Đảng Nhà nước...
 • 21
 • 1,171
 • 0

QUAN HỆ GIỮA MỸ VÀ CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH (Tiểu luận Môn Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh lạnh)

QUAN HỆ GIỮA MỸ VÀ CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH (Tiểu luận Môn Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh lạnh)
... bay chở hàng hai nước V, Mỹ- EU 1, Quan hệ Mỹ châu Âu Chiến tranh lạnh: 1.1Về mặt kinh tế: Mỹ Tây Âu xây dựng mối quan hệ đặc biệt lĩnh vực kinh tế Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Mỹ Tây Âu hình ... quan hệ chất, quan hệ liên minh, hợp tác chặt chẽ với Mỹ Đối với Mỹ, nước Nga chiếm vị trí quan trọng chiến lược toàn cầu Mỹ Mặc dầu quan niệm họ, Nga nước " chiến bại" chiến tranh lạnh, song LB ... tư bá quyền Mỹ B, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH LẠNH I ĐÔI NÉT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ TRƯỚC VÀ TRONG CHIẾN TRANH LẠNH Từ đời cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, Mỹ nước biệt...
 • 39
 • 2,426
 • 4

Tóm tắt bài giảng môn học quan hệ quốc tế

Tóm tắt bài giảng môn học quan hệ quốc tế
... hp tỏc khu vc Khỏi quỏt v ụng Nam Quan h gia cỏc nc ụng Nam t 1945 n Quan h Vit Nam - cỏc nc ụng Nam 34 Hc vin CT-HC Khu vc I Khoa Quan h quc t Mt s quan h quc t v ng li i ngoi ca ng v ... quan im C.Mỏc ,V.Lờ Nin v ng ta v CNTB ,CNQ Nhng biu hin mi ca CNTB ,CNQ quan h quc t hin Thnh tu ,hn ch v xu hýng ng ca CNTB,CNQ th gii hin i I.Khỏi quỏt quan im C.Mỏc,Lờnin,ng ta v CNTB 1 .Quan ... quỏ phự hp (ni dung, hỡnh thc, bc i) * Túm li Nhn thc rừ v thi i cú tm quan trng nhn thc v x lý cỏc quan h quc t liờn quan ti li ớch dõn tc Ho bỡnh, c lp DT, dõn ch v tin b XH l mc tiờu u tranh,...
 • 56
 • 290
 • 1

Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh docx

Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh docx
... Phòng thủ  Các cấp độ liên minh: Khu vực – Liên khu vực – Toàn cầu  Hình thức THLL THLL nước lớn THLL nước lớn sau CTL Nga EU Mỹ TQ NB THLL nước lớn sau CTL Bạn giải thích theo cách bạn F: ... Xung đột cấp độ cao (chiến tranh) quy mô rộng khó có khả xảy Cân sợ hãi Các hình thức kiềm chế sau chiến tranh lạnh Xung đột cấp độ cao (chiến tranh) quy mô rộng khó có khả xảy Các bên tự trói buộc ... THLL  Quá trình phát triển cặp quan hệ  Đặc điểm quan hệ nước lớn  Danh mục tài liệu tham khảo  TẬP HỢP LỰC LƯỢNG Khái niệm THLL  Các tiêu chí THLL  THLL nước lớn  Khái niệm THLL: Chính sách,...
 • 34
 • 700
 • 7

Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh pot

Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh pot
... NIỆM NƯỚC LỚN Hãy so sánh TQ với VN Dsố: 1,3 tỉ > < 85 tr Dtích: 9,6 tr.km2 > < 336.000 km2 KHÁI NIỆM NƯỚC LỚN • Tiêu chí nước lớn: Sức mạnh Ảnh hưởng Tư Sức mạnh nước lớn • Sức mạnh cứng: Các ... sách đối ngoại nước nhỏ Tư nước lớn • Tính chủ động • Tính áp đặt Tư Bá quyền VAI TRÒ CỦA NƯỚC LỚN    Chiến tranh hay Hoà bình Phát triển hay tàn phá Những tư tưởng hay cổ điển CÁC HÌNH THỨC ... định • Sức mạnh mềm: Các số ước lệ • Nghệ thuật kết hợp: Sức mạnh tổng hợp Chính sách đối ngoại Ảnh hưởng nước lớn • Ảnh hưởng = Quyền lực • Cách thức tạo dựng ảnh hưởng nước lớn • Thước đo Ảnh...
 • 8
 • 457
 • 7

Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh ppt

Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh ppt
... Thực trạng sau chiến tranh lạnh ♦ Thay đổi so sánh lực lượng ♦ Những vấn đề thời hậu chiến ♦ Sự cần thiết phải thay đổi tư SỰ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH LÀ ĐIỀU TẤT YẾU SIÊU CƯỜNG ĐƠN ĐỘC CÁC MÔ HÌNH ... nhện Bạn có đồng ý không? “1 + 4” Hay “1 siêu – Phần lại NGUY CƠ Nguy truyền thống ♦ Cân quyền lực bị phá vỡ ♦ Chủ nghĩa bá quyền Nguy phi truyền thống ♦ Các vấn đề xuyên quốc gia ♦ Cạnh tranh ... Tùy thuộc lẫn MỤC TIÊU ♦ Lợi ích quốc gia: Ưu tiên cho phát triển ♦ Mở rộng ảnh hưởng ♦ Tránh chiến tranh toàn cầu ĐỊNH HƯỚNG ♦ Mở cửa ♦ Hợp tác – xung đột ♦ Sức mạnh mềm ♦ Cơ chế đa phương BIỆN...
 • 10
 • 663
 • 4

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốcchính sách đối ngoại của nƣớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và chính sách đối ngoại của nƣớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
... cải cách mở cửa Trung Quốc (19782008) 1.1 Đường lối sách mở 10 10 cửa 1.2 Thành tựu, vấn đề tồn tại, triển vọng Chƣơng Chính sách đối ngoại CHND Trung Hoa (1978-2008) 2.1 Đường lối sách đối ngoại ... nước Trung Quốc nhng đồng thời gây nên không tác động tiêu cực kinh tế, xã hội Việc thực đường lối cải cách, mở cửa Trung Quốc gắn bó chặt chẽ với sách đối ngoại Trung Quốc Trong năm qua, Trung Quốc ... vấn đề tồn tại, triển vọng công cải cách mở cửa sách đối ngoại CHND Trung Hoa - Mục tiêu kỹ năng: Học viên tập dượt nghiên cứu lịch sử đương đại quan hệ quốc tế đương đại Tóm tắt nội dung môn học:...
 • 4
 • 85
 • 1

Bài giảng môn quan hệ quốc tế Thời đại ngày nay và các mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc

Bài giảng môn quan hệ quốc tế Thời đại ngày nay và các mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc
... Quan hệ quốc gia dân tộc thời đại Cơ sở lý luận mối QH Cơ sở thực tiễn mối QH Quan hệ quốc gia dân tộc ngày Cơ sở lý luận thực tiễn Mác - Ang ghen Lênin Hồ Chí Minh Nguyên tắc quốc tế dân ... thức rõ thời đại có tầm quan trọng nhận thức xử lý vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới lợi ích dân tộc Hoà bình, độc lập DT, dân chủ tiến XH mục tiêu đấu tranh, xu tất yếu thời đại ngày Câu ... Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI XI I Thời đại mở đầu Cách mạng tháng 10 Nga 1917 1- Quan niệm thời đại a- Các thuật ngữ thời đại Một giai đoạn hay thời kỳ hình thái...
 • 47
 • 374
 • 1

nghiên cứu về quan hệ quốc tếchính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai
... lịch sử, nghiên cứu tổng hợp, so sánh đối chiếu thống kê để làm sáng tỏ vấn đề Trên giới có nhiều nghiên cứu quan hệ quốc tế sách đối ngoại Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai kể vài công ... diễn quan hệ quốc tế nước có liên quan tới vấn đề Đối tượng nghiên cứu vấn đề đền Yasukuni mối quan hệ ba nước Nhật Bản- Trung Quốc- Hàn Quốc Phạm vi nghiên cứu lựa chọn từ sau chiến tranh Lạnh ... QUỐC- HÀN QUỐC Vài nét quan hệ Nhật- Trung- Hàn thời kì chiến tranh Lạnh (19471991) Chiến tranh Lạnh đối đầu ý thức hệ, kinh tế địa trị phe Xã hội chủ nghĩa Tư chủ nghĩa sau Thế chiến thứ hai Thuật...
 • 44
 • 1,917
 • 4

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công tu quan hệ quốc tế

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công tu quan hệ quốc tế
... nghiệp Trong quan hệ hợp đồng thuê nhà xởng Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) ngời thuê (bên thuê) phía đối tác bên cho thuê Vì thế, trình xác lập quan hệ hợp đồng thuê nhà xởng thờng ... nhà xởng Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) Quá trình ký kết hợp đồng kinh tế việ thuê nhà xởng Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất Quá trình ký kết hợp đồng kinh tế công ty ... tăng cờng mối quan hệ kinh tế xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nớc Coi ký kết hợp đồng kinh tế kỷ luật Nhà nớc quan hệ kinh tế đợc ký kết hợp đồng kinh tế phạm vi tiêu kế hoạch Nhà nớc, đồng thời không...
 • 88
 • 175
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: tế bào chất pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: tế bào chất pdf
... tiêu hoá nội bào - Ngoài tế bào vùi  Vậy tế bào chất nơi diễn hoạt động sống tế bào 3/Nhân : _Là trung tâm điều khiển hoạt động sống tế bào, có vai trò quan trọng di truyền, tế bào nhân chết ... cho tế bào b/ Lạp thể: Chỉ có tế bào thực vật gồm lục lạp, sắc lạp bột lạp Lục lạp có cấu tạo phức tạp giữ vai trò quan trọng quang hợp c/Trung thể: - Có tế bào thực vật bậc thấp tất tế bào ... nối màng, tế bào chất nhân - Có miền : + gần màng nguyên sinh hạt ribôzôm + gần nhân có nhiều hạt ribôzôm, ribôzôm nơi tổng hợp prôtêin f/Lizôxôm : - Chứa men phân huỷ, tiêu huỷ tế bào già tiêu...
 • 9
 • 393
 • 5

Thiết kế hệ thống phanh xe thủy lực xe 5 chỗ xây dựng bài giảng điện tử về hệ thống TCS trên ô tô

Thiết kế hệ thống phanh xe thủy lực xe 5 chỗ xây dựng bài giảng điện tử về hệ thống TCS trên ô tô
... trc Phanh sau C lp 454 0 x 17 75 x 1460 2 650 1680 924/ 756 Phanh a Phanh a 2 15/ 45 R17 Tớnh toỏn momen phanh: Pj G Z1 O1 hg Z2 b a L O2 Hỡnh 3.1: S cỏc lc tỏc dng lờn ụ tụ phanh Lc phanh ti bỏnh xe ... =1, 05 ữ 1, ú: 2 4x1d1 + 4x 2d = D2 = 4.0 ,5. 58 + 4.0 ,5. 40 20 1, 05 = 26,1(mm) Hnh trỡnh bn p c tớnh nh sau: 45 l 240 Sbd = ( + ) = (1,6 + 26,1) = 75, 54(mm) l' 88 Vy Sbd [Sbd] = 150 (mm) 5. 5 Xỏc ... 2, 65 1,193= 1, 457 (m) - H s bỏm ca bỏnh xe vi mt ng: = 0,7 rbx - Bỏn kớnh ln ca bỏnh xe Vi c lp bỏnh trc v bỏnh sau 2 15/ 45R17 D rbx= B.0, 45 + 25, 4 . 17 = 2 15. 0, 45 + 25, 4 .0,93 = 291,...
 • 86
 • 305
 • 0

Xây dựng bài giảng điện tử về hệ thống phanh có trang bị ABS trên ô tô

Xây dựng bài giảng điện tử về hệ thống phanh có trang bị ABS trên ô tô
... - Sửa chữa Nội dung - Lý thuyết Kết cấu Tính toán Sửa chữa Hệ thống phanh Các hệ thống ô - ABS - TCS Nội dung nâng cao Nội dung Hệ thống treo - Lý thuyết Kết cấu Tính toán Sửa chữa - HT treo ... nâng cao - HT lái điện tử - HT lái tích cực Hệ thống lái Lý thuyết Kết cấu Tính toán Sửa chữa - HT cung cấp - HT đánh lửa - HT điện thân xe HT điện Hệ thống điện HT điều khiển điện tử Khung vỏ - ... (phanh chõn); H thng phanh dng (phanh tay); H thng phanh d phũng + Theo kt cu ca c cu phanh: H thng phanh vi c cu phanh guc; H thng phanh vi c cu phanh a + Theo dn ng phanh: 29 H thng phanh...
 • 101
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan hệ các nước lớn sau chiến tranh lạnhquan hệ giữa các nước lớn sau chiến tranh lạnhđặc điểm quan hệ giữa các nước lớn sau chiến tranh lạnhbài giảng nhập môn quan hệ quốc tếbài giảng điện tử quan hệ từ lớp 7bai giang dien tu quan he tu lop 5bài giảng chủ thể quan hệ quốc tếbai giang dien tu quan he tu lop 5 tuan 11bài giảng điện tử powerpoint môn kinh tế chính trịđại học ngoại ngữ tin học thành phố hồ chí minh khoa quan hệ quốc tế văn bản đối ngoạinêu một số dẫn chứng về mối quan hệ kinh tế chính trị văn hoá giữa các nước trong khu vực đông nam áquan hệ các nước lớn sau chiến tranh thế giới sau chiến tranh lạnh pptbài giảng điện tử hội nhập kinh tế quốc tếbài giảng điện tử quản trịbài giảng điện tử quần thể sinh vậtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học