Bài Giảng Khoan, Khoét, Doa Và Tarô

Bài Giảng Khoan, Khoét, Doa Tarô

Bài Giảng Khoan, Khoét, Doa Và Tarô
... Doa Doa phơng pháp gia công tinh lỗ sau khoan khoan khoét Doa đợc thực máy doa, khoan tiện dao Doa Có hai loại dao doa: dao doa tay dao doa máy Mũi doa tay Thông số hình học mũi doa tay Mũi doa ... thang, hình vuông Cắt ren phải dùng loại tarô tơng ứng Dụng cụ để tarô ren tarô Có hai loại tarô: tarô tay ta rô máy Mũi tarô máy Mũi ta rô suất cao Mũi tarô tay Tarô tay thờng đợc chế tạo theo bộ, ... vật liệu cứng mềm Dao doa đắt phải theo với khoan, khoét nên sử dụng có hiệu trờng hợp sản xuất lớn Còn sản xuất đơn thay Tiện Để nâng cao độ xác doa thờng thực khoan, khoét, doa lần gá Về phơng...
 • 18
 • 412
 • 2

Tài liệu Máy Khoan, khoét, doa tarô ppt

Tài liệu Máy Khoan, khoét, doa và tarô ppt
... General Mechanical Engineering 4.111 Máy Có th khoét máy khoan, máy ti n, máy phay ho c máy doa khoé khoan, Thi t b khoét tay khoé Khoét r ng l máy khoan Khoé Máy khoét c m tay khoé HCM City Univ ... ngh c a doa - Có phươngv pháp doa: doa cư ng b c doa tùy phá doa: - Doa cư ng b c ng + Dao doa c l p c ng vào tr c máy + Thư ng x y hi n tư ng lay r ng l có l ch tâm gi a tr c dao tr c máy có ... Mechanical Engineering Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 4.114 Máy Có th khoét máy khoan, máy ti n, máy phay ho c máy doa khoé khoan, Doa b ng tay HCM City Univ of Technology, Mechanical Engineering...
 • 11
 • 528
 • 9

Tài liệu Bài 3. Công nghệ khoan – khoét - doa ppt

Tài liệu Bài 3. Công nghệ khoan – khoét - doa ppt
... nghệ phay 2 .3.2 Các trang bị cơng nghệ máy phay 48 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.2 Các trang bị cơng nghệ máy phay 49 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.2 Các trang bị cơng nghệ ... bị cơng nghệ phay 2 .3.1 Dao phay 41 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.1 Dao phay 42 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.1 Dao phay 43 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.1 Dao ... trang bị cơng nghệ phay 2 .3.1 Dao phay 45 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.2 Các trang bị cơng nghệ máy phay 46 2.3 Dao phay trang bị cơng nghệ phay 2 .3.2 Các trang bị cơng nghệ máy phay...
 • 93
 • 1,187
 • 24

slide bài giảng kế toán lương các khoản trích theo lương

slide bài giảng kế toán lương và các khoản trích theo lương
... biến, thực trích trước tiền lương nghỉ phép phân bổ vào chi phí kỳ kế tốn 26 Cơng thức Mức trích trước tiền lương nghỉ phép CNtt SX vào kỳ (A) = Tiền x Tỷ lệ trích trước lương tiền lương nghỉ ... kỳ Tỷ lệ trích trước tiền lương nghỉ phép CNtt SX Tổng tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch CNtt SXSP = Tổng tiền lương theo kế hoạch 27 CNtt SXSP Tài khoản sử dụng: TK335: chi tiết tiền lương nghỉ ... SP * đơn giá c Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: ÁP dụng cho cơng nhân phục vụ SX d Trả lương theo sản phẩm có thưởng: việc kết hợp trả lương theo sản phẩm e Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến:...
 • 32
 • 725
 • 2

bài giảng mức sinh lời rủi ro trong đầu tư chứng khoán

bài giảng mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
... chọn mức sinh lời dự kiến lớn mức sinh lời dự kiến danh mục số Nếu CK có mức rủi ro thấp mức rủi ro chung thị trường ta phải chọn mức sinh lời dự kiến nhỏ mức sinh lời dự kiến danh mục số Rủi ro ... RỦI RO Mức sinh lời yêu cầu = lãi suất ko rủi ro + mức rủi ro R= i+p+b+f+m+o i : Lãi suất thực (lãi suất phi rủi ro) p : Mức rủi ro sức mua b : Mức rủi ro kinh doanh f : Mức rủi ro tài ... LƯỜNG RỦI RO ĐO LƯỜNG RỦI RO Để đo lường rủi ro mức sinh lời loại chứng khoán, ta cần tính toán mức dao động mức sinh lời Hay chênh lệch mức sinh lời có khả xảy xác định rủi ro Để đo lường cần sử...
 • 10
 • 269
 • 0

bài giảng kttc chương tiền các khoản phải thu

bài giảng kttc chương tiền và các khoản phải thu
... phân tích  Kỳ thu tiền bình qn hay số ngày thu tiền bình qn: cho biết số ngày cần thiết để thu hồi khoản nợ phải thu bình qn Kỳ thu tiền trung bình  Các khoản phải thu BQ Doanh thu bình quân ... vị tiền tệ kế tốn theo tỷ giá hối đối khác KT GIAO DỊCH THU CHI TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI TỆ Một số thu t ngữ  Các khoản mục tiền tệ: Là tiền khoản tương đương tiền có, khoản phải thu, nợ phải ... trị khoản phải thu vào thời điểm cuối kỳ Bảng Cân Đối Kế Tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TÀI SẢN MS Số Cuối năm Số đầu năm A – TS NGẮN HẠN II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng … DP phải thu...
 • 19
 • 136
 • 1

bài giảng kế toán tiền các khoản phải thu

bài giảng kế toán tiền và các khoản phải thu
... N I DUNG K TOÁN TI N Nh ng v n ñ chung K toán thu, chi ti n K TOÁN CÁC KHO N PH I THU Nh ng v n ñ chung K toán ph i thu khách hàng K toán ph i thu khác D phòng ph i thu khó ñòi Ti n • ... nhà nư c Kho n ph i thu khác Yêu c u qu n lý: 27 N ph i thu c n ñư c h ch toán chi ti t t ng ñ i tư ng ph i thu, t ng th i h n toán, theo dõi chi ti t ph i thu ng n h n, ph i thu dài h n ð nh kỳ ... ngày 15 B - K TOÁN CÁC KHO N PH I THU M c tiêu: Phân lo i n ph i thu Ch ng t , th t c liên quan Ghi chép, theo dõi kho n n ph i thu Trình bày thông tin BCTC Xác ñ nh d phòng n ph i thu khó ñòi...
 • 260
 • 137
 • 0

Bài giảng dự án Retraining Bridge Technologie

Bài giảng dự án Retraining và Bridge Technologie
... nhất: Dựa vào lu lợng xe thiết kế Thứ hai: Dựa vào ý nghĩa, tầm quan trọng tuyến đờng Thứ ba: Dựa vào điều kiện địa hình, địa mạc vùng thiết kế ứng với cấp đờng quy định tốc độ thiết kế vào tốc ... đánh giá tác động môi trờng lập dự án khả thi thiết kế xây dựng công trình giao thông 22 TCN 242.98 30 Quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khả thi dự án xây dựng ... tiến hành thiết kế khả thi, thờng phải xem xét nhiều phơng án khác Chúng đem so sánh với đợc thiết kế dựa tiêu chuẩn so sánh đợc Chỉ dự án đợc thiết kế theo tiêu chuẩn chủ đầu t cảm thấy chắn có...
 • 68
 • 287
 • 0

Bài giảng sinh lý người động vật 1.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 1.pdf
... nhất mà người học trước muốn vào lĩnh vực sinh chuyên ngành cần đến Vì mà giáo trình sinh học người động vật giáo trình dùng chung cho sinh viên nhiều ngành có liên quan đến sinh học bậc ... phát điểm nghiên cứu sinh học Như giải phẫu, hình thái làm sáng tỏ cấu tạo động vật người Sinh tiến thêm bước phát chế hoạt động thể, tìm quy luật sinh học điều khiển hoạt động đó, phần giải ... chất số tượng sinh lý, nhờ mà hiểu biết động vật người ngày hoàn thiện đầy đủ Sinh học phát triển nhờ vào phát triển khoa học tự nhiên Các khái niệm xác phương pháp nghiên cứu vật điện học,...
 • 4
 • 1,482
 • 42

Bài giảng sinh lý người động vật 2.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 2.pdf
... bữa ăn, vào mùa lạnh, lao động nặng, mồ hôi độ cao 700mm so với mặt biển Ở trẻ sơ sinh, số lượng hồng cầu cao vòng hai tuần đầu, sau có tượng vỡ hồng cầu gây vàng da sinh Số lượng hồng cầu giảm ... hemoglobin người bình thường là: Nam : 13,5-18 g/100ml (g%); Nữ : 12-16 g/100ml (g%) Trẻ em : 14-20 g/100ml (g%) Ở số loài động vật hàm lượng Hb sau: lợn 10,6 g%; bò 11,0 g%; ngựa 13,6 g% Ở động vật ... bạch huyết, bạch cầu lympho vào hệ tuần hoàn liên tục theo dòng bạch huyết Sau vài giờ, chúng xuyên mạch vào tổ chức vào dòng bạch huyết để trở tổ chức bạch huyết vào máu lần lần Các bạch cầu...
 • 25
 • 880
 • 25

Bài giảng sinh lý người động vật 3.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 3.pdf
... tâm trương ngắn lại Trong điều kiện sinh bình thường nhịp tim số động vật trình bày bảng Bảng 3.1: Nhịp tim số động vật (nhịp/phút) Động vật Nhịp tim Động vật Nhịp tim 40 - 50 50 - 70 30 - 45 ... thất trái động mạch chủ có van động mạch chủ, van động mạch phổi tâm thất phải động mạch phổi Nó giúp máu chảy chiều từ tâm thất động mạch Tất van đóng mở cách thụ động, đóng mở tùy thuộc vào chênh ... thống mạch máu: Ở người động vật bậc cao, áp lực máu tĩnh mạch chủ đổ vào tâm nhĩ phải gần = Do Q= P/R hay P = Q.R Như áp lực máu động mạch tỷ lệ thuận với lượng máu đổ vào động mạch đơn vị thời...
 • 21
 • 742
 • 20

Bài giảng sinh lý người động vật 4.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 4.pdf
... hưng phấn làm động tác thở chấm dứt không hoạt động mà trung khu thở không gửi xung ức chế sang trung khu hít vào nữa, trung khu hít vào tự lại hoạt động tự động để tạo động tác hít vào kế tiếp, ... hoàn toàn để gây động tác thở (xung động chuyển đến gây co liên sườn trong) Chính lúc trung thở lại gửi xung sang trung khu hít vào để ức chế hoạt động hít vào Động tác hít vào ngừng lại làm ... thần kinh trung khu hít vào hành tuỷ hưng phấn cách tự động, xung từ tuỷ sống đến hít vào (cơ hoành liên sườn ngoài)sẽ gây động tác hít vào đồng thời trung khu hít vào hưng phấn có xung lên...
 • 16
 • 610
 • 15

Bài giảng sinh lý người động vật 5.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 5.pdf
... sinh trưởng vi sinh vật diễn đạt gam vật chất khơ (VCK) vi sinh vật protein vi sinh vật / đơn vị lượng sẵn có NH3 Nguồn cung cấp lượng Lên men Vi sinh vật Sản phẩm lên Mg men Vi sinh váût Mạch ... triển vi sinh vật từ q trình phân giải vật chất cỏ Nhiều tác giả chứng minh phát triển khu hệ sinh vật cỏ tùy thuộc lớn vào nguồn lượng sẵn có ATP cho phản ứng hóa sinh nên hiệu suất sinh trưởng ... Cấu tạo dày động vật nhai lại Ở động vật nhai lại (động vật ăn cỏ) dày có cấu tạo gồm ngăn (4 túi) cỏ, tổ ong, sách, múi khế Ba túi trước gọi dày trước tiêu hố chủ yếu nhờ hệ vi sinh vật cỏ, múi...
 • 30
 • 654
 • 22

Bài giảng sinh lý người động vật 6.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf
... tảo lam (Cyanophyta) Động vật nhai lại không cần vitamin B12, có cobalt, vitamin B12 tổng hợp dày động vật nhai lại Ở người động vật, vitamin B12 hấp thu ruột từ ruột chuyển vào gan Vitamin B12 ... bị oxy hoá thể Lavoisier người phát quy luật Về sau nhà sinh học dựa sở quy luật Lavoisier, tìm phương pháp nghiên cứu chuyển hoá lượng, chuyển hoá sở thể người động vật 6.3.1 Phương pháp đo ... hạ thấp 250C tăng cao 430C người chết Trẻ sơ sinh dễ thay đổi nhiệt độ người lớn Trên thể trẻ sơ sinh máy điều hòa nhiệt trẻ chưa hoạt động tốt Phụ nữ thời gian hoạt động hoàng thể, tức khoảng...
 • 22
 • 583
 • 15

Bài giảng sinh lý người động vật 7.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 7.pdf
... Tiểu cầu thận; 12 Động mạch nhỏ đi; 13 Động mạch nhỏ đến; 14 Nhánh tĩnh mạch thận; 15 Nhánh động mạch thận * Hệ mạch thận: động mạch thận tách từ động mạch chủ bụng, vào thận động mạch chia nhỏ ... 93 – 95%, Vật chất khô khoảng 5% Nước tiểu chất dịch màu vàng nhạt Tỷ trọng nước tiểu người 1,010 – 1,025; ngựa 1.040; bò 1,030 Độ pH nước tiểu người đa số thú – 6, trừ loài nhai lại Vật chất ... áp suất thuỷ tĩnh máu giảm xuống kích thích vào quan nhận cảm áp suất thẩm thấu cung động mạch chủ, xoang động mạch cổ, xung động hưng phấn truyền vào trung khu điều hoà áp suất thẩm thấu vùng...
 • 14
 • 616
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: dụng cụ khoan khoét doa và ta rôbài giảng môn phân tích và đầu tư chứng khoánbài giảng luật ngân hàng và chứng khoánbài giảng kế toán tiền và các khoản tương đương tiềnbài giảng luật hôn nhân và gia đìnhbài giảng thị trường cung và cầubài giảng bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbài giảng khoan dầu khíbài giảng tia tiếp tuyến và dây cungbài giảng cơ sở matlab và ứng dụngbài giảng xử lý audio và videobài giảng thiết kế cống và cầu nhỏbài giảng luật đầu tư và xây dựngbài giảng trao đổi muối và nướcbài giảng môn kinh tế và quản lý đô thịỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnNghi quyet 43 QH 14 ve day manh thuc hien an toan thuc phamBài 5. Trung Quốc thời phong kiếnTạo mục lục trong word.Khoa Thư viện Thông tin28 11 K UBHH Prevention in TUMOR LYSIS SYNDROMECâu hỏi ôn tập Xâm thực bê tông và bê tông cốt thépVăn bản - Tài liệu | Trang chủManegement of suspected viralencephalitis in children | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn22 8 K CC SURFACTANT THERAPY FOR MECONIUM ASPIRATION SYNDROMEThiết kế CSDL Hệ thống Quản lý khách sạnVanBanGoc thông tư 39 2016 TT NHNNThay bang Catheter TM trung uongCâu hỏi tình huống môn Quản trị nhân lực (có đáp án)Symptomatic neonatal tetralogy of Fallot Kthongtinnhanh tieudam than noi tietVăn bản - Tài liệu | Trang chủHuong dan CT 30a (2015)bieu kem HD HTPTSX 2015