Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh bình dương

Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh bình dương
... 2.1.1 Thu TNDN 2.1.1.1 Khái niệm Thu thu nhập doanh nghiệp loại thu trực thu đánh vào thu nhập doanh nghiệp sau trừ chi phí để tạo thu nhập kỳ tính thu Thu thu nhập doanh nghiệp phụ thu c ... luận tuân thủ thu TNDN hệ thống kiểm soát thu Chương 3: Thực trạng tuân thủ thu TNDN hệ thống kiểm soát Cục Thu Bình Dương (giai đoạn 2011-2013) Chương 4: Khảo sát tuân thủ thu TNDN Cục Thu ... thống hóa lý luận tuân thủ thu TNDN doanh nghiệp hệ thống kiểm soát tuân thủ thu TNDN quan thu - Khảo sát thực trạng tuân thủ thu TNDN doanh nghiệp thu c phạm vi quản lý Cục Thu Qua phân tích,...
 • 156
 • 336
 • 7

Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương
... quan thu 34% (số liệu năm 2013) tổng số thu thu * Thực trạng tuân thủ thu TNDN Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn ấy, việc thực đề tài Thực trạng tuân Đối với doanh nghiệp thủ thu thu nhập doanh ... năm 2011-2013 Thu thu nhập doanh nghiệp loại thu trực thu đánh vào thu nhập ĐVT: triệu đồng doanh nghiệp sau trừ chi phí để tạo thu nhập kỳ tính thu Thu thu nhập doanh nghiệp phụ thu c vào kết ... phí tuân thủ thu Chi phí tuân thủ thu theo nghĩa hẹp gồm chi phí tiền thời gian để tuân luật thu làm ảnh hưởng đến tuân thủ thu Tính ổn định sách thu thủ nghĩa vụ thu Chi phí tuân thủ thu ...
 • 78
 • 167
 • 0

Thực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2011 - 2014

Thực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2011 - 2014
... sở luận thu Thu Nhập Doanh Nghiệp - Chương 2: Thực trạng công tác quản thu Thu Nhập Doanh Nghiệp Cục Thu tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 201 1- 2014 4 - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản ... định thu nhập chịu thu . ) 28 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI KỲ TỪ NĂM 201 1- 2013 2.1 Khái quát Cục Thu tỉnh Khánh Hòa ... định thu nhập tính thu - Nêu tình hình thu thu TNDN năm 2011, 2012, 2013 số khó khăn, vướng mắc gặp phải Cục Thu tỉnh Khánh Hòa - Trình bày quy trình quản thu TNDN Cục Thu tỉnh Khánh Hòa...
 • 118
 • 302
 • 0

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh phú yên

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh phú yên
... THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH PHÚ YÊN 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU TNDN TẠI CỤC THU TỈNH PHÚ YÊN 3.1.1 Những hạn chế từ thực trạng kiểm soát thu TNDN Cục thu ... tiền thu phải nộp tăng số tiền thu hoàn + Xử phạt hành vi trốn thu , gian lận thu CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH PHÚ YÊN 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỈNH PHÚ YÊN ... hoạt động kiểm soát thu TNDN Thứ ba, sở lý luận thực trạng công tác kiểm soát thu TNDN Cục thu tỉnh Phú Yên, luận văn đưa số giải pháp tăng cường kiểm soát thu TNDN Cục thu tỉnh Phú Yên Đồng...
 • 26
 • 423
 • 1

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh gia lai

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh gia lai
... đề luận quản thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục thu tỉnh Gia Lai Chương 3: Giải pháp tăng cường quản thu thuế Thu nhập doanh ... tiếp quản thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục thu tỉnh Gia Lai 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ... NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH GIA LAI 2.1 TỔNG QUAN VỀ CỤC THU TỈNH GIA LAI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục thu tỉnh Gia Lai Cục thu tỉnh Gia Lai mà tiền thân Cục thu tỉnh Gia Lai – Kon Tum...
 • 26
 • 365
 • 3

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố đà nẵng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố đà nẵng
... ng qu n thu TNDN t i C c thu TP Đà N ng 2.3.1 Các bư c công vi c x qu n thu t i C c Thu TP Đà N ng 11 Trên s quy trình qu n thu TNDN, công vi c qu n thu t i C c thu TP Đà N ng ... ng qu n thu TNDN t i C c thu TP Đà N ng Chương CƠ S LÝ LU N V QU N LÝ THU THU NH P DOANH NGHI P 1.1 lu n chung v thu thu nh p doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m, ñ c ñi m vai trò c a thu TNDN ... i C c thu TP Đà N ng 3.2.1 M c tiêu hoàn thi n công tác qu n thu 3.2.2 Phương hư ng hoàn thi n qu n thu t i C c thu TP Đà N ng Tăng cư ng công tác qu n thu t i C c thu thành ph Đà N ng...
 • 13
 • 827
 • 4

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
... tính thu thu thu nhập kỳ Chi phí hợp - lý kỳ Thu nhập + tính thu chịu thu khác 1.2 KIỂM SOÁT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Kiểm soát thu ... 250% 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH QUẢNG NAM 12 2.3.1 Thực trạng kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục thu tỉnh Quảng Nam a Kiểm soát khâu đăng ký, ... trạng quản lý kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục thu tỉnh Quảng Nam Chương 3: Các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục thu tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài...
 • 26
 • 149
 • 1

giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh

giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh
... ii BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MAKERTING LÊ THỊ ANH THƢ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH C uy M s ... sở t uyết l ả p áp C 2v ề C ƣơn : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổn quan Cục T uế TP Hồ C í Min 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy Cục thu TP Hồ Chí Minh ... tắc quản thu TNDN: V ệ t uế p ả đả quyề v lợ bả ợp p áp ủ ô bạ bì đẳ ; đả bả ộp t uế 1.2.3 Nội dung quản thu quản thu thu nhập doanh nghiệp Quả t uế l ộ u t ể ạt độ t ủ lý...
 • 119
 • 195
 • 4

Tăng cưòng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Tăng cưòng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tuyên quang
... QUẢN trọng nhằm LÝ THU nâng caoTHƯ hiệu NHẬP quản DOANH thu NGHIỆP Cục TẠI CỤC Thu THU tỉnh Tuyên TỈNH TUYÊN Quang QUANG Đe việc toán thu tốt phòng 2.3.1 Kê khai Kết Ke đạt toán đượcthuế ... thu lợi tức giữ nguyên chuyển sang quản thu TNDN kế hoạch lệnh giao, Cụclý Thu Tuyên Quang (Lãnh theo đạo Cục Căn Thu c tỉnh Tuyên pháp Quang thực quản thu tỉnh nói chung, thu TNDN Cục ... điếm quản thu TNDN giai đoạn tói Cục Thu tỉnh Tuyên Quang Tăng cường công tác quản thu TNDN giai đoạn tới Cục Thu tỉnh Tuyên Quang phải nhằm thực định hướng chiến lược quản thu ...
 • 67
 • 87
 • 0

THỰC TRẠNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
... nghiệp bị mua, bị sáp nhập sở để bên đưa định mua bán, sáp nhập hay từ chối mua bán, sáp nhập Sau thẩm định pháp lý, doanh nghiệp bị mua, bị sáp nhập tiến hành thủ tục nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp ... lượng cao cho doanh nghiệp II HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM Thực trạng hoạt động M&A Việt Nam M&A Việt Nam ngày phát triển với số lượng vụ mua bán sáp nhập ngày nhiều Hoạt động M&A Việt Nam khởi động ... hoạt động chưa phát triển thực sự, chưa phát huy hết lợi ích doanh nghiệp Việt Nam I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khái niệm mua bán sáp nhập doanh nghiệp Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (Mergers & Acquisitions...
 • 26
 • 1,190
 • 13

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bình Dương.

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bình Dương.
... thị trường công ty TNHH Bình Dương Đề tài 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro công ty TNHH Bình Dương KẾT LUẬN Trên báo cáo thực tập qua tuần thực tập tổng hợp em Công ty TNHH Bình Dương Qua ... 30.5 39 30 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Ths Lã Tiến Dũng (Nguồn: phòng kế toán) Theo số liệu thống kê kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Bình Dương năm gần đây, ta nhận thấy công ty Bình Dương ... kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Tổng mức cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.5: Tổng mức cấu vốn kinh doanh công ty TNHH Bình Dương (Đơn vị: ngàn VNĐ) Năm Chỉ tiêu Vốn cố định Vốn lưu động Tổng...
 • 18
 • 120
 • 0

thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam

thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam
... chu thu k x thu sut (%) -9- Thu nhp Doanh thu tớnh chu thu thu thu nhp k tớnh = k thu Chi phớ hp lý k + tớnh thu Thu nhp chu thu khỏc 1.1.3.1 Thu nhp chu thu Thu nhp chu thu bao gm thu nhp chu thu ... thu nhp doanh nghip hin hnh l s thu thu nhp doanh nghip phi np (hoc thu hi c) tớnh trờn thu nhp chu thu v thu sut thu thu nhp doanh nghip ca nm hin hnh Thu thu nhp hoón li l thu thu nhp doanh nghip ... sau thu l li nhun k toỏn thun Trc õy, thu thu nhp doanh nghip c xỏc nh bng cỏch ly li nhun trc thu nhõn (x) vi thu sut thu thu nhp doanh nghip Li nhun trc thu gn nh l thu nhp chu thu Thu thu...
 • 70
 • 846
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh gia laithực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty tnhh vượng phátthực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt namthực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty xi măng bỉm sơnkết quả điều tra về tình hình thực hiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcmtình hình thực hiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp ở việt namkế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công tycông tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty tnhh thương mại đông áthuế thu nhập doanh nghiệp tại việt namhoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nambáo cáo tổ chức công tác lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cpxd 25luận văn cao học về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuếkế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty tư vấn và thiết kế trên địa bàn hà nội2thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toánthuế thu nhập doanh nghiệp tại việt namgiải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơnCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ