THỰC HÀNH cho môn sinh10 sinh học 10 trần đức ninh

Xây dựng giáo án giảng dạy các bài thực hành trong chương trình sinh học 10 THPT theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Xây dựng giáo án giảng dạy các bài thực hành trong chương trình sinh học 10 THPT theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
... việc xây dựng giáo án giảng dạy thực hành SH THPT nói chung thực hành chương trình SH lớp 10 ban nói riêng Đưa cấu trúc giáo án giảng dạy thực hành Xây dựng giáo án giảng dạy thực hành chương trình ... sinh học ý nghĩa khoa học đề tài Xây dựng giáo án để giảng dạy thực hành SH nói chung SH lớp 10 nói riêng, với mục đích lấy học sinh làm trung tâm Hình thành bồi dưỡng cho học sinh số kỹ làm thực ... góp ý kiến thầy, cô bạn sinh viên Mục đích đề tài Xây dựng giáo án giảng dậy thực hành chương trình sinh học 10 ban THPT, với mục đích lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh vừa nắm vững kiến...
 • 55
 • 426
 • 0

Công thức của các dạng toán Sinh học 10, 11,12

Công thức của các dạng toán Sinh học 10, 11,12
... hình thành? Trong trờng hợp: - Các NST đột biến NST không tơng đồng? - Các NST đột biến NST tơng đồng? HD * TH1: Các NST đột biến NST không tơng đồng a) Các loại trứng sinh từ i NST mang đột biến: ... tớch Xỏc sut sinh trai hoc gỏi u = 1/2 Xỏc sut sinh bỡnh thng = 3/4 Xỏc sut sinh bnh bch tng = 1/4 Nh vy theo qui tc nhõn: Xỏc sut sinh trai bỡnh thng = (1/2)(3/4) = 3/8 Xỏc sut sinh gỏi bỡnh ... thng nhng sinh a u lũng b bch tng.V mt lý thuyt,hóy tớnh xỏc sut h: a Sinh ngi th khỏc gii tớnh vi ngi u v khụng b bnh bch tng b Sinh ngi th hai l trai v ngi th l gỏi u bỡnh thng c Sinh ngi u...
 • 80
 • 876
 • 1

Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản và tình dục của học sinh khiếm thính việt nam và hiện trạng giáo dục,thực nghiệm tại trường THCS xã đàn, hà nội

Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản và tình dục của học sinh khiếm thính việt nam và hiện trạng giáo dục,thực nghiệm tại trường THCS xã đàn, hà nội
... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN HẢI THƯỢNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC CỦA HỌC SINH KHIẾM THÍNH VIỆT NAM VÀ HIỆN TRẠNG GIÁO ... Đàn, Nội MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả kiến thức, thái độ thực hành học sinh khiếm thính Việt Nam SKSS TD Mô tả thực trạng giáo dục SKSS TD trường giáo dục chuyên biệt cho học sinh khiếm thính ... 1.3.4 Kiến thức, thái độ thực hành tình dục 16 1.3.5 Kiến thức, thái độ thực hành mang thai tránh thai 17 1.3.6 Kiến thức, thái độ thực hành quấy rối xâm hại tình dục 17 1.3.7 Kiến...
 • 203
 • 459
 • 1

THUC HANH DA DANG TG SINH VAT 10

THUC HANH DA DANG TG SINH VAT 10
... Lớn Ba Đớm Mắt bướm Trắng Lớn Đi Da i Bướm Phượng Chanh Loài bướm Hoa Đi Cơng Bướm Hoa Nâu Bướm Xanh Phấn Đớm Gớc Đa da ng các loài châu chấu ĐA DA NG CÁC LỒI CHIM Trĩ vàng (Chrysolophus ... đớt Giun đớt Da gai Nửa dây sớng Cá sụn Cá miê Âng tròn Cá xương Lưỡng cư chim Bò sát thú ĐA DA NG CÁC LỒI BƯỚM VIỆT NAM Bướm Hở Vằn bướm Phượng Đớm Vàng Chanh Bướm Giáp ... (Chrysolophus pictus) Hồng hạc (Phoenicopteridae) HỒNG OANH PHƯƠNG BẮC UN ƯƠNG CHÀO MÀO HỒNG Y GIÁO CHỦ VÀNH KHUN Sẻ đất màu VẸT MA CAO Tucan mỏ lục CƠNG ĐA DA NG MỘT SỐ LỒI CÁ CÁ CHÌNH CÁ SƯ TỬ...
 • 29
 • 223
 • 1

skkn phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các bài thực hành trong chương trình sinh học lớp 8

skkn phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các bài thực hành trong chương trình sinh học lớp 8
... thú học tập Sinh học cho học sinh, phát huy tính tích cực tư duy, chủ động giúp học sinh tìm kiến thức Để nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành chương trình Sinh học khó Bởi có thực hành thực ... “ Phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành chương trình Sinh học 8 Thông qua nghiên cứu đề tài nhằm nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy thân đồng thời góp thêm phần nhỏ vào việc nâng ... dụng giảng dạy thực hành Sinh học số trường góp phần nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy thực hành Sinh học Đề tài không áp dụng với lớp mà áp dụng với môn Sinh học cấp THCS góp phần đổi phương pháp...
 • 22
 • 718
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 Tăng cường phương pháp thực hành trong giảng dạy Sinh học ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 Tăng cường phương pháp thực hành trong giảng dạy Sinh học ở trường THCS
... giảng dạy theo phương pháp dạy học đổi Năm học 2007 - 2008 nhà trường phân công giảng dạy môn Sinh học lớp 6A, 6B Để thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh ... viên học sinh chuẩn bị mẫu vật cho thực hành Sử dụng phương pháp thực hành - Phân biệt hai loại thực hành: + Bài thực hành cuối chương + Bài nghiên cứu tài liệu giảng dạy phương pháp thực hành ... KẾT LUẬN Căn kết thực tiễn cho thấy tăng cường phương pháp thực hành trọng tâm cải cách giáo dục phương pháp giảng dạy Sinh học trường THCS Nga Thắng nhằm khắc phục mặt yếu giảng dạy môn, đảm bảo...
 • 11
 • 2,494
 • 0

ĐỀ THI (ĐỀ XUẤT) HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN SINH HỌC 10 TRƯỜNG CHUYÊN NINH BÌNH

ĐỀ THI (ĐỀ XUẤT) HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN SINH HỌC 10 TRƯỜNG CHUYÊN NINH BÌNH
... Thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh, sử dụng kháng sinh thường xuyên không theo định bác sĩ + Dùng kháng sinh không cách, ngừng sử dụng thuốc bệnh đỡ chưa khỏi tạo môi trường chọn lọc cho vi khuẩn ... Môi trường đưa phân tử tín hiệu đến tế bào khác thể, tế bào có khả tiếp nhận tín hiệu cách chọn lọc cho dù tiếp nhận tín hiệu chúng đáp ứng tín hiệu theo cách riêng Hãy giải thích sở vấn đề nêu ... đề nêu Hướng dẫn chấm a) - Các tế bào tiếp nhận phân tử tín hiệu cách chọn lọc do: + Thụ thể tiếp nhận tin khác nhau: Tế bào có thụ thể nhân tin màng sinh chất tế bào Các thụ Điể m 0.5 thể có tính...
 • 7
 • 1,389
 • 16

SKKN thiết kế các bài giảng thực hành chương i phần sinh học cơ thể lớp 11 có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

SKKN thiết kế các bài giảng thực hành chương i phần sinh học cơ thể lớp 11 có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... năm kinh nghiệm: 12 - Các sáng kiến kinh nghiệm năm gần đây: “THIẾT KẾ CÁC B I GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG II, III, IV PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ 11 CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THIẾT KẾ CÁC ... vi sáng kiến, gi i pháp đưa Thiết kế giảng thực hành chương I phần sinh học thể lớp 11 hỗ trợ công nghệ thông tin III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GI I PHÁP V i mục tiêu góp phần nâng cao hiệu giảng ... B I GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG I PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ LỚP 11 CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I LÝ DO CHỌN ĐỀ T I Trong th i đ i công nghệ thông tin (CNTT) nay, sở hữu thứ công cụ hữu hiệu, tin...
 • 45
 • 208
 • 0

skkn THIẾT kế các bài GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG i PHẦN SINH học cơ THỂ lớp 11 có sự hỗ TRỢ của CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

skkn THIẾT kế các bài GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG i PHẦN SINH học cơ THỂ lớp 11 có sự hỗ TRỢ của CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... năm kinh nghiệm: 12 - Các sáng kiến kinh nghiệm năm gần đây: “THIẾT KẾ CÁC B I GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG II, III, IV PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ 11 CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THIẾT KẾ CÁC ... vi sáng kiến, gi i pháp đưa Thiết kế giảng thực hành chương I phần sinh học thể lớp 11 hỗ trợ công nghệ thông tin III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GI I PHÁP V i mục tiêu góp phần nâng cao hiệu giảng ... B I GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG I PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ LỚP 11 CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I LÝ DO CHỌN ĐỀ T I Trong th i đ i công nghệ thông tin (CNTT) nay, sở hữu thứ công cụ hữu hiệu, tin...
 • 45
 • 110
 • 0

Xem thêm