TOBU phần 3 cấu trúc sinh học của tế bào sinh học 10 tobu tô nguyên cương

Sinh học tế bào - Cấu trúc, chức năng của tế bào

Sinh học tế bào - Cấu trúc, chức năng của tế bào
... Chương 3: Đại cương cấu trúc, chức tế bào I/ Mở đầu - Tất thể sống cấu tạo từ tế bào - Tất tế bào cấu trúc bản:  Tất tế bào bao quanh màng sinh chất  Tất tế bào có nhân nguyên liệu nhân ... Prokaryote - Vi khuẩn sinh sản hình thức trực phân - Tốc độ phân bào nhanh - Thời gian chu kỳ tế bào ngắn 4.3 Các tổ chức đơn giản bên - Dưới vách tế bào màng sinh chất bao bọc tế bào chất - Mesosome cấu ... dạng khác - Thể tích loại tế bào cố định không phụ thuộc vào thể tích chung thể Số lượng tế bào - Số lượng tế bào thể đa bào lớn - Cơ thể đơn bào gồm tế bào (vi khuẩn, tảo…) - Cơ thể đa bào gồm...
 • 21
 • 683
 • 5

bài giảng đại cương cấu trúc, chức năng của tế bào

bài giảng  đại cương cấu trúc, chức năng của tế bào
... Tế bào non: Tế bào chất đồng - Tế bào già : Tế bào chất lổn nhổn Chức năng: - Chứa quan bên - Tổng hợp nhiều chất tế bào - Tham gia trình trao đổi chất tế bào - Có khoảng 1.800 riboxom / tế bào ... loại tế bào cố định không phụ thuộc vào thể tích chung thể Số lượng tế bào - Số lượng tế bào thể đa bào lớn - Cơ thể đơn bào gồm tế bào (vi khuẩn, tảo…) - Cơ thể đa bào gồm vài trăm tế bào (luân ... II/ Hình thái đại cương tế bào Hình dạng tế bào - Hình dạng cố định đặc trưng cho loại tế bào ,một số thay đổi hình dạng - Hình dạng tế bào tùy thuộc chủ yếu vào đặc tính thích nghi, chức - Trong...
 • 91
 • 395
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 22 ) Cấu trúc hóa học của enzim pdf

Sinh học tế bào ( phần 22 ) Cấu trúc hóa học của enzim pdf
... biết chất hoá học enzym protein, thu nhiều enzym tinh khiết (sanmer 192 6) phát cấu tạo nhóm ghép enzym (Wilstaetter 1920 - 193 0) Riêng việc nghiên cứu enzym tiêu hoá nhà sinh học người Nga ... phản ứng sinh hoá học Ở enzym đơn giản, trung tâm hoạt động lập nên kiểu bố trí số gốc acid amin Những gốc acid amin phân bố theo kiểu định thông qua cấu trúc bậc 1, 2, protein Đặc biệt cấu trúc ... điều kiện in vi vo (tức sinh th ) phản ứng sinh hoá học nói tiến hành dễ dàng, nhanh hiệu cao Đó nhờ xúc tác hệ thống enzym Lịch sử enzym Trước người ta đưa thuyết "sinh lực" thuyết cho trình...
 • 5
 • 242
 • 0

Phân tích cấu trúc tâm lý của hoạt động . Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên

Phân tích cấu trúc tâm lý của hoạt động . Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên
.. . dụng vào hoạt động học tập sinh viên thấy nhìn toàn diện trình tái tạo tri thức nhìn tâm học 2.1 – Nội dung, tính chất hoạt động học tập sinh viên: a) Động học tập: Các yếu tố hoạt động học hình .. . tác động mà họ lựa chọn Như vậy, phản ánh ý nghĩa thực cấu trúc tâm hoạt động việc học người sinh viên nói chung KẾT LUẬN Như việc tìm hiểu phân tích cấu trúc tâm hoạt động giúp biết ứng dụng .. . trường hoạt động học tập sinh viên tiếp tục hình thức hay hình thức khác 2.2 – Phương thức, đơn vị thực hoạt động học sinh viên: Phương thức, đơn vị thực hoạt động học tập sinh viên thể hoạt động, ...
 • 7
 • 5,654
 • 28

TÍNH TOÁN , PHÂN TÍCH cấu TRÚC, ĐỘNG học, lực, củacấu ĐỘNG cơ đốt TRONG HAI kỳ, CHUYỂN ĐÔNG THỰC của máy

TÍNH TOÁN , PHÂN TÍCH cấu TRÚC, ĐỘNG học, lực, của cơ cấu ĐỘNG cơ đốt TRONG HAI kỳ, CHUYỂN ĐÔNG THỰC của máy
... 50 2 2,5 5 50 2 2,5 5 50 2 2,5 5 0 50 2 2,5 5 2 8,4 4 1 2,8 3 4 0,1 1 8,0 85 3 6,0 92 1 6,2 77 4 5,1 76 50 2 2,5 5 0 3 2,5 1 4,6 58 50 2 2,5 5 6 2,5 88 50 2 2,5 5 2 8,4 4 1 2,8 3 4 0,1 1 8,0 85 3 6,0 92 1 6,2 77 4 5,1 76 50 2 2,5 5 50 2 2,5 5 ... 518 8,7 518 8,7 518 8,7 518 8,7 518 8,7 518 8,7 518 8,7 518 8,7 anBA(m/s2) 141 1,3 9 74 1,5 9 73 5,3 26 141 1,3 9 73 5,3 26 74 1,5 9 a’nBA(mm) 1 3,6 7,1 46 7,0 85 1 3,6 7,0 85 7,1 46 6 3,6 3 5,7 66 1 4,5 29 3 4,9 2 3 6,4 3 4,9 2 ... 996 9,2 6 1499 2,3 4 994 4,2 1 994 4,2 1 1499 2,3 4 996 9,2 6 10 a’b’(mm) 1 3,6 3 5,4 03 5 2,0 68 3 5,2 86 1 3,6 3 5,2 86 5 2,0 68 3 5,4 03 11 aBA (m/s2) 141 0,8 2 367 2,8 5 540 1,7 4 366 0,7 1 141 0,8 2 366 0,7 1 540 1,7 4 367 2,8 5 5 4,7 6...
 • 21
 • 241
 • 0

TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH cấu TRÚC, ĐỘNG học, lực, củacấu ĐỘNG cơ đốt TRONG HAI kỳ, CHUYỂN ĐỘNG THỰC của máy

TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH cấu TRÚC, ĐỘNG học, lực, của cơ cấu ĐỘNG cơ đốt TRONG HAI kỳ, CHUYỂN ĐỘNG THỰC của máy
... MSV: 57211 Nhóm: 05 Lớp: N04 TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, ĐỘNG HỌC, LỰC, CỦA CƠ CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ, CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY Phân tích lực cấu 4.1 Phân tích áp suất khí cháy Từ pi(max) ... 05 Lớp: N04 15 TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, ĐỘNG HỌC, LỰC, CỦA CƠ CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ, CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY - Để làm chuyển động máy ta giảm biên độ dao động vận tốc máytức giảm gia ... N04 21 TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, ĐỘNG HỌC, LỰC, CỦA CƠ CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ, CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY Phân tích động học cấu cam cần lắc nhọn Xét ccc cần lắc nhọn có lược đồ động hình...
 • 32
 • 237
 • 0

Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện ý yên, tỉnh nam định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp lý hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện ý yên, tỉnh nam định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp lý hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
... “ Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường để nghiên cứu, tìm hiểu cách cụ thể cấu ... thể cấu trúc chức cảnh quan sinh thái huyện Ý Yên, sở định hướng sử dụng hợp nhằm kết hợp hài hòa vấn đề phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, môi trường huyện, hạn ... Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích cấu trúc chức cảnh quan huyện Ý Yên - Xây dựng hệ đồ sinh thái cảnh quan - Trên sở phân tích khoa học, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Ý Yên đưa định hướng...
 • 24
 • 959
 • 5

Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
... Giáy khu du lịch, dân tộc khác đứng ngoi hoạt động du lịch 3.3 Định hớng sử dụng hợp lý cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông, lâm nghiệp v du lịch huyện Sa Pa b) Theo không gian sinh thái- kinh ... nghiên cứu sinh thái cảnh quan phục vụ Phát triển bền vững nông, lâm nghiệp v du lịch huyện sa pa 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề có liên quan 1.1.1 Tình hình nghiên cứu STCQ: Nh địa sinh vật ngời ... hợp lý CQ nông, lâm nghiệp v du lịch huyện Sa Pa Phân tích mối quan hệ ba hợp phần sinh thái cảnh- quần xã sinh vật-cộng đồng c dân cấu trúc STCQ lãnh thổ Sa Pa Lần thnh lập đồ STCQ huyện Sa Pa tỷ...
 • 16
 • 794
 • 2

Phần 3: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pot

Phần 3: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pot
... thành phần liệu tổ chức theo cấu trúc Nó dùng để biểu diễn cho thông tin có cấu trúc toán Cấu trúc liệu thể khía cạnh logic liệu Còn liệu cấu trúc gọi liệu vô hướng hay liệu đơn giản VD: kiểu liệu ... kiểu liệu đơn giản 11 Cấu trúc liệu  Có hai loại cấu trúc liệu chính:  Cấu trúc tuyến tính: cấu trúc liệu phần tử bên bố trí theo trật tự tuyến tính hay trật tự trước sau Đây loại cấu trúc liệu ... thiệu cấu trúc liệu từ đơn giản (các cấu trúc tuyến tính : mảng, danh sách) đến phức tạp (các cấu trúc phi tuyến như: cây, đồ thị) thao tác tương ứng cấu trúc liệu Tìm hiểu giải thuật từ giải thuật...
 • 36
 • 122
 • 0

Tài liệu tham chiếu Java API Phần 3: Cấu trúc tham chiếu Eclipse Javadoc API được tạo ra thông qua việc chạy Java pps

Tài liệu tham chiếu Java API Phần 3: Cấu trúc tham chiếu Eclipse Javadoc API được tạo ra thông qua việc chạy Java pps
... Sử dụng JavaTOC doclet để sinh trình bổ sung Eclipse (tài liệu tham chiếu Javadoc API)  Thiết kế ràng buộc  Luồng công việc Tạo tài liệu Javadoc cách sử dụng thủ thuật tạo Eclipse Javadoc ... tài liệu Eclipse cách tạo tài liệu cho mã nguồn Tài liệu tạo phải có tính chuyên nghiệp, bạn cần cố gắng; để tạo tài liệu cách đầy đủ cho mã nguồn lập trình viên cho tham chiếu Java API tạo tài ... JavaAPITools tạo trình bổ sung NEW DOCUMENTATION (Tài liệu mới) với Javadoc cho tài liệu tham chiếu API công khai tất tệp trình bổ sung Eclipse cần thiết để tích hợp tài liệu tham chiếu Java API với...
 • 38
 • 130
 • 0

Dùng Debugger để phân tích cấu trúc password hash của Serv pps

Dùng Debugger để phân tích cấu trúc password hash của Serv pps
... Hash (–băm) thuật ngữ gọi y=f(x) hàm Hash thh : - x liệu bất ḱ - kết y chuỗi có dộ dài xác định - không tồn y=f(x1)=f(x) với x1x Do để crack password lưu dạng hash bắt buộc ta phải dùng ... ftp server request user /password thh SrvuDaemon open file ini để đọc pass user Ta dùng Softice đặt breakpoint hàm CreateFileA Nightmare#/C:\ftp Nightmare Connected to nightmare 220 Serv- U FTP Server ... conArr2Str Chuyển array chuối Kết quả: Như hàm genhash đă tạo hash cách lấy byte đầu password hash file ini concat với password bạn nhập vào sau qua hàm sinh hash tạo chuỗi sau tiến hành kiểm tra với...
 • 8
 • 78
 • 0

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC  NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
... tài: Phân tích cấu trúc nguồn vốn DN MỤC LỤC Nhóm Đề tài: Phân tích cấu trúc nguồn vốn DN A TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN Cấu trúc vốn Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp sử dụng nhiều nguồn vốn ... trúc nguồn vốn phản ánh qua hệ số nợ vốn chủ sở hữu 1.1.3 Vai trò việc xác định cấu trúc vốn Nhóm Đề tài: Phân tích cấu trúc nguồn vốn DN Quyết định cấu trúc nguồn vốn vấn đề tài quan trọng doanh ... giả thuyết cấu trúc vốn nên tốt cách nào, cho thấy điều kiện cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp Lý thuyết cấu trúc vốn đại tiếp Nhóm Đề tài: Phân tích cấu trúc nguồn vốn DN tục...
 • 36
 • 1,511
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Giáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Liên môn rất hay đạt giải huyện dầu gội đầu với môit rường và sức khỏeBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngMột vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhskkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)skkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnSử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lLiên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Sử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bảnTích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngVận dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong các tiết dạy học lịch sử ở lớp 11a2 và 12a5New round up 3 student s bookSCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCH