TIET 29 KIEM TRA 1 TIETHKII SINH 10( 30 % TRAC NGHIEM,7O % TU LUAN,DAP AN

Tiết 29 - Kiểm tra 1 tiết chương 2- Có ma trận, đáp ãn

Tiết 29 - Kiểm tra 1 tiết chương 2- Có ma trận, đáp ãn
... ≠ 0) Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm hoành độ 1, 5 ⇒ x = 1, 5 ; y = Đường thẳng tung độ gốc ⇒ b = Ta thay x = 1, 5 ; y = ; b = vào y = ax + b = a 1, 5 + ⇒ a = –2 Vậy phương trình đường thẳng ... y=3x-2 x y -2 y = -x +2 x y 2/3 b) (1 đ) Tọa độ điểm: I (2;0); K ( điểm ;0 )( 0,5đ) Tìm toạ độ điểm M (0,5đ) –x + = 3x – –4x = –4 x =1 Vậy hoành độ M x = Thay x = a vào hàm số y = –x + y = 1 + ... 1 + y =1 Vậy tung độ điểm M y = Toạ độ điểm M (1 ; 1) 0,75 đđiểm c) (1 ) Gọi góc tạo đường thẳng (3) Ox góc α, góc tạo đường thẳng (4) Ox góc β y = –x + (3) tgα′ =  1 = ⇒ α′ = 450 ⇒ α = 18 00 –...
 • 4
 • 594
 • 3

Sinh học 10 - Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10 doc

Sinh học 10 - Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10 doc
... trung gian 12 / Có tế bào sinh dưỡng nguyên phân lần liên tiếp số tế bào ? a 10 c b d 20 13 / Nuôi cấy vi khuẩn E.Coli nhiệt độ 400C số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy: a N = 7 .10 5 6 .10 5 d b ... d b N = 8 .10 5 c N= N = 3 .10 5 14 / Thực phẩm sử dụng vi khuẩn lên men lăctic ? a Nước chấm b Tương Dưa muối d c Rượu 15 / Ý nghĩa khoa học giảm phâm ? a Giải thích sở khoa học BDTH loài sinh sản ... Nhiệt enzim xúc tác c Độ ẩm môi trường độ 10 / Thực phẩm sử dụng vi sinh vật phân giải prôtein ? a Rượu Dưa muối b Tương d Cà muối c 11 / Sự tiếp hợp trao đổi chéo NST diễn kì trình giảm phân ?...
 • 8
 • 389
 • 2

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)
... (NH4)2HPO4, KCl Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? A 20% B 15 % C 10 % D 5% Câu Phản ứng bazơ với muối gọi phản ứng ? A Trung hồ ; B Hố hợp ; C Trao đổi ; D Phân huỷ Câu Dung dịch ... KOH D Ca(OH)2 Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? GV: Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng A 20% B 15 % C 10 % D 5% B TỰ LUẬN (6đ): Câu 9(2đ): Viết ... Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M để hòa tan hồn tồn lượng chất rắn IV ĐÁP ÁN: Phần Trắc nghiiệm Đáp án chi tiết Đề số 1: 1. A 5.B Đề số 2: 1. A B Tự luận Câu (đề 2) Thang điểm đáp án * 0,5 = 4,0đ...
 • 4
 • 238
 • 0

Sinh học 9 - Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết pdf

Sinh học 9 - Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết pdf
... 350 x (2 3 -1 ) = 350 x = 2450 (Nu) G = X = 250 x (2 3 -1 ) = 250 x = 17 50 (Nu) IV/ Nhận xét kiểm tra - Tinh thần thái độ làm học sinh -o0o - ... Nuclêôtit gen A = T = A1+ A2 = 200 + 15 0 = 350 (Nu) G = X = G1 + G2 = 12 0 + 13 0 = 250 (Nu) - Số lượng loại Nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp cho gen nhân đôi lần A = T = 350 x (2 3 -1 ) = 350 x = 2450 ... Bài tập 1- Cho trình tự đơn phân đoạn ADN sau -X–T–G–A–T–X–G–G–T–A– Hãy xác định trình tự đơn phân mạch tương ứng 2- Mạch I gen có 200(Nu) loại A 12 0 (Nu) loại G Mạch II có 15 0 Nu loại A 13 0 Nu...
 • 4
 • 250
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 53 : KIỂM TRA 1 doc

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 53 : KIỂM TRA 1 doc
... khí l : (0,5 m  n.M  0, 005.32  0 ,16 g  0 ,16 .10 3 kg điểm) Khối lượng riêng khí ôxi D m 0 ,16 .10 3   3,9 kg / m3 6 V2 41 .10 (1 iểm) Câu 2: Mốc mặt đất vật lúc đầu: W1  W 1  Wt1  ... phương trình trạng thái khí tưởng cho lượng khí ôxi p1V p2V2 p TV 273  V  2  41 11 2 cm3 T1 T2 p1T2 300 (1 iểm) Số mol lượng khí ôxi l : V 11 2 .10 3 n   0, 005 mol 22, 22, 4 .10 3 ... lên vật? lấy g = 9,8m/s2 ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm (6 điểm) Câu Đáp án A B B D A C Mỗi câu trả lời đạt điểm II Tự luận Câu 1: Gọi V1 thể tích lượng khí ôxi điều kiện chuẩn (p1 = 1, 013 .10 5 Pa; T1 =...
 • 6
 • 359
 • 4

Giáo án tin học 10 - Tiết 33: KIỂM TRA 1 TIẾT pdf

Giáo án tin học 10 - Tiết 33: KIỂM TRA 1 TIẾT pdf
... 1 Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học Kiểm tra Hình thức: Lý thuyết (25') + thực hành (10 ' ) tỷ lệ 5:5 Đề thi lý thuyết mã đề (Trắc nghiệm (3đ) + Tự luận (7đ)) SỞ GD & ĐT HOÀ KIỂM TRA ... nhập vào từ bàn phím Em cho biết không nên chọn giá phương án để làm liệu kiểm thử? A Một số nguyên lớn 10 0 0 B Số -5 C Một số nguyên N nhỏ 10 D Số 3.5 Câu 3: Hệ điều hành là: A Phần mềm tiện ích ... D:\Learn\Study all\ Learn Pascal\Part 1. PDF D:\Setup\Office 2000 D:\Setup\Vietkey 2000 D:\Setup\Drivers\LAN Anh (chị) vẽ thư mục từ đường dẫn Câu 4: (1 ) Cho tập tin sau: Tin hoc 10 . doc; Bac van cung chung...
 • 11
 • 288
 • 2

Giáo án tin học 10: Tiết 68 KIỂM TRA 1 TIẾT pdf

Giáo án tin học 10: Tiết 68 KIỂM TRA 1 TIẾT pdf
... An-1Xn -1 + ….+ A1X1 + A0X0 IV Củng cố V Rút kinh nghiệm Duyệt ngày tháng năm 2008 Tiết 69: ÔN TẬP I Mục tiêu học ... Kiến thức Củng cố lại kiến thức cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra học kỳ Kỹ Giới thiệu thêm cho học sinh kỹ sử dụng phím tắt soạn thảo văn II Đồ dùng dạy học Chuẩn bị GV: Tài liệu Chuẩn bị HS: ... bị GV: Tài liệu Chuẩn bị HS: Kiến thức, ghi III Hoạt động dạy - học Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học, … Tiến trình học Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Hoạt động...
 • 9
 • 489
 • 2

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 18 KIỂM TRA 1 TIẾT pdf

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 18 KIỂM TRA 1 TIẾT pdf
... IV : điểm - Nêu tác hại giun sán kí sinh người : 1, 5 điểm - Nêu biện pháp để phòng bệnh giun sán cho người : 1, 5 điểm V NHẬN XÉT GIỜ Giáo viên thu kiểm tra Nhận xét tinh thần làm học sinh, nhận ... bệnh giun sán cho người? IV.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CâuI : ý : 0,5 điểm 1. c , 2.d , 3.a Câu II : Mỗi ý : 0,5 điểm 1. a , 2.c , b Câu III : điểm - Nêu đặc điểm chung ngành Ruột khoang : điểm - Nêu lợi ... cột A Cột A Cột B 1- Cơ thể tế bào nh- a Ngành động vật ưng thực đủ chức nguyên sinh sống thể b.Các ngành giun Cơ thể đối xứng toả tròn th- c.Ngành ruột ường hình dù với hay lớp tế khoang bào...
 • 8
 • 708
 • 0

Sinh học lớp 9 - Tiết 20 - Kiểm tra 1 tiết pps

Sinh học lớp 9 - Tiết 20 - Kiểm tra 1 tiết pps
... luận luận 1 1,5 0,75 2,0 4,25 TN Men đen 1 0,75 0,5 1, 25 NST ADN gen 1 1,0 2,5 1, 0 4,5 1 1 1, 5 1, 0 1, 5 2,5 0,5 3,0 10 ,0 TỔNG SỐ III ĐỀ KIỂM TR 45 PHÚT: Đề A/ Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu1 (0,5 điểm): ... vào chỗ trống….thay cho số 1, 2……để hoàn thiện câu sau: Tính đực, qui định cặp NST (1) … nhân đôi , phân ly tổ hợp (2) …….giới tính trình phát sinh( 3) …và thụ tinh chế bào học xác định giới tính B ... Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu 1: ý Chọn 0,5 b 1. b; ( Mỗi ý 0,5) Câu 2: 2.c; 3.a Câu 3: 1, 5 1: Thuần chủng 2: Tương ( Mỗi ý phản 0,25) 0,75 3: Phân ly Câu 4: 1: Gới tính ( Mỗi ý 2: Cặp NST 0,25) 3:...
 • 9
 • 448
 • 0

TIẾT 57 Kiểm tra 1 tiết SINH 9

TIẾT 57 Kiểm tra 1 tiết SINH 9
... b) Vẽ lưới thức ăn hệ sinh thái trên: (1, 5 điểm) Bọ rùa Ếch nhái Rắn Cỏ Châu chấu Diều hâu Gà Chuột IV Hoạt động lên lớp Ổn định: Kiểm tra: GV: phát đề khiểm travà coi kiểm tra Thu Hướng dẫn học ... điểm) a) Các thành phần hệ sinh thái: (1, 0điểm) - Sinh vật sản xuất: Cỏ - Sinh vật tiêu thụ: + Cấp 1: Bọ rùa, châu chấu, gà + Cấp 2: Ếch nhái, Rắn, chuột + Cấp 3: Diều hâu - Sinh vật phân giải: Vi ... điểm) (1) Cùng loài (2) Khu vực (3) Thời điểm (4) Sinh sản Phần II : Tự luận (6,0 điểm) Câu 6: (1, 5 điểm) - Nêu đủ khái niệm môi trường sống sinh vật (0,5 điểm) - Nêu đủ loại môi trường (1, 0 điểm)...
 • 3
 • 112
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 69 KIỂM TRA 1 TIẾT

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 69 KIỂM TRA 1 TIẾT
... ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA- LỚP 10 NC Đề I Trắc nghiệm: (4đ) Câu Đáp án C C B D D 10 11 B B C B B D (Mỗi câu trắc nghiệm 0,25đ) 12 A 13 C 14 D 15 D 16 C II Tự luận: (6đ) Câu (1, 5đ) (1, 5đ) Nội ... HNO3 0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,1 mol nHBr = 0,1mol; nAgNO3 = 0,24mol => nAgNO3 dư m = 0 ,1. 188 = 18 ,8 gam CMAgNO3 = 0 ,14 /0,5 = 0,28M CMHNO3 = 0 ,1/ 0,5 = 0,2M b NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O 0 ,1  0 ,1 mol ... LỚP 10 NC Đề I Trắc nghiệm: (4đ) Câu Đáp án C B A C D 10 11 A C D C C B (Mỗi câu trắc nghiệm 0,25đ) 12 B 13 A 14 B 15 C 16 B II Tự luận: (6đ) Câu (1, 5đ) (1, 5đ) Nội dung Chiết chất làm mẫu thử cho...
 • 9
 • 96
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 81 KIỂM TRA 1 TIẾT

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 81 KIỂM TRA 1 TIẾT
... Ba =13 7 ………………………………HẾT……………………………… ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA- LỚP 10 NC Đề I Trắc nghiệm: (4đ) Câu Đáp án A C B D 10 11 D C D D C A C (Mỗi câu trắc nghiệm 0,25đ) 12 B 13 B 14 B 15 D 16 C ... KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA- LỚP 10 NC Đề I Trắc nghiệm: (4đ) Câu Đáp án C D D C 10 11 B C D D A D C (Mỗi câu trắc nghiệm 0,25đ) 12 B 13 B 14 A 15 C 16 B II Tự luận: (6đ) Câu (1, 5đ) Nội dung Chiết ... tập tổng hợp có nội dung liên quan 1 0,25 3 0,75 7,5% 30% 10 7,75 19 10 , 0 10 0 % Sở GD & ĐT Long An Trường THPT Thạnh Hóa KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA – LỚP 10 NÂNG CAO Đề I Trắc nghiệm: (4điểm)...
 • 9
 • 134
 • 0

Đề KIỂM TRA học kỳ1 sinh 10 (1)

Đề KIỂM TRA học kỳ1 sinh 10 (1)
... ÁN A PHẦN CHUNG (bắt buộc với tất học sinh) : Câu 1( điểm): Mỗi chức protein ví dụ minh hoạ cho 0,25đ Chức Ví dụ Cấu trúc tế bào thể Kêratin cấu tạo tóc, móng… Trao đổi thông tin Thụ thể Co – vận ... dài đoạn ADN: L = x3.4 = 2 = 0.408 µ m (1 đ) Câu (2 điểm): Tổng số nucleotit: N = B PHẦN RIÊNG: Học sinh chọn hai phần riêng (B.1 B.2) để làm Nếu làm hai phần (B.1 B.2) không tính điểm phần riêng ... virut Câu (1 điểm): - Đơn phân AND nucleotit - Mỗi nucleotit có cấu trúc ba phần: + Một đường C5H10O4 ( Deoxi Ribozo ) + Một H3PO4 ( axit photphoric) + Một bốn loại bazonito: A, T, G, X Câu (1,5...
 • 3
 • 223
 • 0

Vinh đề KIỂM TRA học kỳ1 sinh 10 (1)

Vinh đề KIỂM TRA học kỳ1 sinh 10 (1)
... 150.20 = 3000 (nu) (1 đ) Chiều dài đoạn ADN: L = N 3000 x3.4 = x3.4 = 5100 ( ăngstron ) 2 = 0.51 µ m (1 đ) B PHẦN RIÊNG: Học sinh chọn hai phần riêng (B.1 B.2) để làm Nếu làm hai phần (B.1 B.2) ... 0,25đ Chức Ví dụ Cấu trúc tế bào thể Kêratin cấu tạo tóc, móng… Trao đổi thông tin Thụ thể Co – vận động Actin Myosin Xúc tác phản ứng sinh hoá Amilaza thuỷ phân tinh bột Điều hoà chuyển hoá vật ... ĐÁP ÁN A PHẦN CHUNG (bắt buộc với tất học sinh) : Câu 1( điểm): - Cấu tạo: Được bao bọc lớp màng kép, hai màng trơn nhẵn, bên chất có hạt...
 • 3
 • 333
 • 0

Xem thêm