TẾ bào NHÂN THỰC (tt) sinh 10

Bài 17:Tế bào nhân thực(tt) Lớp 10 NC

Bài 17:Tế bào nhân thực(tt) Lớp 10 NC
... bào thực Thành tế bào vi sánh vật khuẩn Vò trí Ngoài Dưới lớp vỏ nhầy Cấu trúc hoá học Chức Xenlulôzơ Peptiđôglican Bảo vệ tế bào, xác đònh hình dạng cấu trúc tế bào b)Chức năng: Bảo vệ tế bào, ... tế bào, xác đònh hình dạng cấu trúc tế bào 2/.Chất ngoại bào Xem SGK cho biết: Chất ngoại bào có loại tế bào nào? Ởû tế bào ĐV người Thành phần chất ngoại bào? Các sợi glicoprôtêin Chất hữu vô ... vệ tế bào trao đổi chất với môi trường b) Nhận truyền thông tin tế bào c) Gép nối tế bào mô d) Cả a, b c CỦNG CỐ: Câu 2: Màng sinh chất có cấu tạo: a) Gồm lớp , phía lỗ nhỏ b) Gồm lớp: lớp prôtêin...
 • 26
 • 1,644
 • 4

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT) pdf

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT) pdf
... nguyên sinh có khong bào tiêu (?) Không bào có chức hoá không bào co bóp phát triển ? Lizôxôm: HS: - Cấu trúc: Có dạng túi nhỏ, cso lớp màng bao bọc, chứa enzim thuỷ phân - Chức năng: Phân huỷ tế bào ... đặc điểm khác hấp ? - Bên chất có chứa AND HS: Màng có diện tích lớn ribôxôm có enzim liên quan đến phản ứng sinh hoá tế bào GV: Tế bào gan người có khoảng 2500 ti thể, Tê bào ngực loài chim bay ... tế bào già, tế bào (?) Lizôxôm có cấu trúc bị tổn thương khả phục chức ? hồi, bào quan già Góp phần tiêu hoá nội HS: TB bạch cầu có chức bào thực bào 4 Củng cố: Hướng dẫn nhà: - Học dựa vào...
 • 5
 • 696
 • 1

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 11: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tt) ppsx

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 11: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tt) ppsx
... trúc khung - Neo giữ bào quan giúp tế bào di xương tế bào có chức ? chuyển Nếu tế bào khung xương ? IX Màng sinh chất (Màng tế bào) Hoạt động Cấu trúc: (?) Quan sát hình vẽ sgk - Màng sinh chất ... biết tế bào lạ kịp thời đào thải? - Nhờ glicôprôtein để tế bào nhận biết tế bào lạ Hoạt động X Các cấu trúc bên màng sinh (?) Hãy phân biệt thành tế bào chất: thực vật tế bào động vật ? Thành tế ... trúc chức lizôxôm bào quan khác ? Giảng mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động GV: Khung xương tế bào VIII Khung xương tế bào: cấu trúc có tế bào nhân Cấu trúc:...
 • 5
 • 343
 • 0

bài 10 tế bào nhân thực (tt)

bài 10 tế bào nhân thực (tt)
... nhận thông tin cho tế bào Nhờ có “dấu chuẩn” glicoprotein mà tế bào thể nhận biết nhận tế bào lạ PHÂN TỬ COLESTÊRON X: CÁC CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT • THÀNH TẾ BÀO Tế bào thực vật có thành ... tác dụng bảo vệ tế bào đồng thời xác đònh hình dạng , kích thước tế bào Trên thành tế bào thực vật có cầu sinh chất đảm bảo cho tế bào ghép nối liên lạc dễ dàng Phần lớn tế bào nấm có thành ... nhiều loại prôtêin mảng khác , loại thực chức •Ở tế bào tv nấm , bên msc có thành tế bào có tác dụng bảo vệ tế bào đồng thời xác đònh hình dạng kích thùc , giúp tế bào liên kết với tạo nên mô ...
 • 11
 • 772
 • 4

Tế bào nhân thực (tt)

Tế bào nhân thực (tt)
... lạp có tế bào thực vật - Là nơi chuyển đổi lượng ánh sáng thành lượng hóa học TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) VII MỘT SỐ BÀO QUAN KHÁC Khơng bào Lizơxơm TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) VIII KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO CẤU ... tin cho tế bào - Nhận biết nhận biết tế bào lạ TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) X CÁC CẤU TRÚC BÊN NGỒI MÀNG SINH CHẤT CẤU TRÚC CHỨC NĂNG Thành tế bào : Ở thực vật xenlulơzơ, nấm kitin Chất ngoại bào : nằm ... tế bào hệ thống gồm vi ống, vi sợi sợi trung gian - Là “giá đỡ” học cho tế bào, tạo hình dạng cho tế bào động vật - Là nơi bám bào quan - Ở số loại tế bào, khung xương giúp tế bào di chuyển TẾ...
 • 10
 • 284
 • 1

bài 9 tế bào nhân thực (tt)

bài 9 tế bào nhân thực (tt)
... PHÂN LOẠI GIỚI DỰA VÀO TẾ BÀO NHÂN SƠ TẾ BÀO NHÂN THỰC NHÂN TẾ BÀO LƯỚI NỘI CHẤT RI BÔ XÔM BỘ MÁY GÔNGI TI THỂ TẾ BÀO NHÂN THỰC LỤC LẠP MỘT SỐ BÀO QUAN KHÁC KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO MÀNG SINH CHẤT CẤU ... KHÔNG BÀO TRUNG TÂM KHÔNG BÀO MÀNG BAO BỌC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÔNG BÀO Ở TẾ BÀO THỰC VẬT VII MỘT SỐ BÀO QUAN KHÁC: KHÔNG BÀO: Khôn bào  CẤUgTẠO: bào quan tế bào thực vật Các itế bào thựo vậtếchưa ... kiện môi trường trạng thái sinh lí tế bào Tế bào tế bào sau thể người có nhiều ti thể ??? A) Tế bào biểu bì C) o bào tim B) Tế b Tế hồng cầu B) Tế bào tim D) Tế bào xương CẤU TẠO CỦA LỤC LẠP MÀNG...
 • 37
 • 911
 • 4

bài 15: Tế bào nhân thực (tt)

bài 15: Tế bào nhân thực (tt)
... hơn? Vì ? _ _ Tế bào tế bào sau thể người có nhiều ti thể : _Tế bào biểu bì; tế bào xương; tế bào cơ; tế bào tim ? b./ Chức : _ Chức ti thể ? _ Cung cấp nguồn lượng chủ yếu tế bào dạng phân tử ... bào quan khác : 1./ Không bào : _ Mô tả cấu trúc không bào ? Khơng bào thực vật Màng khơng bào Dịch tế bào Khơng bào trung tâm Khơng bào Tế bào động vật Nhân Nhân Màng nhân Trung thể Bộ máy gơngi ... Lưới nội chất trơn Khơng bào Tế bào chất Ty thể Peroxixom Màng ngun sinh chất Vách tế bào Cầu nối liên bào Lục lạp Cầu ngun sinh chất TẾ BÀO THỰC VẬT Giải phẩu tế bào thực vật Màng ngun sinh chất...
 • 36
 • 422
 • 2

Sinh 10 Te bao nhan thuc tiet 2 co ban

Sinh 10 Te bao nhan thuc tiet 2 co ban
... Có Vị trí loại TB Thành -TV TB -Nấm Cấu tạo Chức - Bao MSC -Xenlulozo -Hình dạng TB -Kitin -Bảo vệ TB Chất -Người - Bao -ĐV ngoại MSC bào -GlicoPr -Mô định - Chất vô cơ, hưu -Thu nhận thông tin ... thông tin cho TB Protêin thụ thể Nhận biết TB khác loại Dấu chuẩn (GlicoPr) L¹p thÓ Nhân Mạng lưới nội chất Ti thể Thành TB Màng sinh chất Kh«ng bµo Tế bào chất Thể Gônghi PHIẾU HỌC TẬP SỐ Cấu trúc ... tử nhỏ dầu mỡ + Kênh Pr: Chất phân cực, chất tích điện Thu nhận thông tin cho TB Dấu chuẩn (GlicoPr) PHIẾU HỌC TẬP SỐ Chức TĐC có chọn lọc với môi trường Thành phần đảm nhiệm + Lớp kép P-L: Chất...
 • 14
 • 511
 • 5

Giáo án sinh 10 - tế bào nhân thực

Giáo án sinh 10 - tế bào nhân thực
... Và tế bào nhân thực khác tế bào nhân sơ điểm nào? - Nội dung phương pháp: Nội dung (1) I Đặc điểm chung tế bào nhân thực - Kích thước lớn, cấu tạo phức tạp - Cấu tạo gồm thành phần: + Màng sinh ... gồm thành phần: + Màng sinh chất + Tế bào chất chứa nhiều bào quan + Nhân có màng bao bọc, chứa vật chất di truyền II Cấu tạo tế bào nhân thực Nhân tế bào - Cấu tạo: + Thường có hình cầu, đường ... Tên sinh viên / học sinh Nội dung (câu hỏi, tập) kiểm tra Điểm Trình bày đặc điểm chung tế bào nhân sơ? Giảng - Đặt vấn đề vào mới: (1 phút) Tế bào nhân thực có đặc điểm gì? Có cấu tạo sao? Và tế...
 • 3
 • 638
 • 1

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps
... màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân ? Bài mới: Hoạt động GV Nội dung HS Hoạt động 2: Đặc điểm I Đặc điêm chung tế bào nhân thực: tế bào nhân thực: - Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp GV: Tế bào ... II Nhân tế bào ribôxôm: điểm tế bào nhân thực Nhân tế bào: tế bào nhân sơ a Cấu trúc: Hoạt động 2: Cấu trúc - Chủ yếu có hình cầu, đường kính 5micrômet chức - Phía màng bao bọc(màng kép giống nhân ... dày: A - 9nm x B - 50nm C 50 - 80 nm D 80 - 100 nm Câu 3: Lỗ nhân màng nhân tế bào nhân chuẩn cấu tạo che kín bởi: A Các enzim B Prôtein x C Nhiễm sắc thể D Chất tế bào Câu 4: Thành phần hoá học chủ...
 • 6
 • 1,497
 • 13

Sinh học 10 - Tiết 13 (bài 14) TẾ BÀO NHÂN THỰC pdf

Sinh học 10 - Tiết 13 (bài 14) TẾ BÀO NHÂN THỰC pdf
... xenlulôzơ 3-Ti thể 4 -Nhân 5-Lưới nội chất 6-Vi ống 7-Bộ máy Gôngi 8-Lizôxôm 9 -Tế bào chất 1 0- Trung thể 11-Lục lạp 12-Không bào 2/ Học sinh -Cấu trúc chức nhân tế bào -Cấu trúc chức ribôxôm -Cấu trúc chức ... CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC Mục tiêu: Học sinh đặc điểm chung tế bào nhân thực; Sự khác biệt tế bào nhân tế bào nhân thực Hoạt động thầy Hoạt động trò A/ Đặc điểm chung tế bào GV: TB nhân thực gồm tế ... -Hình 14.4, 14.2, 14.3, 14.4 14.5 sách giáo khoa -Phiếu học tập So sánh tế bào động vật tế bào thực vật Thành phần Tế bào động vật Tế bào thực vật 1-Màng sinh chất 2-Thành xenlulôzơ 3-Ti...
 • 15
 • 1,969
 • 11

Sinh học 10 - Tiết 14 (bài 15) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) docx

Sinh học 10 - Tiết 14 (bài 15) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) docx
... thành mào GV: Tế bào tim, tế bào gan khoảng 2500 ti thể Tế bào ngực loài chim bay cao, bay xa có khoảng 2800 ti thể -Tại tế bào lại có nhiều ti thể? HS: Tế bào tim, gan, tế bào ngực tế bào hoạt động ... hô hấp Loại tế bào -Có tất tế bào -Chỉ có tế bào quang hợp thực vật Tổng hợp -ATP tổng hợp nhờ -ATP tổng hợp pha sử dụng ATP phân giải hợp chất hữu sáng -Dùng cho hoạt động tế bào -Dùng cho pha ... có nguồn gốc từ vi khuẩn hiếu khí sống cộng sinh tế bào nhân thực Ti thể có tất tế bào nhân thực, làm nhiệm vụ cung cấp lượng cho hoạt động sống tế bào Ti thể bao bọc màng kép, Màng nhẵn, tạo...
 • 13
 • 2,185
 • 13

Sinh học 10 - Tiết 15(bài 16) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) pdf

Sinh học 10 - Tiết 15(bài 16) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) pdf
... vỡ tế bào bị phá hủy -GV: Tế bào cơ, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu tế bào thần kinh, loại tế bào có nhiều lizôxôm nhất? GV: Tế bào bạch cầu có chức tiêu diệt tế bào vi khuẩn tế bào bệnh lí tế ... Loại tế bào -Tế bào thần kinh -Nơi tổng hợp lipit mạng lưới nội -Tế bào bạch cầu, bào tương mạnh mẽ lưới nội chất phát triển chất không hạt phát triển (TB tinh hoàn) -Tế bào tuyến nhờn, tế bào ... chất liên hệ thực tế vầ chức lưới nội chất Hoạt động thầy - trò Nội dung I/ Lưới nội chất GV thông báo với học sinh: lưới nội chất tế bào nhân sơ, có tế bào nhân thực GV cho học sinh quan sát...
 • 16
 • 3,136
 • 19

Sinh học 10 - Tiết 16 (bài 17) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) ppsx

Sinh học 10 - Tiết 16 (bài 17) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) ppsx
... -Trình bày cấu trúc thành tế bào - iểm khác thành tế bào thực vật thành tế bào vi *Cấu trúc: -Thành tế bào bao quanh màng khuẩn? sinh chất -Thành tế bào có chức gì? -Thành phần hóa học: Học sinh ... khác -Chức năng: giúp tế bào liên kết với để tạo thành mô, thu nhận thông tin 3/ Củng cố -Phiếu học tập -Nêu khác biệt tế bào nhân thực tế bào nhân sơ -Sự khác biệt tế bào động vật tế bào thực ... thành tế bào - ảm bảo gắn dính liên lạc vỏ xe màng tế bào tế bào với ruột xe Vỏ xe bảo vệ ruột xe Nếu tế bào thực vật cho nước vào nước qua thành tế bào, qua màng sau vào tế bào làm cho tế bào...
 • 11
 • 1,603
 • 4

Xem thêm