SINH 10CB t29 30 cấu TRÚC các LOẠI VI rút

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Cấu trúc các loại vi rút ppsx

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Cấu trúc các loại vi rút ppsx
... 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Bệnh thuỷ đậu virút loại vi- rút thuỷ đậu virut varicella zoster Bài 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Bệnh sốt xuất huyết Do virus dengue Bài 30 ... NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ “Người cây” Indonesia Do loại virus có tên "virus u nhú người", vi t tắt HPV, (human papiloma virus) Bài 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ virus Human ... BÀO CHỦ Xâm nhập Phage Virus động vật Vì loại virut xâm nhập vào số loại tế bào định? Bài 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Sinh tổng hợp Bài 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ...
 • 56
 • 396
 • 0

Bài 29: Cấu trúc các loài vi rút - sinh học 10-

Bài 29: Cấu trúc các loài vi rút - sinh học 10-
... Chng III VIRUT V BNH TRUYN NHIM BI 29 CU TRC CC LOI VIRUT BI 29 TIT 30 CU TRC CC LOI VIRUT I VIRT Khỏi nim - Virỳt l thc th chamt s to t bo H K tờn cú cu loi virỳt v bnh virỳt gõy - Virỳt cú ... CC LOI VIRUT I VIRT * Các dạng cấu tạo Axit nuclờic (1) Axit nuclêic V (3) ngoi Vỏ Capsit (2) Capsit Gai (4) Gai glycôprôtêin glycụprụtờin virut trần (virut đơn giản) virut có vỏ bọc (virut phức ... 30 CU TRC CC LOI VIRUT I VIRT * Các dạng cấu tạo Chỳ ý:Mt s virut cú thờm v ngoi -Cu to v ngoi l lp kộp lipit -Mt v ngoi cú cỏc gai glicụprụtờin +Lm nhim v khỏng nguyờn +Giỳp virut bỏm lờn b mt...
 • 19
 • 2,088
 • 7

cau truc cac loai vi rut

cau truc cac loai vi rut
... virut ? III PHÂN LOẠI VIRUT Virut người động vật Virut vi sinh vật Virut thực vật 11 CỦNG CỐ CỦNG CỐ Xác định tên loại Virut có chữ Câu 1: Loại virut có nhiều phân tử ARN Câu 2: Câu 3: Loại virut ... Giống Khác Virut trần Virut có vỏ Đều gồm hai thành phần bản: + Lõi acid nuclêic + Vỏ capsit Không có vỏ bao bên vỏ capsit Có vỏ bao bên vỏ capsit HÌNH DẠNG MỘT SỐ VIRUT Virut Ađênô Virut khảm ... Virut Ađênô Virut khảm thuốc lá(TMV) Virut HIV Phagơ T2 So sánh cấu trúc hai loại virut sau? Vỏ Gai glicôprôtêin Vỏ capsit Capsôm Virut trần Lõi acid nucêic Virut9có vỏ Chủng A Chủng B A Quan sát...
 • 14
 • 517
 • 6

CAU TRUC CAC LOAI VI RUT

CAU TRUC CAC LOAI VI RUT
... lµnh C©y bÞ bƯnh Gäi mÇm bƯnh lµ Virut(mầm độc) MỘT SỐ LOẠI VIRUT Virut d¹i Virut kh¶m thc l¸ Virut HIV Virut vi m n·o Virut b¹i liƯt Phage T2 I KHÁI NIỆM: - Vi rút thực thể chưa có cấu tạo tế ... tập sau? Bảng: CẤU TẠO VÀ HÌNH THÁI CỦA CÁC LOẠI VIRUT Đặc điểm Loại virut Virut cấu trúc xoắn (TMV) Virut Virut cấu ênô trúc Virut khối HIV Virut cấu trúc hỗn hợp (Phage T2) Hình dạng, kích thước ... 70-90 nm Đặc điểm Hình dạng Loại virut -Hình trụ Virut cấu trúc xoắn (TMV) Virut -Khối đa diện Virut ênô gồm20 mặt, mặt tam cấu giác đều, trúc khối Virut HIV Virut cấu trúc phối hợp (Phage T2)...
 • 25
 • 117
 • 0

BÀI 43- CẤU TRÚC CÁC LOẠI VI RUT

BÀI 43- CẤU TRÚC CÁC LOẠI VI RUT
... thái Gồm dạng Cấu trúc xoắn Cấu trúc khối Virut trần Virut khảm thuốc Virut ađeno Cấu trúc hỗn hợp Virut có vỏ Virut HIV Phage T2 Đặc điểm Loại virut Virut cấu trúc xoắn(TMV) Virut cấu trúc khối ... chia virut làm loại virut làm loại nào? 1.Virut người động vật 2.Virut vi sinh vật 3.Virut thực vật Nhóm virut Virut Virut vi người sinh vật động vật Lõi ADN ARN Ví dụ HIV, SARS, vi m gan siêu vi ... bệnh Virut Vậy virut gì? Virut có cấu tạo nào? Virut có hình dạng nào? Bệnh cúm gia cầm Bệnh AIDS Bệnh SARS Bệnh quai bị SINH HỌC 10 NÂNG CAO CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM BÀI 43 CẤU TRÚC...
 • 25
 • 196
 • 0

Tiet 30: Cau truc cac loai virut (10CB)

Tiet 30: Cau truc cac loai virut (10CB)
... v khỏng nguyờn v giỳp virut bỏm lờn b mt t bo ch *Cn c vo vt ch phõn loi virut nh sau: - Virut ngi v ng vt: Axit nuclờic l ADN ARN - Virut thc vt: Axit nuclờic l ARN - Virut vi sinh vt: Axit ... hỡnh que, hỡnh si, hỡnh cu VD: Virut khm thuc lỏ, virut bnh di, virut cỳm, si Cu trỳc khi: capsụme sp xp theo hỡnh a din gm 20 mt tam giỏc u VD: Virut bi lit, virut HIV Cu trỳc hn hp: u cú cu ... cht l mng sinh cht ca cht ch nhng b virut ci to v mang khỏng nguyờn c trng cho virut (?) Cn c vo vt ch ta phõn loi virut nh th no? HS: (?) Vai trũ ca h gen ca virut? GV: Gii thớch hỡnh 29.3 SGK...
 • 6
 • 723
 • 7

Sinh học 10 - VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Tiết 30: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT pptx

Sinh học 10 - VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Tiết 30: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT pptx
... (?) Các yếu tố vật lí ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Bài 29 CẤU TRÚC CÁC LOẠI Hoạt động VIRUT (?) Virut ? Khái niệm: HS: - Virut thực thể chưa có cấu tạo ... theo (?) Hãy so sánh đặc điểm cấu chiều xoắn axit nuclêic trúc virut ? - Có hình que, hình sợi, hình cầu… VD: Virut khảm thuốc lá, virut bệnh dại, virut cúm, sởi… - Cấu trúc khối: capsôme xếp theo ... đa diệngồm 20 mặt tam giác VD: Virut bại liệt - Cấu trúc hổn hợp: Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn VD: Phagơ Củng cố: Câu 1: Virut ? A Cơ thể sống có tế bào...
 • 5
 • 921
 • 1

Bài 30:Cấu trúc các loại virus

Bài 30:Cấu trúc các loại virus
... có loại cấu trúc?  Virut chưa có cấu tạo tế bào nên virut thường gọi hạt  Hạt virut có loại cấu trúc : + cấu trúc xoắn + cấu trúc khối + cấu trúc hỗn hợp ( hay phức tạp) Cấu trúc xoắn Cấu trúc ... trúc khối Cấu trúc hỗn hợp Cấu trúc virut Đặc điểm Đại diện Cấu trúc xoắn Capsôme xếp theo Virut khảm thuốc lá, chiều xoắn axit virut bệnh dại, virut nuclêic cúm, virut sởi Cấu trúc khối Capsôme ... Cấu trúc hỗn Đầu có cấu trúc khối Phagơ hợp chứa axit nuclêic, đuôi có cấu trúc xoắn Dựa vào SGK hình vẽ sau, em trình bày thí nghiệm Franken Conrat? Em so sánh khác biệt virut vi khuẩn cách...
 • 16
 • 953
 • 12

Tài liệu Giáo án điện tử tiết 30: Cấu trúc các loại virut pdf

Tài liệu Giáo án điện tử tiết 30: Cấu trúc các loại virut pdf
... khảm thuốc Virut HIV Virut viêm não Virut bại liệt Phage T2 Gm dng c bn Hỡnh tr xon Virut khảm thuốc Hỡnh Virut bại liệt Dng phi hp Virut HIV Phage T2 Kt lun v hỡnh thỏi ca virut: Virut cú dng ... nguyên, giúp virut bám bề mặt tế bào Virut Virut chưa có cấu tạo tế Virut coi bào nên chưa gọi thể sốngmà coi thể chưa, sao? dạng sống đặc biệt , gọi hạt virut hay virion Hạt virut cấu tạo tương ... in t Virut ln nht = 1/10 kớch thc Vi khun Virut nh nht = 1/100 kớch thc Vi khun Hỡnh dng ca virut Qua quansỏt hỡnh thy mt s virut sau Quan sỏt em thỏi virut cú nhng hỡnh dng no? Virut dại Virut...
 • 39
 • 549
 • 0

bai 29 + 30. CAU TRUC CAC LOAI VIRUT

bai 29 + 30. CAU TRUC CAC LOAI VIRUT
... DUNG I Khỏi nim Virut II Cu to Virut III Hỡnh thỏi Virut IV Chu trỡnh nhõn lờn ca Virut V HIV/AIDS I Khỏi nim Virut I Khỏi nim Virut *Virut : + L thc th cha cú cu to t bo VIRUT L + Kớch thc siờu ... nhng nhúm virut no ? : Virut trn v virut cú v ngoi Virut trn Virut cú v ngoi II Cu to Virut II Cu to Virut V ngoi Virut trn Virut cú v ngoi Capsụme ( lipit kộp + protein ) Axitnuclờic ( AND hoc ... virut khm thuc lỏ, virut bnh di ), hỡnh cu ( virut cỳm, virut si ) Virut khm thuc lỏ + Cu trỳc khi: Capsome sp xp theo hỡnh a din vi 20 mt tam giỏc u ( virut bi lit ) Virut bi lit + Cu trỳc hn hp:...
 • 31
 • 424
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 10: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT ppsx

Giáo án Sinh Học lớp 10: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT ppsx
... Những chất hoá học chất dinh dưỡng chất ức chế ? (?) Các yếu tố vật lí ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Bài 29 CẤU TRÚC CÁC LOẠI Hoạt động VIRUT (?) Virut ? Khái ... Hoạt động virut bám lên bề mặt tế bào (?) Hãy quan sát hình vẽ sách - Virut vỏ gọi virut giáo khoa cho biết hình trần thái virut ? HS: Hình thái: (?) Hãy so sánh đặc điểm cấu - Cấu trúc xoắn: ... *Lưu ý: Một số virut có thêm vỏ màng sinh chất chất chủ bị virut cải tạo - Cấu tạo vỏ lớp lipit mang kháng nguyên đặc - Mặt vỏ có cấc gia glicôprôtein trưng cho virut làm nhiệm vụ kháng nguyên giúp...
 • 6
 • 2,659
 • 4

Bài 29: Cấu trúc các loại vi rus

Bài 29: Cấu trúc các loại vi rus
... Virut trần Vỏ Axit nucleic Vỏ capsit Gai glicôprôtêin Virut có vỏ II HÌNH THÁI Virút có loại cấu trúc: Cấu trúc khối Cấu trúc xoắn Cấu trúc hỗn hợp Cấu trúc khối Virut bại liệt Virút Hecpet Virút ... ta gọi mầm bệnh virut Khi kính hiển vi điện tử đời, người ta nhìn thấy vi rút Không có khuẩn lạc, vi khuẩn rồi!!! CHƯƠNG III Bài 29: Cấu trúc loại virut I CẤU TẠO II HÌNH THÁI ADN vỏ protein ... loại hình cầu Virut dại Cấu trúc hỗn hợp ADN Vỏ capsit Trụ đuôi Lông đuôi Phagơ T2 Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có Hãy mô tả cấu trúc trúc hợp Phage T2? cấu hỗn xoắn Phage...
 • 31
 • 703
 • 3

Xem thêm