SINH 10CB t21 22 GIẢM PHÂN

sinh học 10 bài 19 tiết 22 giảm phân

sinh học 10 bài 19 tiết 22 giảm phân
... Bài 19: GIẢM PHÂN Nội dung * QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN I GIẢM PHÂN I II GIẢM PHÂN II III Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN Bài 19: GIẢM PHÂN * QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN trình giảmphân phânbào gồmliên mấytiếp lần phân ... Bài 19: GIẢM PHÂN KHÁI NiỆM Vậy phân bào giảm phân gì? - Giảm phân hình thức phân bào tế bào sinh dục trưởng thành, trải qua lần phân bào lần nhân đôi ADN - 1TB (2n)  4TB (n) Bài 19: GIẢM PHÂN ... nguyên phân, giảm phân thụ tinh góp phần trì ổn định NST đặc trưng cho loài sinh vật sinh sản hữu tính Bài 19: GIẢM PHÂN * QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN I GIẢM PHÂN I: II GIẢM PHÂN II: III Ý NGHĨA CủA GIẢM...
 • 36
 • 248
 • 0

sinh học 10 bài 19 tiết 22 giảm phân

sinh học 10 bài 19 tiết 22 giảm phân
... Bài 19: GIẢM PHÂN Nội dung * QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN I GIẢM PHÂN I II GIẢM PHÂN II III Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN Bài 19: GIẢM PHÂN * QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN - Gồm lần phân bào liên tiếp Mỗi lần phân ... phân, giảm phân thụ tinh góp phần trì ổn định NST đặc trưng cho loài sinh vật sinh sản hữu tính Bài 19: GIẢM PHÂN * QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN I GIẢM PHÂN I: II GIẢM PHÂN II: III Ý NGHĨA CủA GIẢM PHÂN ... Bài 19: GIẢM PHÂN KHÁI NiỆM Vậy phân bào giảm phân gì? - Giảm phân hình thức phân bào tế bào sinh dục trưởng thành, trải qua lần phân bào lần nhân đôi ADN - 1TB (2n)  4TB (n) Bài 19: GIẢM PHÂN...
 • 68
 • 202
 • 0

sinh học 10 bài 19 tiết 22 giảm phân

sinh học 10 bài 19 tiết 22 giảm phân
... trình nguyên phân ? Bài 19 I Những diễn biến trình giảm phân Hãy quan sát đoạn băng sau cho biết: Quá trình giảm phân gồm lần phân bào? Mỗi lần phân bào gồm kì nào? - Giảm phân gồm lần phân bào liên ... nêu kết Kếttrình quả: giảm phân ? tế bào mẹ (2n NST) GP tế bào (n NST) Chú ý: Kết trình phát sinh giao tử động vật: TB sinh tinh (2n) TB sinh trứng (2n) Giảm phân lần I Giảm phân lần II thể định ... trùng (n) Trứng (n) III Ý nghĩa giảm phân -Sự phân li độc lập giảm phân tổ hợp tự thụ tinh tạo nhiều biến dị tổ hợp -Giúp đa dạng di truyền hệ sau -Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh góp phần trì ổn...
 • 19
 • 236
 • 0

Bài 30: Phan chia tế bào ở sinh vật nhân thực: Giảm phân

Bài 30: Phan chia tế bào ở sinh vật nhân thực: Giảm phân
... BÀI 30 PHÂN CHIA TẾ BÀO SINH VẬT NHÂN CHẨN: GIẢM PHÂN BÀI 23 PHÂN CHIA TẾ BÀO SINH VẬT NHÂN CHẨN - GIẢM PHÂN I Giảm phân I Kì đầu I Kì I Kì sau I Kì cuối I II Giảm phân II ? Quá trình giảm ... cuối * II Giảm phân II ? Giảm phân II gồm kì phân bào ? Gồm kì ? ? So sánh giảm phân II với nguyên phân Nguyên phân Giảm phân Giảm phân Nguyên phân Giảm phân Nguyên phân - Về giảm phân II giống ... sắc thể sinh sản vô tính hữu tính @ Khác nhau: Nguyên phân Giảm phân - Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai -Xảy tế bào sinh dục chín - Gồm lần phân bào với lần nhiễm sắc thể tự nhân đôi...
 • 30
 • 497
 • 2

tiet 22- giảm phân

tiet 22- giảm phân
... 2CO2+ Q - Chât cho electron: phân tử hữu - Chất nhận electron: phân tử hữu * Vi khẩn hoá tự dưỡng: + Chất nhận e- : O2,SO42-,NO3- + Chất cho e-: chất vô - HS: trình phân giải chất hữu xúc tác enzim ... kiểu dinh dưỡng Gv: dựa vào đâu người ta phân chia kiểu dinh dưỡng VSV Vậy VSV có kiểu dinh dưỡng nào? GV: Nếu rõ đặc điểm kiểu dinh dưỡng - GV: Qua bảng phân biệt kiểu dinh dưỡng vsv em có nhận ... lời - HS: VSV có kiểu dinh dưỡng đa dạng - >phân bố rộng III Hô hấp lên men 1: Hô hấp hiếu khí - Hô hấp kị khí (ĐÁP ÁN PHT SỐ 1) Lên men: - Khái niệm:là phân giải + Hô hấp + Lên men Quá trình hô...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo án sinh 9 - Bài 10: GIẢM PHÂN pptx

Giáo án sinh 9 - Bài 10: GIẢM PHÂN pptx
... sau: Giảm phân Nguyên phân -Sảy tế bào sinh dưỡng - ………………………………… - ……………………………… -Gồm lần phân bào liên tiếp -Tạo ra…………tế bàocon có -Tạo ra………… tế bào có NST tế bào mẹ NST ……………… V Dặn dò: 2p -Học ... NST) qua lần phân bào liên tiếp tạo tế bào mang NST đơn bội(n NST) c Hoạt động 2: Ý nghĩa giảm phân: TG Hoạt động giáo viên 6p Hạt động học sinh -Cho hs thảo luận: +Vì giảm phân -Hs nêu : lần ... có số phân bào liên tiếp -> lượng NST giảm NST nhân đôi lần kì nữa? Nội dung trung gian trước lần phân bào I -HS ghi nhớ thông tin > tự rút ý nghĩa NST kép tương đồng -> giảm phân chế tọa -HS sử...
 • 5
 • 1,837
 • 4

Giáo án Sinh Học lớp 10: GIẢM PHÂN docx

Giáo án Sinh Học lớp 10: GIẢM PHÂN docx
... nguyên phân xảy gồm có kì ? Diễn biến kì? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Bài 19 Giảm phân Hoạt động Giảm phân gồm lần phân I Giảm phân: Các kì Giảm phân I bào liên tiếp xảy Giảm phân II quan sinh ... Nguyên phân, giảm phân thụ tinh góp phần trì NST đặc trưng cho loài Củng cố: Câu 1: Số lượng NST TB sinh sau giảm phân ? A Gấp đôi TB mẹ(4n) B Gấp ba TB mẹ(6n) C Giống hệt TB mẹ(2n) D Giảm nữa(n) ... TV: TB nguyên phân số lần để hình thành hạt phấn túi noãn II ý nghĩa giảm phân: - Giảm phân kết hợp với trình thụ tinh tạo nhiều biến dị tổ hợp - Là nguồn nguyên liệu cho CLTN sinh vật có khả...
 • 8
 • 2,372
 • 12

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12-Giảm phân- Kết quả- Quá trình pptx

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12-Giảm phân- Kết quả- Quá trình pptx
... nkép Giảm phân II n Giao tử Tb sinh giao tử (2n) nkép n n tb cực n + tb sinh giao tử đực (2n) giảm phân tạo giao tử đực (n) + tb sinh giao tử (2n) giảm phân tạo giao tử (n) thể cực (tiêu biến) ... gì? Một loài có NST 2n = 8, hỏi số lượng NST tế bào sinh dục chín kì giảm phân bao nhiêu? Chúc quý thầy cô giáo sức khỏe! Chúc em học sinh học tập tốt! Sự vận động NST nguyên phân giảm phân Giảm ... Chu kì tế bào gồm giai đoạn nào? Trình bày vận động nhiễm sắc thể qua kì trình nguyên phân Tiết 21, 19: Tiết 21, 19: GIẢM PHÂN Xem phim trình giảm phân tế bào, kết hợp SGK, hoàn thành nội dung...
 • 19
 • 233
 • 0

Slide sinh 9 bài 10 giảm phân _Gv T.T Hồng

Slide sinh 9 bài 10 giảm phân _Gv T.T Hồng
... tiếp tục TIẾT 10 BÀI 10: GIẢM PHÂN II/ Những diễn biến NST giảm phân II Giảm phân I phân bào giảm nhiễm Giảm phân II phân bào nguyên nhiễm Kết giảm phân: Từ 01 tế bào mẹ 2n qua giảm phân tạo tế ... 10 -Bài 10 Giảm Phân Những diễn biến NST giảm phân I Những diễn biến NST giảm phân II TIẾT 10 BÀI 10: GIẢM PHÂN Quan sát đoạn vi deo giới thiệu trình giảm phân Điền từ thích hợp vào chỗ trống Giảm ... trước lần phân bào I TIẾT 10 BÀI 10: GIẢM PHÂN I/ Những diễn biến NST giảm phân I Điền diễn biến NST giảm phân I vào cột kỳ giảm phân cho phù hợp Các kỳ Những diễn biến NST giảm phân I C Kỳ...
 • 49
 • 264
 • 0

Slide sinh 10 bài 19 giảm phân

Slide sinh 10 bài 19 giảm phân
... NIỆM Giảm phân hình thức phân bào tế bào sinh dục vùng chín Giảm phân gồm lần phân bào liên tiếp (giảm phân giảm phân 2) II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân a Kì đầu II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN Giảm ... CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân Các kỳ a Kỳ đầu b Kỳ c Kỳ sau d Kỳ cuối Những diễn biến II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân a Kì đầu II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân b Kì II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN ... CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân c Kì sau II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân c Kì sau - Mỗi NST kép cặp NST kép tương đồng di chuyển theo thoi phân bào cực tế bào II DIỄN BIẾN CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân...
 • 35
 • 159
 • 0

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 10: Giảm phân

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 10: Giảm phân
... chọn giống Bài 3: (trang 80 SGK Sinh 10) Nêu khác biệt nguyên nhân giảm phân Đáp án hướng dẫn giải 3: Sự khác biệt nguyên phân giảm phân: Nguyên phân – Xảy tất dạng tế bào – Có lần phân bào – ... Kết quả: qua hai lần phân bào liên tiếp tạo tế bào có NST giảm nửa so với tế bào mẹ Bài 4: (trang 80 SGK Sinh 10) Nêu ý nghĩa trình giảm phân Đáp án hướng dẫn giải 4: Sự phân li độc lập tổ hợp ... Sau kết thúc giảm phân I, tế bào bước vào giảm phân II mà không nhân đôi NST Bài 2: (trang 80 SGK Sinh 10) Hiện tượng NST tương đồng bắt đôi với có ý nghĩa gì? Đáp án hướng dẫn giải 2: Ý nghĩa...
 • 3
 • 457
 • 0

Xem thêm