SINH 10CB t19 20 KIỂM TRA học kì i

Giáo án sinh 9 - Tiết 35: KIỂM TRA HỌC I potx

Giáo án sinh 9 - Tiết 35: KIỂM TRA HỌC KÌ I potx
... – T – T – X – G - A - G – G- Mạch 2:: -T – A – T – G – X - T - X – X-.(1đ) Đoạn mạch có cấu trúc: Mạch 1: -G- X - A - A - T - G - G - X – Mach mARN: …-X- G - U - U - A - X - X - G – (1đ) Tự luận ... Số i m: 3,5 i m Chương II Số câu: x câu Số i m: 0,5 i m Chương III x Số câu: x Số i m: i m x x Chương IV câu Số câu: x câu Số i m: i m III N i dung kiến thức: Trắc nghiệm: I Khoanh ... đỏ Sinh học lớp ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I A.Trắc nghiệm: I Câu nghất (m i câu 0.5đ) 1–a 2- c 3- a d II Bổ sung vào đoạn mạch sau theo nguyên tắc bổ sung: (2đ) Đoạn gen có cấu trúc: Mạch 1: -A...
 • 7
 • 259
 • 0

để kiểm tra học I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)

để kiểm tra học kì I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)
... nghim I B C D D B 6.A II D D A 10 A 11 C 12 C Cột (3) 1-C 2G 3H 4A 5D 6E 7K 8B 13 C 14 A 15 B cõu = biu im 1 B T lun Cõu 1: (2) * th 1: + Nhit nh hng ti hot tớnh ca enzim + Mi enzim cú nhit ti ... (3 i m) Câu 1: Dựa vào đồ thị cho biết m i quan hệ hoạt tính enzim nhiệt độ, hoạt tính enzim nồng độ chất? Câu 2: T i xào rau, cho mu i từ đầu rau bị quắt l i nhiều nớc? Để tránh tợng ta ph i ... II Ghép n i dung cột (1) v i cột (2) ghi kết vào cột (3) (2đ) Cột (1): phận Ribôxôm Lục lạp Ti thể Thành tế bào Tế bào chất Khung xơng tế bào Nhân tế bào Lông roi Cột (3) Cột (2)...
 • 3
 • 419
 • 1

KIỂM TRA HỌC I SINH HỌC 12 NÂNG CAO

KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO
... v i alen A không gây bệnh đột biến xảy hệ phả hệ I II III Kiểu gen ngư i I1, II4, II5, III1 nào? Câu : Có anh em đồng sinh trứng , vợ ngư i anh có nhóm máu A sinh trai có nhóm máu B , vợ ngư i ... :(1,5 i m) a)Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen tr i tr i hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đ i ? b) cho sơ đồ phả hệ đây, biết alen ... vợ ngư i anh có nhóm máu A sinh trai có nhóm máu B , vợ ngư i em có nhóm máu B sinh g i có nhóm máu A Hãy cho biết nhóm máu anh em ...
 • 2
 • 481
 • 2

Đề kiểm tra học I sinh 12

Đề kiểm tra học kì I sinh 12
... tr i hoàn toàn cho tỉ lệ kiểu hình A : B : : C : :1 : D : : : Câu 25 Tính trạng gen tr i NST Y X di truyền A Đ i thứ biểu B Con trai đ i thứ biểu C trai g i biểu D Tất trai dòng họ biểu Đề kiểm ... động kinh Một ngư i mẹ bị đột biến gen sinh trai, g i Có thể kết luận bệnh từ mẹ di truyền cho A g i B Chỉ trai C Cả trai g i D Con trai hay g i tùy thuộc vào bố Câu 19 Quy luật phân li độc ... bình thường Lai tứ b i AAaa v i Aaaa Tỉ lệ có kiểu gen AAaa : A B 12 C 12 D 11 12 Câu 18 Một đột biến i m gen ti thể ngư i làm cho trình hô hấp n i bào bị r i loạn, không sản sinh đủ ATP gây...
 • 2
 • 429
 • 13

Đề kiểm tra học I sinh 10 NC (08-09)

Đề kiểm tra học kì I sinh 10 NC (08-09)
... 38 :Ở khoai tây có NST 2n=48 Hãy xác định số NST kép giảm phân II : A.12 B.24 C.48 D.96 Câu 39 :Ở ngư i (2n=46) Hãy xác định số cặp NST tương đồng tế bào sinh tinh đầu giảm phân II : A.0 ... 32 :Một gen có kh i lượng phân tử 66 .10 (dvc).Số chu xoắn gen : A.90 B. 110 C .105 D. 210 Câu 33 :Một gen có 2400 (nu) , hiệu % nu lo i G v i nu không bổ sung v i 10% số nu lo i : A.A=T=720 B.A=T=480 ... thể tự nhân đ i Câu 21 :Đường ribozơ thuộc lo i : A.Đường cacbon B.Monosaccarit C.Đisaccarit D.Polisaccarit Câu 22 :ATP phân tử quan trọng trao đ i chất : A.Nó dễ dàng thu từ m i trường thể...
 • 3
 • 334
 • 5

kiểm tra học I-SINH 12 CB và NC

kiểm tra học kì I-SINH 12 CB và NC
... (6 câu) (Thí sinh học chương trình làm phần riêng dành cho chương trình đó, làm hai phần riêng phân riêng không chấm) Trang 2/3 - Mã đề thi 132 I.Theo chương trình ban Khoa học Tự nhiên (A) (từ ... định đỏ, a: qủa vàng ; gen B tròn, b: bầu dục.Hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau.Cho có đỏ, tròn thụ phấn với đỏ bầu dục thu hệ tỉ lệ đỏ- tròn: đỏ- bầu dục: vàng- tròn: vàng- bầu dục ... II.Theo chương trình Ban Cơ Bản; Khoa học Xã hội Nhân văn (B,C) (từ câu 31 đến câu 36): Câu 31: Hoán vị gen thường nhỏ 50% vì: A Hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, loài, cá thể B Các gen nhiễm...
 • 3
 • 214
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 10
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : Sinh học 10 Th i gian làm b i: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 202 Họ tên thí sinh: SBD: Lớp: A.TRẮC NGHIỆM- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... hạt lư i n i chất trơn? Câu 3: ( i m) Một gen có chiều d i 5100 ăngstron A= 2/3G Xác định: a Kh i lượng liên kết hiđrô gen b Số Nu lo i gen SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH ... PHẦN TỰ LUẬN: ( i m- 25 phút) I PHẦN CHUNG ( cho học sinh học chương trình nâng cao) Câu 1.(2 i m ) So sánh cấu trúc ADN ARN II PHẦN RIÊNG ( Học sinh học chương trình làm đề chương trình đó)...
 • 5
 • 309
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 11
... nghiệm biểu diễn theo đồ thị Hãy vận dụng kiến thức hô hấp để gi i thích thí nghiệm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : Sinh ... gi i phóng thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị Hãy vận dụng kiến thức hô hấp để gi i thích thí nghiệm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 ... thành giọt mép A II, III B I, III C II, IV D I, II Câu 19: Đặc i m rễ thích nghi v i chức hút nước? A Trên rễ có miền lông hút v i nhiều tế bào lông hút B Có khả ăn sâu rộng C Phát triển nhanh, mạnh...
 • 7
 • 319
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... Trang 4/4 - Mã đề thi 214 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 362 ... Trang 4/4 - Mã đề thi 362 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 478 ... I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 214 Họ, tên thí sinh: SBD: A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH...
 • 16
 • 313
 • 8

KIỂM TRA HỌC I SINH 12CB TỪ B1 -13

KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 12CB TỪ B1 -13
... phiên mã a A liên kết v i U, T liên kết v i A, G liên kết v i X, X liên kết v i G b A liên kết v i U, G liên kết v i X c A liên kết v i X, G liên kết v i T d A liên kết v i T, G liên kết v i ... ngư i, có kiểu gen quy định nhóm máu sau đây: I A I A, I A I nhóm máu A; I B I B, IBI A B, 0, nhóm máu B; I I nhóm máu AB; I I nhóm máu Để sinh có đủ nhóm máu bố mẹ ph i có kiểu gen a P IAI0 x IBI0 ... ngư i, có kiểu gen quy định nhóm máu sau đây: I A I A, I A I nhóm máu A; I B I B, IBI A B, 0, nhóm máu B; I I nhóm máu AB; I I nhóm máu Để sinh có đủ nhóm máu bố mẹ ph i có kiểu gen a P IAI0 x IBIB...
 • 10
 • 151
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH 10 VÀ 12

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 10 VÀ 12
... Năm học 2 010 - 2011 12 3,0 1,5 1,5 40 Nguyễn Thị Hiền Tổng i m 3,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Nhiễm sắc thể dột biến ... phân li Số câu h i Số i m 1,0 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT – H I PHÒNG 2,5 0,5 3,0 1,5 1,5 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 CƠ BẢN( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết ... liệu, sản phẩm từ m i quan hệ pha 0,25 2,75 2 TN :12 TL: 0,5 3,0 1,5 1,5 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÃ ĐỀ SINH HỌC 10( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Tổng Nhận biết...
 • 6
 • 1,570
 • 60

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH 11CB

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 11CB
... tiêu hoá tiết B enzim tripsin C enzim cacboxipeptiđaza D enzim pepsin Câu 2: Các enzim thuỷ phân tham gia tiêu hoá thức ăn động vật đơn bào đợc sinh từ A màng sinh chất B ribôxôm C nhân D lizôxôm ... đoạn biến đ i thức ăn khoang miệng C Giai đoạn biến đ i thức ăn thực quản Câu 5: động vật có dày đơn, trình biến đ i sinh học v i tham gia hệ vi sinh vật diễn đâu? A Mang tràng B Khoang miệng ... tiêu hoá đợc thực nhờ A ống tiêu hoá C tuyến tiêu hoá B trình biến đ i học hoá học D A B Câu 4: Giai đoạn quan trọng trình tiêu hoá ? A Giai đoạn tiêu hoá ruột D Giai đoạn tiêu hoá dày B Giai...
 • 3
 • 130
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN SINH 8 (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 8 (2010-2011)
... tương ứng v i lo i mô cách ghép số (1, 2, 3, ) v i chữ ( a, b, c, d ) cho phù hợp (1 i m ) Lo i mô Trả l i Chức Mô biểu bì a Các tế bào liên kết nằm r i rác chất Mô liên kết b Tiếp nhận kích ... Câu 8: i u khiển hoạt động sống tế bào do: A Màng sinh chất C Nhân B Chất tế bào D Cả A, B, C II Chọn từ hay cụm từ sau để i n vào chỗ …… để câu trở nên hoàn chỉnh hợp lí Tiểu cầu, bảo ... lí thông tin, i u kiện Mô hoạt động thể Mô thần kinh c Bảo vệ, hấp thụ tiết d Co dãn B/ TỰ LUẬN (6 i m) Máu gồm thành phần nào? Nêu chức thành phần? ( 2đ) Nêu tóm tắt trao đ i khí ph i tế bào?...
 • 2
 • 200
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍhoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmethực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhTư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhVấn đề mô hình hoá phần cứngquy chuẩn về chất thải rắn nguy hạiQuy trình mua hàng của FPTQuy trình quản lý kho tổng fptthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậptrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngXây dựng phần mềm quản lý siêu thịBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộisố học và logic học đồng dưSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1