SINH 10CB t 1 2 về THẾ GIỚI SỐNG

Sinh học 10 cơ bản - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG - Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG pot

Sinh học 10 cơ bản - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG - Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG pot
... bo - c th - qun xó - qun th - h sinh thỏi - sinh quyn B T bo - c th - qun th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn x C T bo - bo quan - c th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn D T bo - c th - qun ... bo quan B Phõn t hu c - phõn t vụ c - i phõn t - siờu phõn t bo quan C Phõn t vụ c - phõn t hu c - i phõn t - siờu phõn t bo quan x D Phõn t vụ c - i phõn t - phõn t hu c - siờu phõn t bo quan ... dung Hot ng 1: Cỏc cp t chc I Cỏc cp t chc ca th sng: sng: - Th gii sinh vt c t chc theo th bc cht (?) Sinh vt khỏc vt vụ sinh ch nhng im no ? - T bo l n v c bn cu to nờn mi c th HS sinh vt Mi...
 • 6
 • 1,128
 • 1

Sinh học 10 nâng cao - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG - Tiết 1 (bài 1) CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG doc

Sinh học 10 nâng cao - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG - Tiết 1 (bài 1) CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG doc
... Hoạt động 5: CẤP HỆ SINH THÁI – SINH QUYỂN Mục tiêu: Học sinh nêu đặc điểm tổ chức cấp hệ sinh thái – sinh quyển, nêu bật sinh cấp tổ chức cao hệ thống sống V/ Hệ sinh thái – sinh -Hệ sinh thái ... sản Hệ sống hệ mở, tự điều chỉnh cân động, có khả thích ứng với môi trường Hoạt động 1: CẤP TẾ BÀO Mục tiêu: -Học sinh phải giải thích cấp tổ chức tổ chức giới sống -Học sinh nêu vai trò cấp tế ... -Tính thống cấu tạo chức cấp tổ chức sống -Hệ sống hệ thống nhất, tự điều chỉnh 2/ Kỹ -Rèn luyện cho học sinh kỹ hoạt động nhóm tính khoa học, logic tìm hiểu cấp tổ chức sống -Hệ thống...
 • 12
 • 1,247
 • 3

Trắc nghiệm phần 1 lớp 10_Giới thiệu chung về thế giới sống

Trắc nghiệm phần 1 lớp 10_Giới thiệu chung về thế giới sống
... lời câu hỏi đáp án Phần GIớI THIệU CHUNG Về THế GIớI SốNG Càu a Câu a Câu STT Các cấp tổ chức sống Đặc điểm cấp tổ chức sống l Tế bào Cấp đơn vị tổ chức sống Cơ thể Cấp tổ chức sống riêng lẻ, độc ... chức sống gồm cá thể thuộc loài tập hợp sống chung với vùng địa lí định Quần xã Cấp tổ chức sống gồm nhiều quần thể, thuộc loài khác chung sống vùng địa lí định Hệ sinh thái Cấp tổ chức sống ... nhiều họ thân thuộc Lớp Tập hợp nhiều thân thuộc Ngành Tập hợp nhiều lớp thân thuộc Giới Tập hợp nhiều ngành thân thuộc Câu b Câu8 a Câu Nội sinh vật Câu10 l c; d; a: b; e Câu 11 STT Các loại tế...
 • 8
 • 440
 • 7

Bài 1: Giới thiệu chung về thế giới sống của các cấp tổ chức của cơ thể sống I ppt

Bài 1: Giới thiệu chung về thế giới sống của các cấp tổ chức của cơ thể sống I ppt
... gi i Whittaker: + Gi i Kh i sinh (Monera), + Gi i Ngun sinh (Protista), + Gi i Thực vật (Plantae), + Gi i Nấm (Fungi), + Gi i Động vật (Animalia) II ĐẶC I M CHÍNH CỦA M I GI I Gi i Kh i sinh ... dạng, l i thống B i 2: Các gi i sinh vật I GI I VÀ HỆ THỐNG PHÂN LO I SINH GI I Kh i niệm gi i Gi i đơn vị phân lo i lớn bao gồm ngành sinh vật có chung đặc i m định Các bậc phân lo i từ nhỏ đến ... là: L i chi họ lớp ngành gi i Trong đó, l i bậc phân lo i sở, sinh vật xếp vào l i 2 Hệ thống phân chia sinh gi i 2.1 Hệ thống phân chia gi i a Các tiêu chí hệ thống năm gi i sinh vật - Lo i tế...
 • 25
 • 357
 • 1

Ôn HSG 10: Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

Ôn HSG 10: Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống
... sống: Động vật có dây sống có ngành phân chia thành lớp: Nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú Một số câu hỏi ôn tập 1 .Thế giới sống khác với giới không sống ... Lãnh giới (Domain) Tách giới Monera thành Lãnh giới riêng: - Lãnh giới Vi sinh vật cổ (Archaea) gồm giới Vi sinh vật cổ - Lãnh giới Vi khuẩn (Bacteria) gồm giới Vi khuẩn - Lãnh giới thứ Lãnh giới ... cao với biến đổi môi trường sống 3.Các ngành giới động vật Nguồn gốc từ tập đoàn đơn bào dạng trùng roi nguyên thuỷ Giới động vật đạt mức độ tiến hoá cao sinh giới giới phân bố khắp nơi đa dạng...
 • 5
 • 646
 • 14

ôn tập sinh học 10 PHẦN i – GIỚI THIỆU CHUNG về THẾ GIỚI SỐNG

ôn tập sinh học 10  PHẦN i – GIỚI THIỆU CHUNG về THẾ GIỚI SỐNG
... VI SINH VẬT CÂU H I LƯU Ý Câu Sinh trưởng vi sinh vật khác so v i sinh trưởng sinh vật bậc cao? Câu Tốc độ sinh trưởng nhanh vi sinh vật liên quan v i tỷ lệ S/V? Câu T i trình sinh trưởng vi sinh ... dưỡng th i khí liên tục Sau ngày lấy ra, ly tâm, thu sinh kh i, làm khô đóng g i Đây có ph i trình lên men không? T i sao? CHƯƠNG II SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT B I 26 SINH TRƯỞNG ... vi khuẩn sau Biết th i gian hệ Ecoli 20 phút Câu T i trình nu i cấy liên tục l i pha tiềm phát? B I 27 SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT CÂU H I LƯU Ý Câu N i bào tử có ph i hình thức sinh sản không?...
 • 20
 • 406
 • 3

phan gioi thieu ve the gioi song

phan gioi thieu ve the gioi song
... lẫn kéo theo SINH QUYỂN  Tập hợp tất hệ sinh thái khí quyển, thủy quyển, địa tạo nên sinh Trái Đất, cấp tổ chức cao lớn hệ sống, gọi sinh CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG  Tổ chức theo nguyên ... bậc  Hệ thống mở tự điểu chỉnh  Thế giới sống liên tục tiến hoá TỔ CHỨC THEO NGUYÊN TẮC THỨ BẬC  Thế giới sống tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Bậc tảng xây dựng bậc trên;  Mỗi bậc có đặc tỉnh...
 • 12
 • 173
 • 0

BT trắc nghiệm chưong I. Giới thiệu chung về thế giới sống

BT trắc nghiệm chưong I. Giới thiệu chung về thế giới sống
... giới động vật Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật Giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật Giới khởi sinh, giới nấm, giới nguyên sinh, giới động vật ... trường sống vi khuẩn Đất, nước, không khí thể sống khác Đất nước Không khí thể sống khác Đất nước không khí A Những giới sinh vật gồm sinh vật nhân thực? Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới ... khác giới thực vật giới động vật là: Giới thực vật gồm sinh vật tự dưỡng, giới động vật gồm sinh vật dị dưỡng Giới thực vật gồm ngành chính, giới động vật gồm ngành Giới thực vật gồm sinh vật sống...
 • 4
 • 521
 • 14

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG potx

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG potx
... cao lớn hệ sống Kết luận : (phần củng cố) Bài 2: GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT I Các giới sinh vật: 1.Khái niệm giới sinh vật: Giới đơn vị phân loại lớn nhất, gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm ... quang hợp, sống cố định - Giới động vật (Animalia): Đại diện động vật tế bào nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng, sống chuyển động b Hệ thống lãnh gi i: - Lãnh giới vi khuẩn (Bacteria): Giới vi ... (Bacteria): Giới vi khuẩn - Lãnh giới vi sinh vật cổ (Archaea): - Lãnh giới sinh vật nhân thực (Eukarya): Gồm giới (Nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật) II Các bậc phân loại gi i: Sắp xếp theo bậc phân...
 • 10
 • 111
 • 0

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG pps

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG pps
... chức khác chức sống tế tế bào bào? - Tế bào gồm nhiều bào quan hợp * Mở rộng : HS thảo thành.Tb đơn vị cấu trúc Tại tế bào luận trả lời câu giới sống xem đơn vị cấu trúc hỏi.Vì : sống ? (GV cho ... HS dựa vào SGKđể trả lời gì? Tại sinh tổ chức sống cao & lớn ? * Tóm lại, cấp tổ chức sống có đặc điểm chung : - Bởi : Sinh quển gồm tất tổ chức sống khác - Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc - ... luận nhóm) - Mọi thể sống cấu tạo từ tế bào - Có đầy đủ biểu HĐ : TÌM HIỂU * Cơ thể có tổ CẤP CƠ THỂ (10’) chức ? sống - Cơ thể có cấu tạo từ II Cấp thể - Cơ thể cấp tổ chức sống nhiều tế bào riêng...
 • 5
 • 134
 • 0

PHẦN MỘT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG pot

PHẦN MỘT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG pot
... chất sống phân tử, đặc biệt quan trọng axit nucleic, axit amin,…nhưng sống thể có tế bào, giới sống tổ chức theo cấp từ đơn giản đến phức tạp b Bài Hoạt động I: Tìm hiểu cấp tổ chức giới sống ... bào n/c sống cấp thể +Với SV đa bào: Mô, quan…là tổ chức trung gian Hoạt động II: Tìm hiểu đặc điểm chung cấp tổ chức sống HĐ giáo viên HĐ học Nội dung sinh II) Đặc điểm chung cấp tổ chức sống 1) ... điều đó? y/c nêu được: cần có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí 3) Thế giới sống liên tục tiến hoá - ĐVĐ: Vì sống tiếp diễn - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ liên tục từ hệ sang hệ truyền thông tin/ADN...
 • 8
 • 104
 • 0

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
... ngành vào giới - Là đơn vị phân loại lớn bao gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm định VD: Giới nấm, giới thực vật 2) Hệ thống phân loại giới - H/d HS quan sát H2 - H: Sinh giới gồm giới nào? ... wWw.SinhHoc.edu.vn - Đa sơ đồ: Giớingànhlớpbộhọchi loài - H: Giới gì? Cho VD? - Y/c HS xếp ngành kể vào giới tơng ứng? loại giới 1) Khái niệm giới - Cá nhân trả lời, y/c nêu rõ: Là đơn vị lớn nh giới thực vật, ... lời - Trả lời, nhận xét, bổ sung 3) Thế giới sống liên tục tiến hoá - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ truyền thông tin/ADN từ hệ sang hệ khác - Các sinh vật có chung nguồn gốc - Sinh vật phát sinh...
 • 78
 • 80
 • 0

Xem thêm