SINH 10CB t9 10 vận CHUYỂN các CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

sinh 10. Van chuyen cac chat qua mang

sinh 10. Van chuyen cac chat qua mang
... đặc) Các đường vận chuyển: Qua lớp photpholipit: Các chất không phân cực, kích thước nhỏ  Qua kênh prôtêin xuyên màng: Các chất phân cực, ion, kích thước lớn  Qua Aquaporin: Các phân tử nước ... CO2,O2…có thể khuếch tán qua lớp Phôtpholipit kép -Chất có kích thước lớn Glucôzơ phải qua prôtêin xuyên màng - Các phân tử nước thẩm thấu vào tế bào nhờ kênh prôtêin đặc biệt gọi aquaporin Tốc*độ ... vận chuyển qua màng cần có lượng ATP Câu 2: Nguồn lượng chủ yếu sau trực tiếp tham gia vào trình vận chuyển chủ động chất qua màng a ATP c AMP b ADP d chất Câu 3: Vận chuyển chất qua màng từ...
 • 23
 • 250
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 10: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT doc

Giáo án Sinh Học lớp 10: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT doc
... trao Khái niệm: Vận chuyển thụ động đổi chất với môi trường, vận chuyển chất qua màng sinh chất vào TB phải qua chất mà không cần tiêu tốn lượng màng sinh chất … Nguyên lí vận chuyển thụ động ... chức màng sinh chất ? (?) Khung xương tế bào cấu trúc bên màng sinh chất có cấu trúc chức ? Giảng mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 11 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Hoạt động I Vận chuyển ... tách: chất hoà tan (?) Thế tượng từ nơi có nồng độ cao đến khuếch tán? nơi có nồng độ thấp HS: Các liểu vận chuyển qua màng: (?) Các chất vận - Khuếch tán trực tiếp qua lớp chuyển qua màng phôtpholipit...
 • 6
 • 6,748
 • 18

Slide sinh 10 vận chuyển các chất qua màng sinh chất _Gv Đ.T.T Vân

Slide sinh 10 vận chuyển các chất qua màng sinh chất _Gv Đ.T.T Vân
... CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Vậy vận chuyển chất qua màng sinh chất có phương thức ? VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động ... trúc màng sinh chất chức màng sinh chất? Glicoprotein Colesteron Lớp kép photpholipit Protein xuyên màng Protein bám màng TIẾT 10 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG ... bào Xuất bào VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG Khái niệm: THÍ NGHIỆM Nước Thuốc tím VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG Khái niệm: Quan sát sơ...
 • 34
 • 193
 • 0

Giải bài 1,2,3,4 trang 50 SGK Sinh 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Giải bài 1,2,3,4 trang 50 SGK Sinh 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
... (ATP) – Phải có prôtêin vận chuyển đặc – Vận chuyển có chọn lọc cần có hiệu kênh prôtêin đặc hiệu – Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ đường kính lỗ màng Bài 3: (trang 50 SGK Sinh 10) Tại muốn giữ ... – Là phương thức vận chuyển – Là phương thức vận chuyển qua chất qua từ nơi có nồng độ cao màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi đến nơi có nồng độ thấp ... hướng dẫn giải 3: Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vảy nước vào rau, nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo Bài 4: (trang 50 SGK Sinh 10)...
 • 2
 • 260
 • 0

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
... nước qua màng gọi thẩm thấu Các chất tan khuếch tán qua màng sinh chất hai cách: – Trực tiếp khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép – Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào Bài 2: (trang 50 SGK ... (trang 50 SGK Sinh 10) Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động Đáp án hướng dẫn giải 2: Phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động: Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động ... lượng (ATP) - Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin - Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu đặc hiệu - Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ đường kính lỗ màng Bài 3: (trang 50 SGK Sinh 10) Tại...
 • 3
 • 279
 • 0

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT pptx

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT pptx
... trao đổi Khái niệm: Vận chuyển thụ động vận chất với môi trường, chất chuyển chất qua màng sinh chất mà vào TB phải qua màng sinh không cần tiêu tốn lượng chất … Nguyên lí vận chuyển thụ động GV ... Thẩm tách: chất hoà tan từ khuếch tán? nơi có nồng độ cao đến nơi có HS: nồng độ thấp (?) Các chất vận chuyển Các liểu vận chuyển qua màng: qua màng cách ? - Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit ... Khung xương tế bào cấu trúc bên màng sinh chất có cấu trúc chức ? Giảng mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 11 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Hoạt động I Vận chuyển thụ động: GV: TB thường...
 • 5
 • 688
 • 1

Sinh học 10 - (Tiết 17) Bài 18 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT pps

Sinh học 10 - (Tiết 17) Bài 18 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT pps
... 2: VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Mục tiêu: Học sinh phải: -Nắm chế vận chuyện chủ động chất quan màng -Phân biệt vận chuyển chủ động vận chuyển thụ động -Biết liên hệ giải thích tượng thực tế II/ Vận chuyển ... loại chất định qua) Con đường cần có chất mang tốc độ cao (3): Vận chuyển đồng chuyển (cùng vận chuyển theo chiều): vận chuyển glucozơ đồng thời vận chuyển natri (4): Vận chuyển đối chuyển (vận chuyển ... -Protein màng kết hợp với glucozơ -GV: Như vậy, chất cần thiết nhờ ATP vận chuyển vào máu cho thể vận chuyển vào Các chất cần thiết cho thể thể theo ngược chiều gradien nồng vận chuyển qua màng...
 • 16
 • 3,225
 • 26

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT ppt

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT ppt
... màng sinh 2/ KL : chất tan qua màng sinh chất theo nguyên lí - Sự khuếch tán phương thức chất nguyên lí khuếch tán vận chuyển thụ động chất qua ? Nêu chế & giải Nước màng tb ( Vận chuyển O2, CO2, ... khoáng, đường, …) - Nước di chuyển qua MSC nhờ chế thẩm thấu theo di chuyển qua MSC - Nước vận chuyển qua màng theo nhờ chế thẩm thấu nguyên lí ? Cơ chế Không Các - Sự khuếch tán xảy có - Sự vận ... (Phiếu học tập) học để mô tả TN, nhận dung SGK trang - Các chất hoà tan nước xét TN, nêu KL 63 – 64 để trả lời : vận chuyển thụ động đọc nội vận chuyển qua màng từ nơi nồng độ chất tan cao (mt...
 • 7
 • 2,614
 • 6

giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10)

giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10)
... Kiểm tra cũ Thân gỗ to đâu ? Có thể xác định tuổi cách ? Dự đoán xem thân vận chuyển nước, muối khoáng chất hữu từ phận đến phận ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I/ Vận chuyển nước muối ... luận: Mạch gỗ phía : vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên thân, HIỆN TƯNG Ứ GIỌT Ở LÁ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước muối khóang hòa tan: II /Vận chuyển chất hữu cơ: */Thí ... năngthân thân ? Lát cắt ngang phần thân Mạch rây Mạch gỗ Lát cắt cốc A Lát cắt cốc B Cho biết phần thân giúp vận chuyển nước muối khoáng ? Vì em biết? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển...
 • 27
 • 507
 • 0

bài giảng sinh học 10 bài 11 vận chuyển các chất qua màng sinh chất

bài giảng sinh học 10 bài 11 vận chuyển các chất qua màng sinh chất
... chuẩn” Bài 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Khái niệm I Vận chuyển thụ động II Vận chuyển chủ động Các kiểu vận chuyển Khái niệm Cơ chế Bài 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT ... qua màng sinh B chất tiêu tốn lượng C Phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất tiêu tốn lượng D Phương thức vận chuyển chất không qua màng sinh chất tiêu tốn lượng CỦNG CỐ Câu Oxi vận chuyển ... thức vận chuyển chất không qua màng sinh D chất tiêu tốn lượng CỦNG CỐ Câu Vận chuyển chủ động là: Phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất A không tiêu tốn lượng Phương thức vận chuyển chất...
 • 25
 • 1,803
 • 0

Slide sinh 10 cb bài 11 vận chuyển các chất qua MSC _Gv P.T Minh

Slide sinh 10 cb bài 11 vận chuyển các chất qua MSC _Gv P.T Minh
... CỐ Quan sát thí nghiệm trên: Nhận xét vận chuyển chất qua màng thận ? - Các chất vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp → Kiểu vận chuyển vận chuyển chủ động nồng độ cao TIẾT : BÀI 11: VẬN CHUYỂN ... N G CỐ CỐ ? Nêu khái niệm vận chuyển chủ động TIẾT : BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT MỤ MỤ C TI Ê C TIÊ U U II - VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG - Sự vận chuyển chất tan ngược chiều nồng ... không tiêu tốn lượng TIẾT : BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I - VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG MỤ MỤ C TI Ê C TIÊ U U Khái niệm vận chuyển thụ động Có phương thức vận chuyển thụ động ? N ỘI I...
 • 40
 • 152
 • 0

Bài giảng vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh học 10

Bài giảng vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh học 10
... TIẾT 9: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG TIẾT 9: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG Khái niệm Hình: vận chuyển thụ động qua màng sinh chất TIẾT ... cho loại chất cần vận chuyển Hình: vận chuyển chủ động qua màng sinh chất Ý nghĩa: Đảm bảo đầy đủ chất cần thiết cho tế bào videoplayback_5.flv TIẾT 9: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT III ... TIẾT 9: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO Xuất bào Là phương thức xuất chất cách biến dạng màng sinh chất Bài tập củng cố Em phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển...
 • 18
 • 445
 • 3

giáo án Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh 10

giáo án Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh 10
... không phân cực dễ khuếch tán qua màng II, Vận chuyển chủ động: HĐ3: Tìm hiểu vận chuyển chủ động Học sinh tìm hiểu 1, Khái niệm: Là phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ ... nghiệm vận chuyển chất qua màng sinh chất -Chia lớp thành nhóm nhỏ -Giáo viên bắt đầu làm thí nghiệm mẫu -Giáo viên bổ sung kiến thức co nguyên sinh: Học sinh hoạt động nhóm Giáo viên cho học sinh ... bên tế bào cách lõm màng sinh chất bao bọc lấy giọt dịch vào túi màng đưa vào tế bào 2, Xuất bào: *khai niệm: phương thức vận chuyển Giáo viên tổng kết kiến thức vận chuyển chủ động vận chuyển thụ...
 • 9
 • 210
 • 0

Xem thêm