BÀI tập TRẮC NGHIỆM SH 10 BCB sinh học 10 y hà

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SH 10 BCB

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SH 10 BCB
... Prôtêin cấu trúc B Prôtêin kháng thể C Prôtêin vận động D Prôtêin hoomôn B C A D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Câu 1: Các cấp tổ chức giới sống : A.quần ... 6: Tập hợp nhiều tế bào loại thực chức định tạo thành : A Hệ quan B Mô C Cơ thể D Cơ quan Câu 7: Tổ chức sau đơn vị phân loại sinh vật tự nhiên ? A Quần thể B Quần xã C Loài D Sinh Câu 8: Tập ... Đại phân tử D Mô Câu 9: Tập hợp cá thể loài , sống vùng địa lý định thời điểm xác định quan hệ sinh sản với gọi : A Quần thể B Quần xã C Nhóm quần thể D Hệ sinh thái Câu 10: Một hệ thống tương...
 • 11
 • 280
 • 2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SH 11 BCB

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SH 11 BCB
... gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng 011: Cấu tạo có đặc điểm sau thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng? A Có diện tích bề mặt lớn B Các khí khổng tập trung chủ yếu mặt nên không chiếm diện...
 • 4
 • 198
 • 0

Bài tập trắc nghiệm về đột biến sinh học 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm về đột biến sinh học 12 có đáp án
... D) ðáp án Câu25 A) B) C) D) ðáp án Câu26 A) B) C) D) ðáp án Cổ sinh , nguyên sinh , thái cổ,trung sinh , tân sinh Nguyên sinh, thái cổ, cổ sinh , trung sinh , tân sinh B Các nhà khoa học ñã phân ... lửa A Thứ tự ñây ñại hợp lý: Cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh Thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh ,trung sinh , tân sinh Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư ... ñột biến thể ñột biến khác ñiểm sau: ñột biến cá thể mang ñột bến ñã biểu kiểu hình thể ñột biến biến ñổi vật chất di truyền ñột biến biến ñổi vật chất di truyền thể ñột biến cá thể mang ñột biến...
 • 17
 • 274
 • 0

Bài tập trắc nghiệm về cảm ứng Sinh học lớp 11

Bài tập trắc nghiệm về cảm ứng Sinh học lớp 11
... ứng động: A Ứng động không sinh trưởng - nhiệt ứng động B Ứng động không sinh trưởng - quang ứng động C Ứng động sinh trưởng - quang ứng động D Ứng động sinh trưởng - nhiệt ứng động Câu 16: Ứng ... hoá Câu 11: Các kiểu ứng động cây? A Ứng động không sinh trưởng - ứng động để tồn B Ứng động sức trương - hoá ứng động C Ứng động sinh trưởng - ứng động để tồn D Ứng động sinh trưởng - ứng động ... ứng sinh trưởng ứng động tiếp xúc D Là phản ứng sinh trưởng hoá ứng động Câu 18: Các kiểu ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng là: A Ứng động không sinh trưởng: nhiệt ứng động, hoá ứng...
 • 8
 • 290
 • 0

BAI TAP TRAC NGHIEM ANH 10

BAI TAP TRAC NGHIEM ANH 10
... production ) 50 It’s television that helps increase the …………of sports and games ( mass / popularity / attraction / production ) ...
 • 2
 • 277
 • 2

Bài giảng bài tập trắc nghiệm hóa 10 . H-N-O

Bài giảng bài tập trắc nghiệm hóa 10 . H-N-O
.. . 22,5 a) Khí Y và khớ i lươ ̣ng khớ i lươ ̣ng Al (m) đem dùng là: A NO2 ; 10, 125 gam B NO ; 10, 800 gam C N2 ; 8 ,100 gam D N2O ; 5,4 gam b) Nờ ng ̣ mol/l của dd HNO3 (a) có giá tri ̣bằ .. . thành ? Câu 45 Cho 100 ml dung dòch HNO 1M vào 150 ml dung dòch KOH 1M Để trung hòa lượng bazơ dư cần phải dùng dung dòch H2SO4 10% ( d = 1,49 g/ml ) với thể tích là: a) ml ; b )10 ml ; c) 20 ml .. . HNO lỗng, tất khí NO thu đem oxi hóa thành NO sục vào nước có dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí oxi đkc tham gia vào q trình là: A 100 ,8 lít B 10, 08 lít C 50,4 lít D 5,04 lít...
 • 6
 • 288
 • 5

Phân tích và sửa chữa những sai lầm trong quá trình hưỡng dẫn học sinh giải bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học ở trường trung học phổ thông

Phân tích và sửa chữa những sai lầm trong quá trình hưỡng dẫn học sinh giải bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học ở trường trung học phổ thông
... dụng tập dạy học hoá học trường trung học phổ thông Giả thuyết khoa học Nếu phân tích sửa chữa sai lầm trình hướng dẫn học sinh giải tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học trường trung học phổ thông ... nghiên cứu - Phân tích sửa chữa sai lầm trình hướng dẫn học sinh giải tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học trường trung học phổ thông - Xây dựng dạng tập hoá học để khắc phục sai lầm Nhiệm vụ ... sinh giải tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học trường trung học phổ thông 2.1 Dự đoán phân tích sai lầm thường gặp dạy học hóa học trường trung học phổ thông …………………………………………………27 2.1.1 Sai lầm...
 • 98
 • 852
 • 4

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn hóa dành cho học sinh giỏi pot

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn hóa dành cho học sinh giỏi pot
... Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 8,96 lít khí H2 Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 11,2 lít khí H2 (Các thể tích khí đo đktc) a) Chứng tỏ thí nghiệm X chưa tan hết, thí nghiệm ... loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn tồn khí sinh vào bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa Nếu lấy lượng kim loại sinh hồ tan hết vào dung dịch HCl dư thu 1,176 lít khí H2 (đktc) ... theo tỉ lệ : số mol Hồ tan hỗn hợp vào 102 (g) nước, thu dung dịch A Cho 1664 (g) dung dịch BaCl2 10% vào dung dịch A, xuất kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thêm H2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo 46,6 (g) kết...
 • 16
 • 489
 • 4

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 CƠ BẢN ĐÁP ÁN.doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 CƠ BẢN ĐÁP ÁN.doc
... mặt tiếp xúc 39 Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) HẾT 40 Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) Chương III CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Bài 17 CẦN BẰNG CỦA ... 44 phút Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) C BÀI TẬP PHÁT TRIỂN 1.5 Căn vào Bảng tàu chạy Tàu thống Bắc – Nam: Nam Định Thanh Hóa Vinh Huế Đà Nẵng Nha Trang 20 22 giờ 10 20 50 ... Lấy g = 10 m/s2 a) Tính quãng đường vật rơi giây thứ ba (ĐS: 25 m) b) Biết trước chạm đất vận tốc vật 38m/s Tính h (ĐS: 72,2 m) 10 Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) Bài CHUYỂN...
 • 116
 • 800
 • 0

Bai tap trac nghiem si 10(phần HK2)

Bai tap trac nghiem si 10(phần HK2)
... chế sinh sản, sinh trưởng vi sinh vật B) Không cho vi sinh vật gây hại vào thức ăn C) Thức ăn ngon D) Tăng hương vị thức ăn 32 Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi sinh vật, có số pha sinh ... hình thức sinh sản vi sinh vật? A) Ngoại bào tử nội bào tử hình thức sinh sản vi sinh vật nhân sơ B) Xạ khuẩn nhóm vi khuẩn Gram dương, sống chủ yếu môi trường đất C) Tảo lục trùng đế giày sinh sản ... vi sinh vật quang hợp hình thành bào tử sinh sản B) tiêu diệt vi sinh vật C) ức chế vi sinh vật chuyển động hướng sáng D) lợi hại 39 Virut có cấu tạo đơn giản gồm A) lõi axit nuclêic vỏ capsit...
 • 4
 • 258
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 ÔN TẬP HỌC KỲ II ppt

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 ÔN TẬP HỌC KỲ II ppt
... kim loại là: A 8,95 .101 0Pa B 7,75 .101 0Pa C 9,25 .101 0Pa D 8,50 .101 0Pa Câu 111: Có 40 giọt nước rơi từ đầu ống nhỏ giọt có đường kính 2mm Tổng khối lượng giọt nước 1,9g Lấy g = 10m/s2, coi trọng ... 150cm3khí áp suất 2 .105 Pa Pittông nén khí xilanh xuống 100 cm3.Tính áp suất khí xilanh lúc Coi nhiệt độ không đổi A 3 .105 Pa B 4 .105 Pa C 5 .105 Pa D 2 .105 Pa Câu 187: Mỗi ray đường sắt dài 10m nhiệt độ 200C ... đoạn 2mm Suất Y-âng thép A 4 .101 0 Pa B 2 .101 0 Pa C 2 .101 1 Pa D 4 .101 1 Pa Câu 123: Một khối khí xi lanh lúc đầu có áp suất 2at, nhiệt độ 370C thể tích 100 cm3 Khi pittông nén khí đến 30cm3 áp suất...
 • 16
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNHAnh ngữ sinh động phần 1Cách đánh dấu trọng âm và phát âm đúng tiếng anh phần 2SKKN nâng cao năng lực giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh ở bài thực hành “quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênSKKN sử dụng sơ đồ tư duy dạy học theo chủ đề cacbohiđratskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPTskkn thiết kế xà treo nghiêng trong tiết dạy kỹ thuật xuất phát, chạy lao sau xuất phát môn chạy cự ly ngắncác phương pháp xử lí nước thải bằng cơ học, hóa lý, sinh họcNghiên cứu lắp đặt mô hình hệ thống điều hòa không khíTổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngđiều khiển mobile robot dùng cảm biến gia tốcNâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI)Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán artexQuản lý nhân sự tiền lương bệnh viện đa khoa huyện đông triềuThiết kế nhà máy cơ khíĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nội thất Ân Dương Minh (ozsun)Bài giảng nguyên lý kế toán chi tiếtDược lý y học hà nội phần 2Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam