lipit và prôtêin sinh học 10 vũ hồng minh

Sinh học 10 cơ bản - TIẾT 4: CACBOHIĐRAT LIPIT doc

Sinh học 10 cơ bản - TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT doc
... ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Hoạt động (?) Hãy kể tên I .Cacbohiđrat( Đường): số loại đường mà em Cấu trúc hoá học: biết ? a Đường đơn(Mônôsaccarit) HS: Đường ... -Là nguồn lượng dự trữ tế bào thể -Là thành phần cấu tạo nên tế bào phận thể VD: Kitin cấu tạo nên xương côn trùng Hoạt động (?) Chức Cabohiđrat ? II Lipit: Đặc điểm chung: HS: Tham gia cấu - ... tế bào thức ăn khác? với axit HS thảo luận nhóm béo(16 - trả lời 18nguyên tử C) Mỡ Hoạt động - Axit béo no: có mỡ ĐV (?) Lipit có đặc điểm - Axit béo không khác với no: có TV, cabohiđrat ? số loài...
  • 6
  • 13,271
  • 29

Xem thêm