GA SINH 10 CB 32 TIET MOI FLIE 1 TIET+ KIEM TRA 15FUT+ THIHOC KI

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 10 CB

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 10 CB
... vitaminA ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Khởi tạo đáp án đề số : 0 01 01 - / - 06 - / - - 11 - / - - 16 ; - - - 02 - / - - 07 - / - - 12 - - = - 17 - / - - 03 - - = - 08 - - = - 13 - / - - 18 - - = - 04 ... 09 - - - ~ 14 - - = - 19 ; - - - 05 - / - - 10 - / - - 15 ; - - - 20 - - - ~ Khởi tạo đáp án đề số : 002 01 - - - ~ 06 - / - - 11 - / - - 16 - - = - 02 - - = - 07 - / - - 12 - - - ~ 17 ; - - - ... - - 08 - - = - 13 - - - ~ 18 ; - - - 04 - / - - 09 - - = - 14 - / - - 19 - - - ~ 05 - - = - 10 - - = - 15 - - - ~ 20 - - = - 11 ; - - - 16 - - = - Khởi tạo đáp án đề số : 003 01 - - - ~ 06 ;...
 • 10
 • 4,233
 • 50

KT 1 TIET SINH 10 CB ( Bai 18 - 25).

KT 1 TIET SINH 10 CB ( Bai 18 - 25).
... 1[ 1] a 2[ 1] c 9[ 1] a 10 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] d 25[ 1] c 26[ 1] b 01 3[ 1] b 11 [ 1] d 19 [ 1] d 27[ 1] b 4[ 1] a 12 [ 1] d 20[ 1] d 28[ 1] c 5[ 1] d 13 [ 1] c 21[ 1] d 29[ 1] b 6[ 1] d 14 [ 1] c ... : Lớp : 10 KIỂM TRA : 45 PHÚT MƠN : SINH 10 (BAN CB) HỌC SINH LÀM BÀI ĐÁNH DẤU X VÀO BẢNG NÀY SAU KHI CHỌN : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... : Lớp : 10 KIỂM TRA : 45 PHÚT MƠN : SINH 10 (BAN CB) : HỌC SINH LÀM BÀI ĐÁNH DẤU X VÀO BẢNG NÀY SAU KHI CHỌN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...
 • 9
 • 319
 • 0

H2A.12-GA Vật lý CB 12 - Tiết 10

H2A.12-GA Vật lý CB 12 - Tiết 10
... 9, lng ca lc n 18cm) GV: Nhn xột - kt lun HS: Ghi nh - o thi gian 10 dao ng ton phn Ghi kt qu v bng 6.2 Năm học 2 010 - 2011 Giáo án vật - Chơng trình lớp 12 GV: Nguyễn Thị Thanh Hà * Tớnh ... Giáo án vật - Chơng trình lớp 12 GV: Nguyễn Thị Thanh Hà - giỏ thớ nghim - ng h bm giõy( sai s 0,2s) - thc o 500mm - t giy k ụ milimột HS: Ghi nh Hot ng 3: ... nh th no? - Chn qu nng m = 50g, gn vo u mt dõy khụng dón cú chiu di l = 50cm - Kộo qu nng m mt khong A = 3cm vi gúc lch th dao ng t - o thi gian lc thc hin 10 dao ng ton phn Ghi kt qa - Thc hin...
 • 3
 • 138
 • 0

Tích hơp môi trường Sinh 10 CB

Tích hơp môi trường Sinh 10 CB
... hóa lượng tốt, góp phần bảo vệ môi trường - Hô hấp chịu ảnh hưởng yếu tố môi trường: O2, nước, nhiệt độ, CO2… Nồng độ CO2, môi trường cao ức chế hô hấp - Bảo vệ môi trường để xanh hô hấp tốt - Động ... vệ môi trường sống ổn định, tránh tác động mạnh gây thay đổi lớn môi trường - Các yếu tố môi trường sống tác động trực tiếp lên hoạt động sống động vật, tích cực tiêu cực - Có ý thức giữ cho môi ... hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật (tt) III-2 Cải thiện môi trường sống động vật - III.3 Cải thiện chất lượng dân số môi trường từ khói thuốc Sinh sản hữu tính II Quá trình sinh động vật...
 • 4
 • 225
 • 0

KIEM TRA 1 TIET SINH 10 CB. HKI

KIEM TRA 1 TIET SINH 10 CB. HKI
... TRA TIẾT HỌC KỲ I – KHỐI 10 THPT LONG XUYÊN Năm học 2 010 – 2 011 ……………………… ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: SINH HỌC – BAN CƠ BẢN Thời gian : 45 phút ĐỀ A TRẮC NGHIÊM (7đ) Điểm 10 11 12 ... – BAN CƠ BẢN Thời gian : 45 phút ĐỀ A TRẮC NGHIÊM (7đ) Điểm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Câu 1: Đặc điểm chung prôtêtin axit nuclêic : a Đại phân tử có cấu trúc đa ... phần : a Màng sinh chất , tế bào chất , vùng nhân b Tế bào chất, vùng nhân , bào quan c Màng sinh chất , bào quan , vùng nhân d Nhân phân hoá , bào quan , màng sinh chất Đề 1/ kt1t Ban CƠ BẢN...
 • 4
 • 1,477
 • 42

GA sinh 10 moi co tich hop

GA sinh 10 moi co tich hop
... phân: Ý nghĩa sinh học - Sinh vật nhân thực đa bào nguyên phân giúp thể sinh trưởng phát triển - Nguyên phân giúp NST ổn định từ tế bào sang tế bào khác, từ thể sang thể khác - Sinh sản sinh vật nhân ... 3.Củng cố: - Trong trình học sinh quan sát vẽ giáo viên bàn kiểm tra, hướng dẫn hỏi học sinh Phần ba : SINH HỌC VI SINH VẬT Chương I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Tiết 23,Bài 24 ... NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I MỤC TIÊU Qua tiết học sinh phải : - Học sinh phải trình bày kiểu dinh dưỡng vi sinh vật dựa theo nguồn cácbon lượng - Phân biệt kiểu hô hấp lên men vi sinh vật - Nêu...
 • 9
 • 240
 • 0

GA DS 10 CB Chuong IV

GA DS 10 CB Chuong IV
... 0âÀs 0ò`QƠÇÇÇÄ1ŽqŽyˆs ±‚¤ỵmÚ£ïœ‘ç òù Ù0€nn€Õ^ ds n|#pýSÿèˆÁ¬z¯é%5Ỉ\Ì7 r7Á~=½ÂßHÏלœ âë7‘}‰Ã Ç’É$@fߦ Ïokz;d"G)Ø4À‡6˜Øc-H8S¡»FØ_À-Àòâ'²Ø¯lpÞs ... ïbƯ-Mø;¥éVtỊ?ÇNEƒXỊ•ào¬¾Xbê(©4:Þ"¢¾\Bè]t2é•]s †µ¸4ï5ÿ®žê¨Ze!j...
 • 322
 • 378
 • 0

GA mẫu 10 CB

GA mẫu 10 CB
... dần theo thời gian - v0 = 3(m/s) cđcd 1(s) → 0,1 m/s 10( s) ⇒ vt = 1m/s vt − v0 − = a= t − t0 10 = - 0,1 m/s2 - vt = – 0,1t + t = ⇒ vt = + t = 10 ⇒ vt = x = x0 + v0t + at III Chuyển động thẳng chậm ... tốc độ trung bình câu C1 - Y/c hs xác đònh đường cđtđ biết vt - Gọi hs cho vd? 20(s) → 100 (m) (s) → x = ? 100 ( s ) v ⇔ x = 20(t ) ⇒s = ? - Chuyển động giọt nướcmưa thời gian sau bắt đầu rơi, người ... chất điểm gặp x1 = x2 đồ thò giao Dặn dò: - Các câu hỏi 1, 2, 3, 4, trang 15 - Bài tập 6,7,8, 9, 10 trang 15 - Đọc trước §- Bài – 4: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Tiết: 3-4 A Mục tiêu: Kiến thức:...
 • 11
 • 214
 • 0

Kiểm tra HK I - sinh 10 CB

Kiểm tra HK I - sinh 10 CB
... quang Nhiệt sang quang Từ hoá sang nhiệt Enzim có chất là: Prôtêin Pôli.saccarit Mônô.saccrit Photpholipit Trong ảnh hưởng nhiệt độ lên hoạt động Enzim , nhiệt độ t i ưu m i trường giá trị nhiệt ... vô sinh vật Là trình tổng hợp chất hữu thành chất vô sinh vật Là trình sinh trưởng phát triển sinh vật tác dụng ánh sáng mặt tr i Trong quang hợp, O2 sinh từ đâu? H20 CO2 H2O2 C6H1206 Giai đoạn ... hấp - đường phân Chu i chuyền electron hô hấp - đường phân – chu trình Crép Ở thú, hô hấp diễn đâu? Quá trình trao đ i khí O2 CO2 diễn ph i Quá trình trao đ i khí O2 CO2 diễn tế bào Quá trình trao...
 • 3
 • 240
 • 0

KT HK I SINH 10 CB

KT HK I SINH 10 CB
... mơnơsaccrit, protêin, lipit b mơnơsaccrit, axit lactic, lipit c axit axêtic, protêin, axit béo d axit amin, protêin, lipit 12/ Q trình xi hố tiếp tục axit piruvic xảy a Màng ng i ti thể b Trong ribơxơm ... gi i hoạt động hơ hấp tế bào ? a mơnơsaccrit, axit lactic, lipit b mơnơsaccrit, protêin, lipit c axit axêtic, protêin, axit béo d axit amin, protêin, lipit 25/ Q trình xi hố tiếp tục axit piruvic ... m i trường ng i thể 23/ Chọn câu trả l i nhất: Có lo i axit nuclêic nào? a Axit ribơnuclêic (ARN) b Axit xitric c Axit đêơxiribơnuclêic (ADN) d Axit đêơxiribơnuclêic (ADN), axit ribơnuclêic...
 • 9
 • 286
 • 1

SINH 10 CB

SINH 10 CB
... học Tuần Tiết CÁC GIỚI SINH VẬT I Mục Tiêu Kiến thức - Học sinh nêu khái niệm giới sinh vật - Trình bày dược hệ thống phân loại sinh giới - Học sinh nêu đặc điểm giới sinh vật Kỹ năng: - Rèn ... động vật, giới nguyên sinh, sinh vật: giới tv, giới nấm, giới nào? giới khởi sinh động vật, giới nguyên sinh, - Hãy xếp lại giới từ - giới ks -> giới nguyên sinh … giới khởi sinh thấp đến cao? Hoạt ... Hệ thống phân lọai giới sinh vật - Đặc điểm giới sinh vật II Thiết bò dạy học: - Tranh H2 sgk trang 10 - Tranh đại diện sinh giới, máy chiếu - Phiếu học tập đặc điểm sinh giới III Hoạt động dạy...
 • 17
 • 291
 • 0

15 phut sinh 10 CB cacbohi...va lipit

15 phut sinh 10 CB cacbohi...va lipit
... Lớp : 10 KIỂM TRA : 15 PHÚT MƠN : SINH 10 (BAN CB) Đề : Số trang HỌC SINH LÀM BÀI ĐÁNH DẤU X VÀO BẢNG NÀY SAU KHI CHỌN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a b c d TRẮC NGHIỆM ( 10 điểm ) ... Đường đơn c Cacbohidrat d Đường đa Họ tên : Lớp : 10 KIỂM TRA : 15 PHÚT MƠN : SINH 10 (BAN CB) Đề : Số trang HỌC SINH LÀM BÀI ĐÁNH DẤU X VÀO BẢNG NÀY SAU KHI CHỌN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Lớp : 10 KIỂM TRA : 15 PHÚT MƠN : SINH 10 (BAN CB) Đề : Số trang HỌC SINH LÀM BÀI ĐÁNH DẤU X VÀO BẢNG NÀY SAU KHI CHỌN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a b c d TRẮC NGHIỆM ( 10 điểm ) ...
 • 10
 • 834
 • 5

giao an 10 cb chuan hay moi nhat

giao an 10 cb chuan hay moi nhat
... in groups and discuss advantages and disadvantages of the radio Suggested answer Advantages - It provides you hourly updated news and information - It is convenient because you a can listen to ... disadvantages introduce advantages of… + To list and add ideas 10 UNIT DO THI DINH- English Teaching Group- Co Loa High School + To explain + To conclude advantage s or disadvanta ges To list and ... in charge of advantages and the rest will deal with disadvantages Distribute A0sized papers, whiteboard markers - Ask Ss to discuss the advantages and disadvantages of the radio and take notes...
 • 18
 • 237
 • 0

GA tiết kiểm tra chương I mới

GA tiết kiểm tra chương I mới
... +5z = 30 B) Biểu i m I) Trắc nghiệm: i m ý cho 0,5 i m II) Tự luận: i m Câu 5: i m ý cho 0,75 i m Câu 6: i m, ý 0,5 i m Câu 7: i m + Tính nửa chu vi : 0,25đ + Chọn cạnh x, y : 0,25đ + ... miếng đất hình chữ nhật có chu vi 90m tỉ số cạnh 2:3 Tính diện tích mảnh đất Câu 8: a) So sánh (-5)30 (-3)50 b)Tìm số x, y , z biết 2x = 3y; 5y = 7z 3x – 7y +5z = 30 B) Biểu i m I) Trắc nghiệm: ... luận để đưa tỉ số tổng kích thứơc: 0,5 đ + Tính x, y 0,5 đ + Tính diện tích trả l i: 0,5đ Câu 8: i m ý i m IV) Rút kinh nghiệm: ...
 • 2
 • 152
 • 0

Xem thêm